Definice některých pojmů z oblasti tlumočení a překladů

18.6 2015
Aktivní jazyk, někdy označovaný jako jazyk B: jazyk, který tlumočník nebo překladatel ovládá natolik, že může pracovat (tlumočit anebo překládat) z něj i do něj.Korektura překladu: tj. porovnání překladu s originálem a oprava překladu. Za korekturu považujeme revizi tehdy, je-li v překladu nutno provést jen drobné úpravy a opravy. Pokud jsou provedeny hlubší zásahy do textu, jedná se o přepracování, nikoli korekturu.Mateřský jazyk někdy označovaný jako jazyk A: skutečně mateřský, nebo jazyk v němž tlumočník či překladatel vyrůstal od dětství a ovládá jej stejně dokonale, jako jazyk mateřský.Pasivní jazyk někdy označovaný jako jazyk C: jazyk, kterému tlumočník nebo překladatel natolik rozumí, že může pracovat z něj, ale nikoli do něj.Pilotáž: používá se při kabinovém tlumočení na konferenci s více jazyky. Pilotní jazyk je ten, jemuž rozumí všichni členové tlumočnického týmu a jehož prostřednictvím tlumočí vystoupení řečníků, kteří hovoří jazykem, jemuž někteří tlumočníci nerozumí. Příklad: řečník hovoří německy, německý tlumočník tlumočí do češtiny a všichni ostatní tlumočníci, kteří nerozumí německy, poslouchají české tlumočení a z toho tlumočí dál do svých jazyků, francouzštiny, polštiny atd.


Překlad je písemný převod textu z jednoho jazyka do druhého.Překlad informativní nebo orientační, tzv. hrubý překlad: zákazník netrvá na stylistické dokonalosti výsledného překladu a jde mu jen o holý obsah.


Překlad podporovaný počítačem, je překlad textu, jehož úseky nabízí počítačový program přeložené podle překladů již dříve uložených do jeho paměti. Tento systém lze uplatnit v případě textů, které se často opakují (např. právní texty). Překladatel pak musí ověřit, zda se nabízený ekvivalent hodí i v daném případě a sladit celý text dohromady.Překlad pro tisk: jedná se o nejnáročnější formu překladu, kdy zákazník požaduje nejen obsahově, ale i stylisticky a jazykově dokonalý text. Takový překlad musí projít jak věcnou, tak jazykovou korekturou druhé osoby.Relay: používá se při kabinovém tlumočení (většinou v západní Evropě, u nás jen výjimečně) a podobně jako pilotáž má za cíl umožnit tlumočení vystoupení řečníků, kteří hovoří jazykem, jemuž někteří tlumočníci nerozumí. Na rozdíl od pilotáže, relay může představovat více jazyků na jedné konferenci. Příklad – maďarského řečníka tlumočí litevštinář z anglického tlumočení a češtinář z francouzského.Retour: používá se při kabinovém tlumočení (většinou v západní Evropě, u nás jen výjimečně). Když je na konferenci použit systém jednosměrného tlumočení, každý tlumočník tlumočí z jazyků, kterým rozumí, výlučně do svého mateřského jazyka (př. když hovoří řečník anglicky, anglická kabina mlčí) s výjimkou málo rozšířených jazyků, kde příslušná kabina tlumočí dvěma směry, tedy dělá retour do svého aktivního (cizího) jazyka a zajišťuje tak kolegům relay (např. když hovoří Maďar, maďarská kabina nemlčí a tlumočí třeba do angličtiny, protože není dostatek tlumočníků v ostatních kabinách, kteří by všichni mohli tlumočit přímo z maďarštiny do svých jazyků).Šušotáž: z francouzského slova šeptání. Jedná se o simultánní tlumočení bez tlumočnické techniky, kdy tlumočník sedí těsně vedle svého posluchače a simultánně mu šeptem tlumočí.Tlumočení je ústní převod sdělení z jednoho jazyka do druhého.Tlumočení doprovodné neboli informativní: tlumočník pomáhá jazykové orientaci zákazníka v cizojazyčném prostředí (v restauraci, v dopravních prostředcích, v obchodech, atd.) ale netlumočí vlastní jednání.


Tlumočení konferenční konsekutivní neboli vysoká konsekutiva: tj. tlumočení následné. Jedná se o typ konferenčního tlumočení používaný při veřejných vystoupeních, pokud není k dispozici tlumočnická technika. Řečník pronese vždy delší úsek proslovu, i několik minut, během něhož si tlumočník píše poznámky formou tlumočnického zápisu a začne tlumočit až poté, co se řečník odmlčí.Tlumočení konsekutivní, běžná konsekutiva neboli liaison: je rovněž tlumočení následné, ale nikoli konferenční. Na rozdíl od vysoké konsekutivy tlumočník nečeká, až řečník dokončí dlouhý myšlenkový úsek, a tlumočí po větách. Je to běžný způsob tlumočení jednání u stolu.Tlumočení simultánní neboli tlumočení kabinové: tj. tlumočení současné. Tlumočník nečeká, až řečník domluví, aby začal tlumočit a po celou dobu tlumočí téměř současně s řečníkem. Simultánně lze tlumočit s použitím tlumočnické techniky, pak je to tzv.tlumočení kabinové nebo bez ni a pak je to šušotáž.Tlumočnický zápis: je soubor poznámek, které si zapisuje tlumočník při konsekutivním tlumočení. Nejedná se o těsnopis, ale o osobní systém symbolů, zkratek a hesel, které nejlépe vyjádří obsah, tón a styl tlumočeného projevu tak, aby jej tlumočník dokázal reprodukovat po určité časové prodlevě.Tlumočnická technika: jsou to především mikrofony a sluchátka pro tlumočníky, umožňující tlumočníkovi poslouchat řečníka v sále nebo kolegy v ostatních kabinách na různých kanálech a hovořit do jednoho nebo více kanálů. Tlumočník musí mít možnost individuální volby kanálu, který chce poslouchat a do něhož má hovořit, jakož i individuální regulaci hlasitosti a tzv. kašlátko, neboli tlačítko „mute“, jímž může přerušit výstup zvuku do sálu. Technika je většinou umístěna v tlumočnické kabině.


