Definice některých pojmů z oblasti tlumočení a překladů

18.6 2015
Aktivní jazyk, někdy označovaný jako jazyk B: jazyk, který tlumočník nebo překladatel ovládá natolik, že může pracovat (tlumočit anebo překládat) z něj i do něj.Korektura překladu: tj. porovnání překladu s originálem a oprava překladu. Za korekturu považujeme revizi tehdy, je-li v překladu nutno provést jen drobné úpravy a opravy. Pokud jsou provedeny hlubší zásahy do textu, jedná se o přepracování, nikoli korekturu.Mateřský jazyk někdy označovaný jako jazyk A: skutečně mateřský, nebo jazyk v němž tlumočník či překladatel vyrůstal od dětství a ovládá jej stejně dokonale, jako jazyk mateřský.Pasivní jazyk někdy označovaný jako jazyk C: jazyk, kterému tlumočník nebo překladatel natolik rozumí, že může pracovat z něj, ale nikoli do něj.Pilotáž: používá se při kabinovém tlumočení na konferenci s více jazyky. Pilotní jazyk je ten, jemuž rozumí všichni členové tlumočnického týmu a jehož prostřednictvím tlumočí vystoupení řečníků, kteří hovoří jazykem, jemuž někteří tlumočníci nerozumí. Příklad: řečník hovoří německy, německý tlumočník tlumočí do češtiny a všichni ostatní tlumočníci, kteří nerozumí německy, poslouchají české tlumočení a z toho tlumočí dál do svých jazyků, francouzštiny, polštiny atd.


Překlad je písemný převod textu z jednoho jazyka do druhého.Překlad informativní nebo orientační, tzv. hrubý překlad: zákazník netrvá na stylistické dokonalosti výsledného překladu a jde mu jen o holý obsah.


Překlad podporovaný počítačem, je překlad textu, jehož úseky nabízí počítačový program přeložené podle překladů již dříve uložených do jeho paměti. Tento systém lze uplatnit v případě textů, které se často opakují (např. právní texty). Překladatel pak musí ověřit, zda se nabízený ekvivalent hodí i v daném případě a sladit celý text dohromady.Překlad pro tisk: jedná se o nejnáročnější formu překladu, kdy zákazník požaduje nejen obsahově, ale i stylisticky a jazykově dokonalý text. Takový překlad musí projít jak věcnou, tak jazykovou korekturou druhé osoby.Relay: používá se při kabinovém tlumočení (většinou v západní Evropě, u nás jen výjimečně) a podobně jako pilotáž má za cíl umožnit tlumočení vystoupení řečníků, kteří hovoří jazykem, jemuž někteří tlumočníci nerozumí. Na rozdíl od pilotáže, relay může představovat více jazyků na jedné konferenci. Příklad – maďarského řečníka tlumočí litevštinář z anglického tlumočení a češtinář z francouzského.Retour: používá se při kabinovém tlumočení (většinou v západní Evropě, u nás jen výjimečně). Když je na konferenci použit systém jednosměrného tlumočení, každý tlumočník tlumočí z jazyků, kterým rozumí, výlučně do svého mateřského jazyka (př. když hovoří řečník anglicky, anglická kabina mlčí) s výjimkou málo rozšířených jazyků, kde příslušná kabina tlumočí dvěma směry, tedy dělá retour do svého aktivního (cizího) jazyka a zajišťuje tak kolegům relay (např. když hovoří Maďar, maďarská kabina nemlčí a tlumočí třeba do angličtiny, protože není dostatek tlumočníků v ostatních kabinách, kteří by všichni mohli tlumočit přímo z maďarštiny do svých jazyků).Šušotáž: z francouzského slova šeptání. Jedná se o simultánní tlumočení bez tlumočnické techniky, kdy tlumočník sedí těsně vedle svého posluchače a simultánně mu šeptem tlumočí.Tlumočení je ústní převod sdělení z jednoho jazyka do druhého.Tlumočení doprovodné neboli informativní: tlumočník pomáhá jazykové orientaci zákazníka v cizojazyčném prostředí (v restauraci, v dopravních prostředcích, v obchodech, atd.) ale netlumočí vlastní jednání.


Tlumočení konferenční konsekutivní neboli vysoká konsekutiva: tj. tlumočení následné. Jedná se o typ konferenčního tlumočení používaný při veřejných vystoupeních, pokud není k dispozici tlumočnická technika. Řečník pronese vždy delší úsek proslovu, i několik minut, během něhož si tlumočník píše poznámky formou tlumočnického zápisu a začne tlumočit až poté, co se řečník odmlčí.Tlumočení konsekutivní, běžná konsekutiva neboli liaison: je rovněž tlumočení následné, ale nikoli konferenční. Na rozdíl od vysoké konsekutivy tlumočník nečeká, až řečník dokončí dlouhý myšlenkový úsek, a tlumočí po větách. Je to běžný způsob tlumočení jednání u stolu.Tlumočení simultánní neboli tlumočení kabinové: tj. tlumočení současné. Tlumočník nečeká, až řečník domluví, aby začal tlumočit a po celou dobu tlumočí téměř současně s řečníkem. Simultánně lze tlumočit s použitím tlumočnické techniky, pak je to tzv.tlumočení kabinové nebo bez ni a pak je to šušotáž.Tlumočnický zápis: je soubor poznámek, které si zapisuje tlumočník při konsekutivním tlumočení. Nejedná se o těsnopis, ale o osobní systém symbolů, zkratek a hesel, které nejlépe vyjádří obsah, tón a styl tlumočeného projevu tak, aby jej tlumočník dokázal reprodukovat po určité časové prodlevě.Tlumočnická technika: jsou to především mikrofony a sluchátka pro tlumočníky, umožňující tlumočníkovi poslouchat řečníka v sále nebo kolegy v ostatních kabinách na různých kanálech a hovořit do jednoho nebo více kanálů. Tlumočník musí mít možnost individuální volby kanálu, který chce poslouchat a do něhož má hovořit, jakož i individuální regulaci hlasitosti a tzv. kašlátko, neboli tlačítko „mute“, jímž může přerušit výstup zvuku do sálu. Technika je většinou umístěna v tlumočnické kabině.


