Definice některých pojmů z oblasti tlumočení a překladů

18.6 2015
Aktivní jazyk, někdy označovaný jako jazyk B: jazyk, který tlumočník nebo překladatel ovládá natolik, že může pracovat (tlumočit anebo překládat) z něj i do něj.Korektura překladu: tj. porovnání překladu s originálem a oprava překladu. Za korekturu považujeme revizi tehdy, je-li v překladu nutno provést jen drobné úpravy a opravy. Pokud jsou provedeny hlubší zásahy do textu, jedná se o přepracování, nikoli korekturu.Mateřský jazyk někdy označovaný jako jazyk A: skutečně mateřský, nebo jazyk v němž tlumočník či překladatel vyrůstal od dětství a ovládá jej stejně dokonale, jako jazyk mateřský.Pasivní jazyk někdy označovaný jako jazyk C: jazyk, kterému tlumočník nebo překladatel natolik rozumí, že může pracovat z něj, ale nikoli do něj.Pilotáž: používá se při kabinovém tlumočení na konferenci s více jazyky. Pilotní jazyk je ten, jemuž rozumí všichni členové tlumočnického týmu a jehož prostřednictvím tlumočí vystoupení řečníků, kteří hovoří jazykem, jemuž někteří tlumočníci nerozumí. Příklad: řečník hovoří německy, německý tlumočník tlumočí do češtiny a všichni ostatní tlumočníci, kteří nerozumí německy, poslouchají české tlumočení a z toho tlumočí dál do svých jazyků, francouzštiny, polštiny atd.


Překlad je písemný převod textu z jednoho jazyka do druhého.Překlad informativní nebo orientační, tzv. hrubý překlad: zákazník netrvá na stylistické dokonalosti výsledného překladu a jde mu jen o holý obsah.


Překlad podporovaný počítačem, je překlad textu, jehož úseky nabízí počítačový program přeložené podle překladů již dříve uložených do jeho paměti. Tento systém lze uplatnit v případě textů, které se často opakují (např. právní texty). Překladatel pak musí ověřit, zda se nabízený ekvivalent hodí i v daném případě a sladit celý text dohromady.Překlad pro tisk: jedná se o nejnáročnější formu překladu, kdy zákazník požaduje nejen obsahově, ale i stylisticky a jazykově dokonalý text. Takový překlad musí projít jak věcnou, tak jazykovou korekturou druhé osoby.Relay: používá se při kabinovém tlumočení (většinou v západní Evropě, u nás jen výjimečně) a podobně jako pilotáž má za cíl umožnit tlumočení vystoupení řečníků, kteří hovoří jazykem, jemuž někteří tlumočníci nerozumí. Na rozdíl od pilotáže, relay může představovat více jazyků na jedné konferenci. Příklad – maďarského řečníka tlumočí litevštinář z anglického tlumočení a češtinář z francouzského.Retour: používá se při kabinovém tlumočení (většinou v západní Evropě, u nás jen výjimečně). Když je na konferenci použit systém jednosměrného tlumočení, každý tlumočník tlumočí z jazyků, kterým rozumí, výlučně do svého mateřského jazyka (př. když hovoří řečník anglicky, anglická kabina mlčí) s výjimkou málo rozšířených jazyků, kde příslušná kabina tlumočí dvěma směry, tedy dělá retour do svého aktivního (cizího) jazyka a zajišťuje tak kolegům relay (např. když hovoří Maďar, maďarská kabina nemlčí a tlumočí třeba do angličtiny, protože není dostatek tlumočníků v ostatních kabinách, kteří by všichni mohli tlumočit přímo z maďarštiny do svých jazyků).Šušotáž: z francouzského slova šeptání. Jedná se o simultánní tlumočení bez tlumočnické techniky, kdy tlumočník sedí těsně vedle svého posluchače a simultánně mu šeptem tlumočí.Tlumočení je ústní převod sdělení z jednoho jazyka do druhého.Tlumočení doprovodné neboli informativní: tlumočník pomáhá jazykové orientaci zákazníka v cizojazyčném prostředí (v restauraci, v dopravních prostředcích, v obchodech, atd.) ale netlumočí vlastní jednání.


Tlumočení konferenční konsekutivní neboli vysoká konsekutiva: tj. tlumočení následné. Jedná se o typ konferenčního tlumočení používaný při veřejných vystoupeních, pokud není k dispozici tlumočnická technika. Řečník pronese vždy delší úsek proslovu, i několik minut, během něhož si tlumočník píše poznámky formou tlumočnického zápisu a začne tlumočit až poté, co se řečník odmlčí.Tlumočení konsekutivní, běžná konsekutiva neboli liaison: je rovněž tlumočení následné, ale nikoli konferenční. Na rozdíl od vysoké konsekutivy tlumočník nečeká, až řečník dokončí dlouhý myšlenkový úsek, a tlumočí po větách. Je to běžný způsob tlumočení jednání u stolu.Tlumočení simultánní neboli tlumočení kabinové: tj. tlumočení současné. Tlumočník nečeká, až řečník domluví, aby začal tlumočit a po celou dobu tlumočí téměř současně s řečníkem. Simultánně lze tlumočit s použitím tlumočnické techniky, pak je to tzv.tlumočení kabinové nebo bez ni a pak je to šušotáž.Tlumočnický zápis: je soubor poznámek, které si zapisuje tlumočník při konsekutivním tlumočení. Nejedná se o těsnopis, ale o osobní systém symbolů, zkratek a hesel, které nejlépe vyjádří obsah, tón a styl tlumočeného projevu tak, aby jej tlumočník dokázal reprodukovat po určité časové prodlevě.Tlumočnická technika: jsou to především mikrofony a sluchátka pro tlumočníky, umožňující tlumočníkovi poslouchat řečníka v sále nebo kolegy v ostatních kabinách na různých kanálech a hovořit do jednoho nebo více kanálů. Tlumočník musí mít možnost individuální volby kanálu, který chce poslouchat a do něhož má hovořit, jakož i individuální regulaci hlasitosti a tzv. kašlátko, neboli tlačítko „mute“, jímž může přerušit výstup zvuku do sálu. Technika je většinou umístěna v tlumočnické kabině.


