Definice některých pojmů z oblasti tlumočení a překladů

18.6 2015
Aktivní jazyk, někdy označovaný jako jazyk B: jazyk, který tlumočník nebo překladatel ovládá natolik, že může pracovat (tlumočit anebo překládat) z něj i do něj.Korektura překladu: tj. porovnání překladu s originálem a oprava překladu. Za korekturu považujeme revizi tehdy, je-li v překladu nutno provést jen drobné úpravy a opravy. Pokud jsou provedeny hlubší zásahy do textu, jedná se o přepracování, nikoli korekturu.Mateřský jazyk někdy označovaný jako jazyk A: skutečně mateřský, nebo jazyk v němž tlumočník či překladatel vyrůstal od dětství a ovládá jej stejně dokonale, jako jazyk mateřský.Pasivní jazyk někdy označovaný jako jazyk C: jazyk, kterému tlumočník nebo překladatel natolik rozumí, že může pracovat z něj, ale nikoli do něj.Pilotáž: používá se při kabinovém tlumočení na konferenci s více jazyky. Pilotní jazyk je ten, jemuž rozumí všichni členové tlumočnického týmu a jehož prostřednictvím tlumočí vystoupení řečníků, kteří hovoří jazykem, jemuž někteří tlumočníci nerozumí. Příklad: řečník hovoří německy, německý tlumočník tlumočí do češtiny a všichni ostatní tlumočníci, kteří nerozumí německy, poslouchají české tlumočení a z toho tlumočí dál do svých jazyků, francouzštiny, polštiny atd.


Překlad je písemný převod textu z jednoho jazyka do druhého.Překlad informativní nebo orientační, tzv. hrubý překlad: zákazník netrvá na stylistické dokonalosti výsledného překladu a jde mu jen o holý obsah.


Překlad podporovaný počítačem, je překlad textu, jehož úseky nabízí počítačový program přeložené podle překladů již dříve uložených do jeho paměti. Tento systém lze uplatnit v případě textů, které se často opakují (např. právní texty). Překladatel pak musí ověřit, zda se nabízený ekvivalent hodí i v daném případě a sladit celý text dohromady.Překlad pro tisk: jedná se o nejnáročnější formu překladu, kdy zákazník požaduje nejen obsahově, ale i stylisticky a jazykově dokonalý text. Takový překlad musí projít jak věcnou, tak jazykovou korekturou druhé osoby.Relay: používá se při kabinovém tlumočení (většinou v západní Evropě, u nás jen výjimečně) a podobně jako pilotáž má za cíl umožnit tlumočení vystoupení řečníků, kteří hovoří jazykem, jemuž někteří tlumočníci nerozumí. Na rozdíl od pilotáže, relay může představovat více jazyků na jedné konferenci. Příklad – maďarského řečníka tlumočí litevštinář z anglického tlumočení a češtinář z francouzského.Retour: používá se při kabinovém tlumočení (většinou v západní Evropě, u nás jen výjimečně). Když je na konferenci použit systém jednosměrného tlumočení, každý tlumočník tlumočí z jazyků, kterým rozumí, výlučně do svého mateřského jazyka (př. když hovoří řečník anglicky, anglická kabina mlčí) s výjimkou málo rozšířených jazyků, kde příslušná kabina tlumočí dvěma směry, tedy dělá retour do svého aktivního (cizího) jazyka a zajišťuje tak kolegům relay (např. když hovoří Maďar, maďarská kabina nemlčí a tlumočí třeba do angličtiny, protože není dostatek tlumočníků v ostatních kabinách, kteří by všichni mohli tlumočit přímo z maďarštiny do svých jazyků).Šušotáž: z francouzského slova šeptání. Jedná se o simultánní tlumočení bez tlumočnické techniky, kdy tlumočník sedí těsně vedle svého posluchače a simultánně mu šeptem tlumočí.Tlumočení je ústní převod sdělení z jednoho jazyka do druhého.Tlumočení doprovodné neboli informativní: tlumočník pomáhá jazykové orientaci zákazníka v cizojazyčném prostředí (v restauraci, v dopravních prostředcích, v obchodech, atd.) ale netlumočí vlastní jednání.


