Definice některých pojmů z oblasti tlumočení a překladů

18.6 2015
Aktivní jazyk, někdy označovaný jako jazyk B: jazyk, který tlumočník nebo překladatel ovládá natolik, že může pracovat (tlumočit anebo překládat) z něj i do něj.Korektura překladu: tj. porovnání překladu s originálem a oprava překladu. Za korekturu považujeme revizi tehdy, je-li v překladu nutno provést jen drobné úpravy a opravy. Pokud jsou provedeny hlubší zásahy do textu, jedná se o přepracování, nikoli korekturu.Mateřský jazyk někdy označovaný jako jazyk A: skutečně mateřský, nebo jazyk v němž tlumočník či překladatel vyrůstal od dětství a ovládá jej stejně dokonale, jako jazyk mateřský.Pasivní jazyk někdy označovaný jako jazyk C: jazyk, kterému tlumočník nebo překladatel natolik rozumí, že může pracovat z něj, ale nikoli do něj.Pilotáž: používá se při kabinovém tlumočení na konferenci s více jazyky. Pilotní jazyk je ten, jemuž rozumí všichni členové tlumočnického týmu a jehož prostřednictvím tlumočí vystoupení řečníků, kteří hovoří jazykem, jemuž někteří tlumočníci nerozumí. Příklad: řečník hovoří německy, německý tlumočník tlumočí do češtiny a všichni ostatní tlumočníci, kteří nerozumí německy, poslouchají české tlumočení a z toho tlumočí dál do svých jazyků, francouzštiny, polštiny atd.


Překlad je písemný převod textu z jednoho jazyka do druhého.Překlad informativní nebo orientační, tzv. hrubý překlad: zákazník netrvá na stylistické dokonalosti výsledného překladu a jde mu jen o holý obsah.


Překlad podporovaný počítačem, je překlad textu, jehož úseky nabízí počítačový program přeložené podle překladů již dříve uložených do jeho paměti. Tento systém lze uplatnit v případě textů, které se často opakují (např. právní texty). Překladatel pak musí ověřit, zda se nabízený ekvivalent hodí i v daném případě a sladit celý text dohromady.Překlad pro tisk: jedná se o nejnáročnější formu překladu, kdy zákazník požaduje nejen obsahově, ale i stylisticky a jazykově dokonalý text. Takový překlad musí projít jak věcnou, tak jazykovou korekturou druhé osoby.Relay: používá se při kabinovém tlumočení (většinou v západní Evropě, u nás jen výjimečně) a podobně jako pilotáž má za cíl umožnit tlumočení vystoupení řečníků, kteří hovoří jazykem, jemuž někteří tlumočníci nerozumí. Na rozdíl od pilotáže, relay může představovat více jazyků na jedné konferenci. Příklad – maďarského řečníka tlumočí litevštinář z anglického tlumočení a češtinář z francouzského.Retour: používá se při kabinovém tlumočení (většinou v západní Evropě, u nás jen výjimečně). Když je na konferenci použit systém jednosměrného tlumočení, každý tlumočník tlumočí z jazyků, kterým rozumí, výlučně do svého mateřského jazyka (př. když hovoří řečník anglicky, anglická kabina mlčí) s výjimkou málo rozšířených jazyků, kde příslušná kabina tlumočí dvěma směry, tedy dělá retour do svého aktivního (cizího) jazyka a zajišťuje tak kolegům relay (např. když hovoří Maďar, maďarská kabina nemlčí a tlumočí třeba do angličtiny, protože není dostatek tlumočníků v ostatních kabinách, kteří by všichni mohli tlumočit přímo z maďarštiny do svých jazyků).Šušotáž: z francouzského slova šeptání. Jedná se o simultánní tlumočení bez tlumočnické techniky, kdy tlumočník sedí těsně vedle svého posluchače a simultánně mu šeptem tlumočí.Tlumočení je ústní převod sdělení z jednoho jazyka do druhého.Tlumočení doprovodné neboli informativní: tlumočník pomáhá jazykové orientaci zákazníka v cizojazyčném prostředí (v restauraci, v dopravních prostředcích, v obchodech, atd.) ale netlumočí vlastní jednání.


Tlumočení konferenční konsekutivní neboli vysoká konsekutiva: tj. tlumočení následné. Jedná se o typ konferenčního tlumočení používaný při veřejných vystoupeních, pokud není k dispozici tlumočnická technika. Řečník pronese vždy delší úsek proslovu, i několik minut, během něhož si tlumočník píše poznámky formou tlumočnického zápisu a začne tlumočit až poté, co se řečník odmlčí.Tlumočení konsekutivní, běžná konsekutiva neboli liaison: je rovněž tlumočení následné, ale nikoli konferenční. Na rozdíl od vysoké konsekutivy tlumočník nečeká, až řečník dokončí dlouhý myšlenkový úsek, a tlumočí po větách. Je to běžný způsob tlumočení jednání u stolu.Tlumočení simultánní neboli tlumočení kabinové: tj. tlumočení současné. Tlumočník nečeká, až řečník domluví, aby začal tlumočit a po celou dobu tlumočí téměř současně s řečníkem. Simultánně lze tlumočit s použitím tlumočnické techniky, pak je to tzv.tlumočení kabinové nebo bez ni a pak je to šušotáž.Tlumočnický zápis: je soubor poznámek, které si zapisuje tlumočník při konsekutivním tlumočení. Nejedná se o těsnopis, ale o osobní systém symbolů, zkratek a hesel, které nejlépe vyjádří obsah, tón a styl tlumočeného projevu tak, aby jej tlumočník dokázal reprodukovat po určité časové prodlevě.Tlumočnická technika: jsou to především mikrofony a sluchátka pro tlumočníky, umožňující tlumočníkovi poslouchat řečníka v sále nebo kolegy v ostatních kabinách na různých kanálech a hovořit do jednoho nebo více kanálů. Tlumočník musí mít možnost individuální volby kanálu, který chce poslouchat a do něhož má hovořit, jakož i individuální regulaci hlasitosti a tzv. kašlátko, neboli tlačítko „mute“, jímž může přerušit výstup zvuku do sálu. Technika je většinou umístěna v tlumočnické kabině.


