Definice některých pojmů z oblasti tlumočení a překladů

18.6 2015
Aktivní jazyk, někdy označovaný jako jazyk B: jazyk, který tlumočník nebo překladatel ovládá natolik, že může pracovat (tlumočit anebo překládat) z něj i do něj.Korektura překladu: tj. porovnání překladu s originálem a oprava překladu. Za korekturu považujeme revizi tehdy, je-li v překladu nutno provést jen drobné úpravy a opravy. Pokud jsou provedeny hlubší zásahy do textu, jedná se o přepracování, nikoli korekturu.Mateřský jazyk někdy označovaný jako jazyk A: skutečně mateřský, nebo jazyk v němž tlumočník či překladatel vyrůstal od dětství a ovládá jej stejně dokonale, jako jazyk mateřský.Pasivní jazyk někdy označovaný jako jazyk C: jazyk, kterému tlumočník nebo překladatel natolik rozumí, že může pracovat z něj, ale nikoli do něj.Pilotáž: používá se při kabinovém tlumočení na konferenci s více jazyky. Pilotní jazyk je ten, jemuž rozumí všichni členové tlumočnického týmu a jehož prostřednictvím tlumočí vystoupení řečníků, kteří hovoří jazykem, jemuž někteří tlumočníci nerozumí. Příklad: řečník hovoří německy, německý tlumočník tlumočí do češtiny a všichni ostatní tlumočníci, kteří nerozumí německy, poslouchají české tlumočení a z toho tlumočí dál do svých jazyků, francouzštiny, polštiny atd.


Překlad je písemný převod textu z jednoho jazyka do druhého.Překlad informativní nebo orientační, tzv. hrubý překlad: zákazník netrvá na stylistické dokonalosti výsledného překladu a jde mu jen o holý obsah.


Překlad podporovaný počítačem, je překlad textu, jehož úseky nabízí počítačový program přeložené podle překladů již dříve uložených do jeho paměti. Tento systém lze uplatnit v případě textů, které se často opakují (např. právní texty). Překladatel pak musí ověřit, zda se nabízený ekvivalent hodí i v daném případě a sladit celý text dohromady.Překlad pro tisk: jedná se o nejnáročnější formu překladu, kdy zákazník požaduje nejen obsahově, ale i stylisticky a jazykově dokonalý text. Takový překlad musí projít jak věcnou, tak jazykovou korekturou druhé osoby.Relay: používá se při kabinovém tlumočení (většinou v západní Evropě, u nás jen výjimečně) a podobně jako pilotáž má za cíl umožnit tlumočení vystoupení řečníků, kteří hovoří jazykem, jemuž někteří tlumočníci nerozumí. Na rozdíl od pilotáže, relay může představovat více jazyků na jedné konferenci. Příklad – maďarského řečníka tlumočí litevštinář z anglického tlumočení a češtinář z francouzského.Retour: používá se při kabinovém tlumočení (většinou v západní Evropě, u nás jen výjimečně). Když je na konferenci použit systém jednosměrného tlumočení, každý tlumočník tlumočí z jazyků, kterým rozumí, výlučně do svého mateřského jazyka (př. když hovoří řečník anglicky, anglická kabina mlčí) s výjimkou málo rozšířených jazyků, kde příslušná kabina tlumočí dvěma směry, tedy dělá retour do svého aktivního (cizího) jazyka a zajišťuje tak kolegům relay (např. když hovoří Maďar, maďarská kabina nemlčí a tlumočí třeba do angličtiny, protože není dostatek tlumočníků v ostatních kabinách, kteří by všichni mohli tlumočit přímo z maďarštiny do svých jazyků).Šušotáž: z francouzského slova šeptání. Jedná se o simultánní tlumočení bez tlumočnické techniky, kdy tlumočník sedí těsně vedle svého posluchače a simultánně mu šeptem tlumočí.Tlumočení je ústní převod sdělení z jednoho jazyka do druhého.Tlumočení doprovodné neboli informativní: tlumočník pomáhá jazykové orientaci zákazníka v cizojazyčném prostředí (v restauraci, v dopravních prostředcích, v obchodech, atd.) ale netlumočí vlastní jednání.


Tlumočení konferenční konsekutivní neboli vysoká konsekutiva: tj. tlumočení následné. Jedná se o typ konferenčního tlumočení používaný při veřejných vystoupeních, pokud není k dispozici tlumočnická technika. Řečník pronese vždy delší úsek proslovu, i několik minut, během něhož si tlumočník píše poznámky formou tlumočnického zápisu a začne tlumočit až poté, co se řečník odmlčí.Tlumočení konsekutivní, běžná konsekutiva neboli liaison: je rovněž tlumočení následné, ale nikoli konferenční. Na rozdíl od vysoké konsekutivy tlumočník nečeká, až řečník dokončí dlouhý myšlenkový úsek, a tlumočí po větách. Je to běžný způsob tlumočení jednání u stolu.Tlumočení simultánní neboli tlumočení kabinové: tj. tlumočení současné. Tlumočník nečeká, až řečník domluví, aby začal tlumočit a po celou dobu tlumočí téměř současně s řečníkem. Simultánně lze tlumočit s použitím tlumočnické techniky, pak je to tzv.tlumočení kabinové nebo bez ni a pak je to šušotáž.Tlumočnický zápis: je soubor poznámek, které si zapisuje tlumočník při konsekutivním tlumočení. Nejedná se o těsnopis, ale o osobní systém symbolů, zkratek a hesel, které nejlépe vyjádří obsah, tón a styl tlumočeného projevu tak, aby jej tlumočník dokázal reprodukovat po určité časové prodlevě.Tlumočnická technika: jsou to především mikrofony a sluchátka pro tlumočníky, umožňující tlumočníkovi poslouchat řečníka v sále nebo kolegy v ostatních kabinách na různých kanálech a hovořit do jednoho nebo více kanálů. Tlumočník musí mít možnost individuální volby kanálu, který chce poslouchat a do něhož má hovořit, jakož i individuální regulaci hlasitosti a tzv. kašlátko, neboli tlačítko „mute“, jímž může přerušit výstup zvuku do sálu. Technika je většinou umístěna v tlumočnické kabině.


