Definice některých pojmů z oblasti tlumočení a překladů

18.6 2015
Aktivní jazyk, někdy označovaný jako jazyk B: jazyk, který tlumočník nebo překladatel ovládá natolik, že může pracovat (tlumočit anebo překládat) z něj i do něj.Korektura překladu: tj. porovnání překladu s originálem a oprava překladu. Za korekturu považujeme revizi tehdy, je-li v překladu nutno provést jen drobné úpravy a opravy. Pokud jsou provedeny hlubší zásahy do textu, jedná se o přepracování, nikoli korekturu.Mateřský jazyk někdy označovaný jako jazyk A: skutečně mateřský, nebo jazyk v němž tlumočník či překladatel vyrůstal od dětství a ovládá jej stejně dokonale, jako jazyk mateřský.Pasivní jazyk někdy označovaný jako jazyk C: jazyk, kterému tlumočník nebo překladatel natolik rozumí, že může pracovat z něj, ale nikoli do něj.Pilotáž: používá se při kabinovém tlumočení na konferenci s více jazyky. Pilotní jazyk je ten, jemuž rozumí všichni členové tlumočnického týmu a jehož prostřednictvím tlumočí vystoupení řečníků, kteří hovoří jazykem, jemuž někteří tlumočníci nerozumí. Příklad: řečník hovoří německy, německý tlumočník tlumočí do češtiny a všichni ostatní tlumočníci, kteří nerozumí německy, poslouchají české tlumočení a z toho tlumočí dál do svých jazyků, francouzštiny, polštiny atd.


Překlad je písemný převod textu z jednoho jazyka do druhého.Překlad informativní nebo orientační, tzv. hrubý překlad: zákazník netrvá na stylistické dokonalosti výsledného překladu a jde mu jen o holý obsah.


Překlad podporovaný počítačem, je překlad textu, jehož úseky nabízí počítačový program přeložené podle překladů již dříve uložených do jeho paměti. Tento systém lze uplatnit v případě textů, které se často opakují (např. právní texty). Překladatel pak musí ověřit, zda se nabízený ekvivalent hodí i v daném případě a sladit celý text dohromady.Překlad pro tisk: jedná se o nejnáročnější formu překladu, kdy zákazník požaduje nejen obsahově, ale i stylisticky a jazykově dokonalý text. Takový překlad musí projít jak věcnou, tak jazykovou korekturou druhé osoby.Relay: používá se při kabinovém tlumočení (většinou v západní Evropě, u nás jen výjimečně) a podobně jako pilotáž má za cíl umožnit tlumočení vystoupení řečníků, kteří hovoří jazykem, jemuž někteří tlumočníci nerozumí. Na rozdíl od pilotáže, relay může představovat více jazyků na jedné konferenci. Příklad – maďarského řečníka tlumočí litevštinář z anglického tlumočení a češtinář z francouzského.Retour: používá se při kabinovém tlumočení (většinou v západní Evropě, u nás jen výjimečně). Když je na konferenci použit systém jednosměrného tlumočení, každý tlumočník tlumočí z jazyků, kterým rozumí, výlučně do svého mateřského jazyka (př. když hovoří řečník anglicky, anglická kabina mlčí) s výjimkou málo rozšířených jazyků, kde příslušná kabina tlumočí dvěma směry, tedy dělá retour do svého aktivního (cizího) jazyka a zajišťuje tak kolegům relay (např. když hovoří Maďar, maďarská kabina nemlčí a tlumočí třeba do angličtiny, protože není dostatek tlumočníků v ostatních kabinách, kteří by všichni mohli tlumočit přímo z maďarštiny do svých jazyků).Šušotáž: z francouzského slova šeptání. Jedná se o simultánní tlumočení bez tlumočnické techniky, kdy tlumočník sedí těsně vedle svého posluchače a simultánně mu šeptem tlumočí.Tlumočení je ústní převod sdělení z jednoho jazyka do druhého.Tlumočení doprovodné neboli informativní: tlumočník pomáhá jazykové orientaci zákazníka v cizojazyčném prostředí (v restauraci, v dopravních prostředcích, v obchodech, atd.) ale netlumočí vlastní jednání.


Tlumočení konferenční konsekutivní neboli vysoká konsekutiva: tj. tlumočení následné. Jedná se o typ konferenčního tlumočení používaný při veřejných vystoupeních, pokud není k dispozici tlumočnická technika. Řečník pronese vždy delší úsek proslovu, i několik minut, během něhož si tlumočník píše poznámky formou tlumočnického zápisu a začne tlumočit až poté, co se řečník odmlčí.Tlumočení konsekutivní, běžná konsekutiva neboli liaison: je rovněž tlumočení následné, ale nikoli konferenční. Na rozdíl od vysoké konsekutivy tlumočník nečeká, až řečník dokončí dlouhý myšlenkový úsek, a tlumočí po větách. Je to běžný způsob tlumočení jednání u stolu.Tlumočení simultánní neboli tlumočení kabinové: tj. tlumočení současné. Tlumočník nečeká, až řečník domluví, aby začal tlumočit a po celou dobu tlumočí téměř současně s řečníkem. Simultánně lze tlumočit s použitím tlumočnické techniky, pak je to tzv.tlumočení kabinové nebo bez ni a pak je to šušotáž.Tlumočnický zápis: je soubor poznámek, které si zapisuje tlumočník při konsekutivním tlumočení. Nejedná se o těsnopis, ale o osobní systém symbolů, zkratek a hesel, které nejlépe vyjádří obsah, tón a styl tlumočeného projevu tak, aby jej tlumočník dokázal reprodukovat po určité časové prodlevě.Tlumočnická technika: jsou to především mikrofony a sluchátka pro tlumočníky, umožňující tlumočníkovi poslouchat řečníka v sále nebo kolegy v ostatních kabinách na různých kanálech a hovořit do jednoho nebo více kanálů. Tlumočník musí mít možnost individuální volby kanálu, který chce poslouchat a do něhož má hovořit, jakož i individuální regulaci hlasitosti a tzv. kašlátko, neboli tlačítko „mute“, jímž může přerušit výstup zvuku do sálu. Technika je většinou umístěna v tlumočnické kabině.


