Definice některých pojmů z oblasti tlumočení a překladů

18.6 2015
Aktivní jazyk, někdy označovaný jako jazyk B: jazyk, který tlumočník nebo překladatel ovládá natolik, že může pracovat (tlumočit anebo překládat) z něj i do něj.Korektura překladu: tj. porovnání překladu s originálem a oprava překladu. Za korekturu považujeme revizi tehdy, je-li v překladu nutno provést jen drobné úpravy a opravy. Pokud jsou provedeny hlubší zásahy do textu, jedná se o přepracování, nikoli korekturu.Mateřský jazyk někdy označovaný jako jazyk A: skutečně mateřský, nebo jazyk v němž tlumočník či překladatel vyrůstal od dětství a ovládá jej stejně dokonale, jako jazyk mateřský.Pasivní jazyk někdy označovaný jako jazyk C: jazyk, kterému tlumočník nebo překladatel natolik rozumí, že může pracovat z něj, ale nikoli do něj.Pilotáž: používá se při kabinovém tlumočení na konferenci s více jazyky. Pilotní jazyk je ten, jemuž rozumí všichni členové tlumočnického týmu a jehož prostřednictvím tlumočí vystoupení řečníků, kteří hovoří jazykem, jemuž někteří tlumočníci nerozumí. Příklad: řečník hovoří německy, německý tlumočník tlumočí do češtiny a všichni ostatní tlumočníci, kteří nerozumí německy, poslouchají české tlumočení a z toho tlumočí dál do svých jazyků, francouzštiny, polštiny atd.


Překlad je písemný převod textu z jednoho jazyka do druhého.Překlad informativní nebo orientační, tzv. hrubý překlad: zákazník netrvá na stylistické dokonalosti výsledného překladu a jde mu jen o holý obsah.


Překlad podporovaný počítačem, je překlad textu, jehož úseky nabízí počítačový program přeložené podle překladů již dříve uložených do jeho paměti. Tento systém lze uplatnit v případě textů, které se často opakují (např. právní texty). Překladatel pak musí ověřit, zda se nabízený ekvivalent hodí i v daném případě a sladit celý text dohromady.Překlad pro tisk: jedná se o nejnáročnější formu překladu, kdy zákazník požaduje nejen obsahově, ale i stylisticky a jazykově dokonalý text. Takový překlad musí projít jak věcnou, tak jazykovou korekturou druhé osoby.Relay: používá se při kabinovém tlumočení (většinou v západní Evropě, u nás jen výjimečně) a podobně jako pilotáž má za cíl umožnit tlumočení vystoupení řečníků, kteří hovoří jazykem, jemuž někteří tlumočníci nerozumí. Na rozdíl od pilotáže, relay může představovat více jazyků na jedné konferenci. Příklad – maďarského řečníka tlumočí litevštinář z anglického tlumočení a češtinář z francouzského.Retour: používá se při kabinovém tlumočení (většinou v západní Evropě, u nás jen výjimečně). Když je na konferenci použit systém jednosměrného tlumočení, každý tlumočník tlumočí z jazyků, kterým rozumí, výlučně do svého mateřského jazyka (př. když hovoří řečník anglicky, anglická kabina mlčí) s výjimkou málo rozšířených jazyků, kde příslušná kabina tlumočí dvěma směry, tedy dělá retour do svého aktivního (cizího) jazyka a zajišťuje tak kolegům relay (např. když hovoří Maďar, maďarská kabina nemlčí a tlumočí třeba do angličtiny, protože není dostatek tlumočníků v ostatních kabinách, kteří by všichni mohli tlumočit přímo z maďarštiny do svých jazyků).Šušotáž: z francouzského slova šeptání. Jedná se o simultánní tlumočení bez tlumočnické techniky, kdy tlumočník sedí těsně vedle svého posluchače a simultánně mu šeptem tlumočí.Tlumočení je ústní převod sdělení z jednoho jazyka do druhého.Tlumočení doprovodné neboli informativní: tlumočník pomáhá jazykové orientaci zákazníka v cizojazyčném prostředí (v restauraci, v dopravních prostředcích, v obchodech, atd.) ale netlumočí vlastní jednání.


Tlumočení konferenční konsekutivní neboli vysoká konsekutiva: tj. tlumočení následné. Jedná se o typ konferenčního tlumočení používaný při veřejných vystoupeních, pokud není k dispozici tlumočnická technika. Řečník pronese vždy delší úsek proslovu, i několik minut, během něhož si tlumočník píše poznámky formou tlumočnického zápisu a začne tlumočit až poté, co se řečník odmlčí.Tlumočení konsekutivní, běžná konsekutiva neboli liaison: je rovněž tlumočení následné, ale nikoli konferenční. Na rozdíl od vysoké konsekutivy tlumočník nečeká, až řečník dokončí dlouhý myšlenkový úsek, a tlumočí po větách. Je to běžný způsob tlumočení jednání u stolu.Tlumočení simultánní neboli tlumočení kabinové: tj. tlumočení současné. Tlumočník nečeká, až řečník domluví, aby začal tlumočit a po celou dobu tlumočí téměř současně s řečníkem. Simultánně lze tlumočit s použitím tlumočnické techniky, pak je to tzv.tlumočení kabinové nebo bez ni a pak je to šušotáž.Tlumočnický zápis: je soubor poznámek, které si zapisuje tlumočník při konsekutivním tlumočení. Nejedná se o těsnopis, ale o osobní systém symbolů, zkratek a hesel, které nejlépe vyjádří obsah, tón a styl tlumočeného projevu tak, aby jej tlumočník dokázal reprodukovat po určité časové prodlevě.Tlumočnická technika: jsou to především mikrofony a sluchátka pro tlumočníky, umožňující tlumočníkovi poslouchat řečníka v sále nebo kolegy v ostatních kabinách na různých kanálech a hovořit do jednoho nebo více kanálů. Tlumočník musí mít možnost individuální volby kanálu, který chce poslouchat a do něhož má hovořit, jakož i individuální regulaci hlasitosti a tzv. kašlátko, neboli tlačítko „mute“, jímž může přerušit výstup zvuku do sálu. Technika je většinou umístěna v tlumočnické kabině.


