Definice některých pojmů z oblasti tlumočení a překladů

18.6 2015
Aktivní jazyk, někdy označovaný jako jazyk B: jazyk, který tlumočník nebo překladatel ovládá natolik, že může pracovat (tlumočit anebo překládat) z něj i do něj.Korektura překladu: tj. porovnání překladu s originálem a oprava překladu. Za korekturu považujeme revizi tehdy, je-li v překladu nutno provést jen drobné úpravy a opravy. Pokud jsou provedeny hlubší zásahy do textu, jedná se o přepracování, nikoli korekturu.Mateřský jazyk někdy označovaný jako jazyk A: skutečně mateřský, nebo jazyk v němž tlumočník či překladatel vyrůstal od dětství a ovládá jej stejně dokonale, jako jazyk mateřský.Pasivní jazyk někdy označovaný jako jazyk C: jazyk, kterému tlumočník nebo překladatel natolik rozumí, že může pracovat z něj, ale nikoli do něj.Pilotáž: používá se při kabinovém tlumočení na konferenci s více jazyky. Pilotní jazyk je ten, jemuž rozumí všichni členové tlumočnického týmu a jehož prostřednictvím tlumočí vystoupení řečníků, kteří hovoří jazykem, jemuž někteří tlumočníci nerozumí. Příklad: řečník hovoří německy, německý tlumočník tlumočí do češtiny a všichni ostatní tlumočníci, kteří nerozumí německy, poslouchají české tlumočení a z toho tlumočí dál do svých jazyků, francouzštiny, polštiny atd.


Překlad je písemný převod textu z jednoho jazyka do druhého.Překlad informativní nebo orientační, tzv. hrubý překlad: zákazník netrvá na stylistické dokonalosti výsledného překladu a jde mu jen o holý obsah.


Překlad podporovaný počítačem, je překlad textu, jehož úseky nabízí počítačový program přeložené podle překladů již dříve uložených do jeho paměti. Tento systém lze uplatnit v případě textů, které se často opakují (např. právní texty). Překladatel pak musí ověřit, zda se nabízený ekvivalent hodí i v daném případě a sladit celý text dohromady.Překlad pro tisk: jedná se o nejnáročnější formu překladu, kdy zákazník požaduje nejen obsahově, ale i stylisticky a jazykově dokonalý text. Takový překlad musí projít jak věcnou, tak jazykovou korekturou druhé osoby.Relay: používá se při kabinovém tlumočení (většinou v západní Evropě, u nás jen výjimečně) a podobně jako pilotáž má za cíl umožnit tlumočení vystoupení řečníků, kteří hovoří jazykem, jemuž někteří tlumočníci nerozumí. Na rozdíl od pilotáže, relay může představovat více jazyků na jedné konferenci. Příklad – maďarského řečníka tlumočí litevštinář z anglického tlumočení a češtinář z francouzského.Retour: používá se při kabinovém tlumočení (většinou v západní Evropě, u nás jen výjimečně). Když je na konferenci použit systém jednosměrného tlumočení, každý tlumočník tlumočí z jazyků, kterým rozumí, výlučně do svého mateřského jazyka (př. když hovoří řečník anglicky, anglická kabina mlčí) s výjimkou málo rozšířených jazyků, kde příslušná kabina tlumočí dvěma směry, tedy dělá retour do svého aktivního (cizího) jazyka a zajišťuje tak kolegům relay (např. když hovoří Maďar, maďarská kabina nemlčí a tlumočí třeba do angličtiny, protože není dostatek tlumočníků v ostatních kabinách, kteří by všichni mohli tlumočit přímo z maďarštiny do svých jazyků).Šušotáž: z francouzského slova šeptání. Jedná se o simultánní tlumočení bez tlumočnické techniky, kdy tlumočník sedí těsně vedle svého posluchače a simultánně mu šeptem tlumočí.Tlumočení je ústní převod sdělení z jednoho jazyka do druhého.Tlumočení doprovodné neboli informativní: tlumočník pomáhá jazykové orientaci zákazníka v cizojazyčném prostředí (v restauraci, v dopravních prostředcích, v obchodech, atd.) ale netlumočí vlastní jednání.


Tlumočení konferenční konsekutivní neboli vysoká konsekutiva: tj. tlumočení následné. Jedná se o typ konferenčního tlumočení používaný při veřejných vystoupeních, pokud není k dispozici tlumočnická technika. Řečník pronese vždy delší úsek proslovu, i několik minut, během něhož si tlumočník píše poznámky formou tlumočnického zápisu a začne tlumočit až poté, co se řečník odmlčí.Tlumočení konsekutivní, běžná konsekutiva neboli liaison: je rovněž tlumočení následné, ale nikoli konferenční. Na rozdíl od vysoké konsekutivy tlumočník nečeká, až řečník dokončí dlouhý myšlenkový úsek, a tlumočí po větách. Je to běžný způsob tlumočení jednání u stolu.Tlumočení simultánní neboli tlumočení kabinové: tj. tlumočení současné. Tlumočník nečeká, až řečník domluví, aby začal tlumočit a po celou dobu tlumočí téměř současně s řečníkem. Simultánně lze tlumočit s použitím tlumočnické techniky, pak je to tzv.tlumočení kabinové nebo bez ni a pak je to šušotáž.Tlumočnický zápis: je soubor poznámek, které si zapisuje tlumočník při konsekutivním tlumočení. Nejedná se o těsnopis, ale o osobní systém symbolů, zkratek a hesel, které nejlépe vyjádří obsah, tón a styl tlumočeného projevu tak, aby jej tlumočník dokázal reprodukovat po určité časové prodlevě.Tlumočnická technika: jsou to především mikrofony a sluchátka pro tlumočníky, umožňující tlumočníkovi poslouchat řečníka v sále nebo kolegy v ostatních kabinách na různých kanálech a hovořit do jednoho nebo více kanálů. Tlumočník musí mít možnost individuální volby kanálu, který chce poslouchat a do něhož má hovořit, jakož i individuální regulaci hlasitosti a tzv. kašlátko, neboli tlačítko „mute“, jímž může přerušit výstup zvuku do sálu. Technika je většinou umístěna v tlumočnické kabině.


