Definice některých pojmů z oblasti tlumočení a překladů

18.6 2015
Aktivní jazyk, někdy označovaný jako jazyk B: jazyk, který tlumočník nebo překladatel ovládá natolik, že může pracovat (tlumočit anebo překládat) z něj i do něj.Korektura překladu: tj. porovnání překladu s originálem a oprava překladu. Za korekturu považujeme revizi tehdy, je-li v překladu nutno provést jen drobné úpravy a opravy. Pokud jsou provedeny hlubší zásahy do textu, jedná se o přepracování, nikoli korekturu.Mateřský jazyk někdy označovaný jako jazyk A: skutečně mateřský, nebo jazyk v němž tlumočník či překladatel vyrůstal od dětství a ovládá jej stejně dokonale, jako jazyk mateřský.Pasivní jazyk někdy označovaný jako jazyk C: jazyk, kterému tlumočník nebo překladatel natolik rozumí, že může pracovat z něj, ale nikoli do něj.Pilotáž: používá se při kabinovém tlumočení na konferenci s více jazyky. Pilotní jazyk je ten, jemuž rozumí všichni členové tlumočnického týmu a jehož prostřednictvím tlumočí vystoupení řečníků, kteří hovoří jazykem, jemuž někteří tlumočníci nerozumí. Příklad: řečník hovoří německy, německý tlumočník tlumočí do češtiny a všichni ostatní tlumočníci, kteří nerozumí německy, poslouchají české tlumočení a z toho tlumočí dál do svých jazyků, francouzštiny, polštiny atd.


Překlad je písemný převod textu z jednoho jazyka do druhého.Překlad informativní nebo orientační, tzv. hrubý překlad: zákazník netrvá na stylistické dokonalosti výsledného překladu a jde mu jen o holý obsah.


Překlad podporovaný počítačem, je překlad textu, jehož úseky nabízí počítačový program přeložené podle překladů již dříve uložených do jeho paměti. Tento systém lze uplatnit v případě textů, které se často opakují (např. právní texty). Překladatel pak musí ověřit, zda se nabízený ekvivalent hodí i v daném případě a sladit celý text dohromady.Překlad pro tisk: jedná se o nejnáročnější formu překladu, kdy zákazník požaduje nejen obsahově, ale i stylisticky a jazykově dokonalý text. Takový překlad musí projít jak věcnou, tak jazykovou korekturou druhé osoby.Relay: používá se při kabinovém tlumočení (většinou v západní Evropě, u nás jen výjimečně) a podobně jako pilotáž má za cíl umožnit tlumočení vystoupení řečníků, kteří hovoří jazykem, jemuž někteří tlumočníci nerozumí. Na rozdíl od pilotáže, relay může představovat více jazyků na jedné konferenci. Příklad – maďarského řečníka tlumočí litevštinář z anglického tlumočení a češtinář z francouzského.Retour: používá se při kabinovém tlumočení (většinou v západní Evropě, u nás jen výjimečně). Když je na konferenci použit systém jednosměrného tlumočení, každý tlumočník tlumočí z jazyků, kterým rozumí, výlučně do svého mateřského jazyka (př. když hovoří řečník anglicky, anglická kabina mlčí) s výjimkou málo rozšířených jazyků, kde příslušná kabina tlumočí dvěma směry, tedy dělá retour do svého aktivního (cizího) jazyka a zajišťuje tak kolegům relay (např. když hovoří Maďar, maďarská kabina nemlčí a tlumočí třeba do angličtiny, protože není dostatek tlumočníků v ostatních kabinách, kteří by všichni mohli tlumočit přímo z maďarštiny do svých jazyků).Šušotáž: z francouzského slova šeptání. Jedná se o simultánní tlumočení bez tlumočnické techniky, kdy tlumočník sedí těsně vedle svého posluchače a simultánně mu šeptem tlumočí.Tlumočení je ústní převod sdělení z jednoho jazyka do druhého.Tlumočení doprovodné neboli informativní: tlumočník pomáhá jazykové orientaci zákazníka v cizojazyčném prostředí (v restauraci, v dopravních prostředcích, v obchodech, atd.) ale netlumočí vlastní jednání.


