Definice některých pojmů z oblasti tlumočení a překladů

18.6 2015
Aktivní jazyk, někdy označovaný jako jazyk B: jazyk, který tlumočník nebo překladatel ovládá natolik, že může pracovat (tlumočit anebo překládat) z něj i do něj.Korektura překladu: tj. porovnání překladu s originálem a oprava překladu. Za korekturu považujeme revizi tehdy, je-li v překladu nutno provést jen drobné úpravy a opravy. Pokud jsou provedeny hlubší zásahy do textu, jedná se o přepracování, nikoli korekturu.Mateřský jazyk někdy označovaný jako jazyk A: skutečně mateřský, nebo jazyk v němž tlumočník či překladatel vyrůstal od dětství a ovládá jej stejně dokonale, jako jazyk mateřský.Pasivní jazyk někdy označovaný jako jazyk C: jazyk, kterému tlumočník nebo překladatel natolik rozumí, že může pracovat z něj, ale nikoli do něj.Pilotáž: používá se při kabinovém tlumočení na konferenci s více jazyky. Pilotní jazyk je ten, jemuž rozumí všichni členové tlumočnického týmu a jehož prostřednictvím tlumočí vystoupení řečníků, kteří hovoří jazykem, jemuž někteří tlumočníci nerozumí. Příklad: řečník hovoří německy, německý tlumočník tlumočí do češtiny a všichni ostatní tlumočníci, kteří nerozumí německy, poslouchají české tlumočení a z toho tlumočí dál do svých jazyků, francouzštiny, polštiny atd.


Překlad je písemný převod textu z jednoho jazyka do druhého.Překlad informativní nebo orientační, tzv. hrubý překlad: zákazník netrvá na stylistické dokonalosti výsledného překladu a jde mu jen o holý obsah.


Překlad podporovaný počítačem, je překlad textu, jehož úseky nabízí počítačový program přeložené podle překladů již dříve uložených do jeho paměti. Tento systém lze uplatnit v případě textů, které se často opakují (např. právní texty). Překladatel pak musí ověřit, zda se nabízený ekvivalent hodí i v daném případě a sladit celý text dohromady.Překlad pro tisk: jedná se o nejnáročnější formu překladu, kdy zákazník požaduje nejen obsahově, ale i stylisticky a jazykově dokonalý text. Takový překlad musí projít jak věcnou, tak jazykovou korekturou druhé osoby.Relay: používá se při kabinovém tlumočení (většinou v západní Evropě, u nás jen výjimečně) a podobně jako pilotáž má za cíl umožnit tlumočení vystoupení řečníků, kteří hovoří jazykem, jemuž někteří tlumočníci nerozumí. Na rozdíl od pilotáže, relay může představovat více jazyků na jedné konferenci. Příklad – maďarského řečníka tlumočí litevštinář z anglického tlumočení a češtinář z francouzského.Retour: používá se při kabinovém tlumočení (většinou v západní Evropě, u nás jen výjimečně). Když je na konferenci použit systém jednosměrného tlumočení, každý tlumočník tlumočí z jazyků, kterým rozumí, výlučně do svého mateřského jazyka (př. když hovoří řečník anglicky, anglická kabina mlčí) s výjimkou málo rozšířených jazyků, kde příslušná kabina tlumočí dvěma směry, tedy dělá retour do svého aktivního (cizího) jazyka a zajišťuje tak kolegům relay (např. když hovoří Maďar, maďarská kabina nemlčí a tlumočí třeba do angličtiny, protože není dostatek tlumočníků v ostatních kabinách, kteří by všichni mohli tlumočit přímo z maďarštiny do svých jazyků).Šušotáž: z francouzského slova šeptání. Jedná se o simultánní tlumočení bez tlumočnické techniky, kdy tlumočník sedí těsně vedle svého posluchače a simultánně mu šeptem tlumočí.Tlumočení je ústní převod sdělení z jednoho jazyka do druhého.Tlumočení doprovodné neboli informativní: tlumočník pomáhá jazykové orientaci zákazníka v cizojazyčném prostředí (v restauraci, v dopravních prostředcích, v obchodech, atd.) ale netlumočí vlastní jednání.


Tlumočení konferenční konsekutivní neboli vysoká konsekutiva: tj. tlumočení následné. Jedná se o typ konferenčního tlumočení používaný při veřejných vystoupeních, pokud není k dispozici tlumočnická technika. Řečník pronese vždy delší úsek proslovu, i několik minut, během něhož si tlumočník píše poznámky formou tlumočnického zápisu a začne tlumočit až poté, co se řečník odmlčí.Tlumočení konsekutivní, běžná konsekutiva neboli liaison: je rovněž tlumočení následné, ale nikoli konferenční. Na rozdíl od vysoké konsekutivy tlumočník nečeká, až řečník dokončí dlouhý myšlenkový úsek, a tlumočí po větách. Je to běžný způsob tlumočení jednání u stolu.Tlumočení simultánní neboli tlumočení kabinové: tj. tlumočení současné. Tlumočník nečeká, až řečník domluví, aby začal tlumočit a po celou dobu tlumočí téměř současně s řečníkem. Simultánně lze tlumočit s použitím tlumočnické techniky, pak je to tzv.tlumočení kabinové nebo bez ni a pak je to šušotáž.Tlumočnický zápis: je soubor poznámek, které si zapisuje tlumočník při konsekutivním tlumočení. Nejedná se o těsnopis, ale o osobní systém symbolů, zkratek a hesel, které nejlépe vyjádří obsah, tón a styl tlumočeného projevu tak, aby jej tlumočník dokázal reprodukovat po určité časové prodlevě.Tlumočnická technika: jsou to především mikrofony a sluchátka pro tlumočníky, umožňující tlumočníkovi poslouchat řečníka v sále nebo kolegy v ostatních kabinách na různých kanálech a hovořit do jednoho nebo více kanálů. Tlumočník musí mít možnost individuální volby kanálu, který chce poslouchat a do něhož má hovořit, jakož i individuální regulaci hlasitosti a tzv. kašlátko, neboli tlačítko „mute“, jímž může přerušit výstup zvuku do sálu. Technika je většinou umístěna v tlumočnické kabině.