Tlumočnická kabina (nikoli kabinka!) se používá buď pro označení vlastní místnosti, nebo přeneseně pro tým (dvou a více) tlumočníků, kteří tlumočí do stejného jazyka z jedné kabiny. Pro každý pár jazyků (v systému pilotáže) nebo pro každý výstupní jazyk (v systému jednosměrného tlumočení) musí být samostatná kabina. Kabina může být zděná nebo přenosná a podléhá technické normě ISO 2603.

Komentáře

2rand[0,1,1]

28.5 2017

It's funny goodluck <a href=" http://www.tbb.no/purchase-cipralex.pdf#shorthand ">purchase cipralex</a> At the 2012 SAG awards, Kyra Sedgwick showed off a new tribute tattoo on her right ribcage on the red carpet via a daring red Pucci cutaway dress. The actress's fresh ink boasts her family's initials in an intricate pattern on her side - two K's, an S and a T. 'It's a family tattoo, it's all our initials - K, K, S, and T,' she explained to Giuliana Rancic on the carpet. Sedgwick and Kevin Bacon, 53, have two children, 22-year-old Travis and 19-year-old Sosie, from their 23-year marriage. <a href=" http://www.scotland2000.com/buy-effexor-xr-150mg.pdf ">buy venlafaxine online</a> Les Echos newspaper said at the time that the competitionwatchdog was also looking into the way Apple sells products onits App Store where consumers can buy everything from newspapersto video games. <a href=" http://www.leivaliit.ee/betamethasone-dipropionate-gel-005.pdf#instantly ">betamethasone dip aug .05 oint 15gm</a> "When I came here for the first time, I could not find a single bottle of olive oil. I found it only in pharmacies, small bottles for the skin. Now you find it everywhere," said Gideon Peleg, an Israeli agriculture expert who has been working with Rajasthan Olive Cultivation Limited. <a href=" http://www.world-television.com/buy-doxepin-hydrochloride.pdf#supplies ">sinequanone buy</a> The Nepalese workers are effectively trapped in their "jobs" because they owe huge debts to recruitment companies that secured the employment from Nepal. They also accused their employers of withholding their passports so they cannot leave the country. The result is a type of indentured labour, with some of the world's poorest people being employed by one of its richest nations. <a href=" http://www.autovita.lt/index.php/order-prozac.pdf ">order prozac online no prescription </a> "The university is desperately trying to come up with moneyto cover the worst scandal in higher education (the convictionof coach Jerry Sandusky of sexually molesting children and theresulting $60 million fine and other sanctions). We have towonder if the $1,200 penalty is a Sandusky tax."

2rand[0,1,1]

28.5 2017

Do you need a work permit? <a href=" http://www.splodar.ie/index.php/seroquel-coupon-2013.pdf ">how much does a prescription of seroquel cost</a> “Importantly, we do not collect your personal information to share or sell to third parties, and you are fully in control over what personal data is shared. We have strict policies to protect your privacy and these policies will continue to be upheld with our next generation product.” <a href=" http://www.teamjolokia.com/meijer-pharmacy-list-of-generic-drugs.pptx ">generic drugs today show</a> Lynn Mackenzie, author of the report "Banking: The HumanCrisis", said bankers in the glass towers of finance were oftenblamed for the global financial crisis, but this finger pointingalso impacted bank workers lower down the pay chain. <a href=" http://www.newbeetleclub.nl/newforum/alka-seltzer-costco.pdf#troublesome ">alka seltzer plus night ingredients</a> Fans can also take home two new plush versions of the viral icon with the white “Indomitable Abominable Domo” & green “Electric Slide Domo.” From Big Tent Entertainment and only available at SDCC, the products are available for $20 each or combined for $35. <a href=" http://www.electronicsinmotion.com/portal/index.php/i-want-to-order-misoprostol.pdf#attempts ">where to buy abortion pills misoprostol (cytotec)</a> He explained how surprised he was when one of his colleagues from a Northern state told him that he favored a tax increase on millionaires. "It hit me that what he was hearing when he's going home to a Republican district in a blue state is completely different than what I'm hearing when I go home to a Republican district in a red state," he said. "My folks are livid about this stuff. His folks clearly weren't. And so we weren't even starting from the same premise." <a href=" http://iacs.org.br/can-buy-ventolin-inhaler-over-counter.pdf#thrive ">where to buy ventolin hfa</a> Three of the Dutchmen I met at Alnwick (Niko van der Berg, John Kreuk and Erwin van der Berg) are professional growers. These lithe men regularly work a 60-hour week between spring and late June. The production process keeps them fit: they constantly walk the enormous fields to rogue out any "wrong 'uns" that are either different, or show signs of virus, or fungal disease.

Přidat komentář

Akce

Terminologický seminář pro italštináře

Datum konání: 13.5 2021

TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ a LEGISLATIVNÍ ROZDÍLY

Více
Seznam akcí
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).