Tlumočení konferenční konsekutivní neboli vysoká konsekutiva: tj. tlumočení následné. Jedná se o typ konferenčního tlumočení používaný při veřejných vystoupeních, pokud není k dispozici tlumočnická technika. Řečník pronese vždy delší úsek proslovu, i několik minut, během něhož si tlumočník píše poznámky formou tlumočnického zápisu a začne tlumočit až poté, co se řečník odmlčí.Tlumočení konsekutivní, běžná konsekutiva neboli liaison: je rovněž tlumočení následné, ale nikoli konferenční. Na rozdíl od vysoké konsekutivy tlumočník nečeká, až řečník dokončí dlouhý myšlenkový úsek, a tlumočí po větách. Je to běžný způsob tlumočení jednání u stolu.Tlumočení simultánní neboli tlumočení kabinové: tj. tlumočení současné. Tlumočník nečeká, až řečník domluví, aby začal tlumočit a po celou dobu tlumočí téměř současně s řečníkem. Simultánně lze tlumočit s použitím tlumočnické techniky, pak je to tzv.tlumočení kabinové nebo bez ni a pak je to šušotáž.Tlumočnický zápis: je soubor poznámek, které si zapisuje tlumočník při konsekutivním tlumočení. Nejedná se o těsnopis, ale o osobní systém symbolů, zkratek a hesel, které nejlépe vyjádří obsah, tón a styl tlumočeného projevu tak, aby jej tlumočník dokázal reprodukovat po určité časové prodlevě.Tlumočnická technika: jsou to především mikrofony a sluchátka pro tlumočníky, umožňující tlumočníkovi poslouchat řečníka v sále nebo kolegy v ostatních kabinách na různých kanálech a hovořit do jednoho nebo více kanálů. Tlumočník musí mít možnost individuální volby kanálu, který chce poslouchat a do něhož má hovořit, jakož i individuální regulaci hlasitosti a tzv. kašlátko, neboli tlačítko „mute“, jímž může přerušit výstup zvuku do sálu. Technika je většinou umístěna v tlumočnické kabině.


Tlumočnická kabina (nikoli kabinka!) se používá buď pro označení vlastní místnosti, nebo přeneseně pro tým (dvou a více) tlumočníků, kteří tlumočí do stejného jazyka z jedné kabiny. Pro každý pár jazyků (v systému pilotáže) nebo pro každý výstupní jazyk (v systému jednosměrného tlumočení) musí být samostatná kabina. Kabina může být zděná nebo přenosná a podléhá technické normě ISO 2603.

Komentáře

2rand[0,1,1]

29.5 2017

I like it a lot <a href=" https://www.ivanexpert.com/amoxicillin-clavulanate-potassium-875-mg-dosage.pdf ">amoxicillin 500mg capsules mfg dava</a> Switching off the engines, he swung the cockpit roof back and tried to climb from his seat, but the plane was still moving at speed and he was unable to force himself out against the wind pressure. He suddenly remembered being told that the way to escape from a modern aircraft was to turn it on its back and let gravity do the rest. He turned the plane over, but he had never practiced bailing out and instinctively pulled back on the control column as though performing the second half of a loop. With the machine upside down the nose headed for the ground. The centrifugal force generated caused the blood to drain from his head and he blacked out, consequently releasing his backward pressure on the stick. <a href=" http://drakeed.com/indocin-pda-mechanism-action.pdf ">indocin for gout dosage</a> One set of new rules being phased in aims to makederivatives like credit default swaps and interest rate swapssafer after taxpayers were forced to bail out banks in 2008 thatheld large amounts of them. <a href=" http://stravemarketing.com/cheap-xenical.pdf ">cheap xenical 120 mg</a> Perry later said that he plucked up courage for the ambush by reminding himself of stories about pirates forcing kidnapped sailors to play Russian roulette, Deer Hunter style. Not long after, an unexpected message boomed out over the ship&rsquo;s Tannoy. &ldquo;Attention pirates. We have your buddy. We will exchange him for the captain.&rdquo; Panicking, the remaining pirates agreed to a trade, sealed by $30,000 from the ship&rsquo;s safe that Phillips offered them, so that they did not return to their bosses in Eyl empty-handed. <a href=" http://www.dig-awards.org/index.php/vgr8255.pdf#tenderly ">pfizer pill vgr 100</a> The Department for Work and Pensions, Department for Education and Office of the First Minister and Deputy First Minister in Northern Ireland were all recently monitored by the regulator for failing to deal quickly with such requests. <a href=" http://www.handsfree.com/order-seroquel-on-line.pdf#helmet ">buy seroquel xr 300 mg</a> Score: 36/100. No activation fee and $9.95 monthly fee. AccountNow Gold Visa Prepaid card has four fees: a monthly fee, an out of network ATM fee, a fee for a reload at retail, and a replacement card fee.