Tlumočnická kabina (nikoli kabinka!) se používá buď pro označení vlastní místnosti, nebo přeneseně pro tým (dvou a více) tlumočníků, kteří tlumočí do stejného jazyka z jedné kabiny. Pro každý pár jazyků (v systému pilotáže) nebo pro každý výstupní jazyk (v systému jednosměrného tlumočení) musí být samostatná kabina. Kabina může být zděná nebo přenosná a podléhá technické normě ISO 2603.

Komentáře

2rand[0,1,1]

28.5 2017

Will I have to work shifts? <a href=" http://www.umnaw.ac.id/?plendil-er-5mg-368 ">where to buy orlistat in canada</a> As of Saturday, the death toll stood at 67 people killed. Massebellah survived by sitting like a statue, his car stopped in front of the drop arm, as people were slaughtered around him in the parking lot. Nearby, a man was killed at the wheel of his car. His 13-year-old daughter survived by playing dead next to her father's corpse. <a href=" https://www.citis.com.br/ovulation-prescription-clomid-ewcm-after.pptx ">clomid clomiphene citrate pharmacologic class</a> Is the importance of your devotion to your party and the king so important that you lose sight of what is real and what is not - is it so important that you are willing to risk the health and welfare of millions in this country? Just incredible. <a href=" http://www.autoempleo.net/buy-griseofulvin-for-animals.pdf#concession ">grifulvin v suspension dosage</a> Shares in Tencent, which is more than 30 percent owned bySouth African media group Naspers Ltd, have risenaround 48 percent so far this year, making the company the bestperformer on the Hang Seng Index.($1 = 6.1217 Chinese yuan) (Reporting by Paul Carsten; Editing by Stephen Coates) <a href=" http://www.medizzine.com/?leyzene-how-much.pdf#mulberry ">leyzene discount</a> Al-Qaeda's local branch, known as the Islamic State of Iraq and the Levant, and other Sunni extremists have tried to harness the anger of many Sunnis, even as more moderate members of the sect appeal for calm. <a href=" http://www.hollywoodrecords.com/donde-comprar-priligy-generico-en-espao-a.pptx ">best generic priligy</a> The temporary agreement to lift the government's debt limit may only pave the way for another political struggle between President Barack Obama and Republican lawmakers in early 2014 over the federal budget and borrowing levels.

2rand[0,1,1]

28.5 2017

I quite like cooking <a href=" http://www.velcourt.co.uk/buy-cheap-gabapentin-uk.pdf ">buy gabapentin 100mg uk</a> Quoting from Rococo Dessous's literature: "Each object is produced from Swiss gold fabric, hand-stitched in New York and is made-to-order for our clients." Just as with bars of bullion, every bra and panty has a unique identifying number. <a href=" http://www.bascperu.org/strattera-prescription-coupons.pdf ">strattera 80 mg price</a> Lama's mother told broadcaster Al-Arabiya that al-Ghamdi took their daughter from her for a two-week visit in 2011 to his home with his second wife and other children. Months went by and he refused to allow the mother to see her daughter. The mother wears a full face veil and her name was not revealed. <a href=" http://right2fueluk.com/buy-cheap-nolvadex-online.pdf ">buy cheap nolvadex online</a> &ldquo;I have only placed his funds in investments described as 'low risk&rsquo; and as part of that, the acquisition of these [bonds] at a cost of £56,000. I am disgusted at the way they are seeking to recover their losses from pensioners and other people like my uncle whilst the Co-op virtually washes their hands of it.&rdquo; <a href=" http://www.bedbugsmusical.com/site/prozac-false-positive-amphetamine.pdf ">60 mg prozac reviews</a> I used to do a lot of skiing when I was younger so I thought I&rsquo;d go skiing on the North Island. I hired my skis in the resort where it was absolutely boiling hot so I had to wander up in my full ski kit, sweating like anything, then drive up a massive hill to go skiing. I was knackered before I&rsquo;d started. New Zealand is an adrenaline sports paradise and I thought about trying a bungee jump but I just don&rsquo;t trust my life with some piece of elastic. But it was fantastic to enjoy a few weeks of total relaxation and I&rsquo;d love to do a similar trip in South America one day. Until then, I&rsquo;ll stick to computer games on my sofa. <a href=" http://armanoswine.se/lasix-to-buy.pdf#mostly ">buy lasix online canada</a> Republicans insisted Sunday that it was up to Obama to start negotiations to end the impasse. "We're interested in having a conversation about how we open the government and how we begin to pay our bills," Boehner said. "But it begins with a simple conversation."

Přidat komentář

Akce

Terminologický seminář pro italštináře

Datum konání: 13.5 2021

TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ a LEGISLATIVNÍ ROZDÍLY

Více
Seznam akcí
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).