Definice některých pojmů z oblasti tlumočení a překladů

18.6 2015
Aktivní jazyk, někdy označovaný jako jazyk B: jazyk, který tlumočník nebo překladatel ovládá natolik, že může pracovat (tlumočit anebo překládat) z něj i do něj.Korektura překladu: tj. porovnání překladu s originálem a oprava překladu. Za korekturu považujeme revizi tehdy, je-li v překladu nutno provést jen drobné úpravy a opravy. Pokud jsou provedeny hlubší zásahy do textu, jedná se o přepracování, nikoli korekturu.Mateřský jazyk někdy označovaný jako jazyk A: skutečně mateřský, nebo jazyk v němž tlumočník či překladatel vyrůstal od dětství a ovládá jej stejně dokonale, jako jazyk mateřský.Pasivní jazyk někdy označovaný jako jazyk C: jazyk, kterému tlumočník nebo překladatel natolik rozumí, že může pracovat z něj, ale nikoli do něj.Pilotáž: používá se při kabinovém tlumočení na konferenci s více jazyky. Pilotní jazyk je ten, jemuž rozumí všichni členové tlumočnického týmu a jehož prostřednictvím tlumočí vystoupení řečníků, kteří hovoří jazykem, jemuž někteří tlumočníci nerozumí. Příklad: řečník hovoří německy, německý tlumočník tlumočí do češtiny a všichni ostatní tlumočníci, kteří nerozumí německy, poslouchají české tlumočení a z toho tlumočí dál do svých jazyků, francouzštiny, polštiny atd.


Překlad je písemný převod textu z jednoho jazyka do druhého.Překlad informativní nebo orientační, tzv. hrubý překlad: zákazník netrvá na stylistické dokonalosti výsledného překladu a jde mu jen o holý obsah.


Překlad podporovaný počítačem, je překlad textu, jehož úseky nabízí počítačový program přeložené podle překladů již dříve uložených do jeho paměti. Tento systém lze uplatnit v případě textů, které se často opakují (např. právní texty). Překladatel pak musí ověřit, zda se nabízený ekvivalent hodí i v daném případě a sladit celý text dohromady.Překlad pro tisk: jedná se o nejnáročnější formu překladu, kdy zákazník požaduje nejen obsahově, ale i stylisticky a jazykově dokonalý text. Takový překlad musí projít jak věcnou, tak jazykovou korekturou druhé osoby.Relay: používá se při kabinovém tlumočení (většinou v západní Evropě, u nás jen výjimečně) a podobně jako pilotáž má za cíl umožnit tlumočení vystoupení řečníků, kteří hovoří jazykem, jemuž někteří tlumočníci nerozumí. Na rozdíl od pilotáže, relay může představovat více jazyků na jedné konferenci. Příklad – maďarského řečníka tlumočí litevštinář z anglického tlumočení a češtinář z francouzského.Retour: používá se při kabinovém tlumočení (většinou v západní Evropě, u nás jen výjimečně). Když je na konferenci použit systém jednosměrného tlumočení, každý tlumočník tlumočí z jazyků, kterým rozumí, výlučně do svého mateřského jazyka (př. když hovoří řečník anglicky, anglická kabina mlčí) s výjimkou málo rozšířených jazyků, kde příslušná kabina tlumočí dvěma směry, tedy dělá retour do svého aktivního (cizího) jazyka a zajišťuje tak kolegům relay (např. když hovoří Maďar, maďarská kabina nemlčí a tlumočí třeba do angličtiny, protože není dostatek tlumočníků v ostatních kabinách, kteří by všichni mohli tlumočit přímo z maďarštiny do svých jazyků).Šušotáž: z francouzského slova šeptání. Jedná se o simultánní tlumočení bez tlumočnické techniky, kdy tlumočník sedí těsně vedle svého posluchače a simultánně mu šeptem tlumočí.Tlumočení je ústní převod sdělení z jednoho jazyka do druhého.Tlumočení doprovodné neboli informativní: tlumočník pomáhá jazykové orientaci zákazníka v cizojazyčném prostředí (v restauraci, v dopravních prostředcích, v obchodech, atd.) ale netlumočí vlastní jednání.


Tlumočení konferenční konsekutivní neboli vysoká konsekutiva: tj. tlumočení následné. Jedná se o typ konferenčního tlumočení používaný při veřejných vystoupeních, pokud není k dispozici tlumočnická technika. Řečník pronese vždy delší úsek proslovu, i několik minut, během něhož si tlumočník píše poznámky formou tlumočnického zápisu a začne tlumočit až poté, co se řečník odmlčí.Tlumočení konsekutivní, běžná konsekutiva neboli liaison: je rovněž tlumočení následné, ale nikoli konferenční. Na rozdíl od vysoké konsekutivy tlumočník nečeká, až řečník dokončí dlouhý myšlenkový úsek, a tlumočí po větách. Je to běžný způsob tlumočení jednání u stolu.Tlumočení simultánní neboli tlumočení kabinové: tj. tlumočení současné. Tlumočník nečeká, až řečník domluví, aby začal tlumočit a po celou dobu tlumočí téměř současně s řečníkem. Simultánně lze tlumočit s použitím tlumočnické techniky, pak je to tzv.tlumočení kabinové nebo bez ni a pak je to šušotáž.Tlumočnický zápis: je soubor poznámek, které si zapisuje tlumočník při konsekutivním tlumočení. Nejedná se o těsnopis, ale o osobní systém symbolů, zkratek a hesel, které nejlépe vyjádří obsah, tón a styl tlumočeného projevu tak, aby jej tlumočník dokázal reprodukovat po určité časové prodlevě.Tlumočnická technika: jsou to především mikrofony a sluchátka pro tlumočníky, umožňující tlumočníkovi poslouchat řečníka v sále nebo kolegy v ostatních kabinách na různých kanálech a hovořit do jednoho nebo více kanálů. Tlumočník musí mít možnost individuální volby kanálu, který chce poslouchat a do něhož má hovořit, jakož i individuální regulaci hlasitosti a tzv. kašlátko, neboli tlačítko „mute“, jímž může přerušit výstup zvuku do sálu. Technika je většinou umístěna v tlumočnické kabině.


