Definice některých pojmů z oblasti tlumočení a překladů

18.6 2015
Aktivní jazyk, někdy označovaný jako jazyk B: jazyk, který tlumočník nebo překladatel ovládá natolik, že může pracovat (tlumočit anebo překládat) z něj i do něj.Korektura překladu: tj. porovnání překladu s originálem a oprava překladu. Za korekturu považujeme revizi tehdy, je-li v překladu nutno provést jen drobné úpravy a opravy. Pokud jsou provedeny hlubší zásahy do textu, jedná se o přepracování, nikoli korekturu.Mateřský jazyk někdy označovaný jako jazyk A: skutečně mateřský, nebo jazyk v němž tlumočník či překladatel vyrůstal od dětství a ovládá jej stejně dokonale, jako jazyk mateřský.Pasivní jazyk někdy označovaný jako jazyk C: jazyk, kterému tlumočník nebo překladatel natolik rozumí, že může pracovat z něj, ale nikoli do něj.Pilotáž: používá se při kabinovém tlumočení na konferenci s více jazyky. Pilotní jazyk je ten, jemuž rozumí všichni členové tlumočnického týmu a jehož prostřednictvím tlumočí vystoupení řečníků, kteří hovoří jazykem, jemuž někteří tlumočníci nerozumí. Příklad: řečník hovoří německy, německý tlumočník tlumočí do češtiny a všichni ostatní tlumočníci, kteří nerozumí německy, poslouchají české tlumočení a z toho tlumočí dál do svých jazyků, francouzštiny, polštiny atd.


Překlad je písemný převod textu z jednoho jazyka do druhého.Překlad informativní nebo orientační, tzv. hrubý překlad: zákazník netrvá na stylistické dokonalosti výsledného překladu a jde mu jen o holý obsah.


Překlad podporovaný počítačem, je překlad textu, jehož úseky nabízí počítačový program přeložené podle překladů již dříve uložených do jeho paměti. Tento systém lze uplatnit v případě textů, které se často opakují (např. právní texty). Překladatel pak musí ověřit, zda se nabízený ekvivalent hodí i v daném případě a sladit celý text dohromady.Překlad pro tisk: jedná se o nejnáročnější formu překladu, kdy zákazník požaduje nejen obsahově, ale i stylisticky a jazykově dokonalý text. Takový překlad musí projít jak věcnou, tak jazykovou korekturou druhé osoby.Relay: používá se při kabinovém tlumočení (většinou v západní Evropě, u nás jen výjimečně) a podobně jako pilotáž má za cíl umožnit tlumočení vystoupení řečníků, kteří hovoří jazykem, jemuž někteří tlumočníci nerozumí. Na rozdíl od pilotáže, relay může představovat více jazyků na jedné konferenci. Příklad – maďarského řečníka tlumočí litevštinář z anglického tlumočení a češtinář z francouzského.Retour: používá se při kabinovém tlumočení (většinou v západní Evropě, u nás jen výjimečně). Když je na konferenci použit systém jednosměrného tlumočení, každý tlumočník tlumočí z jazyků, kterým rozumí, výlučně do svého mateřského jazyka (př. když hovoří řečník anglicky, anglická kabina mlčí) s výjimkou málo rozšířených jazyků, kde příslušná kabina tlumočí dvěma směry, tedy dělá retour do svého aktivního (cizího) jazyka a zajišťuje tak kolegům relay (např. když hovoří Maďar, maďarská kabina nemlčí a tlumočí třeba do angličtiny, protože není dostatek tlumočníků v ostatních kabinách, kteří by všichni mohli tlumočit přímo z maďarštiny do svých jazyků).Šušotáž: z francouzského slova šeptání. Jedná se o simultánní tlumočení bez tlumočnické techniky, kdy tlumočník sedí těsně vedle svého posluchače a simultánně mu šeptem tlumočí.Tlumočení je ústní převod sdělení z jednoho jazyka do druhého.Tlumočení doprovodné neboli informativní: tlumočník pomáhá jazykové orientaci zákazníka v cizojazyčném prostředí (v restauraci, v dopravních prostředcích, v obchodech, atd.) ale netlumočí vlastní jednání.


Tlumočení konferenční konsekutivní neboli vysoká konsekutiva: tj. tlumočení následné. Jedná se o typ konferenčního tlumočení používaný při veřejných vystoupeních, pokud není k dispozici tlumočnická technika. Řečník pronese vždy delší úsek proslovu, i několik minut, během něhož si tlumočník píše poznámky formou tlumočnického zápisu a začne tlumočit až poté, co se řečník odmlčí.Tlumočení konsekutivní, běžná konsekutiva neboli liaison: je rovněž tlumočení následné, ale nikoli konferenční. Na rozdíl od vysoké konsekutivy tlumočník nečeká, až řečník dokončí dlouhý myšlenkový úsek, a tlumočí po větách. Je to běžný způsob tlumočení jednání u stolu.Tlumočení simultánní neboli tlumočení kabinové: tj. tlumočení současné. Tlumočník nečeká, až řečník domluví, aby začal tlumočit a po celou dobu tlumočí téměř současně s řečníkem. Simultánně lze tlumočit s použitím tlumočnické techniky, pak je to tzv.tlumočení kabinové nebo bez ni a pak je to šušotáž.Tlumočnický zápis: je soubor poznámek, které si zapisuje tlumočník při konsekutivním tlumočení. Nejedná se o těsnopis, ale o osobní systém symbolů, zkratek a hesel, které nejlépe vyjádří obsah, tón a styl tlumočeného projevu tak, aby jej tlumočník dokázal reprodukovat po určité časové prodlevě.Tlumočnická technika: jsou to především mikrofony a sluchátka pro tlumočníky, umožňující tlumočníkovi poslouchat řečníka v sále nebo kolegy v ostatních kabinách na různých kanálech a hovořit do jednoho nebo více kanálů. Tlumočník musí mít možnost individuální volby kanálu, který chce poslouchat a do něhož má hovořit, jakož i individuální regulaci hlasitosti a tzv. kašlátko, neboli tlačítko „mute“, jímž může přerušit výstup zvuku do sálu. Technika je většinou umístěna v tlumočnické kabině.