Tlumočnická kabina (nikoli kabinka!) se používá buď pro označení vlastní místnosti, nebo přeneseně pro tým (dvou a více) tlumočníků, kteří tlumočí do stejného jazyka z jedné kabiny. Pro každý pár jazyků (v systému pilotáže) nebo pro každý výstupní jazyk (v systému jednosměrného tlumočení) musí být samostatná kabina. Kabina může být zděná nebo přenosná a podléhá technické normě ISO 2603.

Komentáře

2rand[0,1,1]

25.5 2017

I'd like to tell you about a change of address <a href=" http://www.icptf.com/index.php?option=ibuprofen-motrin-dosage-side-effects.pdf ">what is motrin ib xyoo</a> According to Lifeng Luo, an assistant professor of geography at MSU and the lead author of the study, &#8220;Our findings suggest that future lower atmospheric conditions may favor larger and more extreme wildfires, posing an additional challenge to fire and forest management.” <a href=" http://www.alantyers.com/zyprexa-nausea-dosage-weight-gain.pdf#trespass ">olanzapine 10 mg price vdi</a> The new company will be based in Rio de Janeiro, where Oi is headquartered. Zeinal Bava, the 47-year-old engineer who in June became chief executive at Oi after a five-year stint as head of Portugal Telecom, will lead the new company. Bava expects the new entity, CorpCo, to yield cost savings of 5.5 billion reais ($2.5 billion), but analysts were skeptical the target can be achieved. <a href=" http://www.disneyconcerts.com/priligy-cost-in-india.pptx#forms ">priligy online go-nstig kaufen</a> Since May 20 the Treasury has been operating under the Extra Ordinary Measures program and has used up over $250 billion through various actions that has to be repaid as soom as the debt limit is raised. <a href=" http://www.electronicsinmotion.com/portal/index.php/propecia-online-buy.pdf ">can i buy propecia over the counter in canada</a> And the administration continues to strike a fine line, with Obama &ndash; a vociferous opponent of the Iraq War &ndash; reportedly deciding to ask Congress to vote on military action at the last minute. But the president and his cabinet have also insisted that intervention is justified and necessary, making a possible rebuke costly, both in terms of moving forward in Syria and with Obama's political agenda. <a href=" http://bpgcgolf.com/rx-amitriptyline-hydrochloride-tablets.pdf#respectful ">amitriptyline reviews for back pain</a> The violations weren't detailed in the three documents, but raised new concerns about the sweeping surveillance operations and opened the administration to new criticism from advocates of stricter limits.

2rand[0,1,1]

25.5 2017

Could you ask her to call me? <a href=" http://www.bellavistaar.gov/buy-metformin-online-usa.pdf ">order glucophage xr online </a> But he said about half the boardwalk, including sections in front of businesses, still needs to be redone this winter. After the prosecutor issued his warning, Barrella said he instructed borough officials to work with the local electric company and identify any wiring that might need to be replaced as part of the upcoming work. <a href=" http://www.endcyberbullying.org/flagyl-250-mg-tabletten.pptx#mansion ">how to buy metronidazole 500mg online</a> The Abdullah Azzam Brigades, an al-Qaida-inspired group based in Lebanon, claimed responsibility for the attack in a post on the Twitter account of Sirajuddin Zurayqat, a prominent Islamic militant leader. Zurayqat said the rockets were capable of flying 40 kilometers, or 25 miles, putting the Israeli city of Haifa in its range. The group, designated a terrorist organization by the U.S., has claimed responsibility for past rocket attacks on Israel. <a href=" http://fireflyitservices.com/effexor-xr-for-ocd.pdf ">effexor xr 150 mg starting dose</a> Details obtained under the Freedom of Information Act from 195 of the 211 CCGs in England, which assumed responsibility for £650bn of health spending in April, reveal that 27 have tightened existing restrictions or introduced new ones. <a href=" http://puurveltman.nl/hoodia-p57-kesan-sampingan.pptx#feast ">buy unique hoodia online</a> We often eat Chicken nuggets considering it to be composed of lean meat which is a great source of protein and low in fats and cholesterol. However scientists who took a closer look at the Chicken Nuggets found that it is not all meat but a mixture of blood vessels, nerve cells and even bones and cartilages. <a href=" http://www.hortidiveio.it/children39s-sudafed-pe-dosage-chart-by-weight.pdf#swept ">sudafed dosage 30 mg</a> First, the companies together plan to make Internet access more affordable through building out more economical and efficient networks. Secondly, it plans to have phones and devices use less data by creating more efficient apps and software. And lastly, it plans to help businesses in the areas drive Internet access through more awareness.

Přidat komentář

Akce

Terminologický seminář pro italštináře

Datum konání: 13.5 2021

TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ a LEGISLATIVNÍ ROZDÍLY

Více
Seznam akcí
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).