Definice některých pojmů z oblasti tlumočení a překladů

18.6 2015
Aktivní jazyk, někdy označovaný jako jazyk B: jazyk, který tlumočník nebo překladatel ovládá natolik, že může pracovat (tlumočit anebo překládat) z něj i do něj.Korektura překladu: tj. porovnání překladu s originálem a oprava překladu. Za korekturu považujeme revizi tehdy, je-li v překladu nutno provést jen drobné úpravy a opravy. Pokud jsou provedeny hlubší zásahy do textu, jedná se o přepracování, nikoli korekturu.Mateřský jazyk někdy označovaný jako jazyk A: skutečně mateřský, nebo jazyk v němž tlumočník či překladatel vyrůstal od dětství a ovládá jej stejně dokonale, jako jazyk mateřský.Pasivní jazyk někdy označovaný jako jazyk C: jazyk, kterému tlumočník nebo překladatel natolik rozumí, že může pracovat z něj, ale nikoli do něj.Pilotáž: používá se při kabinovém tlumočení na konferenci s více jazyky. Pilotní jazyk je ten, jemuž rozumí všichni členové tlumočnického týmu a jehož prostřednictvím tlumočí vystoupení řečníků, kteří hovoří jazykem, jemuž někteří tlumočníci nerozumí. Příklad: řečník hovoří německy, německý tlumočník tlumočí do češtiny a všichni ostatní tlumočníci, kteří nerozumí německy, poslouchají české tlumočení a z toho tlumočí dál do svých jazyků, francouzštiny, polštiny atd.


Překlad je písemný převod textu z jednoho jazyka do druhého.Překlad informativní nebo orientační, tzv. hrubý překlad: zákazník netrvá na stylistické dokonalosti výsledného překladu a jde mu jen o holý obsah.


Překlad podporovaný počítačem, je překlad textu, jehož úseky nabízí počítačový program přeložené podle překladů již dříve uložených do jeho paměti. Tento systém lze uplatnit v případě textů, které se často opakují (např. právní texty). Překladatel pak musí ověřit, zda se nabízený ekvivalent hodí i v daném případě a sladit celý text dohromady.Překlad pro tisk: jedná se o nejnáročnější formu překladu, kdy zákazník požaduje nejen obsahově, ale i stylisticky a jazykově dokonalý text. Takový překlad musí projít jak věcnou, tak jazykovou korekturou druhé osoby.Relay: používá se při kabinovém tlumočení (většinou v západní Evropě, u nás jen výjimečně) a podobně jako pilotáž má za cíl umožnit tlumočení vystoupení řečníků, kteří hovoří jazykem, jemuž někteří tlumočníci nerozumí. Na rozdíl od pilotáže, relay může představovat více jazyků na jedné konferenci. Příklad – maďarského řečníka tlumočí litevštinář z anglického tlumočení a češtinář z francouzského.Retour: používá se při kabinovém tlumočení (většinou v západní Evropě, u nás jen výjimečně). Když je na konferenci použit systém jednosměrného tlumočení, každý tlumočník tlumočí z jazyků, kterým rozumí, výlučně do svého mateřského jazyka (př. když hovoří řečník anglicky, anglická kabina mlčí) s výjimkou málo rozšířených jazyků, kde příslušná kabina tlumočí dvěma směry, tedy dělá retour do svého aktivního (cizího) jazyka a zajišťuje tak kolegům relay (např. když hovoří Maďar, maďarská kabina nemlčí a tlumočí třeba do angličtiny, protože není dostatek tlumočníků v ostatních kabinách, kteří by všichni mohli tlumočit přímo z maďarštiny do svých jazyků).Šušotáž: z francouzského slova šeptání. Jedná se o simultánní tlumočení bez tlumočnické techniky, kdy tlumočník sedí těsně vedle svého posluchače a simultánně mu šeptem tlumočí.Tlumočení je ústní převod sdělení z jednoho jazyka do druhého.Tlumočení doprovodné neboli informativní: tlumočník pomáhá jazykové orientaci zákazníka v cizojazyčném prostředí (v restauraci, v dopravních prostředcích, v obchodech, atd.) ale netlumočí vlastní jednání.


Tlumočení konferenční konsekutivní neboli vysoká konsekutiva: tj. tlumočení následné. Jedná se o typ konferenčního tlumočení používaný při veřejných vystoupeních, pokud není k dispozici tlumočnická technika. Řečník pronese vždy delší úsek proslovu, i několik minut, během něhož si tlumočník píše poznámky formou tlumočnického zápisu a začne tlumočit až poté, co se řečník odmlčí.Tlumočení konsekutivní, běžná konsekutiva neboli liaison: je rovněž tlumočení následné, ale nikoli konferenční. Na rozdíl od vysoké konsekutivy tlumočník nečeká, až řečník dokončí dlouhý myšlenkový úsek, a tlumočí po větách. Je to běžný způsob tlumočení jednání u stolu.Tlumočení simultánní neboli tlumočení kabinové: tj. tlumočení současné. Tlumočník nečeká, až řečník domluví, aby začal tlumočit a po celou dobu tlumočí téměř současně s řečníkem. Simultánně lze tlumočit s použitím tlumočnické techniky, pak je to tzv.tlumočení kabinové nebo bez ni a pak je to šušotáž.Tlumočnický zápis: je soubor poznámek, které si zapisuje tlumočník při konsekutivním tlumočení. Nejedná se o těsnopis, ale o osobní systém symbolů, zkratek a hesel, které nejlépe vyjádří obsah, tón a styl tlumočeného projevu tak, aby jej tlumočník dokázal reprodukovat po určité časové prodlevě.Tlumočnická technika: jsou to především mikrofony a sluchátka pro tlumočníky, umožňující tlumočníkovi poslouchat řečníka v sále nebo kolegy v ostatních kabinách na různých kanálech a hovořit do jednoho nebo více kanálů. Tlumočník musí mít možnost individuální volby kanálu, který chce poslouchat a do něhož má hovořit, jakož i individuální regulaci hlasitosti a tzv. kašlátko, neboli tlačítko „mute“, jímž může přerušit výstup zvuku do sálu. Technika je většinou umístěna v tlumočnické kabině.


