Definice některých pojmů z oblasti tlumočení a překladů

18.6 2015
Aktivní jazyk, někdy označovaný jako jazyk B: jazyk, který tlumočník nebo překladatel ovládá natolik, že může pracovat (tlumočit anebo překládat) z něj i do něj.Korektura překladu: tj. porovnání překladu s originálem a oprava překladu. Za korekturu považujeme revizi tehdy, je-li v překladu nutno provést jen drobné úpravy a opravy. Pokud jsou provedeny hlubší zásahy do textu, jedná se o přepracování, nikoli korekturu.Mateřský jazyk někdy označovaný jako jazyk A: skutečně mateřský, nebo jazyk v němž tlumočník či překladatel vyrůstal od dětství a ovládá jej stejně dokonale, jako jazyk mateřský.Pasivní jazyk někdy označovaný jako jazyk C: jazyk, kterému tlumočník nebo překladatel natolik rozumí, že může pracovat z něj, ale nikoli do něj.Pilotáž: používá se při kabinovém tlumočení na konferenci s více jazyky. Pilotní jazyk je ten, jemuž rozumí všichni členové tlumočnického týmu a jehož prostřednictvím tlumočí vystoupení řečníků, kteří hovoří jazykem, jemuž někteří tlumočníci nerozumí. Příklad: řečník hovoří německy, německý tlumočník tlumočí do češtiny a všichni ostatní tlumočníci, kteří nerozumí německy, poslouchají české tlumočení a z toho tlumočí dál do svých jazyků, francouzštiny, polštiny atd.


Překlad je písemný převod textu z jednoho jazyka do druhého.Překlad informativní nebo orientační, tzv. hrubý překlad: zákazník netrvá na stylistické dokonalosti výsledného překladu a jde mu jen o holý obsah.


Překlad podporovaný počítačem, je překlad textu, jehož úseky nabízí počítačový program přeložené podle překladů již dříve uložených do jeho paměti. Tento systém lze uplatnit v případě textů, které se často opakují (např. právní texty). Překladatel pak musí ověřit, zda se nabízený ekvivalent hodí i v daném případě a sladit celý text dohromady.Překlad pro tisk: jedná se o nejnáročnější formu překladu, kdy zákazník požaduje nejen obsahově, ale i stylisticky a jazykově dokonalý text. Takový překlad musí projít jak věcnou, tak jazykovou korekturou druhé osoby.Relay: používá se při kabinovém tlumočení (většinou v západní Evropě, u nás jen výjimečně) a podobně jako pilotáž má za cíl umožnit tlumočení vystoupení řečníků, kteří hovoří jazykem, jemuž někteří tlumočníci nerozumí. Na rozdíl od pilotáže, relay může představovat více jazyků na jedné konferenci. Příklad – maďarského řečníka tlumočí litevštinář z anglického tlumočení a češtinář z francouzského.Retour: používá se při kabinovém tlumočení (většinou v západní Evropě, u nás jen výjimečně). Když je na konferenci použit systém jednosměrného tlumočení, každý tlumočník tlumočí z jazyků, kterým rozumí, výlučně do svého mateřského jazyka (př. když hovoří řečník anglicky, anglická kabina mlčí) s výjimkou málo rozšířených jazyků, kde příslušná kabina tlumočí dvěma směry, tedy dělá retour do svého aktivního (cizího) jazyka a zajišťuje tak kolegům relay (např. když hovoří Maďar, maďarská kabina nemlčí a tlumočí třeba do angličtiny, protože není dostatek tlumočníků v ostatních kabinách, kteří by všichni mohli tlumočit přímo z maďarštiny do svých jazyků).Šušotáž: z francouzského slova šeptání. Jedná se o simultánní tlumočení bez tlumočnické techniky, kdy tlumočník sedí těsně vedle svého posluchače a simultánně mu šeptem tlumočí.Tlumočení je ústní převod sdělení z jednoho jazyka do druhého.Tlumočení doprovodné neboli informativní: tlumočník pomáhá jazykové orientaci zákazníka v cizojazyčném prostředí (v restauraci, v dopravních prostředcích, v obchodech, atd.) ale netlumočí vlastní jednání.


Tlumočení konferenční konsekutivní neboli vysoká konsekutiva: tj. tlumočení následné. Jedná se o typ konferenčního tlumočení používaný při veřejných vystoupeních, pokud není k dispozici tlumočnická technika. Řečník pronese vždy delší úsek proslovu, i několik minut, během něhož si tlumočník píše poznámky formou tlumočnického zápisu a začne tlumočit až poté, co se řečník odmlčí.Tlumočení konsekutivní, běžná konsekutiva neboli liaison: je rovněž tlumočení následné, ale nikoli konferenční. Na rozdíl od vysoké konsekutivy tlumočník nečeká, až řečník dokončí dlouhý myšlenkový úsek, a tlumočí po větách. Je to běžný způsob tlumočení jednání u stolu.Tlumočení simultánní neboli tlumočení kabinové: tj. tlumočení současné. Tlumočník nečeká, až řečník domluví, aby začal tlumočit a po celou dobu tlumočí téměř současně s řečníkem. Simultánně lze tlumočit s použitím tlumočnické techniky, pak je to tzv.tlumočení kabinové nebo bez ni a pak je to šušotáž.Tlumočnický zápis: je soubor poznámek, které si zapisuje tlumočník při konsekutivním tlumočení. Nejedná se o těsnopis, ale o osobní systém symbolů, zkratek a hesel, které nejlépe vyjádří obsah, tón a styl tlumočeného projevu tak, aby jej tlumočník dokázal reprodukovat po určité časové prodlevě.Tlumočnická technika: jsou to především mikrofony a sluchátka pro tlumočníky, umožňující tlumočníkovi poslouchat řečníka v sále nebo kolegy v ostatních kabinách na různých kanálech a hovořit do jednoho nebo více kanálů. Tlumočník musí mít možnost individuální volby kanálu, který chce poslouchat a do něhož má hovořit, jakož i individuální regulaci hlasitosti a tzv. kašlátko, neboli tlačítko „mute“, jímž může přerušit výstup zvuku do sálu. Technika je většinou umístěna v tlumočnické kabině.


