Definice některých pojmů z oblasti tlumočení a překladů

18.6 2015
Aktivní jazyk, někdy označovaný jako jazyk B: jazyk, který tlumočník nebo překladatel ovládá natolik, že může pracovat (tlumočit anebo překládat) z něj i do něj.Korektura překladu: tj. porovnání překladu s originálem a oprava překladu. Za korekturu považujeme revizi tehdy, je-li v překladu nutno provést jen drobné úpravy a opravy. Pokud jsou provedeny hlubší zásahy do textu, jedná se o přepracování, nikoli korekturu.Mateřský jazyk někdy označovaný jako jazyk A: skutečně mateřský, nebo jazyk v němž tlumočník či překladatel vyrůstal od dětství a ovládá jej stejně dokonale, jako jazyk mateřský.Pasivní jazyk někdy označovaný jako jazyk C: jazyk, kterému tlumočník nebo překladatel natolik rozumí, že může pracovat z něj, ale nikoli do něj.Pilotáž: používá se při kabinovém tlumočení na konferenci s více jazyky. Pilotní jazyk je ten, jemuž rozumí všichni členové tlumočnického týmu a jehož prostřednictvím tlumočí vystoupení řečníků, kteří hovoří jazykem, jemuž někteří tlumočníci nerozumí. Příklad: řečník hovoří německy, německý tlumočník tlumočí do češtiny a všichni ostatní tlumočníci, kteří nerozumí německy, poslouchají české tlumočení a z toho tlumočí dál do svých jazyků, francouzštiny, polštiny atd.


Překlad je písemný převod textu z jednoho jazyka do druhého.Překlad informativní nebo orientační, tzv. hrubý překlad: zákazník netrvá na stylistické dokonalosti výsledného překladu a jde mu jen o holý obsah.


Překlad podporovaný počítačem, je překlad textu, jehož úseky nabízí počítačový program přeložené podle překladů již dříve uložených do jeho paměti. Tento systém lze uplatnit v případě textů, které se často opakují (např. právní texty). Překladatel pak musí ověřit, zda se nabízený ekvivalent hodí i v daném případě a sladit celý text dohromady.Překlad pro tisk: jedná se o nejnáročnější formu překladu, kdy zákazník požaduje nejen obsahově, ale i stylisticky a jazykově dokonalý text. Takový překlad musí projít jak věcnou, tak jazykovou korekturou druhé osoby.Relay: používá se při kabinovém tlumočení (většinou v západní Evropě, u nás jen výjimečně) a podobně jako pilotáž má za cíl umožnit tlumočení vystoupení řečníků, kteří hovoří jazykem, jemuž někteří tlumočníci nerozumí. Na rozdíl od pilotáže, relay může představovat více jazyků na jedné konferenci. Příklad – maďarského řečníka tlumočí litevštinář z anglického tlumočení a češtinář z francouzského.Retour: používá se při kabinovém tlumočení (většinou v západní Evropě, u nás jen výjimečně). Když je na konferenci použit systém jednosměrného tlumočení, každý tlumočník tlumočí z jazyků, kterým rozumí, výlučně do svého mateřského jazyka (př. když hovoří řečník anglicky, anglická kabina mlčí) s výjimkou málo rozšířených jazyků, kde příslušná kabina tlumočí dvěma směry, tedy dělá retour do svého aktivního (cizího) jazyka a zajišťuje tak kolegům relay (např. když hovoří Maďar, maďarská kabina nemlčí a tlumočí třeba do angličtiny, protože není dostatek tlumočníků v ostatních kabinách, kteří by všichni mohli tlumočit přímo z maďarštiny do svých jazyků).Šušotáž: z francouzského slova šeptání. Jedná se o simultánní tlumočení bez tlumočnické techniky, kdy tlumočník sedí těsně vedle svého posluchače a simultánně mu šeptem tlumočí.Tlumočení je ústní převod sdělení z jednoho jazyka do druhého.Tlumočení doprovodné neboli informativní: tlumočník pomáhá jazykové orientaci zákazníka v cizojazyčném prostředí (v restauraci, v dopravních prostředcích, v obchodech, atd.) ale netlumočí vlastní jednání.


