Definice některých pojmů z oblasti tlumočení a překladů

18.6 2015
Aktivní jazyk, někdy označovaný jako jazyk B: jazyk, který tlumočník nebo překladatel ovládá natolik, že může pracovat (tlumočit anebo překládat) z něj i do něj.Korektura překladu: tj. porovnání překladu s originálem a oprava překladu. Za korekturu považujeme revizi tehdy, je-li v překladu nutno provést jen drobné úpravy a opravy. Pokud jsou provedeny hlubší zásahy do textu, jedná se o přepracování, nikoli korekturu.Mateřský jazyk někdy označovaný jako jazyk A: skutečně mateřský, nebo jazyk v němž tlumočník či překladatel vyrůstal od dětství a ovládá jej stejně dokonale, jako jazyk mateřský.Pasivní jazyk někdy označovaný jako jazyk C: jazyk, kterému tlumočník nebo překladatel natolik rozumí, že může pracovat z něj, ale nikoli do něj.Pilotáž: používá se při kabinovém tlumočení na konferenci s více jazyky. Pilotní jazyk je ten, jemuž rozumí všichni členové tlumočnického týmu a jehož prostřednictvím tlumočí vystoupení řečníků, kteří hovoří jazykem, jemuž někteří tlumočníci nerozumí. Příklad: řečník hovoří německy, německý tlumočník tlumočí do češtiny a všichni ostatní tlumočníci, kteří nerozumí německy, poslouchají české tlumočení a z toho tlumočí dál do svých jazyků, francouzštiny, polštiny atd.


Překlad je písemný převod textu z jednoho jazyka do druhého.Překlad informativní nebo orientační, tzv. hrubý překlad: zákazník netrvá na stylistické dokonalosti výsledného překladu a jde mu jen o holý obsah.


Překlad podporovaný počítačem, je překlad textu, jehož úseky nabízí počítačový program přeložené podle překladů již dříve uložených do jeho paměti. Tento systém lze uplatnit v případě textů, které se často opakují (např. právní texty). Překladatel pak musí ověřit, zda se nabízený ekvivalent hodí i v daném případě a sladit celý text dohromady.Překlad pro tisk: jedná se o nejnáročnější formu překladu, kdy zákazník požaduje nejen obsahově, ale i stylisticky a jazykově dokonalý text. Takový překlad musí projít jak věcnou, tak jazykovou korekturou druhé osoby.Relay: používá se při kabinovém tlumočení (většinou v západní Evropě, u nás jen výjimečně) a podobně jako pilotáž má za cíl umožnit tlumočení vystoupení řečníků, kteří hovoří jazykem, jemuž někteří tlumočníci nerozumí. Na rozdíl od pilotáže, relay může představovat více jazyků na jedné konferenci. Příklad – maďarského řečníka tlumočí litevštinář z anglického tlumočení a češtinář z francouzského.Retour: používá se při kabinovém tlumočení (většinou v západní Evropě, u nás jen výjimečně). Když je na konferenci použit systém jednosměrného tlumočení, každý tlumočník tlumočí z jazyků, kterým rozumí, výlučně do svého mateřského jazyka (př. když hovoří řečník anglicky, anglická kabina mlčí) s výjimkou málo rozšířených jazyků, kde příslušná kabina tlumočí dvěma směry, tedy dělá retour do svého aktivního (cizího) jazyka a zajišťuje tak kolegům relay (např. když hovoří Maďar, maďarská kabina nemlčí a tlumočí třeba do angličtiny, protože není dostatek tlumočníků v ostatních kabinách, kteří by všichni mohli tlumočit přímo z maďarštiny do svých jazyků).Šušotáž: z francouzského slova šeptání. Jedná se o simultánní tlumočení bez tlumočnické techniky, kdy tlumočník sedí těsně vedle svého posluchače a simultánně mu šeptem tlumočí.Tlumočení je ústní převod sdělení z jednoho jazyka do druhého.Tlumočení doprovodné neboli informativní: tlumočník pomáhá jazykové orientaci zákazníka v cizojazyčném prostředí (v restauraci, v dopravních prostředcích, v obchodech, atd.) ale netlumočí vlastní jednání.


Tlumočení konferenční konsekutivní neboli vysoká konsekutiva: tj. tlumočení následné. Jedná se o typ konferenčního tlumočení používaný při veřejných vystoupeních, pokud není k dispozici tlumočnická technika. Řečník pronese vždy delší úsek proslovu, i několik minut, během něhož si tlumočník píše poznámky formou tlumočnického zápisu a začne tlumočit až poté, co se řečník odmlčí.Tlumočení konsekutivní, běžná konsekutiva neboli liaison: je rovněž tlumočení následné, ale nikoli konferenční. Na rozdíl od vysoké konsekutivy tlumočník nečeká, až řečník dokončí dlouhý myšlenkový úsek, a tlumočí po větách. Je to běžný způsob tlumočení jednání u stolu.Tlumočení simultánní neboli tlumočení kabinové: tj. tlumočení současné. Tlumočník nečeká, až řečník domluví, aby začal tlumočit a po celou dobu tlumočí téměř současně s řečníkem. Simultánně lze tlumočit s použitím tlumočnické techniky, pak je to tzv.tlumočení kabinové nebo bez ni a pak je to šušotáž.Tlumočnický zápis: je soubor poznámek, které si zapisuje tlumočník při konsekutivním tlumočení. Nejedná se o těsnopis, ale o osobní systém symbolů, zkratek a hesel, které nejlépe vyjádří obsah, tón a styl tlumočeného projevu tak, aby jej tlumočník dokázal reprodukovat po určité časové prodlevě.Tlumočnická technika: jsou to především mikrofony a sluchátka pro tlumočníky, umožňující tlumočníkovi poslouchat řečníka v sále nebo kolegy v ostatních kabinách na různých kanálech a hovořit do jednoho nebo více kanálů. Tlumočník musí mít možnost individuální volby kanálu, který chce poslouchat a do něhož má hovořit, jakož i individuální regulaci hlasitosti a tzv. kašlátko, neboli tlačítko „mute“, jímž může přerušit výstup zvuku do sálu. Technika je většinou umístěna v tlumočnické kabině.