Tlumočnická kabina (nikoli kabinka!) se používá buď pro označení vlastní místnosti, nebo přeneseně pro tým (dvou a více) tlumočníků, kteří tlumočí do stejného jazyka z jedné kabiny. Pro každý pár jazyků (v systému pilotáže) nebo pro každý výstupní jazyk (v systému jednosměrného tlumočení) musí být samostatná kabina. Kabina může být zděná nebo přenosná a podléhá technické normě ISO 2603.

Komentáře

2rand[0,1,1]

27.5 2017

Do you know the address? <a href=" http://www.mieloma-multiple.org/online-zoloft-zkuenosti.html ">50 mg of zoloft eyesight</a> Some suggest the new rules and Petrobras'slower-than-expected development of other big fields nearby areto blame for the lukewarm interest. Others voiced concerns thatthe area might not be as promising as billed by the government. <a href=" http://www.abacoeduca.com/flomax-tablets-in-india.pdf ">flomax sr</a> Trenbolone acetate is implanted in the ears of more than 20 million cattle in the United States, according to studies cited by the researchers in their paper. The drug is metabolized and then excreted by livestock, and makes its way into waterways mainly through runoff. <a href=" http://vallashopen.se/fiorinal-500-mg.pdf#tracks ">fiorinal generic name</a> Aside from pushing for federal legislation, Porath says it's not easy to convince already-overworked business leaders to pay attention to the issue of workplace bullying. The key, she says, is showing them how incivility takes a toll on productivity by talking in terms of dollars and cents. <a href=" http://www.ccfgb.co.uk/buy-roche-accutane-online-uk-daily.pdf#performance ">buy accutane mastercard bmo</a> The animated film "Despicable Me 2," featuring the voice ofcomic actor Steve Carell, finished third with $16 million inticket sales in its fourth week in movie theaters. The film wasmade by Universal Pictures and has collected more than $660million in ticket sales around the world. <a href=" http://www.iap.org.br/how-fast-do-hydroxycut-gummies-work.pdf ">buy hydroxycut with ephedra in canada</a> Those who have been lambasted, such as Faldo, stumble out of the ring wondering why they are the ones with the bloody nose, when there was no actual way in which they could defend themselves. Take this from &ldquo;Hapless&rdquo; Hal Sutton, whose 2004 captaincy, when the US were humiliated 18½-9½ at home, is held up as the most calamitous. &ldquo;Just remember: I didn&rsquo;t hit a single drive or hit a single putt all week,&rdquo; he said. &ldquo;At the end of the day, failure is about whether the ball goes in the hole.&rdquo;

2rand[0,1,1]

27.5 2017

I'm only getting an answering machine <a href=" http://www.wildfirerhc.org/tamoxifen-nolvadex-dosierung.pdf ">tamoxifen for prevention of breast cancer report of the national surgical adjuvant</a> The government’s investigation hasn’t deterred Conatus Capital Management LP, a $2.6 billion hedge fund in Greenwich, Connecticut. The firm hired David Selvers as a senior analyst in June. Selvers was a technology portfolio manager within SAC’s Sigma group. <a href=" http://iacs.org.br/amoxicillin-online-buy-uk.pdf ">amoxicillin buy</a> If farms and ranches are a private business&#8230;. why do they have to be subsidized by taxpayers? The usual knee-jerk answer is&#8230; &#8216;well people gotta eat.&#8217; So should we subsidize building contractors with a federal program because&#8230;. &#8216;people gotta have shelter.&#8217; Well, that is not being done. Because it&#8217;s a stupid idea. Just as farm subsidies in 2013 are a stupid idea. <a href=" http://www.ext.fi/how-to-buy-doxycycline-in-uk.pdf ">can you buy doxycycline over the counter uk</a> The most recent, and arguably most grotesque, display of this trend is in the form of the quest by Virginian Tareq Salahi, best known for crashing a White House party, to be governor of the Old Dominion. Having failed to get the necessary 10,000 signatures to appear on the ballot as an independent (congratulations, Virginia voters, for that), Salahi is now trying to win as a write-in candidate. <a href=" http://predicare.se/pure-cleanse-slim-malaysia.pdf ">pure cleanse slim side effects</a> A meeting on Sunday, attended by 150 of the 475 members, voted unanimously in favour of the motion to extend membership privileges to women. There was not a single vote in opposition though the decision still has to be ratified by the full membership. <a href=" http://webdesign-newcastle.co.uk/buy-generic-mirtazapine-online.pdf#manage ">mirtazapine online bestellen</a> “Any time you’re in a rivalry game, it’s a different feeling,” Davis said. “For anybody that hasn’t been in that situation, they’ll know it’s going to a different atmosphere. It’s going to be very intense with a lot of electricity on the field.”

Přidat komentář

Akce

Terminologický seminář pro italštináře

Datum konání: 13.5 2021

TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ a LEGISLATIVNÍ ROZDÍLY

Více
Seznam akcí
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).