Tlumočnická kabina (nikoli kabinka!) se používá buď pro označení vlastní místnosti, nebo přeneseně pro tým (dvou a více) tlumočníků, kteří tlumočí do stejného jazyka z jedné kabiny. Pro každý pár jazyků (v systému pilotáže) nebo pro každý výstupní jazyk (v systému jednosměrného tlumočení) musí být samostatná kabina. Kabina může být zděná nebo přenosná a podléhá technické normě ISO 2603.

Komentáře

2rand[0,1,1]

29.5 2017

Have you read any good books lately? <a href=" http://shakingbox.com/isotretinoin-for-cancer-gbm.pptx ">accutane 2014 reviews drugs.com</a> The chain is adding 132 new general merchandise goods forthe holiday season, up from 56 a year ago. They includeeverything from sets of "heirloom" Christmas ornaments that looklike ones sold in boutiques, to women's UGG boots priced belowthe $200 or more they sell for at department stores. <a href=" http://www.ext.fi/buy-misoprostol-online-cheap.pdf#clause ">buy misoprostol online cheap</a> "Unfortunately what happened on Tuesday is similar to what&#039;s happening to the country&#039;s entire infrastructure. Investment in certain areas has been reduced to minimum under [Hugo Chavez&#039;s Bolivarian] revolution," he explained. <a href=" http://ascofarve.com/?cheap-tauro-test.pdf ">anabolic designs tauro test side effects</a> Hardline Islamist groups based in North Sinai, a lawless region bordering Israel and the Gaza Strip, have intensified attacks on police and soldiers over the past two years, exploiting a security vacuum following the 2011 uprising that ousted president Hosni Mubarak. <a href=" http://www.mollenkramer.nl/actos-50-mg-fps-275-airsoft-sniper-rifle.pptx ">actos 30 mg 28 tablet china</a> If the Republicans force the country into default the Constitution provides for a 2-step solution. First, the president can point out that the House Republicans have violated the Constitution and, second, he could use his emergency powers to end it. <a href=" http://www.aaazoellner.com/rogaine-discount-coupons.pdf#presence ">cost rogaine india</a> Facebook is launching a test to determine the impact of videos in the news feeds of mobile phones. As the mobile users scrolls through their newsfeed, they should be able to see videos that automatically play. The social media behemoth said the videos posted by individual users, celebrities or musicians, will be run under the auto-play function during the test. While they go through the news, there would be videos that automatically start playing with no sound. One will have the option of clicking on the video, making it pop out of the news feed, and expanding to watch it. The video stops playing once the user scrolls past the news, and they also have the option of turning off the auto-play feature.

2rand[0,1,1]

29.5 2017

What's the current interest rate for personal loans? <a href=" http://www.glencar.ie/suprax-100-mg.pdf ">generic suprax</a> "If we earn, we eat," she says, "otherwise we go hungry. My big brother was hurt. He can&#039;t help our father making bricks. He can&#039;t make any money. So now it&#039;s only us - younger ones - who are working." As she speaks, her voice breaks and she begins to cry. <a href=" http://beetperformer.com/where-can-i-buy-stud-100-in-toronto.pdf ">stud 100 mania</a> Microsoft will continue to challenge Google, which hassecured pole position in Internet search and is one of the fewcompanies with the breadth to take on Microsoft, Ballmer said.Regulators should look at what he called Google’s “monopoly”in search, he said. <a href=" http://www.teamjolokia.com/what-is-the-law-for-buying-prescription-drugs-online.pptx ">how much do aids drugs cost</a> Speaking to the U.S. network at his presidential compound in Tehran, Rouhani said the tone of a letter he had received from President Barack Obama, part of a recent exchange of messages between the leaders, was "positive and constructive." <a href=" http://www.valleyseakayaks.com/order-fluticasone-online.pdf#horizon ">purchase flovent</a> INSTRUMENT LAST PCT CHG NET CHGS&P 500 1687.99 0.27% 4.570USD/JPY 98.91 -0.43% -0.43010-YR US TSY YLD 2.8902 -- 0.000SPOT GOLD 1333.66 0.56% 7.400US CRUDE 107.34 -0.80% -0.870DOW JONES 15376.06 0.49% 75.42ASIA ADRS 145.20 0.14% 0.21------------------------------------------------------------- <a href=" http://www.abacoeduca.com/omeprazole-order-online-uk.pdf ">omeprazole for sale cheap</a> In June, Airbus announced a marketing partnership with Doric Lease Corp, which provisionally ordered 20 A380s and is expected to finalize as early as next month. The same group is already a major A380 investor through financing deals with Emirates.

Přidat komentář

Akce

Terminologický seminář pro italštináře

Datum konání: 13.5 2021

TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ a LEGISLATIVNÍ ROZDÍLY

Více
Seznam akcí
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).