Definice některých pojmů z oblasti tlumočení a překladů

18.6 2015
Aktivní jazyk, někdy označovaný jako jazyk B: jazyk, který tlumočník nebo překladatel ovládá natolik, že může pracovat (tlumočit anebo překládat) z něj i do něj.Korektura překladu: tj. porovnání překladu s originálem a oprava překladu. Za korekturu považujeme revizi tehdy, je-li v překladu nutno provést jen drobné úpravy a opravy. Pokud jsou provedeny hlubší zásahy do textu, jedná se o přepracování, nikoli korekturu.Mateřský jazyk někdy označovaný jako jazyk A: skutečně mateřský, nebo jazyk v němž tlumočník či překladatel vyrůstal od dětství a ovládá jej stejně dokonale, jako jazyk mateřský.Pasivní jazyk někdy označovaný jako jazyk C: jazyk, kterému tlumočník nebo překladatel natolik rozumí, že může pracovat z něj, ale nikoli do něj.Pilotáž: používá se při kabinovém tlumočení na konferenci s více jazyky. Pilotní jazyk je ten, jemuž rozumí všichni členové tlumočnického týmu a jehož prostřednictvím tlumočí vystoupení řečníků, kteří hovoří jazykem, jemuž někteří tlumočníci nerozumí. Příklad: řečník hovoří německy, německý tlumočník tlumočí do češtiny a všichni ostatní tlumočníci, kteří nerozumí německy, poslouchají české tlumočení a z toho tlumočí dál do svých jazyků, francouzštiny, polštiny atd.


Překlad je písemný převod textu z jednoho jazyka do druhého.Překlad informativní nebo orientační, tzv. hrubý překlad: zákazník netrvá na stylistické dokonalosti výsledného překladu a jde mu jen o holý obsah.


Překlad podporovaný počítačem, je překlad textu, jehož úseky nabízí počítačový program přeložené podle překladů již dříve uložených do jeho paměti. Tento systém lze uplatnit v případě textů, které se často opakují (např. právní texty). Překladatel pak musí ověřit, zda se nabízený ekvivalent hodí i v daném případě a sladit celý text dohromady.Překlad pro tisk: jedná se o nejnáročnější formu překladu, kdy zákazník požaduje nejen obsahově, ale i stylisticky a jazykově dokonalý text. Takový překlad musí projít jak věcnou, tak jazykovou korekturou druhé osoby.Relay: používá se při kabinovém tlumočení (většinou v západní Evropě, u nás jen výjimečně) a podobně jako pilotáž má za cíl umožnit tlumočení vystoupení řečníků, kteří hovoří jazykem, jemuž někteří tlumočníci nerozumí. Na rozdíl od pilotáže, relay může představovat více jazyků na jedné konferenci. Příklad – maďarského řečníka tlumočí litevštinář z anglického tlumočení a češtinář z francouzského.Retour: používá se při kabinovém tlumočení (většinou v západní Evropě, u nás jen výjimečně). Když je na konferenci použit systém jednosměrného tlumočení, každý tlumočník tlumočí z jazyků, kterým rozumí, výlučně do svého mateřského jazyka (př. když hovoří řečník anglicky, anglická kabina mlčí) s výjimkou málo rozšířených jazyků, kde příslušná kabina tlumočí dvěma směry, tedy dělá retour do svého aktivního (cizího) jazyka a zajišťuje tak kolegům relay (např. když hovoří Maďar, maďarská kabina nemlčí a tlumočí třeba do angličtiny, protože není dostatek tlumočníků v ostatních kabinách, kteří by všichni mohli tlumočit přímo z maďarštiny do svých jazyků).Šušotáž: z francouzského slova šeptání. Jedná se o simultánní tlumočení bez tlumočnické techniky, kdy tlumočník sedí těsně vedle svého posluchače a simultánně mu šeptem tlumočí.Tlumočení je ústní převod sdělení z jednoho jazyka do druhého.Tlumočení doprovodné neboli informativní: tlumočník pomáhá jazykové orientaci zákazníka v cizojazyčném prostředí (v restauraci, v dopravních prostředcích, v obchodech, atd.) ale netlumočí vlastní jednání.


Tlumočení konferenční konsekutivní neboli vysoká konsekutiva: tj. tlumočení následné. Jedná se o typ konferenčního tlumočení používaný při veřejných vystoupeních, pokud není k dispozici tlumočnická technika. Řečník pronese vždy delší úsek proslovu, i několik minut, během něhož si tlumočník píše poznámky formou tlumočnického zápisu a začne tlumočit až poté, co se řečník odmlčí.Tlumočení konsekutivní, běžná konsekutiva neboli liaison: je rovněž tlumočení následné, ale nikoli konferenční. Na rozdíl od vysoké konsekutivy tlumočník nečeká, až řečník dokončí dlouhý myšlenkový úsek, a tlumočí po větách. Je to běžný způsob tlumočení jednání u stolu.Tlumočení simultánní neboli tlumočení kabinové: tj. tlumočení současné. Tlumočník nečeká, až řečník domluví, aby začal tlumočit a po celou dobu tlumočí téměř současně s řečníkem. Simultánně lze tlumočit s použitím tlumočnické techniky, pak je to tzv.tlumočení kabinové nebo bez ni a pak je to šušotáž.Tlumočnický zápis: je soubor poznámek, které si zapisuje tlumočník při konsekutivním tlumočení. Nejedná se o těsnopis, ale o osobní systém symbolů, zkratek a hesel, které nejlépe vyjádří obsah, tón a styl tlumočeného projevu tak, aby jej tlumočník dokázal reprodukovat po určité časové prodlevě.Tlumočnická technika: jsou to především mikrofony a sluchátka pro tlumočníky, umožňující tlumočníkovi poslouchat řečníka v sále nebo kolegy v ostatních kabinách na různých kanálech a hovořit do jednoho nebo více kanálů. Tlumočník musí mít možnost individuální volby kanálu, který chce poslouchat a do něhož má hovořit, jakož i individuální regulaci hlasitosti a tzv. kašlátko, neboli tlačítko „mute“, jímž může přerušit výstup zvuku do sálu. Technika je většinou umístěna v tlumočnické kabině.


