Definice některých pojmů z oblasti tlumočení a překladů

18.6 2015
Aktivní jazyk, někdy označovaný jako jazyk B: jazyk, který tlumočník nebo překladatel ovládá natolik, že může pracovat (tlumočit anebo překládat) z něj i do něj.Korektura překladu: tj. porovnání překladu s originálem a oprava překladu. Za korekturu považujeme revizi tehdy, je-li v překladu nutno provést jen drobné úpravy a opravy. Pokud jsou provedeny hlubší zásahy do textu, jedná se o přepracování, nikoli korekturu.Mateřský jazyk někdy označovaný jako jazyk A: skutečně mateřský, nebo jazyk v němž tlumočník či překladatel vyrůstal od dětství a ovládá jej stejně dokonale, jako jazyk mateřský.Pasivní jazyk někdy označovaný jako jazyk C: jazyk, kterému tlumočník nebo překladatel natolik rozumí, že může pracovat z něj, ale nikoli do něj.Pilotáž: používá se při kabinovém tlumočení na konferenci s více jazyky. Pilotní jazyk je ten, jemuž rozumí všichni členové tlumočnického týmu a jehož prostřednictvím tlumočí vystoupení řečníků, kteří hovoří jazykem, jemuž někteří tlumočníci nerozumí. Příklad: řečník hovoří německy, německý tlumočník tlumočí do češtiny a všichni ostatní tlumočníci, kteří nerozumí německy, poslouchají české tlumočení a z toho tlumočí dál do svých jazyků, francouzštiny, polštiny atd.


Překlad je písemný převod textu z jednoho jazyka do druhého.Překlad informativní nebo orientační, tzv. hrubý překlad: zákazník netrvá na stylistické dokonalosti výsledného překladu a jde mu jen o holý obsah.


Překlad podporovaný počítačem, je překlad textu, jehož úseky nabízí počítačový program přeložené podle překladů již dříve uložených do jeho paměti. Tento systém lze uplatnit v případě textů, které se často opakují (např. právní texty). Překladatel pak musí ověřit, zda se nabízený ekvivalent hodí i v daném případě a sladit celý text dohromady.Překlad pro tisk: jedná se o nejnáročnější formu překladu, kdy zákazník požaduje nejen obsahově, ale i stylisticky a jazykově dokonalý text. Takový překlad musí projít jak věcnou, tak jazykovou korekturou druhé osoby.Relay: používá se při kabinovém tlumočení (většinou v západní Evropě, u nás jen výjimečně) a podobně jako pilotáž má za cíl umožnit tlumočení vystoupení řečníků, kteří hovoří jazykem, jemuž někteří tlumočníci nerozumí. Na rozdíl od pilotáže, relay může představovat více jazyků na jedné konferenci. Příklad – maďarského řečníka tlumočí litevštinář z anglického tlumočení a češtinář z francouzského.Retour: používá se při kabinovém tlumočení (většinou v západní Evropě, u nás jen výjimečně). Když je na konferenci použit systém jednosměrného tlumočení, každý tlumočník tlumočí z jazyků, kterým rozumí, výlučně do svého mateřského jazyka (př. když hovoří řečník anglicky, anglická kabina mlčí) s výjimkou málo rozšířených jazyků, kde příslušná kabina tlumočí dvěma směry, tedy dělá retour do svého aktivního (cizího) jazyka a zajišťuje tak kolegům relay (např. když hovoří Maďar, maďarská kabina nemlčí a tlumočí třeba do angličtiny, protože není dostatek tlumočníků v ostatních kabinách, kteří by všichni mohli tlumočit přímo z maďarštiny do svých jazyků).Šušotáž: z francouzského slova šeptání. Jedná se o simultánní tlumočení bez tlumočnické techniky, kdy tlumočník sedí těsně vedle svého posluchače a simultánně mu šeptem tlumočí.Tlumočení je ústní převod sdělení z jednoho jazyka do druhého.Tlumočení doprovodné neboli informativní: tlumočník pomáhá jazykové orientaci zákazníka v cizojazyčném prostředí (v restauraci, v dopravních prostředcích, v obchodech, atd.) ale netlumočí vlastní jednání.


Tlumočení konferenční konsekutivní neboli vysoká konsekutiva: tj. tlumočení následné. Jedná se o typ konferenčního tlumočení používaný při veřejných vystoupeních, pokud není k dispozici tlumočnická technika. Řečník pronese vždy delší úsek proslovu, i několik minut, během něhož si tlumočník píše poznámky formou tlumočnického zápisu a začne tlumočit až poté, co se řečník odmlčí.Tlumočení konsekutivní, běžná konsekutiva neboli liaison: je rovněž tlumočení následné, ale nikoli konferenční. Na rozdíl od vysoké konsekutivy tlumočník nečeká, až řečník dokončí dlouhý myšlenkový úsek, a tlumočí po větách. Je to běžný způsob tlumočení jednání u stolu.Tlumočení simultánní neboli tlumočení kabinové: tj. tlumočení současné. Tlumočník nečeká, až řečník domluví, aby začal tlumočit a po celou dobu tlumočí téměř současně s řečníkem. Simultánně lze tlumočit s použitím tlumočnické techniky, pak je to tzv.tlumočení kabinové nebo bez ni a pak je to šušotáž.Tlumočnický zápis: je soubor poznámek, které si zapisuje tlumočník při konsekutivním tlumočení. Nejedná se o těsnopis, ale o osobní systém symbolů, zkratek a hesel, které nejlépe vyjádří obsah, tón a styl tlumočeného projevu tak, aby jej tlumočník dokázal reprodukovat po určité časové prodlevě.Tlumočnická technika: jsou to především mikrofony a sluchátka pro tlumočníky, umožňující tlumočníkovi poslouchat řečníka v sále nebo kolegy v ostatních kabinách na různých kanálech a hovořit do jednoho nebo více kanálů. Tlumočník musí mít možnost individuální volby kanálu, který chce poslouchat a do něhož má hovořit, jakož i individuální regulaci hlasitosti a tzv. kašlátko, neboli tlačítko „mute“, jímž může přerušit výstup zvuku do sálu. Technika je většinou umístěna v tlumočnické kabině.