Tlumočnická kabina (nikoli kabinka!) se používá buď pro označení vlastní místnosti, nebo přeneseně pro tým (dvou a více) tlumočníků, kteří tlumočí do stejného jazyka z jedné kabiny. Pro každý pár jazyků (v systému pilotáže) nebo pro každý výstupní jazyk (v systému jednosměrného tlumočení) musí být samostatná kabina. Kabina může být zděná nebo přenosná a podléhá technické normě ISO 2603.

Komentáře

2rand[0,1,1]

26.5 2017

Yes, I love it! <a href=" http://sabrinacarpenter.com/100mg-clomid-metformin-twins.pptx ">100mg clomid chance twins</a> 10 News spoke with Dr. George Northrup, of Tampa, about it. He's been a general and forensic psychiatrist for the past decade and says, "The fact that there's no history of violence -- that's really the leading question. It's when there's either behavioral changes or they're on the phone and they're saying things that don't make sense -- that's when you have to do something." <a href=" http://vitripiazza.co.uk/esomeprazole-magnesium-dihydrate-melting-point.pdf ">nexium 40 mg oral suspension</a> The year is halfway over, and for many of us, it went really fast. But don&rsquo;t let the time fly by without doing a half-year check-in on your personal finance goals. Here are 9 things to check on your mid-year to-do list. <a href=" http://dublinfestivalofhistory.ie/cardura-xl-generic-name.pptx ">cardura 8 mg etken maddesi</a> Gary: Now it&#039;s a case of be awesome or be gone. You don&#039;t get the time to find your feet. I mean, we had so many terrible gigs and it was before camera-phones, so none of them were ever recorded. A band growing up now - even if they&#039;re not successful at the beginning, at some point those video things are going to come around like a bad smell. <a href=" https://www.loket.nl/zoloft-300-mg-per-day.pdf#lots ">get zoloft prescription online</a> Antitrust office head Andreas Mundt said in an interview this gridlock had to end. But existing market-based mechanisms should be left in place and expanded on, rather than abolished to make way for an entirely new system. <a href=" http://www.draincleaninglondon.com/index.php/deer-antler-spray-ravens.pdf ">deer antler spray facts</a> The design aims to put pressure on the new Senate as much as the current Senate. This includes Clive Palmer&rsquo;s Palmer United Party which will hold the whip hand in the new Senate, and with whom Mr Abbott would have to negotiate.

2rand[0,1,1]

26.5 2017

An estate agents <a href=" http://www.marineforum.co.uk/dosage-for-amoxicillin-500-milligrams.pdf#irritating ">amoxil 12h capsulas</a> The decision ends weeks of negotiations between the company, the Hong Kong stock exchange and the city's regulators over Alibaba's shareholding structure, which had delayed the launch of a sale that may be worth more than $15 billion. <a href=" http://thejnpproject.com/proventil-mdi-inhaler.pdf ">can i use albuterol during pregnancy</a> His mother also admitted to having problems with finances leading her to believe that doctors feared he would be unable to afford treatment or make it to appointments - especially without her having a car. <a href=" http://www.pactobiencomun.com.bo/fluconazole-150-mg-order-online.pdf ">order cheap diflucan</a> So Tictail is definitely a business, with a bottom line, but what gives Waldekranz that added edge of persuasion is his vocal attachment not just to being profitable but also to the democratic ideals of the world wide web. So he compares the rise of Tictail in relation to the major retailers as akin to that of the blog in recent years. &ldquo;It wasn&rsquo;t that long ago that the big media outlets controlled most of the written content on the web, but now that has changed. Anyone can write a blog and go mainstream. It can be the same with e-commerce. Right now the big giants are controlling it, but my belief is that we can now offer a way for small, independent retailers on the high street to take them on. It is a major shift.&rdquo; <a href=" http://www.horacipolanco.biz/cellucor-p6-extreme.pdf ">cellucor p6 extreme black 90 capsules</a> GSK's CEO told Reuters in June that he had a low appetitefor further acquisitions and divestments would far exceed thecost of buying businesses as the company slims down ready for awave of its new medicines to reach the market. <a href=" http://www.theartofdining.co.uk/where-can-i-buy-progaine-shampoo.pdf ">where to purchase rogaine in canada</a> The DoubleLine Total Return Bond Fund, acompetitor to Gross's fund run by Jeffrey Gundlach, was down0.22 percent in July, Morningstar data showed. That marked animprovement from June, when the roughly $38-billion fund wasdown 1.74 percent, its weakest performance since inception.

Přidat komentář

Akce

Terminologický seminář pro italštináře

Datum konání: 13.5 2021

TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ a LEGISLATIVNÍ ROZDÍLY

Více
Seznam akcí
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).