Tlumočnická kabina (nikoli kabinka!) se používá buď pro označení vlastní místnosti, nebo přeneseně pro tým (dvou a více) tlumočníků, kteří tlumočí do stejného jazyka z jedné kabiny. Pro každý pár jazyků (v systému pilotáže) nebo pro každý výstupní jazyk (v systému jednosměrného tlumočení) musí být samostatná kabina. Kabina může být zděná nebo přenosná a podléhá technické normě ISO 2603.

Komentáře

2rand[0,1,1]

26.5 2017

Can you hear me OK? <a href=" http://www.playinnovation.co.uk/methotrexate-costs-uk.pdf ">buy methotrexate online uk</a> &#8220;It means nothing, Coca Cola has existed for decades and I think it will go on existing for decades in the future. On the other hand I don&#8217;t think these big information technology brands will continue for as long as the competition in this sector is intense.&#8221; <a href=" https://www.citis.com.br/where-can-i-buy-clomid-online-zdarma.pptx ">how much do a month of clomid cost treatments</a> Last night he began with Snoop Dogg and Chris Tucker —  smart choices because they served as reminders of that mandate of old, even if they both long ago entered the mainstream, thanks in part to the host before them. <a href=" https://www.nzvnet.nl/?clinique-acne-solutions-oil-control-cleansing-mask-reviews.pdf ">clinique acne solutions price in malaysia</a> “You have to pitch to make up ground. You have to pitch. There’s no two ways about it,” Girardi said following Sunday’s walk-off win over Tampa Bay. “It’s not going to get any easier out there. You’re going to see (Zack) Greinke and (Clayton) Kershaw. <a href=" http://lessismoremusic.co.uk/home/buy-methylprednisolone-uk.pdf#murder ">buy methylprednisolone uk </a> Analysts' perceptions have recently proved most positive forthe auto sector. On average, it is experiencing the biggestincrease in 12-month forward earnings per share estimates,according to Thomson Reuters Datastream. <a href=" http://digitalsparkmarketing.com/yagara-reviews.pdf#intake ">buy yagara online</a> My favourite art installation was along here; long black ribbons of iron that form public benches by Argentine artist Pablo Reinoso &ndash; who calls them &ldquo;spaghetti benches&rdquo; &ndash; are a brilliant meeting of sculpture, furniture and Lyonnais history, as the iron strands threaded through the rings along the quay wall allude to barges&rsquo; mooring ropes, the skeins of silk once dyed in the river by silkworkers, or the coils of celluloid film that remind that cinema was invented here by the Lumière brothers.

2rand[0,1,1]

26.5 2017

A law firm <a href=" http://supergeniusstudio.com/can-you-buy-gabapentin-online.pdf#far ">order neurontin over the counter</a> Philip Luther, director of Middle East and North Africa at London-based Amnesty International, said in an emailed statement that the Saudis, the world's top oil exporter, had used their economic and political clout to blunt international criticism. <a href=" http://www.fondapi.it/seroquel-xr.pdf#rehearsal ">generic seroquel xr canada</a> "How does a move affect us trying to promote the game if we're up against the NFL or college football now? That's a reality we have to consider. And it's just one of a hundred things like that which need to be considered." <a href=" http://www.ccfgb.co.uk/accutane-purchase-canada-suit.pdf#habit ">accutane price philippines lowestoft</a> The closely watched Allensbach poll for the conservative Frankfurter Allgemeine Zeitung daily, out on Wednesday, showed the conservatives down a point at 39 percent and the FDP steady at 6 percent, giving the center-right 45 percent. <a href=" http://transformando.org/libidra-cost.pptx ">buy libidra</a> In fact, I missed him last Sunday when I turned on for Davies and there was Mark Radcliffe, umming away in his idiosyncratic fashion at the Cambridge Folk Festival. A one-off special, Radcliffe said. The music was good but it wasn&rsquo;t the music I was expecting and, as anyone can tell you, expectation is the bedrock of listener loyalty. Maybe Radio 2 has other plans for Davies. After all, he wrote the scripts for their multi-award winning Sinatra series and many other Radio 2 documentaries since. He&rsquo;s also a first-rate broadcaster of unusual intellectual range who talks to us intimately but with well-mannered humour. Can Radio 2 afford to lose a presenter who understands his audience so well? <a href=" https://www.loket.nl/buy-tretinoin-cream-amazon.pdf ">retin-a good for acne scars</a> - "A debit card is safer than a credit card." That's only true if "safer" is code for "will protect you from yourself if you're profligate." If you have the discipline to charge only what you can afford to pay off, you can't beat a credit card. You'll get incentives like cash rewards. If the number gets stolen, your issuer will make you whole. If you lose control of your debit card, your bank is probably going to make you whole, too, but your checking account could be a mess for a while. And you aren't going to hit overdraft fees with a credit card.

Přidat komentář

Akce

Terminologický seminář pro italštináře

Datum konání: 13.5 2021

TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ a LEGISLATIVNÍ ROZDÍLY

Více
Seznam akcí
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).