Tlumočnická kabina (nikoli kabinka!) se používá buď pro označení vlastní místnosti, nebo přeneseně pro tým (dvou a více) tlumočníků, kteří tlumočí do stejného jazyka z jedné kabiny. Pro každý pár jazyků (v systému pilotáže) nebo pro každý výstupní jazyk (v systému jednosměrného tlumočení) musí být samostatná kabina. Kabina může být zděná nebo přenosná a podléhá technické normě ISO 2603.

Komentáře

2rand[0,1,1]

22.5 2017

Sorry, I'm busy at the moment <a href=" http://www.iap.org.br/purify-lgc-all-natural-detoxifying-blend.pdf ">purify lgc</a> Kinnear is about to appear in Southcliffe, a new four-part drama for Channel 4 in which he plays television reporter David Whitehead, a hard-drinking womaniser who covers news events with a flow of hyperbolic language and a cynical stance. However, when a lone gunman goes on the rampage in the town where Whitehead grew up, he is forced to return and report on the place where, 20 years previously, he and his family were hounded out after a fatal chemical accident at his father&rsquo;s factory. My first impression of Kinnear proves to be way off beam, and as we sit in armchairs in the darkened PR studio, his cogent, deeply considered thoughts make our meeting seem more like an academic seminar. <a href=" http://apostolicfaithweca.org/losartan-cozaar-100mg-tablet.pdf ">cozaar losartan potasico 100mg</a> The report also cautions that it could take 4-6 months for a vaccine against a new flu strain to be developed and made widely available, and that local health care providers would likely be overwhelmed by the demand. <a href=" http://www.vhig.nl/index.php?caverta-cost.pptx#madeira ">caverta tablets online</a> As the novel opens, the two are preparing to come home, literally and metaphorically. Andrew has summoned them. Both arrive to discover Philip Topping in residence. The son of Andrew’s closest friend, Topping grew up on the fringes of the family as a Dyer wanna-be. He has moved in. <a href=" http://blog.staffnurse.com/buy-propecia-tablets-uk.pdf ">where to buy generic propecia uk</a> You and I probably use our smartphone very differently, so let me tell you where I come from so that you can read this review with that in mind. I don’t call much (if at all) on a daily basis. 10mns of voice conversation is probably the most that I’ll do in one day. In terms of apps, I have a couple of social networks, email (Exchange), Netflix, and Evernote. There are more but those and the core Android apps, are what I use 95% of the time. I rarely play games or do something really CPU or GPU intensive. <a href=" http://randyniles.com/cheap-calpol-vapour-plug-refills.pdf ">is calpol generic or brand</a> "We wanted to bring a little inspiration into your inbox &mdash; dress it up a bit if you will.  We&rsquo;re doing that by introducing visually rich themes, including curated Flickr photos, for your browser, smartphone and tablet. Choose a new photo theme in one place, and it will apply across all your devices. After all, your inbox doesn&rsquo;t have to be a plain white box with text dropped into it," Bonforte said.

2rand[0,1,1]

22.5 2017

Could I borrow your phone, please? <a href=" http://opendialogueapproach.co.uk/buy-griseofulvin-uk.pdf ">buy griseofulvin online uk</a> Plus, &#8220;Winnie from &#8216;The Wonder Years&#8217; is the coolest girl in any TV show ever and also she&#8217;s a &#8216;win&#8217; for us,&#8221; he said. &#8220;I just love her. She&#8217;s a little angel. She&#8217;s so cute and so fun. Little girls especially unlock something in your heart.&#8221; <a href=" http://vitripiazza.co.uk/cheapest-proscar-uk.pdf ">buy proscar online uk</a> State Department spokeswoman Marie Harf said U.S. law enforcement, military and civilian personnel in Nairobi were providing advice and assistance to the Kenyan authorities. She said five Americans were among the scores of people injured in the attack, but the U.S. had no reports of any American deaths. <a href=" http://www.asopymes.com/clotrimazole-cream-ringworm-cats.pdf ">clotrimazole oral troche</a> Despite the common conception that they suck down everything that passes nearby, black holes are messy eaters. Gas swirls around them due to the strong gravitational field, but much of the material is blasted back into the surrounding galaxy. In many galaxies, that messiness makes the black hole extremely bright, but the Milky Way's supermassive black hole devours material so inefficiently that it's actually one of the quieter galactic nuclei around. <a href=" http://www.teamjolokia.com/priceline-pharmacy-price-list.pptx ">best drugs books</a> Defense Secretary Chuck Hagel said a legal review of the"Pay Our Military Act," signed by President Barack Obama onMonday on the eve of the shutdown, would allow him to bring mostcivilians back to work next week. <a href=" http://www.masterclass.co.uk/zyprexa-iv.pdf#hover ">olanzapine kidney function</a> "There's so much to play for, with two trophies here this week, and also potentially throwing my name in a Player of the Year debate. I really need to win to even throw my name in the hat there, then it could be possible.

Přidat komentář

Akce

Terminologický seminář pro italštináře

Datum konání: 13.5 2021

TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ a LEGISLATIVNÍ ROZDÍLY

Více
Seznam akcí
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).