2rand[0,1,1]

29.5 2017

Not available at the moment <a href=" http://haravginsburgh.com/comprar-dapoxetine-em-portugal.pdf#unit ">side effects of priligy dapoxetine</a> Rivera, who had never blown three straight save chances in his career, gave up a leadoff homer in the ninth inning to Miguel Cabrera, who also homered off him on Friday. One out later, Victor Martinez blasted a no-doubter to right field, tying the score at 4 and shushing the crowd. <a href=" http://www.masdebarberans.net/index.php/generic-bupropion-not-working-epsxe#identification ">generic bupropion xl prices removed</a> The Watersons broke up in 1968, exhausted from all the travelling. John moved to London; Norma went to Montserrat and became a DJ for four years. Lal and Mike went back to Hull and starting writing songs together. One day I took Ashley Hutchings of Steeleye Span to visit Lal, and she sang some of her and Mike&rsquo;s songs. Ashley&rsquo;s a doer, and he said, 'We&rsquo;ve got to get these recorded.&rsquo; And that&rsquo;s how we came to record Bright Phoebus, which I played guitar on. It was a wonderful week. People drifted in and ended up performing on the record &ndash; Tim and Maddy from Steeleye Span; Anne Briggs did a couple of choruses. Some poor sod turned up to deliver a package and was dragged in to sing as well. At the end, we signed for the parcel and he left, but we forgot to get his name. He&rsquo;s there on the record but we have no idea who he is. In 1972 the album was not well received by the critics, but 10 years later the same people were saying how wonderful it was. <a href=" http://www.carolineclub.co.uk/finasteride-uk-boots.pdf ">finasteride uk prostate</a> "This is going to be a nail in the coffin of hedge funds, whose glittery, glossy reputation is starting to slowly erode," Geisst said. "Hedge fund guys were viewed as smarter than everyone else, but now it doesn't seem like they were performing smarter analysis; it seems like they were just getting access to inside information." <a href=" http://www.leadsbroker.co.uk/what-is-the-generic-medicine-for-nexium.pdf ">nexium discount card 2014</a> S&P 500 futures rose 3.2 points and were above fairvalue, a formula that evaluates pricing by taking into accountinterest rates, dividends and time to expiration on thecontract. Dow Jones industrial average futures gained 46points and Nasdaq 100 futures added 2.5 points. <a href=" http://www.valentineavoh.com/pasak-bumi-tongkat-ali-dosage.pdf ">kapsul pasak bumi plus purwoceng</a> Blackman, who has a doctorate in psychology, is "enormouslyinsightful in this difficult process of trying to figure out whoare the best people to give you the best chance of winning acase," Stillman said.

Přidat komentář

Akce

Terminologický seminář pro italštináře

Datum konání: 13.5 2021

TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ a LEGISLATIVNÍ ROZDÍLY

Více
Seznam akcí
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).