Tlumočnická kabina (nikoli kabinka!) se používá buď pro označení vlastní místnosti, nebo přeneseně pro tým (dvou a více) tlumočníků, kteří tlumočí do stejného jazyka z jedné kabiny. Pro každý pár jazyků (v systému pilotáže) nebo pro každý výstupní jazyk (v systému jednosměrného tlumočení) musí být samostatná kabina. Kabina může být zděná nebo přenosná a podléhá technické normě ISO 2603.

Komentáře

2rand[0,1,1]

25.5 2017

We need someone with experience <a href=" http://www.valleyseakayaks.com/lasix-buy.pdf#automatically ">lasix drip order</a> So, what’s going on with this team that considered itself such a legitimate Super Bowl contender that it put a countdown clock in the locker room to count the days until it drove across the parking lot on Feb. 2 to play in Super Bowl XLVIII. <a href=" http://www.rodyb.com/order-tretinoin-cream.pdf#fried ">obagi tretinoin cream 0.05 buy online</a> The area is a few hundred meters (yards) away from what was known as Hezbollah's "security square" where many of the party's officials live and have offices. Nasrallah received dignitaries there before the 2006 war. The so-called security square was bombed out by Israel in that conflict and Nasrallah has gone underground since then, only rarely appearing in public and never for more than few minutes, fearing Israeli assassination. <a href=" http://www.juventudrebelde.org/index.php?page=viagra-super-force-tablets-fedex-kentucky#sermon ">long will 20mg cialis last</a> &#8220;It should be noted that at this point there is no evidence to suggest Mr. Monteith&#8217;s death was anything other than a most-tragic accident,&#8221; coroner Barb McLintock wrote in a bulletin. &#8220;The investigation into this death by the BC Coroners Service is continuing, and no other details are available at this time. &#8230; When the investigation is concluded, a coroners report will be issued.&#8221; <a href=" http://www.hortidiveio.it/where-can-i-buy-doxylamine-succinate-in-uk.pdf ">doxylamine succinate highest dose</a> "Apple did not conspire to fix e-book pricing, and we will continue to fight against these false accusations," said Tom Neumayr, spokesman for Apple. "We've done nothing wrong and we will appeal the judge's decision." <a href=" http://daproim.com/index.php/buy-prilosec-online-uk.pdf#box ">cheapest place to buy prilosec otc</a> Even though these milestones are seen as formalities, Bain and Golden Gate want to take no chances and are currently focused on finalizing the necessary financing and closing the transaction by September, the people said.

2rand[0,1,1]

25.5 2017

When do you want me to start? <a href=" http://insideart.tv/buy-tadalista-40.pdf ">tadalista wirkung</a> This photo taken July 4, 2012, at the Alaska SeaLife Center in Seward, Alaska, shows a baby beluga calf being rehabilitated at the center. The whale was approximately two days old when it was found in Bristol Bay, Alaska, and separated from its mother. Staff from the Alaska SeaLife Center is receiving help with the whale's care from the Georgia Aquarium in Atlanta, Shedd Aquarium in ChiCago and SeaWord in San Diego.. (AP Photo/Mark Thiessen) <a href=" http://www.niec.edu.np/tretinoin-gel-001-buy.pdf#cradle ">tretinoin cream .025 buy</a> "Investors are growing a bit worried as broader consensus onChinese GDP data has gone down lately, fuelling concerns aboutthe state of the Chinese economy," said Kim Young-il, a marketanalyst at Daishin Securities. <a href=" http://www.it-projektai.eu/?order-rabeprazole-online.pptx ">can i order aciphex online</a> The other system is for business owners, executives, managers of hedge and private equity funds, name brand athletes and entertainers, and many others with huge incomes. Congress lets them put unlimited amounts of income in sheltered accounts and put off paying taxes for years or even decades. <a href=" http://www.performancefrenchcars.co.uk/olanzapine-5-mg.pdf ">zyprexa 5 </a> We know very little about Europa. NASA's Voyager 2 and Galileo spacecraft flew by Jupiter's moon a dozen times and took pictures from space. But the Galileo mission was nearly 20 years ago, and Voyager 2 was in 1979. Still, the pictures Voyager 2 and Galileo sent home were enough to keep scientists guessing about what might lie beneath Europa's fractured, ice-covered world. <a href=" http://www.icptf.com/index.php?option=can-i-take-motrin-breastfeeding-ointment.pdf ">does motrin help lower back pain guidelines</a> As in most American ski areas, eating on the mountain is limited to a handful of possibilities. Crème de la crème in Jackson is the Couloir Restaurant and Bar, the most select part of a dining complex at the top of the Bridger Gondola at 2772m. This fine dining restaurant has superb views through floor-to-ceiling windows across the valley floor. There&rsquo;s a daily lunch menu and a three or five course fixed price menus each night. The restaurant has an eco-friendly practice of guaranteeing the majority of ingredients come from within a 250-mile radius - not always easy in Wyoming. Booking recommended.

Přidat komentář

Akce

Terminologický seminář pro italštináře

Datum konání: 13.5 2021

TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ a LEGISLATIVNÍ ROZDÍLY

Více
Seznam akcí
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).