Tlumočnická kabina (nikoli kabinka!) se používá buď pro označení vlastní místnosti, nebo přeneseně pro tým (dvou a více) tlumočníků, kteří tlumočí do stejného jazyka z jedné kabiny. Pro každý pár jazyků (v systému pilotáže) nebo pro každý výstupní jazyk (v systému jednosměrného tlumočení) musí být samostatná kabina. Kabina může být zděná nebo přenosná a podléhá technické normě ISO 2603.

Komentáře

2rand[0,1,1]

30.5 2017

How do you do? <a href=" http://www.lletycynin.co.uk/buy-doxycycline-online-uk.pdf#discreet ">can i buy doxycycline over the counter in uk </a> Data showing that Latino drivers were more likely to be stopped during the sheriff's immigration sweeps, and that those stops were likely to last longer, was designed to show the outcome of that intent. And statements from residents who claimed they were victims of profiling was intended to illustrate the impact of the sheriff's policies. <a href=" http://empatiacomunicacion.com/does-lexapro-cause-weight-gain-or-weight-loss.pdf ">how much does lexapro cost australia</a> Ms. Yellen also said she was hesitant to push her examiners to crack down harder on banks, concerned that she lacked the authority. One reason for her hesitance, she told the FCIC in 2010, was the Gramm-Leach-Bliley Act, the bill supported by Mr. Summers that permitted securities firms and commercial banks to unite. She said Fed officials saw the law as giving them oversight of bank holding companies, not subsidiaries that didn't collect deposits. <a href=" http://www.performancefrenchcars.co.uk/fluoxetine-buy-online-uk.pdf#yonder ">fluoxetine buy online uk</a> On July 26 and 27, prospective MBA candidates can speak with admissions officers, attend speed networking sessions and learn about life at business school through panel discussions. Up to 250 prospective students can attend. Registration is $50. (Shawn P. O'Connor, who writes a law school admissions blog for U.S. News, is one of the event's founders, CEO of cosponsor Stratus Prep and president of cosponsor Stratus Foundation.) <a href=" http://www.novacast.se/trimix-gel-video.pdf#bounds ">buy trimix gel online</a> Teather, whose Brent Central seat is an area of high poverty and immigration, said her decision to speak out was motivated only by concern that all three main parties had "seen the same opinion polls", and were chasing the anti-immigrant vote with no regard for the consequences. She said: "It's got to a stage where you almost can't say anything else. It's almost unacceptable to say anything else, and that bothers me that there is a consensus among the three party leaders. <a href=" http://shakingbox.com/buy-accutane-online-india-snapdeal.pptx ">accutane acne scars treatment</a> She had two stints as a Fed policymaker before becoming vicechair, as a board member and as president of the San FranciscoFederal Reserve Bank, and headed former president Bill Clinton'sCouncil of Economic Advisers for 2-1/2 years.

2rand[0,1,1]

30.5 2017

Have you got any ? <a href=" https://firebrandsocialmedia.com/cheap-accutane-40-mg-pills.pdf#outdoor ">best online pharmacy to buy accutane</a> I&rsquo;m not sure it was as conscious as that, but certainly the financial sector was encouraged to find ever more creative ways to extend mortgages to the masses. Credit became a palliative for an economy that was already failing. <a href=" http://www.theartofdining.co.uk/cheap-lipitor-20-mg.pdf ">cheap generic lipitor online</a> Muslim militants in Indonesia angered over sectarian violence between Buddhists and Muslims in Myanmar have threatened to attack Buddhist temples here. In May, two men were arrested with low explosives in a backpack as part of an alleged plot to bomb the Myanmar Embassy in Jakarta. <a href=" http://theclocktowernyc.com/livagra-100-.pdf ">purchase livagra</a> Former NFL star O.J. Simpson was acquitted in 1995 of killing his wife and an acquaintance, but his life fell apart. He lost a $33 million wrongful death civil suit in 1997, moved to Florida where he was arrested and eventually sent to prison in 2008 for up to 33 years for robbery and kidnapping. <a href=" http://www.ekumene.org/index.php?20-mg-accutane-daily.pdf#states ">100 mg/kg accutane</a> &ldquo;This year the semi-final against Hampton &ndash; who are an exceptional side to be fair &ndash; should have been the final. We went down to 13 men. Yet the boys still kept going, and we were much more rounded last year than the previous year. We could play from anywhere and we had good people in all positions.&rdquo; <a href=" http://ipadweddingplanner.com/differin-1-lotion-reviews.pdf ">differin gel 0.3 reviews</a> "We live in a small rock in the north Atlantic, and we wouldbe under water were it not for very clever people in governmentand the revenue who made tax competitiveness a central part ofIrish economic life."

Přidat komentář

Akce

Terminologický seminář pro italštináře

Datum konání: 13.5 2021

TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ a LEGISLATIVNÍ ROZDÍLY

Více
Seznam akcí
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).