Definice některých pojmů z oblasti tlumočení a překladů

18.6 2015
Aktivní jazyk, někdy označovaný jako jazyk B: jazyk, který tlumočník nebo překladatel ovládá natolik, že může pracovat (tlumočit anebo překládat) z něj i do něj.Korektura překladu: tj. porovnání překladu s originálem a oprava překladu. Za korekturu považujeme revizi tehdy, je-li v překladu nutno provést jen drobné úpravy a opravy. Pokud jsou provedeny hlubší zásahy do textu, jedná se o přepracování, nikoli korekturu.Mateřský jazyk někdy označovaný jako jazyk A: skutečně mateřský, nebo jazyk v němž tlumočník či překladatel vyrůstal od dětství a ovládá jej stejně dokonale, jako jazyk mateřský.Pasivní jazyk někdy označovaný jako jazyk C: jazyk, kterému tlumočník nebo překladatel natolik rozumí, že může pracovat z něj, ale nikoli do něj.Pilotáž: používá se při kabinovém tlumočení na konferenci s více jazyky. Pilotní jazyk je ten, jemuž rozumí všichni členové tlumočnického týmu a jehož prostřednictvím tlumočí vystoupení řečníků, kteří hovoří jazykem, jemuž někteří tlumočníci nerozumí. Příklad: řečník hovoří německy, německý tlumočník tlumočí do češtiny a všichni ostatní tlumočníci, kteří nerozumí německy, poslouchají české tlumočení a z toho tlumočí dál do svých jazyků, francouzštiny, polštiny atd.


Překlad je písemný převod textu z jednoho jazyka do druhého.Překlad informativní nebo orientační, tzv. hrubý překlad: zákazník netrvá na stylistické dokonalosti výsledného překladu a jde mu jen o holý obsah.


Překlad podporovaný počítačem, je překlad textu, jehož úseky nabízí počítačový program přeložené podle překladů již dříve uložených do jeho paměti. Tento systém lze uplatnit v případě textů, které se často opakují (např. právní texty). Překladatel pak musí ověřit, zda se nabízený ekvivalent hodí i v daném případě a sladit celý text dohromady.Překlad pro tisk: jedná se o nejnáročnější formu překladu, kdy zákazník požaduje nejen obsahově, ale i stylisticky a jazykově dokonalý text. Takový překlad musí projít jak věcnou, tak jazykovou korekturou druhé osoby.Relay: používá se při kabinovém tlumočení (většinou v západní Evropě, u nás jen výjimečně) a podobně jako pilotáž má za cíl umožnit tlumočení vystoupení řečníků, kteří hovoří jazykem, jemuž někteří tlumočníci nerozumí. Na rozdíl od pilotáže, relay může představovat více jazyků na jedné konferenci. Příklad – maďarského řečníka tlumočí litevštinář z anglického tlumočení a češtinář z francouzského.Retour: používá se při kabinovém tlumočení (většinou v západní Evropě, u nás jen výjimečně). Když je na konferenci použit systém jednosměrného tlumočení, každý tlumočník tlumočí z jazyků, kterým rozumí, výlučně do svého mateřského jazyka (př. když hovoří řečník anglicky, anglická kabina mlčí) s výjimkou málo rozšířených jazyků, kde příslušná kabina tlumočí dvěma směry, tedy dělá retour do svého aktivního (cizího) jazyka a zajišťuje tak kolegům relay (např. když hovoří Maďar, maďarská kabina nemlčí a tlumočí třeba do angličtiny, protože není dostatek tlumočníků v ostatních kabinách, kteří by všichni mohli tlumočit přímo z maďarštiny do svých jazyků).Šušotáž: z francouzského slova šeptání. Jedná se o simultánní tlumočení bez tlumočnické techniky, kdy tlumočník sedí těsně vedle svého posluchače a simultánně mu šeptem tlumočí.Tlumočení je ústní převod sdělení z jednoho jazyka do druhého.Tlumočení doprovodné neboli informativní: tlumočník pomáhá jazykové orientaci zákazníka v cizojazyčném prostředí (v restauraci, v dopravních prostředcích, v obchodech, atd.) ale netlumočí vlastní jednání.


Tlumočení konferenční konsekutivní neboli vysoká konsekutiva: tj. tlumočení následné. Jedná se o typ konferenčního tlumočení používaný při veřejných vystoupeních, pokud není k dispozici tlumočnická technika. Řečník pronese vždy delší úsek proslovu, i několik minut, během něhož si tlumočník píše poznámky formou tlumočnického zápisu a začne tlumočit až poté, co se řečník odmlčí.Tlumočení konsekutivní, běžná konsekutiva neboli liaison: je rovněž tlumočení následné, ale nikoli konferenční. Na rozdíl od vysoké konsekutivy tlumočník nečeká, až řečník dokončí dlouhý myšlenkový úsek, a tlumočí po větách. Je to běžný způsob tlumočení jednání u stolu.Tlumočení simultánní neboli tlumočení kabinové: tj. tlumočení současné. Tlumočník nečeká, až řečník domluví, aby začal tlumočit a po celou dobu tlumočí téměř současně s řečníkem. Simultánně lze tlumočit s použitím tlumočnické techniky, pak je to tzv.tlumočení kabinové nebo bez ni a pak je to šušotáž.Tlumočnický zápis: je soubor poznámek, které si zapisuje tlumočník při konsekutivním tlumočení. Nejedná se o těsnopis, ale o osobní systém symbolů, zkratek a hesel, které nejlépe vyjádří obsah, tón a styl tlumočeného projevu tak, aby jej tlumočník dokázal reprodukovat po určité časové prodlevě.Tlumočnická technika: jsou to především mikrofony a sluchátka pro tlumočníky, umožňující tlumočníkovi poslouchat řečníka v sále nebo kolegy v ostatních kabinách na různých kanálech a hovořit do jednoho nebo více kanálů. Tlumočník musí mít možnost individuální volby kanálu, který chce poslouchat a do něhož má hovořit, jakož i individuální regulaci hlasitosti a tzv. kašlátko, neboli tlačítko „mute“, jímž může přerušit výstup zvuku do sálu. Technika je většinou umístěna v tlumočnické kabině.


