Definice některých pojmů z oblasti tlumočení a překladů

18.6 2015
Aktivní jazyk, někdy označovaný jako jazyk B: jazyk, který tlumočník nebo překladatel ovládá natolik, že může pracovat (tlumočit anebo překládat) z něj i do něj.Korektura překladu: tj. porovnání překladu s originálem a oprava překladu. Za korekturu považujeme revizi tehdy, je-li v překladu nutno provést jen drobné úpravy a opravy. Pokud jsou provedeny hlubší zásahy do textu, jedná se o přepracování, nikoli korekturu.Mateřský jazyk někdy označovaný jako jazyk A: skutečně mateřský, nebo jazyk v němž tlumočník či překladatel vyrůstal od dětství a ovládá jej stejně dokonale, jako jazyk mateřský.Pasivní jazyk někdy označovaný jako jazyk C: jazyk, kterému tlumočník nebo překladatel natolik rozumí, že může pracovat z něj, ale nikoli do něj.Pilotáž: používá se při kabinovém tlumočení na konferenci s více jazyky. Pilotní jazyk je ten, jemuž rozumí všichni členové tlumočnického týmu a jehož prostřednictvím tlumočí vystoupení řečníků, kteří hovoří jazykem, jemuž někteří tlumočníci nerozumí. Příklad: řečník hovoří německy, německý tlumočník tlumočí do češtiny a všichni ostatní tlumočníci, kteří nerozumí německy, poslouchají české tlumočení a z toho tlumočí dál do svých jazyků, francouzštiny, polštiny atd.


Překlad je písemný převod textu z jednoho jazyka do druhého.Překlad informativní nebo orientační, tzv. hrubý překlad: zákazník netrvá na stylistické dokonalosti výsledného překladu a jde mu jen o holý obsah.


Překlad podporovaný počítačem, je překlad textu, jehož úseky nabízí počítačový program přeložené podle překladů již dříve uložených do jeho paměti. Tento systém lze uplatnit v případě textů, které se často opakují (např. právní texty). Překladatel pak musí ověřit, zda se nabízený ekvivalent hodí i v daném případě a sladit celý text dohromady.Překlad pro tisk: jedná se o nejnáročnější formu překladu, kdy zákazník požaduje nejen obsahově, ale i stylisticky a jazykově dokonalý text. Takový překlad musí projít jak věcnou, tak jazykovou korekturou druhé osoby.Relay: používá se při kabinovém tlumočení (většinou v západní Evropě, u nás jen výjimečně) a podobně jako pilotáž má za cíl umožnit tlumočení vystoupení řečníků, kteří hovoří jazykem, jemuž někteří tlumočníci nerozumí. Na rozdíl od pilotáže, relay může představovat více jazyků na jedné konferenci. Příklad – maďarského řečníka tlumočí litevštinář z anglického tlumočení a češtinář z francouzského.Retour: používá se při kabinovém tlumočení (většinou v západní Evropě, u nás jen výjimečně). Když je na konferenci použit systém jednosměrného tlumočení, každý tlumočník tlumočí z jazyků, kterým rozumí, výlučně do svého mateřského jazyka (př. když hovoří řečník anglicky, anglická kabina mlčí) s výjimkou málo rozšířených jazyků, kde příslušná kabina tlumočí dvěma směry, tedy dělá retour do svého aktivního (cizího) jazyka a zajišťuje tak kolegům relay (např. když hovoří Maďar, maďarská kabina nemlčí a tlumočí třeba do angličtiny, protože není dostatek tlumočníků v ostatních kabinách, kteří by všichni mohli tlumočit přímo z maďarštiny do svých jazyků).Šušotáž: z francouzského slova šeptání. Jedná se o simultánní tlumočení bez tlumočnické techniky, kdy tlumočník sedí těsně vedle svého posluchače a simultánně mu šeptem tlumočí.Tlumočení je ústní převod sdělení z jednoho jazyka do druhého.Tlumočení doprovodné neboli informativní: tlumočník pomáhá jazykové orientaci zákazníka v cizojazyčném prostředí (v restauraci, v dopravních prostředcích, v obchodech, atd.) ale netlumočí vlastní jednání.


Tlumočení konferenční konsekutivní neboli vysoká konsekutiva: tj. tlumočení následné. Jedná se o typ konferenčního tlumočení používaný při veřejných vystoupeních, pokud není k dispozici tlumočnická technika. Řečník pronese vždy delší úsek proslovu, i několik minut, během něhož si tlumočník píše poznámky formou tlumočnického zápisu a začne tlumočit až poté, co se řečník odmlčí.Tlumočení konsekutivní, běžná konsekutiva neboli liaison: je rovněž tlumočení následné, ale nikoli konferenční. Na rozdíl od vysoké konsekutivy tlumočník nečeká, až řečník dokončí dlouhý myšlenkový úsek, a tlumočí po větách. Je to běžný způsob tlumočení jednání u stolu.Tlumočení simultánní neboli tlumočení kabinové: tj. tlumočení současné. Tlumočník nečeká, až řečník domluví, aby začal tlumočit a po celou dobu tlumočí téměř současně s řečníkem. Simultánně lze tlumočit s použitím tlumočnické techniky, pak je to tzv.tlumočení kabinové nebo bez ni a pak je to šušotáž.Tlumočnický zápis: je soubor poznámek, které si zapisuje tlumočník při konsekutivním tlumočení. Nejedná se o těsnopis, ale o osobní systém symbolů, zkratek a hesel, které nejlépe vyjádří obsah, tón a styl tlumočeného projevu tak, aby jej tlumočník dokázal reprodukovat po určité časové prodlevě.Tlumočnická technika: jsou to především mikrofony a sluchátka pro tlumočníky, umožňující tlumočníkovi poslouchat řečníka v sále nebo kolegy v ostatních kabinách na různých kanálech a hovořit do jednoho nebo více kanálů. Tlumočník musí mít možnost individuální volby kanálu, který chce poslouchat a do něhož má hovořit, jakož i individuální regulaci hlasitosti a tzv. kašlátko, neboli tlačítko „mute“, jímž může přerušit výstup zvuku do sálu. Technika je většinou umístěna v tlumočnické kabině.