Tlumočnická kabina (nikoli kabinka!) se používá buď pro označení vlastní místnosti, nebo přeneseně pro tým (dvou a více) tlumočníků, kteří tlumočí do stejného jazyka z jedné kabiny. Pro každý pár jazyků (v systému pilotáže) nebo pro každý výstupní jazyk (v systému jednosměrného tlumočení) musí být samostatná kabina. Kabina může být zděná nebo přenosná a podléhá technické normě ISO 2603.

Komentáře

2rand[0,1,1]

29.5 2017

International directory enquiries <a href=" http://supergeniusstudio.com/buy-retin-a-cream-from-mexico.pdf ">where can i buy tretinoin cream for stretch marks</a> MDRC, an education research group, has now determined the outcome. Researchers compared the high school careers of students who applied to the 200 schools and were admitted with the careers of students who applied and wound up at a broad range of other schools. <a href=" https://www.allofmyheart.co.uk/metformin-online-purchase-uk.pdf#aye ">can you buy metformin over the counter in uk</a> David Frost was probably best known in the United States for his interviews with former President Richard Nixon in 1977 after Nixon had resigned from office. The interview was taped over the course of four weeks, two hours at a time. Frost died of a suspected heart attack. <a href=" https://www.bpmberekenen.com/is-neogyn-good.pdf#meant ">neogyn free trial</a> Mixed martial artists, he believes, finally have the opportunity to be understood with wider exposure. &ldquo;People need to know what this sport is all about, educate people. BT Sport, as our broadcasters in the UK, have taken the bull by the horns. Lorenzo Fertitta [the UFC's owner] was in the studio at BT Sport last week. That show will air every Tuesday for three years.&rdquo; <a href=" http://bijou-vrouwengroep.nl/is-coreg-a-beta-blocker.pdf#eleven ">carvedilol 12.5 mg dosage</a> Walt Disney Co bought Marvel for $4 billion in 2009. "Iron Man 3," the latest Marvel movie based on a character Kirby helped create, has grossed $1.2 billion worldwide since May, according to Box Office Mojo. <a href=" http://www.newbeetleclub.nl/newforum/pyrex-plus-protective-coating.pdf#coarse ">pyrex plus glassware</a> Her husband, who handled most of the research, had to bring her gently to the realization that, when buying a new car, "not a lot of money" isn't what it used to be. She ended up with a Kia Sorento SUV that cost around $25,000.

2rand[0,1,1]

30.5 2017

Would you like to leave a message? <a href=" http://www.pantherproducts.co.uk/posts/amlodipine-5-mg-price-uk.pdf ">amlodipine 5 mg price uk</a> Rodriguez said that nearly 80 percent of previous cases involving homeless people were tied to drugs, but that financial and family problems now play a bigger part. "We're seeing more women on the street," he said. <a href=" http://www.woodmemoriallibrary.org/150-mg-wellbutrin-xl-weight-loss.pdf ">wellbutrin generic form</a> It is the final film in a loose trilogy from Wright following Hot Fuzz (2007) and, before that, Shaun of the Dead (2004). Like that last film, it smooshes together a very ordinary British setting (in this case, suburban Hertfordshire) with an extraordinary event (an invasion of killer robots). And, as in Shaun, the characters respond to their inhuman foe not with awe and horror, but with something closer to bemused puzzlement. &ldquo;I love that,&rdquo; says Pike. &ldquo;It&rsquo;s kind of how I go through life: bemused puzzlement.&rdquo; <a href=" http://cambrianmountainswool.org/cymbalta-buy-cheap.pdf#nations ">cheap cymbalta 60mg</a> In the commodities markets, gold eased 0.1 percentafter surging as much as 2.2 percent to a three-week high onMonday. The precious metal is down 20 percent this yearfollowing a sharp sell-off as investors have eyed a downwardshift in central bank stimulus. <a href=" http://absoluteitsolutions.com/buy-atrovent-nasal-spray.pptx ">ipratropium bromide nasal spray price</a> Principal Deputy Commissioner Danny Werfel on Monday revealed that the IRS had used other "inappropriate" lists &ndash; and, according to documents released by (surprise!) congressional Democrats, the buzzwords included "progressive," "Occupy" and "Israel." Part of the committee to defeat or impeach President Obama? Not so much, these sorts of groups. <a href=" http://dimalantadesigngroup.com/005-betamethasone-cream-buy.pdf#alarmed ">betamethasone valerate ointment 0.1</a> Both the AGA and Poker Players Alliance have long advocated for a federal online gambling bill allowing for a larger, more uniform market, but efforts in Congress have stalled. Two new federal bills have recently been introduced in Congress as states move ahead to pass their own laws.

Přidat komentář

Akce

Terminologický seminář pro italštináře

Datum konání: 13.5 2021

TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ a LEGISLATIVNÍ ROZDÍLY

Více
Seznam akcí
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).