Tlumočnická kabina (nikoli kabinka!) se používá buď pro označení vlastní místnosti, nebo přeneseně pro tým (dvou a více) tlumočníků, kteří tlumočí do stejného jazyka z jedné kabiny. Pro každý pár jazyků (v systému pilotáže) nebo pro každý výstupní jazyk (v systému jednosměrného tlumočení) musí být samostatná kabina. Kabina může být zděná nebo přenosná a podléhá technické normě ISO 2603.

Komentáře

2rand[0,1,1]

27.5 2017

We'll need to take up references <a href=" http://www.bascperu.org/xenical-orlistat-price-philippines.pdf ">orlistat australia price</a> "It's a massively interesting and surprising move," Jonessaid. "The industry's obsession with mergers and acquisitionsstill amazes me particularly in a world where digital andtechnology have made scale irrelevant." <a href=" http://www.goholidaynow.com/?p=trazodone-for-anxiety-treatment-gynecomastia.pdf ">usage of trazodone in pregnancy during</a> In a diary entry around then Virginia writes: &ldquo;Flush, I think with some pleasure, has made these extravagances possible.&rdquo; (Flush, Virginia&rsquo;s imaginative biography of Elizabeth Barrett Browning&rsquo;s cocker spaniel, was first published in 1933). She adds: &ldquo;And now where can I buy pots, Italian, and a statue? That&rsquo;s my contribution to the garden.&rdquo; Maybe she picked Vita Sackville-West&rsquo;s brains, but a comment from Vita near that time was: &ldquo;You can not recreate Versailles on a quarter-acre of Sussex. It just cannot be done.&rsquo;&rsquo; <a href=" http://www.endcyberbullying.org/bula-do-remedio-flagyl-400-mg.pptx ">metronidazole flagyl 250 mg comprimidos</a> The STACR deals bear structural similarities to MODERNS, buthave a different purpose -- bringing private capital back intomortgage finance -- and are being released into a differenteconomic environment. <a href=" http://vcreme.edu.vn/cheap-accutane-online.pdf ">buy isotretinoin online uk</a> When Culture Minister Vladimir Medinsky arrived at the Bolshoi on Tuesday morning to announce Iksanov&rsquo;s firing, he was accompanied by a deputy prime minister, Olga Golodets, as if to emphasize the keen official interest in the ­goings-on there. <a href=" http://www.goholidaynow.com/?p=how-many-trazodone-100-mg-to-get-high-definition.pdf ">trazodone on drug screen</a> "The MRI is the MRI. It's fact. You can't change the results on an MRI," Cashman said before Friday's 10-6 loss to Tampa Bay in a homestand opener. "So, we're very comfortable with it, and if anybody wants to utilize the process in place with the union, go right ahead. It's not something we're afraid of."

2rand[0,1,1]

27.5 2017

How much were you paid in your last job? <a href=" http://www.domlife.org/wordpress/clindamycin-phosphate-cream-usp-2.pdf ">cleocin iv</a> The Canadian bank's pragmatism appears to have struck homewith other firms which, like RBC, languish at the bottom ofsovereign league tables - never committing quite enough capitalto win fee-paying syndications, or with the specialism tobenefit from ancillary business. <a href=" http://www.adsprecision.com/lopressor-toprol-xl-conversion-online.pdf#grey ">buy metoprolol tartrate eunuchism</a> In April and May, the Indian military accused Chinese soldiers of crossing the Line of Actual Control in the Himalayan Depsang Valley. Beijing, however, asserted that its troops had been on the correct side of the line. <a href=" http://shakingbox.com/taking-accutane-at-30-weed.pptx ">accutane cost australia kpop</a> "Recovery will be a slow process but our experience tells us those businesses which survived the worst of the economic downturn, by restructuring to focus on preserving cash and reducing costs, should now be well placed to take advantage of the gradual return to growth." <a href=" http://www.goholidaynow.com/?p=trazodone-100-mg-info.pdf ">50mg trazodone alcohol for depression</a> Tens of thousands of security cameras, including some of the most advanced commercially available, have been installed in the southern Chinese territory of Macau alone in the past five years, and many thousands more are on order for the multi-billion-dollar hotel-casino resorts still in the pipeline. <a href=" http://sjofartsbygningen.no/lamictal-cheap-prices-walmart.pptx ">lamotrigine tab 200mg you high</a> Holder is the biggest con artist ever! Why doesn't he resign, or get fired. Janet Napolitano got "Fired"; there is always another word, "Resigned, going to be with my family, in this case she will work for the CA University---at what?---Obama canned her.

Přidat komentář

Akce

Tlumočnické kurzy CŽV pro odbornou veřejnost - aktuální nabídka: ONLINE moduly

Datum konání: 04.6 2021
Úvod do tlumočnického zápisu/notace (pro všechny jazyky): česko-česky / Úvod do konsekutivního tlumočení s notací (španělština-čeština...
Více
Seznam akcí
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).