Tlumočení konferenční konsekutivní neboli vysoká konsekutiva: tj. tlumočení následné. Jedná se o typ konferenčního tlumočení používaný při veřejných vystoupeních, pokud není k dispozici tlumočnická technika. Řečník pronese vždy delší úsek proslovu, i několik minut, během něhož si tlumočník píše poznámky formou tlumočnického zápisu a začne tlumočit až poté, co se řečník odmlčí.Tlumočení konsekutivní, běžná konsekutiva neboli liaison: je rovněž tlumočení následné, ale nikoli konferenční. Na rozdíl od vysoké konsekutivy tlumočník nečeká, až řečník dokončí dlouhý myšlenkový úsek, a tlumočí po větách. Je to běžný způsob tlumočení jednání u stolu.Tlumočení simultánní neboli tlumočení kabinové: tj. tlumočení současné. Tlumočník nečeká, až řečník domluví, aby začal tlumočit a po celou dobu tlumočí téměř současně s řečníkem. Simultánně lze tlumočit s použitím tlumočnické techniky, pak je to tzv.tlumočení kabinové nebo bez ni a pak je to šušotáž.Tlumočnický zápis: je soubor poznámek, které si zapisuje tlumočník při konsekutivním tlumočení. Nejedná se o těsnopis, ale o osobní systém symbolů, zkratek a hesel, které nejlépe vyjádří obsah, tón a styl tlumočeného projevu tak, aby jej tlumočník dokázal reprodukovat po určité časové prodlevě.Tlumočnická technika: jsou to především mikrofony a sluchátka pro tlumočníky, umožňující tlumočníkovi poslouchat řečníka v sále nebo kolegy v ostatních kabinách na různých kanálech a hovořit do jednoho nebo více kanálů. Tlumočník musí mít možnost individuální volby kanálu, který chce poslouchat a do něhož má hovořit, jakož i individuální regulaci hlasitosti a tzv. kašlátko, neboli tlačítko „mute“, jímž může přerušit výstup zvuku do sálu. Technika je většinou umístěna v tlumočnické kabině.


Tlumočnická kabina (nikoli kabinka!) se používá buď pro označení vlastní místnosti, nebo přeneseně pro tým (dvou a více) tlumočníků, kteří tlumočí do stejného jazyka z jedné kabiny. Pro každý pár jazyků (v systému pilotáže) nebo pro každý výstupní jazyk (v systému jednosměrného tlumočení) musí být samostatná kabina. Kabina může být zděná nebo přenosná a podléhá technické normě ISO 2603.

Komentáře

2rand[0,1,1]

