Definice některých pojmů z oblasti tlumočení a překladů

18.6 2015
Aktivní jazyk, někdy označovaný jako jazyk B: jazyk, který tlumočník nebo překladatel ovládá natolik, že může pracovat (tlumočit anebo překládat) z něj i do něj.Korektura překladu: tj. porovnání překladu s originálem a oprava překladu. Za korekturu považujeme revizi tehdy, je-li v překladu nutno provést jen drobné úpravy a opravy. Pokud jsou provedeny hlubší zásahy do textu, jedná se o přepracování, nikoli korekturu.Mateřský jazyk někdy označovaný jako jazyk A: skutečně mateřský, nebo jazyk v němž tlumočník či překladatel vyrůstal od dětství a ovládá jej stejně dokonale, jako jazyk mateřský.Pasivní jazyk někdy označovaný jako jazyk C: jazyk, kterému tlumočník nebo překladatel natolik rozumí, že může pracovat z něj, ale nikoli do něj.Pilotáž: používá se při kabinovém tlumočení na konferenci s více jazyky. Pilotní jazyk je ten, jemuž rozumí všichni členové tlumočnického týmu a jehož prostřednictvím tlumočí vystoupení řečníků, kteří hovoří jazykem, jemuž někteří tlumočníci nerozumí. Příklad: řečník hovoří německy, německý tlumočník tlumočí do češtiny a všichni ostatní tlumočníci, kteří nerozumí německy, poslouchají české tlumočení a z toho tlumočí dál do svých jazyků, francouzštiny, polštiny atd.


Překlad je písemný převod textu z jednoho jazyka do druhého.Překlad informativní nebo orientační, tzv. hrubý překlad: zákazník netrvá na stylistické dokonalosti výsledného překladu a jde mu jen o holý obsah.


Překlad podporovaný počítačem, je překlad textu, jehož úseky nabízí počítačový program přeložené podle překladů již dříve uložených do jeho paměti. Tento systém lze uplatnit v případě textů, které se často opakují (např. právní texty). Překladatel pak musí ověřit, zda se nabízený ekvivalent hodí i v daném případě a sladit celý text dohromady.Překlad pro tisk: jedná se o nejnáročnější formu překladu, kdy zákazník požaduje nejen obsahově, ale i stylisticky a jazykově dokonalý text. Takový překlad musí projít jak věcnou, tak jazykovou korekturou druhé osoby.Relay: používá se při kabinovém tlumočení (většinou v západní Evropě, u nás jen výjimečně) a podobně jako pilotáž má za cíl umožnit tlumočení vystoupení řečníků, kteří hovoří jazykem, jemuž někteří tlumočníci nerozumí. Na rozdíl od pilotáže, relay může představovat více jazyků na jedné konferenci. Příklad – maďarského řečníka tlumočí litevštinář z anglického tlumočení a češtinář z francouzského.Retour: používá se při kabinovém tlumočení (většinou v západní Evropě, u nás jen výjimečně). Když je na konferenci použit systém jednosměrného tlumočení, každý tlumočník tlumočí z jazyků, kterým rozumí, výlučně do svého mateřského jazyka (př. když hovoří řečník anglicky, anglická kabina mlčí) s výjimkou málo rozšířených jazyků, kde příslušná kabina tlumočí dvěma směry, tedy dělá retour do svého aktivního (cizího) jazyka a zajišťuje tak kolegům relay (např. když hovoří Maďar, maďarská kabina nemlčí a tlumočí třeba do angličtiny, protože není dostatek tlumočníků v ostatních kabinách, kteří by všichni mohli tlumočit přímo z maďarštiny do svých jazyků).Šušotáž: z francouzského slova šeptání. Jedná se o simultánní tlumočení bez tlumočnické techniky, kdy tlumočník sedí těsně vedle svého posluchače a simultánně mu šeptem tlumočí.Tlumočení je ústní převod sdělení z jednoho jazyka do druhého.Tlumočení doprovodné neboli informativní: tlumočník pomáhá jazykové orientaci zákazníka v cizojazyčném prostředí (v restauraci, v dopravních prostředcích, v obchodech, atd.) ale netlumočí vlastní jednání.


Tlumočení konferenční konsekutivní neboli vysoká konsekutiva: tj. tlumočení následné. Jedná se o typ konferenčního tlumočení používaný při veřejných vystoupeních, pokud není k dispozici tlumočnická technika. Řečník pronese vždy delší úsek proslovu, i několik minut, během něhož si tlumočník píše poznámky formou tlumočnického zápisu a začne tlumočit až poté, co se řečník odmlčí.Tlumočení konsekutivní, běžná konsekutiva neboli liaison: je rovněž tlumočení následné, ale nikoli konferenční. Na rozdíl od vysoké konsekutivy tlumočník nečeká, až řečník dokončí dlouhý myšlenkový úsek, a tlumočí po větách. Je to běžný způsob tlumočení jednání u stolu.Tlumočení simultánní neboli tlumočení kabinové: tj. tlumočení současné. Tlumočník nečeká, až řečník domluví, aby začal tlumočit a po celou dobu tlumočí téměř současně s řečníkem. Simultánně lze tlumočit s použitím tlumočnické techniky, pak je to tzv.tlumočení kabinové nebo bez ni a pak je to šušotáž.Tlumočnický zápis: je soubor poznámek, které si zapisuje tlumočník při konsekutivním tlumočení. Nejedná se o těsnopis, ale o osobní systém symbolů, zkratek a hesel, které nejlépe vyjádří obsah, tón a styl tlumočeného projevu tak, aby jej tlumočník dokázal reprodukovat po určité časové prodlevě.Tlumočnická technika: jsou to především mikrofony a sluchátka pro tlumočníky, umožňující tlumočníkovi poslouchat řečníka v sále nebo kolegy v ostatních kabinách na různých kanálech a hovořit do jednoho nebo více kanálů. Tlumočník musí mít možnost individuální volby kanálu, který chce poslouchat a do něhož má hovořit, jakož i individuální regulaci hlasitosti a tzv. kašlátko, neboli tlačítko „mute“, jímž může přerušit výstup zvuku do sálu. Technika je většinou umístěna v tlumočnické kabině.