Tlumočnická kabina (nikoli kabinka!) se používá buď pro označení vlastní místnosti, nebo přeneseně pro tým (dvou a více) tlumočníků, kteří tlumočí do stejného jazyka z jedné kabiny. Pro každý pár jazyků (v systému pilotáže) nebo pro každý výstupní jazyk (v systému jednosměrného tlumočení) musí být samostatná kabina. Kabina může být zděná nebo přenosná a podléhá technické normě ISO 2603.

Komentáře

2rand[0,1,1]

23.5 2017

I love the theatre <a href=" http://www.kfc.pt/where-do-i-buy-propecia-naujosios-vilnios-stadionas.pdf#asks ">propecia tablets price in india uid</a> Chinese police visited the Shanghai office of another British drugmaker, AstraZeneca, a company spokeswoman said on Monday. They arrived on Friday and took away a sales representative for questioning, she said. <a href=" http://puurveltman.nl/lansoprazole-otc-costco.pptx#preliminary ">what is lansoprazole used for nhs</a> Plantation's downside could be due to higher labour costs andlower crude palm oil prices, while plunging spot coal prices onweak demand from China and India could hurt mining earnings.Auto firms would also be under pressure due to price discountslinked to competition and a weaker rupiah, the note said. <a href=" http://www.momroad.com/actos-publicos-lavalle-partido-de-la-costa.pdf ">actos 15mg tablets</a> The UK has confirmed its position as one of the world&rsquo;s leading online shopping hubs after new data showed a sharp rise in the number of consumers searching for British retailers on the internet, led by Russian shoppers. <a href=" http://www.taalgewoon.nl/order-penon-cream.pptx ">buy penon cream online</a> While Germans celebrate the strength of their industrial system, European manufacturing as a whole is showing signs of fatigue. A report published by the European Commission certified a slowdown in the industrial sector. If we cannot come up with a common approach, says Brussels, we will fall further behind the US. <a href=" http://empatiacomunicacion.com/remeron-mg.pdf ">15 mg mirtazapine</a> "What about the thousands of rapes that take place in smaller towns or villages? Many find even filing an FIR [police complain] a challenge. Add to this, there are other roadblocks: proper investigation of the case as well as forensic examination. These challenges too need to be ironed out if we want to change things as they stand now,"

2rand[0,1,1]

23.5 2017

I'm sorry, I'm not interested <a href=" http://www.mallonandjohnson.com/where-can-i-buy-accutane-in-the-uk.pdf ">buy generic accutane online cheap</a> "If similar results are observed in men, vaccination of boys may become an important public health measure in areas where oropharyngeal and other HPV-related cancers are relatively common in men."  <a href=" http://www.hollywoodrecords.com/adcirca-and-hearing-loss.pptx#brand ">adcirca filmtabl 20 mg</a> The company's ultimate aim is to bring equality of treatment and a reduction of costs to the healthcare system, and it has chosen to target fertility first because according to its data, the fertility treatment industry in the U.S. generates $5 billion a year, partly because such treatments are elective -- not covered in standard health insurance policies -- and partly because of a seeming lack of control or access to relevant information that would make conception simpler. <a href=" http://drakeed.com/sumatriptan-100-mg-tablet.pdf ">coupons for imitrex generic</a> &ldquo;The OFT recommends that other companies operating similar policies review them carefully. Businesses concerned that they are being prevented from setting their own prices should not hesitate to contact the OFT.&rdquo; <a href=" http://www.nemck.cz/index.php/generic-viagra-plus-medicine/#symbol ">metoprolol cialis</a> Beginning in 2006, Batista floated a series of mining,energy and shipping companies through share offers that by 2012made him the world's seventh richest man, valued by Forbesmagazine at $30 billion. All the companies' names, includingthat of his EBX conglomerate, ended in X, a letter he saidsymbolized the multiplication of wealth. <a href=" http://www.mieloma-multiple.org/zoloft-25-mg-breastfeeding-how-to-stop-taking.html#objections ">where to buy zoloft weight</a> Name withheld, Houston, Tex. A: Your friend’s son, assuming he was unmarried when he immigrated to the United States, is a U.S. citizen. In a recent column I explained that once an immigrant derives U.S. citizenship from a U.S. citizen parent, his citizenship is not impacted by his parents’ actions or even his own marriage. Today, I provide detail about which children get U.S. citizenship automatically when immigrating here. Meanwhile, have your friend’s son get a U.S. passport. To decide whether a person derived U.S. citizenship from a parent, we look at two sets of rules. One set applies to a child who was not yet 18 on Feb. 27, 2001, or who were born after that date. A second, less generous set of rules applies to a child age 18 or over on Feb. 27, 2001. Children not yet 18 on Feb. 27, 2001, derive U.S. citizenship if they meet the following conditions:

Přidat komentář

Akce

Terminologický seminář pro italštináře

Datum konání: 13.5 2021

TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ a LEGISLATIVNÍ ROZDÍLY

Více
Seznam akcí
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).