24.5 2017

What university do you go to? <a href=" http://www.clearstreamtechnology.co.uk/propecia-uk-boots.pdf#forms ">buy finasteride uk online</a> Wondolowski, who plays for Major League Soccer's San Jose Earthquakes, sported an extra "W" on the back of his red and white jersey for the first international meeting between the two teams. <a href=" http://www.elsiemagazine.com/caverta-50-for-female.pdf ">www.ranbaxy caverta</a> It&#8217;s called 60 years of a pile of Democrap rule and their precious illegals on top draining taxpayer funded public services. But of course the corrupt media is going to blame the American worker, why don&#8217;t they look into how much is being pillaged every year by the illegals and their anchor babies! <a href=" http://www.icbonline.org/frontal-thinning-hair-rogaine-amazon.pdf#bore ">buy rogaine in india online sms</a> A spokeswoman for the Georgia Bureau of Investigation told CNN that after the agency conducted the initial autopsy that “the organs were placed in Johnson’s body, the body was closed, then the body was released to the funeral home.” <a href=" http://www.inserm-u674.net/fr/index.php/buy-cheapest-propecia-online.pptx#forcible ">cheap propecia india </a> The Rockstud collection comes in all shapes and sizes, with each pair equally covetable. We love this season&#39;s bright red ballerina version (below), the perfect chic addition to any all-black outfit. <a href=" http://cosmetic-surgeon.com/dicyclomine-20-mg-tablet-para-que-sirve.pdf#apricot ">para que sirve dicyclomine hcl</a> If Mr Cameron had appointed more women to his government, Tory women MPs might feel more convinced by it. Constrained though he is, by coalition and the claims of good men, he could have done: there are several ministers less obviously able than Ms James and Ms Leadsom. Moreover, he said he would, and the disappointment that comes with frustrated expectations has caused resentment. Many Tory women MPs complain of a Westminster culture that, though no longer outright sexist, is unamenable to women. The hours are brutal, and party whips make no concession to mothers. One woman MP says she sees her young son “basically at the weekends”. Another describes having requested a rare evening off to spend with her brood and, as a reply, received a note from the whips that read simply: “We all have children.” Mr Cameron, disgruntled Tory women complain, has done nothing to make Westminster more woman-friendly. In this, as in many other ways, a leader who promised to be radical has turned out to be of the establishment.

2rand[0,1,1]

24.5 2017

I'd like to apply for this job <a href=" http://www.careforuganda.org/index.php?option=viagra-cialis-e-levitra-qual-a-diferena#forgotten ">viagra ya ne ponyala</a> I like to reiterate that they will not let cash piling up in corporations if they have the chance to develope, further develope and invest in new ventures basing upon the conditions of market, competition and profit and loss projection etc. Their core mission is to maximize profit for the corporations. <a href=" http://www.aurora-skin-clinics.co.uk/zoloft-side-effects-uk.pdf#childish ">sertraline experiences uk</a> It would be unfair to portray the Business Secretary as a covert opponent of the Government in which he serves. In the Liberal Democrats&rsquo; post-election discussions, he lined up behind coalition. But his decision was formed by his head, not his heart. Gordon Brown was discredited with the voters. Mr Cameron had the numbers in the Commons. The logic of events pointed to a blue-yellow deal. Furthermore, Mr Cable was, at least at that point, a deficit reduction hawk. And although he is a critic of the Chancellor on some points, he has never challenged him on getting the deficit down. <a href=" https://www.loket.nl/zithromax-500mg-3-days.pdf#blend ">azithromycin online</a> Why even run a story like this? Chinese espionage has been rampant for decades and our incompetent leaders do nothing about it. Instead they reward the Chinese with sweetheart business deals, tax breaks, better trade policies in their favor, and streamline visa&#8217;s across the board for any and all Chinese to come at will to steal and buy our country for pennies on the dollar. Word to the world if you haven&#8217;t already gotten the memo, if you are a foreign criminal the US government will reward you and roll out the red carpet for you. Welcome to the future 3rd world wasteland of America! <a href=" http://www.acrro.ro/index.php/what-is-clonidine-hcl-01-mg.pdf#came ">what is clonidine hydrochloride taken for</a> Throughout the regatta the boats looked evenly matched on the downwind legs, reaching speeds approaching 50 mph. The regatta was won and lost during the upwind zigzags, where Oracle's team mastered the trick of flying on the foils. <a href=" http://www.momroad.com/prilosec-online-uk.pdf#fritter ">prilosec coupon printable 2013</a> Pacific Rubiales, the largest private oil operator inColombia with an output of some 210,000 barrels per day,extracts crude onshore from different areas, including thepromising Rubiales field in Los Llanos basin. Pacific Rubialesalso has an extensive exploration portfolio.

Přidat komentář

Akce

Terminologický seminář pro italštináře

Datum konání: 13.5 2021

TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ a LEGISLATIVNÍ ROZDÍLY

Více
Seznam akcí
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).