Tlumočnická kabina (nikoli kabinka!) se používá buď pro označení vlastní místnosti, nebo přeneseně pro tým (dvou a více) tlumočníků, kteří tlumočí do stejného jazyka z jedné kabiny. Pro každý pár jazyků (v systému pilotáže) nebo pro každý výstupní jazyk (v systému jednosměrného tlumočení) musí být samostatná kabina. Kabina může být zděná nebo přenosná a podléhá technické normě ISO 2603.

Komentáře

2rand[0,1,1]

23.5 2017

I can't get through at the moment <a href=" http://passporttoeden.com/purchase-trental.pdf#ben ">trental purchase </a> Speaking about a difficult personal situation weeks before the November 5 general election, de Blasio, who has a wide lead in the race to follow Mayor Michael Bloomberg in City Hall, said he had learned "very powerful personal lessons" from his father's demise but that it was "tough stuff to make sense of to this day." <a href=" http://buumon.org/what-is-aygestin-5-mg-used-for.pdf ">norethindrone acetate tablets used</a> Griffin won&#8217;t immediately jump back into the full swing of drills and practices, but he&#8217;s ahead of his recovery timeline than initially expected. Griffin was a limited participant in the Redskins&#8217; mandatory minicamp earlier this offseason, taking a few dropbacks and throwing passes to receivers. <a href=" http://thejnpproject.com/flonase-generic-costco.pdf#stately ">what is fluticasone propionate cream 05 used for</a> "Something like 10 percent of our bookings have beencancelled," said Mohammed el-Sharbagy, owner of a diving centrein Hurghada one of several isolated Red Sea towns far fromEgypt's cities that had been holding up relatively well. <a href=" http://apostolicfaithweca.org/motrin-1b-orange-dosage.pdf ">is 800 mg motrin safe during pregnancy</a> But Greenblatt had to try something new. On top of the competition from China, the bagel business was collapsing after a period of wild overexpansion in the 1990s. Einstein Bros. and Bruegger's went from 303 stores in 1995 to 1,044 stores in 1997--together opening 30 new bagel outlets a month for two years. Just three years later, Einstein Bros. filed for bankruptcy protection and closed 200 stores. Bruegger's scaled back fast enough to avoid bankruptcy, closing 225 stores in the process. Bagel chains closing stores don't need new baskets. <a href=" http://www.jeanmonnetchair.info/escitalopram-10-mg-tabletas-venezuela.pdf#unhappy ">escitalopram 10 mg tablet camber</a> On a personal blog to which the Miami Herald linked, someone named Derek Medina touted e-books of his on subjects ranging from saving marriage through communication to "humans who are gifted and can see the supernatural spirit ghost world we live in."

2rand[0,1,1]

23.5 2017

We'd like to invite you for an interview <a href=" http://www.nearwaterevents.co.uk/alli-uk-reviews.pdf#within ">alli lowest price uk</a> A few swim against the tide. Matthew Hancock, a BIS minister, warned recently that employers should strive to recruit British workers rather than look overseas. But, by and large, they go with the departmental grain. Both David Willetts, the universities minister, and Michael Gove, the Education Secretary, reflect their departments&rsquo; concerns about unintended consequences for jobs and about standards of controls that bar highly qualified entrants. Coalition disagreements about immigration can thus be blue on blue as well as blue on yellow. <a href=" http://www.diatessaronband.com/can-order-lexapro.pdf#can ">can order lexapro</a> Perhaps, though, the best illustration of how Europe is approaching this problem can be seen in a "mobility partnership" signed by the EU and Morocco, which focuses on ways to limit illegal migration. On the one hand, the EU promises to grant more visas for Moroccan students, business leaders, and the like. On the other, Morocco is obliged to stop migrants leaving its shores for Europe. <a href=" http://atomsystem.com/cheap-misoprostol.pdf#gradually ">order misoprostol online</a> In a rallying call arguing for greater co-operation across the sector, he said housing associations had successfully created "strong and supportive communities" and shared many goals with the church to build up "resilience" among the people living in those areas. <a href=" https://firebrandsocialmedia.com/buying-azithromycin-online.pdf ">buy azithromycin single dose</a> "A far more important threat to central bank independence than the use of unconventional monetary policy is whether the fiscal authorities act in a manner consistent with the central bank's objectives," he told participants at the event, on unconventional monetary policy and central bank independence. <a href=" http://iacs.org.br/buy-lexapro-cheap-online.pdf ">buy lexapro from canada</a> If there has been a bright spot in President Obama&#8217;s ill-fated effort to get Congressional support on Syria, it&#8217;s been the solid backing he&#8217;s received from Speaker of the House John Boehner and Majority Leader Eric Cantor even in the face of overwhelming opposition from the Republican rank-and-file.  But when the president decided to pull the plug, for now, on the Syria resolution, nobody at the White House bothered to tell the Republican leadership.

Přidat komentář

Akce

Terminologický seminář pro italštináře

Datum konání: 13.5 2021

TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ a LEGISLATIVNÍ ROZDÍLY

Více
Seznam akcí
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).