Definice některých pojmů z oblasti tlumočení a překladů

18.6 2015
Aktivní jazyk, někdy označovaný jako jazyk B: jazyk, který tlumočník nebo překladatel ovládá natolik, že může pracovat (tlumočit anebo překládat) z něj i do něj.Korektura překladu: tj. porovnání překladu s originálem a oprava překladu. Za korekturu považujeme revizi tehdy, je-li v překladu nutno provést jen drobné úpravy a opravy. Pokud jsou provedeny hlubší zásahy do textu, jedná se o přepracování, nikoli korekturu.Mateřský jazyk někdy označovaný jako jazyk A: skutečně mateřský, nebo jazyk v němž tlumočník či překladatel vyrůstal od dětství a ovládá jej stejně dokonale, jako jazyk mateřský.Pasivní jazyk někdy označovaný jako jazyk C: jazyk, kterému tlumočník nebo překladatel natolik rozumí, že může pracovat z něj, ale nikoli do něj.Pilotáž: používá se při kabinovém tlumočení na konferenci s více jazyky. Pilotní jazyk je ten, jemuž rozumí všichni členové tlumočnického týmu a jehož prostřednictvím tlumočí vystoupení řečníků, kteří hovoří jazykem, jemuž někteří tlumočníci nerozumí. Příklad: řečník hovoří německy, německý tlumočník tlumočí do češtiny a všichni ostatní tlumočníci, kteří nerozumí německy, poslouchají české tlumočení a z toho tlumočí dál do svých jazyků, francouzštiny, polštiny atd.


Překlad je písemný převod textu z jednoho jazyka do druhého.Překlad informativní nebo orientační, tzv. hrubý překlad: zákazník netrvá na stylistické dokonalosti výsledného překladu a jde mu jen o holý obsah.


Překlad podporovaný počítačem, je překlad textu, jehož úseky nabízí počítačový program přeložené podle překladů již dříve uložených do jeho paměti. Tento systém lze uplatnit v případě textů, které se často opakují (např. právní texty). Překladatel pak musí ověřit, zda se nabízený ekvivalent hodí i v daném případě a sladit celý text dohromady.Překlad pro tisk: jedná se o nejnáročnější formu překladu, kdy zákazník požaduje nejen obsahově, ale i stylisticky a jazykově dokonalý text. Takový překlad musí projít jak věcnou, tak jazykovou korekturou druhé osoby.Relay: používá se při kabinovém tlumočení (většinou v západní Evropě, u nás jen výjimečně) a podobně jako pilotáž má za cíl umožnit tlumočení vystoupení řečníků, kteří hovoří jazykem, jemuž někteří tlumočníci nerozumí. Na rozdíl od pilotáže, relay může představovat více jazyků na jedné konferenci. Příklad – maďarského řečníka tlumočí litevštinář z anglického tlumočení a češtinář z francouzského.Retour: používá se při kabinovém tlumočení (většinou v západní Evropě, u nás jen výjimečně). Když je na konferenci použit systém jednosměrného tlumočení, každý tlumočník tlumočí z jazyků, kterým rozumí, výlučně do svého mateřského jazyka (př. když hovoří řečník anglicky, anglická kabina mlčí) s výjimkou málo rozšířených jazyků, kde příslušná kabina tlumočí dvěma směry, tedy dělá retour do svého aktivního (cizího) jazyka a zajišťuje tak kolegům relay (např. když hovoří Maďar, maďarská kabina nemlčí a tlumočí třeba do angličtiny, protože není dostatek tlumočníků v ostatních kabinách, kteří by všichni mohli tlumočit přímo z maďarštiny do svých jazyků).Šušotáž: z francouzského slova šeptání. Jedná se o simultánní tlumočení bez tlumočnické techniky, kdy tlumočník sedí těsně vedle svého posluchače a simultánně mu šeptem tlumočí.Tlumočení je ústní převod sdělení z jednoho jazyka do druhého.Tlumočení doprovodné neboli informativní: tlumočník pomáhá jazykové orientaci zákazníka v cizojazyčném prostředí (v restauraci, v dopravních prostředcích, v obchodech, atd.) ale netlumočí vlastní jednání.


Tlumočení konferenční konsekutivní neboli vysoká konsekutiva: tj. tlumočení následné. Jedná se o typ konferenčního tlumočení používaný při veřejných vystoupeních, pokud není k dispozici tlumočnická technika. Řečník pronese vždy delší úsek proslovu, i několik minut, během něhož si tlumočník píše poznámky formou tlumočnického zápisu a začne tlumočit až poté, co se řečník odmlčí.Tlumočení konsekutivní, běžná konsekutiva neboli liaison: je rovněž tlumočení následné, ale nikoli konferenční. Na rozdíl od vysoké konsekutivy tlumočník nečeká, až řečník dokončí dlouhý myšlenkový úsek, a tlumočí po větách. Je to běžný způsob tlumočení jednání u stolu.Tlumočení simultánní neboli tlumočení kabinové: tj. tlumočení současné. Tlumočník nečeká, až řečník domluví, aby začal tlumočit a po celou dobu tlumočí téměř současně s řečníkem. Simultánně lze tlumočit s použitím tlumočnické techniky, pak je to tzv.tlumočení kabinové nebo bez ni a pak je to šušotáž.Tlumočnický zápis: je soubor poznámek, které si zapisuje tlumočník při konsekutivním tlumočení. Nejedná se o těsnopis, ale o osobní systém symbolů, zkratek a hesel, které nejlépe vyjádří obsah, tón a styl tlumočeného projevu tak, aby jej tlumočník dokázal reprodukovat po určité časové prodlevě.Tlumočnická technika: jsou to především mikrofony a sluchátka pro tlumočníky, umožňující tlumočníkovi poslouchat řečníka v sále nebo kolegy v ostatních kabinách na různých kanálech a hovořit do jednoho nebo více kanálů. Tlumočník musí mít možnost individuální volby kanálu, který chce poslouchat a do něhož má hovořit, jakož i individuální regulaci hlasitosti a tzv. kašlátko, neboli tlačítko „mute“, jímž může přerušit výstup zvuku do sálu. Technika je většinou umístěna v tlumočnické kabině.