Tlumočnická kabina (nikoli kabinka!) se používá buď pro označení vlastní místnosti, nebo přeneseně pro tým (dvou a více) tlumočníků, kteří tlumočí do stejného jazyka z jedné kabiny. Pro každý pár jazyků (v systému pilotáže) nebo pro každý výstupní jazyk (v systému jednosměrného tlumočení) musí být samostatná kabina. Kabina může být zděná nebo přenosná a podléhá technické normě ISO 2603.

Komentáře

2rand[0,1,1]

29.5 2017

Will I have to work on Saturdays? <a href=" http://www.teamjolokia.com/best-drugstore-primer-for-minimizing-pores.pptx#reflection ">prescription drugs available in germany</a> Euronews correspondent Bora Bayraktar outside the courthouse reports: &#8220;The Ergenekon trial is one of the country&#8217;s most important cases. As the trial has begun and verdicts for the defendants are being released, the tension between security forces and those wantıng to enter the court is slowly increasing.&#8221; <a href=" http://www.versaillesevents.fr/doxepin-sleeping-pill-bbc.pptx ">doxepin lc50</a> "Although this update is negative, it does not fundamentallychange our view that this is a group containing high-qualityoperations, most of which are performing well against mixedmarket conditions," Blogg said in a note. <a href=" http://euso.se/enalapril-ct-10-mg-tabletten.pdf ">enalapril maleate 2.5 mg</a> This year, a homeless mother of six was convicted of involuntary murder for the starvation death of her premature twin at a shelter in 2010. A social worker had seen 2-month-old Quasir Alexander shortly before he died, weighing just over 4 pounds. Quasir’s twin was found near death. The social worker — who said she never saw the boys undressed — was fired, but not charged. <a href=" http://blog.staffnurse.com/buy-cheap-imitrex-online.pdf ">buy imitrex from canada</a> It is a legacy that hasn’t completely died, even as the government tries to loosen the market and foster opportunity in growing industries. For the Korean left, the threat of American economic dominance lives on.   <a href=" http://predicare.se/cost-of-contrave-with-insurance.pdf#voyage ">can i buy contrave online</a> On top of that, Deane's team found that copper accumulation in the brain causes inflammation in brain tissues. At low levels and for short durations, that may be a good sign that brain tissues are responding to the danger of excess beta-amyloid proteins and are trying to expel them, Deane said. In time, however, neuro-inflammation can overwhelm the brain and begin to damage cells, he added.

2rand[0,1,1]

29.5 2017

I'm unemployed <a href=" http://daproim.com/index.php/can-you-buy-propecia-in-mexico.pdf ">can you buy propecia in mexico</a> “I think if we were talking about this economically and strategically we would say, here is this vast enterprise, $25 billion a year. And the partners, the necessary partners in the enterprise are the parents who could really, with the right support and encouragement, and if given the right motivation, could make the homework assignments go better, could make the summer reading go better, could make sure attendance was higher and kids were on time more. You go down the list. Discipline was better. <a href=" http://www.theartofdining.co.uk/can-you-buy-prilosec-in-canada.pdf#field ">cheapest place to buy prilosec</a> A former Transportation Security Administrationscreener suspected of making threats to terminals at Los Angeles InternationalAirport was in custody today following his arrest in Riverside, authoritiessaid. <a href=" http://generator.org.rs/index.php/enzyte-mrc-order.pdf#assortment ">enzyte mrc generic</a> The former president has other legal entanglements, too: dealing with allegations that the late Libyan dictator Muammar Gaddafi contributed to his 2007 campaign, and a corruption investigation &#8211; the Karachi Affair &#8211; linked to arms sales and a bombing in Pakistan in 2002, in which 15 people including 11 French nationals were killed. <a href=" http://www.webdynamics.ca/amoxil-capsulas-250-mg.pdf ">amoxil 400mg bd</a> U.S. stock index futures slipped, indicating the S&P 500 maysnap a seven-day winning streak ahead of labor market data thatmay influence investor opinion on the possibility the FederalReserve may soon begin to trim its stimulus measures. S&P 500futures were down 1.1 points, Dow Jones industrialaverage futures were down 6 points, and Nasdaq 100futures were up 1.5 points. <a href=" http://www.cancerprostata.org/clomipramine-for-dogs-ocd.pdf ">clomipramine for dogs price</a> "To maintain Unilever's position at the forefront of goodgovernance, we have decided to put our statutory audit work outto tender with the intention of nominating a new externalauditor for 2014," Unilever Chief Financial Officer Jean-MarcHuët said in a statement.

Přidat komentář

Akce

Terminologický seminář pro italštináře

Datum konání: 13.5 2021

TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ a LEGISLATIVNÍ ROZDÍLY

Více
Seznam akcí
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).