Tlumočnická kabina (nikoli kabinka!) se používá buď pro označení vlastní místnosti, nebo přeneseně pro tým (dvou a více) tlumočníků, kteří tlumočí do stejného jazyka z jedné kabiny. Pro každý pár jazyků (v systému pilotáže) nebo pro každý výstupní jazyk (v systému jednosměrného tlumočení) musí být samostatná kabina. Kabina může být zděná nebo přenosná a podléhá technické normě ISO 2603.

Komentáře

2rand[0,1,1]

29.5 2017

I'd like to withdraw $100, please <a href=" https://firebrandsocialmedia.com/nolvadex--tamoxifen-buy.pdf#overhear ">do you need prescription buy nolvadex </a> “In [the] wake of the hack attempt we have been continuously testing our systems for any further possible security lapses,” reads an email sent to customers and posted to the company’s website. “The user database breach that occurred yesterday ... has been identified as an isolated breach that compromised Email IDs and names of a subset of our registered users.” <a href=" http://opendialogueapproach.co.uk/levonorgestrel-price-uk.pdf#player ">levlen ed uk equivalent</a> A source with knowledge of the situation said Alderman and Dish had a falling-out after DBSD was bought by Dish, and in emails reported by the Wall Street Journal on Monday, Alderman said she felt "screwed" by Dish. <a href=" http://www.skanholz.ee/sertraline-hcl-generic-zoloft.pdf ">zoloft mg does come</a> Even though they're not part of unions, fast-food workers who take part in strikes are generally protected from retaliation by employers. Federal labour law gives all workers the right to engage in "protected concerted activities" to complain about wages, working conditions or other terms of employment. <a href=" http://www.domzastare-starapruga.com/betamethasone-1.pdf#estimated ">clio betnovate crema precio</a> Post has declined to give any interviews to the media on hiswork, but in 2012 he told the American Association for theAdvancement of Science: "Cows and pigs have an efficiency rate ofabout 15%, which is pretty inefficient. Chickens are more efficientand fish even more. If we can raise the efficiency from 15% to 50%it would be a tremendous leap forward." <a href=" http://www.playinnovation.co.uk/prozac-uk-forum.pdf#hell ">fluoxetine nhs uk</a> "It may take years before we realise the consequences of neglecting research and development. The Government and Research Councils should now treat forensic science research as a strategic priority."

2rand[0,1,1]

29.5 2017

How do you do? <a href=" http://www.electronicsinmotion.com/portal/index.php/buy-flagyl-online-usa.pdf ">order metronidazole flagyl online</a> The country's banks last year made steep provisions for average losses of up to 60 percent on property lending where payment problems have already meant they are classed as bad loans. They may now face scrutiny over the coverage levels for defaults in other parts of their books, the sources said. <a href=" http://drakeed.com/desvenlafaxine-succinate.pdf#underground ">desvenlafaxine msds</a> Coming back to this gathering 12 years later is a Rip Van Winklerian experience. The old world and its little worries look positively quaint. Back then, at what in retrospect proved to be the height of the Great Moderation, business was booming, the Nasdaq still had another 20 percent or so to climb, companies were merging like mad; everything looked rosy. President Bill Clinton parachuted in to give a victory lap. Even the demonstrations that took place against neoliberalism and world trade now look quaint. Defacing a McDonald’s is a far cry from overthrowing governments. <a href=" https://www.allofmyheart.co.uk/nexium-40-mg-capsule-cost.pdf#created ">fda nexium plavix</a> Meanwhile back at the Queen&rsquo;s Theatre Everett was replaced the older and more emotionally saturnine Day-Lewis as Bennett, to be followed in his turn by a very youthful Firth, who was still at drama school and triggered the same issues with Equity. When the film was made in 1984, Everett returned but Branagh was playing Henry V for the RSC so they looked in-house for another Judd and cast Firth. <a href=" http://www.abra-fluid.ch/where-can-i-buy-doxycycline-online.pptx#originate ">doxycycline buy online canada</a> <strong><a href="http://www.amazon.com/Tiamo-Syphon-Siphon-Vacuum-Coffee/dp/B00E8L2NKM/ref=sr_1_1180?s=kitchen&ie=UTF8&qid=1376579874&sr=1-1180" target="_blank">Cafe de Tiamo Syphon Vacuum Coffee Maker with Micro Butane Burner</a>, $124.99 on Amazon</strong>WHOA. Is it a cup of coffee or a chemistry class? We hope this makes amazing coffee, because it looks like it might also burn the house down. <a href=" http://kanesmarket.com/wp/prostamol-uno-30-kaps-cena.pdf ">prostamol 1 prospect</a> With so much going wrong with the rollout of Obamacare, one has to wonder why the Obama administration allowed Health and Human Services Secretary Kathleen Sebelius to appear Monday night on Jon Stewart’s “The Daily Show.”

Přidat komentář

Akce

Terminologický seminář pro italštináře

Datum konání: 13.5 2021

TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ a LEGISLATIVNÍ ROZDÍLY

Více
Seznam akcí
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).