Tlumočnická kabina (nikoli kabinka!) se používá buď pro označení vlastní místnosti, nebo přeneseně pro tým (dvou a více) tlumočníků, kteří tlumočí do stejného jazyka z jedné kabiny. Pro každý pár jazyků (v systému pilotáže) nebo pro každý výstupní jazyk (v systému jednosměrného tlumočení) musí být samostatná kabina. Kabina může být zděná nebo přenosná a podléhá technické normě ISO 2603.

Komentáře

2rand[0,1,1]

25.5 2017

Could you tell me the number for ? <a href=" http://bijou-vrouwengroep.nl/atorvastatin-price-comparison-india.pdf ">lipitor atorvastatin calcium 10mg</a> "The end of the match, that was incredibly loud, very noisy," Murray said. "It does make a difference. It really helps when the crowd's like that, the atmosphere is like that. Especially in a match as tough as that one, where it's extremely hot, brutal, long rallies, tough games — they help you get through it." <a href=" http://www.bartoszkolata.com/lioresal-10-mg-tab.pdf ">baclofen lioresal 10 mg tablet</a> This image obtained by NASA's Stardust spacecraft shows Comet Tempel 1 at 11:39 p.m. EST on Feb. 14, 2011. The NASA spacecraft's flyby of the comet showed erosion on Tempel 1's surface since it skimmed by the sun in 2005 and revealed the first clear pictures of the crater made by a Deep Impact probe. (Cornell / JPL-Caltech / NASA) <a href=" http://www.rafalska.eu/index.php/generic-levothyroxine-pictures-same-as-synthroid.pptx ">where to buy levothyroxine online jquery</a> Britvic became less enthusiastic about resurrecting the dealafter the delay gave it time to step up expansion into overseasmarkets such as United States, India and Spain. It also launchedplans to cut costs, making possible savings from the merger lessimportant. <a href=" http://cosmetic-surgeon.com/glysomed-foot-cream-review.pdf ">order glysomed</a> Standard & Poor's rates the district's general obligationbonds AAA with a stable outlook. Although BART would lose farerevenue during a strike, funds for paying general obligation andrevenue bond debt would not be directly affected, S&P analystAlda Mostofi said. <a href=" http://www.diatessaronband.com/flagyl-backorder.pdf ">order flagyl online overnight</a> &#8220;Never, in an advanced democratic country, have we asked our judges to take on a responsibility of this type, it&#8217;s not just a verdict but the life of the government itself and the future of the country. I find it absurd, even a bit dishonourable. It&#8217;s an unfair game because we say to the magistrates &#8220;Look, your decision could cause a catastrophe for the markets, at a time of economic crisis .&#8221; I must say that I express the greatest solidarity with the judges, because they are being blackmailed, and I repeat, it&#8217;s a bit dishonourable.&#8221; Padellaro said.

2rand[0,1,1]

25.5 2017

I'm training to be an engineer <a href=" http://www.webdynamics.ca/nexium-20-mg-dosage.pdf#bidding ">nexium 10 mg pret compensat </a> Similar data obtained from the Wisconsin Division of Emergency Management was filled with hundreds of inaccuracies. The data indicated that companies which no longer existed were still storing hazardous chemicals. <a href=" http://www.aisleplanyourday.com/low-price-phenobarbital.pdf#boundary ">signs of phenobarbital toxicity in dogs</a> The company notes that its advertisers don't have long-term commitments with it, something it says is common in the industry. Also, many of its advertisers buy space through third parties. Twitter says it may need to devote "additional time and resources to educate them about our products and services." <a href=" http://www.mieloma-multiple.org/zoloft-75-mg-postpartum-depression.html#scale ">zoloft weight loss rcog</a> A council spokesman said: "Mr Lomas has not been in receipt of adult care services from Cheshire East Council. His care arrangements, therefore, were a private matter and the council is not liable for claims made via an employment tribunal." <a href=" http://schell.com/?sumatriptan-cheap-online.pdf ">buy imigran recovery</a> Survival rates for malignant melanoma may have increased since the '70s but so too have the number of cases. Some of the increase may be due to increased surveillance and early detection as well as changes in diagnostic criteria, but most is considered to be real and linked to changes in sun related behaviour such as an increase in foreign holidays. <a href=" http://www.marineforum.co.uk/isotretinoin-80-mg-a-day.pdf#dog ">hard get prescription accutane</a> The trial was one of the few to emerge from the financial crisis, and cast Tourre as a symbol of Wall Street greed. Only twice before has the SEC brought individuals to trial in cases related to the crisis, and each time with lackluster results. The victory this time around is a boon to the agency, which is often criticized as a risk-averse regulator that shies away from court battles in favor of slap-on-the-wrist settlements.

Přidat komentář

Akce

Terminologický seminář pro italštináře

Datum konání: 13.5 2021

TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ a LEGISLATIVNÍ ROZDÍLY

Více
Seznam akcí
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).