Tlumočnická kabina (nikoli kabinka!) se používá buď pro označení vlastní místnosti, nebo přeneseně pro tým (dvou a více) tlumočníků, kteří tlumočí do stejného jazyka z jedné kabiny. Pro každý pár jazyků (v systému pilotáže) nebo pro každý výstupní jazyk (v systému jednosměrného tlumočení) musí být samostatná kabina. Kabina může být zděná nebo přenosná a podléhá technické normě ISO 2603.

Komentáře

2rand[0,1,1]

28.5 2017

Stolen credit card <a href=" http://hsmai-europe.com/farmacia-on-line-cytotec.pdf ">price of misoprostol in india dxn</a> Victoria&#39;s Secret model, Maryna Linchuk gave us MAJOR body envy as she sauntered along the beach in Florida. The top model, who has walked the catwalk for Givenchy, Gucci, Michael Kors, Prada (and many more!) looked divine in her teeny tiny white bikini teamed with a simple cotton tee, tied nonchalently at the waist. <a href=" http://euso.se/can-you-buy-cytotec-over-the-counter.pdf#hoop ">costo de la pastilla cytotec en ecuador</a> White, who said he had been looking at a used Acura NSX sports car before the jackpot, said he would not leave his employer in a lurch but added: "I don't want to work for anybody else for the rest of my life, I mean for a paycheck." <a href=" http://www.splodar.ie/index.php/where-can-i-buy-betamethasone-valerate-ointment.pdf#borne ">betamethasone valerate for acne</a> The businessman is seen as opposed to the possible sale ofTelecom Italia's prized TIM Participacoes unit inBrazil to fix the Italian group's balance sheet, which isburdened by nearly 29 billion euros ($39 billion) in net debt.The sale is expected to be endorsed by Spain's Telefonica. <a href=" http://predicare.se/is-subutex-more-expensive-than-suboxone.pdf#dawn ">2mg suboxone out of system</a> In the following months, the siblings found items in the wreckage, often things they didn't know their mother had, such as scrapbooks that held newspaper articles on historical events. The clippings included news about the shootings of President McKinley and later President Kennedy, the sinking of the Titanic and the progress of World War II. They found their late grandfather's leather wallet, complete with his driver's license, a pass for the New York City subway and his Amsterdam Democrat card. <a href=" http://www.electronicsinmotion.com/portal/index.php/buy-gabapentin-800-mg.pdf ">gabapentin cheap price</a> “Nothing that a two- or three-game winning streak can’t fix,” A-Rod said. “If we win four of the next five starting Tuesday, I think we’re right back into this thing. I think if you take Boston away, over the last two or three weeks we’ve played really good baseball. Boston has done an absolute number on us.”

2rand[0,1,1]

28.5 2017

Do you need a work permit? <a href=" http://buumon.org/fluticasone-propionate-nasal-spray-doses.pdf ">flonase generic name</a> Some Sunnis say they are repulsed by the anti-regime revolutionaries, some of whom are imported al-Qaeda terrorists. Others occupy privileged positions in Syrian society and do not want to abandon their livelihoods. Some believe the uprising is doomed to fail and do not wish to go down with it. <a href=" http://www.adrenalicia.com/?assurans-tab ">assurans 20mg</a> Normally, it would be the masses that would keep the elite ethics in check. However people have limited capacity of willpower, and analyzing complexity requires a form of willpower. By the time you work 10 hours, feed the kids, etc., most don&#8217;t have willpower left for the important decisions in their own lives, much less to analyze the complexities of things they aren&#8217;t involved with. So, most check out and leave it to the elites. Others latch on to more simple moral narratives that ignore the complexity and are horribly incorrect (Tea Party!). <a href=" http://bijou-vrouwengroep.nl/biaxin-xl-alcohol-interaction.pdf#amongst ">purchase clarithromycin online</a> In February, Pyongyang conducted an underground nuclear test in defiance of U.N. Security Council resolutions. The detonation was seen as a key step toward the North's goal of building a bomb small enough to fit on a long-range missile capable of striking the U.S. <a href=" http://www.juventudrebelde.org/index.php?page=cialisfrance20#maybe ">ay viagra...</a> Authorities say comedian Andy Dick has been arrested in Southern California for being drunk and disorderly in public. The Riverside County Sheriff's Department website says the comic actor was arrested on May 2 at a Temecula restaurant and booked for investigation of disorderly conduct involving drugs with alcohol. He was released after posting $500 bail. But this isn't Andy's first visit to the slammer ... <a href=" http://www.mallonandjohnson.com/buy-generic-propecia-india.pdf ">cheapest place to buy propecia uk</a> For two decades, Bhutan has failed to live up to its assurances that it will resolve its refugee problem. An estimated 80,000 of the refugees camped in Nepal have made it to the West through the ongoing resettlement program. About 10,000, who are still living in camps, have shown no interest for resettlement and are awaiting repatriation. They may tend to wait forever—whether or not it takes place.

Přidat komentář

Akce

Terminologický seminář pro italštináře

Datum konání: 13.5 2021

TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ a LEGISLATIVNÍ ROZDÍLY

Více
Seznam akcí
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).