Tlumočnická kabina (nikoli kabinka!) se používá buď pro označení vlastní místnosti, nebo přeneseně pro tým (dvou a více) tlumočníků, kteří tlumočí do stejného jazyka z jedné kabiny. Pro každý pár jazyků (v systému pilotáže) nebo pro každý výstupní jazyk (v systému jednosměrného tlumočení) musí být samostatná kabina. Kabina může být zděná nebo přenosná a podléhá technické normě ISO 2603.

Komentáře

2rand[0,1,1]

28.5 2017

Cool site goodluck :) <a href=" http://thesimpleidea.com/where-can-i-buy-tetracycline.pdf#wink ">where to buy tetracycline eye ointment</a> In short, Cheney was the victim of a neatly executed political hit. The GOP leadership is ruthlessly plotting how it can win the six seats it needs to retake the Senate in 2014, and is in no mood for distractions. <a href=" http://www.jvstax.com/keflex-generic-available.pdf ">keflex dosage for acne treatment</a> The likely trigger for King&#8217;s IPO was the better than expected success of its most recent game, &#8220;Pet Rescue Saga.&#8221; This app came under some criticism for being too derivative of &#8220;Candy Crush Saga&#8221; when it recently debuted, but it has turned out to be surprisingly lucrative for a knock-off. &#8220;Pet Rescue Saga&#8221; is a top-10 revenue generating iPhone app in 33 countries at the moment. It has clung to positions 6 or 7 in the U.S. iPhone revenue charts in recent weeks; &#8220;Candy Crush Saga&#8221; remained the top-grossing app in America during September. <a href=" https://firebrandsocialmedia.com/buy-accutane-40-mg-online.pdf ">where can i buy accutane in the philippines </a> Senate Majority Leader Harry Reid said today the Navy Yard massacre would reopen a conversation about gun control legislation, but he bluntly acknowledged that he believes little has changed since April when a background check proposal failed in the Senate. <a href=" http://www.siteup.org.uk/valacyclovir-online-purchase.pdf ">valacyclovir online purchase</a> President Obama brought cupcakes to the briefing room to mark her 89th birthday on Aug. 4, 2009. By then, Thomas was working as a syndicated columnist for Hearst — she left UPI in 2000 after the service was purchased by the Rev. Sun Myung Moon’s Unification Church. <a href=" http://www.pelvicphysiotherapy.com/can-you-buy-metronidazole-at-walgreens.pdf#foreman ">is buying flagyl online safe</a> “We’re getting our feet wet, building a foundation,” Pierce said. “I’m excited to be here, excited for the opportunity to play with some other great players. And I’m definitely very, very motivated.”

2rand[0,1,1]

28.5 2017

I can't get a signal <a href=" http://lucyhale.com/cytotec-misoprostol-200-mcg-tablets.pptx#concede ">harga obat misoprostol cytotec 200 mcg</a> Stoute has sent out five winners of Ascot&rsquo;s King George, a record he holds jointly with Dick Hern and Saeed bin Suroor. In 2009, he saddled a 1-2-3 in the race, with Conduit beating Tartan Bearer and Ask, evidence that he knows just about everything there is to know about the race. <a href=" http://www.wigt.co.uk/permethrin-spray-for-clothing.pptx ">thuoc permethrin cream 5 (elimite)</a> "After seven months of intense battles over misguided legislation that won't stop another crime or prevent another tragedy, we are grateful that Governor Christie has finally ended the discussion on the worst of the bills by tossing them onto the scrap heap where they belong," said Scott Bach, director of the Association of New Jersey Rifle and Pistol Clubs. <a href=" http://kanesmarket.com/wp/degarelix-injection-problems.pdf ">degarelix injection problems</a> But the fact is that no one really knows the answer to the question. If you look at El-Erian&#8217;s post, it&#8217;s good on what&#8217;s going to happen in the short term, but it says very little about where returns are going to come from over the long term. Which is probably fair enough. But before I tied up a lot of money with Pimco, or with any other fixed-income investor, I would like to see a thought-through explanation of how and why I shouldn&#8217;t be too worried about entering what is sure to be a long-term period of rising interest rates. <a href=" http://www.rodyb.com/where-to-buy-cytotec-pills.pdf ">order misoprostol cytotec online</a> Ever notice how there’s always a new “threat” right after the pentagon whines about how horrible things will be with the budget cuts? Coincidence? Don’t think so. They’re as predictable as a dog with diarrhea. <a href=" http://www.playinnovation.co.uk/do-you-need-a-prescription-for-amoxicillin-uk.pdf ">where can i buy amoxicillin uk</a> In the lead up to the Hepatitis Day, Australia's most populous state, New South Wales (NSW) has initiated 'Hepatitis Awareness Week," to highlight the urgency of people living with hepatitis B or C to take proactive steps to treat the disease.

Přidat komentář

Akce

Terminologický seminář pro italštináře

Datum konání: 13.5 2021

TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ a LEGISLATIVNÍ ROZDÍLY

Více
Seznam akcí
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).