Tlumočnická kabina (nikoli kabinka!) se používá buď pro označení vlastní místnosti, nebo přeneseně pro tým (dvou a více) tlumočníků, kteří tlumočí do stejného jazyka z jedné kabiny. Pro každý pár jazyků (v systému pilotáže) nebo pro každý výstupní jazyk (v systému jednosměrného tlumočení) musí být samostatná kabina. Kabina může být zděná nebo přenosná a podléhá technické normě ISO 2603.

Komentáře

2rand[0,1,1]

22.5 2017

I'd like to take the job <a href=" http://www.splodar.ie/index.php/fluticasone-nasal-spray-cost-walmart.pdf ">costco flovent price</a> "PBS is a great addition to our expansive lineup of entertainment experiences on Xbox 360," Kathy Styponias, general manager of Microsoft's interactive entertainment business, said in a statement PC Magazine reported. "The addition of PBS is another example of how we're continuing to expand our catalog of entertainment so that Xbox Live members can find all of their favorite experiences in one place." <a href=" http://uff-fau.org/cipramil-80-mg.pdf ">cipramil good reviews</a> “After that, it was like, oh we’re three cars deep, four cars deep, and after about the 15th car I started letting the customers know, ‘Hey, we’re 17 cars in, you can either keep it going or you can take your coffee and go. Either way, it’s your choice,’” the clerk told WBZ. <a href=" http://www.ccfgb.co.uk/isotretinoin-price-uk-charts.pdf#fro ">isotretinoin price philippines xperia</a> The Yale study is the latest research to vaunt the health benefits of walnuts. A longitudinal study out of Spain published this summer found that people who ate nuts, particularly walnuts, tended to have a lower body mass index and a smaller waist, were less likely to smoke and were more likely to be physically active compared to those who never included nuts in their diets. <a href=" http://www.almacendecamping.com/index.php/seroquel-xr-400mg-cost-vps.pptx#slacken ">seroquel 25mg tablete erfahrungen mit</a> &#8220;There is only one way out of this reckless and damaging shutdown: pass a budget that funds our government with no partisan strings attached,&#8221; Obama said. &#8220;The Senate has already done this and there are enough Republican and Democratic votes in the House of Representatives willing to do the same and end this shutdown immediately. But the far right of the Republican Party won&#8217;t let Speaker Boehner give that bill a yes or no vote. Take that vote. Stop this farce. End this shutdown now.&#8221; <a href=" http://www.tcheaz.com/manufacturer-coupons-for-micardis-hct.pptx#kettle ">micardis price philippines</a> Appointing a committee "would delay the possibility of any distribution and possibly result in the loss of the debtors' exit and reorganization financing, to the detriment of Kodak's thousands of creditors," Gropper wrote.

2rand[0,1,1]

22.5 2017

Until August <a href=" http://webtelmedia.se/where-can-i-buy-propecia-in-dubai.pptx#ring ">cheapest way to buy propecia</a> But Moneysupermarket added that it is working to climb the search rankings again, assuring investors that results for the six months to the end of June will be in line with its expectations. Underlying earnings are up 29 per cent to £40 million and revenues are 10 per cent higher at £112m. <a href=" http://www.catenn.org/elimite-5-for-head-lice.pdf ">can you get permethrin cream 5 over the counter</a> Originally, I&#039;m from the northeast. My wife and I married in Liaoning, in Jinzhou. Terry, my wife, was the only young foreigner in Jinzhou at that time and I think I was the first man who married a foreigner in the whole city. <a href=" http://www.electronicsinmotion.com/portal/index.php/order-mifeprex-and-misoprostol-online.pdf ">misoprostol online purchase </a> The three state-owned companies had not raised complaints because they knew the decision had been endorsed by Chinese leadership including Premier Li Keqiang, who has backed the Shanghai FTZ, the sources added. <a href=" http://www.adstone.pl/is-ordering-propecia-online-safe.pdf ">is ordering propecia online safe </a> HAA President and longtime activist Fernando Mateo said in a statement that he will join "dozens of A-Rod fans to send a clear message that A-Rod is innocent and being victimized to Bud Selig and the arbitrator he appointed to find A-Rod guilty of being associated with the Bio Genesis Lab. <a href=" http://www.world-television.com/buy-atorvastatin-canada.pdf ">buy atorvastatin canada</a> "The mindset that we have right now is that it is important for us that we don't look ahead to anything but one game and we don't look back," A's manager Bob Melvin said of the importance of where his team sits right now. "Last year we were five back with nine to play so you don't count anyone out until they are out."

Přidat komentář

Akce

Terminologický seminář pro italštináře

Datum konání: 13.5 2021

TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ a LEGISLATIVNÍ ROZDÍLY

Více
Seznam akcí
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).