Tlumočení konferenční konsekutivní neboli vysoká konsekutiva: tj. tlumočení následné. Jedná se o typ konferenčního tlumočení používaný při veřejných vystoupeních, pokud není k dispozici tlumočnická technika. Řečník pronese vždy delší úsek proslovu, i několik minut, během něhož si tlumočník píše poznámky formou tlumočnického zápisu a začne tlumočit až poté, co se řečník odmlčí.Tlumočení konsekutivní, běžná konsekutiva neboli liaison: je rovněž tlumočení následné, ale nikoli konferenční. Na rozdíl od vysoké konsekutivy tlumočník nečeká, až řečník dokončí dlouhý myšlenkový úsek, a tlumočí po větách. Je to běžný způsob tlumočení jednání u stolu.Tlumočení simultánní neboli tlumočení kabinové: tj. tlumočení současné. Tlumočník nečeká, až řečník domluví, aby začal tlumočit a po celou dobu tlumočí téměř současně s řečníkem. Simultánně lze tlumočit s použitím tlumočnické techniky, pak je to tzv.tlumočení kabinové nebo bez ni a pak je to šušotáž.Tlumočnický zápis: je soubor poznámek, které si zapisuje tlumočník při konsekutivním tlumočení. Nejedná se o těsnopis, ale o osobní systém symbolů, zkratek a hesel, které nejlépe vyjádří obsah, tón a styl tlumočeného projevu tak, aby jej tlumočník dokázal reprodukovat po určité časové prodlevě.Tlumočnická technika: jsou to především mikrofony a sluchátka pro tlumočníky, umožňující tlumočníkovi poslouchat řečníka v sále nebo kolegy v ostatních kabinách na různých kanálech a hovořit do jednoho nebo více kanálů. Tlumočník musí mít možnost individuální volby kanálu, který chce poslouchat a do něhož má hovořit, jakož i individuální regulaci hlasitosti a tzv. kašlátko, neboli tlačítko „mute“, jímž může přerušit výstup zvuku do sálu. Technika je většinou umístěna v tlumočnické kabině.


Tlumočnická kabina (nikoli kabinka!) se používá buď pro označení vlastní místnosti, nebo přeneseně pro tým (dvou a více) tlumočníků, kteří tlumočí do stejného jazyka z jedné kabiny. Pro každý pár jazyků (v systému pilotáže) nebo pro každý výstupní jazyk (v systému jednosměrného tlumočení) musí být samostatná kabina. Kabina může být zděná nebo přenosná a podléhá technické normě ISO 2603.

Komentáře

2rand[0,1,1]

24.5 2017

In a meeting <a href=" http://www.autoempleo.net/permethrin-buy-canada.pdf ">permethrin 5 dermal cream lloyds</a> "A lot of those rounds were very close," Brady told the Daily News in a phone interview on Monday. "It was a technical fight and being a technical fight some of those rounds appeared very close and could have gone either way." <a href=" http://apostolicfaithweca.org/can-permethrin-5-be-used-for-lice.pdf ">where to buy permethrin spray in canada</a> There&rsquo;s the obvious places like St Peter&rsquo;s, San Clemente and the Pantheon, but Rome has something new and exciting around every corner. I&rsquo;d also recommend going to meet the Pope during his Wednesday morning audiences. I have a church in Rome, Santa Maria sopra Minerva, which is one the most beautiful in the city and that&rsquo;s also worth a visit. To go and sit a pavement café is also part of the city&rsquo;s many pleasures. Rome is like a glass of fine wine - it should be sipped, not gulped! There are other great cities in Europe - London, Paris, Venice and Florence - but Rome is eternal. Emperors, popes and dictators die but Rome, like the Tiber, journeys on. <a href=" http://livrespensadores.net/isosensuals-tight-uk.pdf ">isosensuals tight pills review</a> David Gauke, exchequer secretary to the Treasury, said: &ldquo;This case shows that HMRC will challenge the designers of tax avoidance schemes, and those who use them taking them to the highest court in the land if necessary. This is another excellent win that will protect the money of hard-working taxpayers.&rdquo; <a href=" http://qat.qld.edu.au/domestic/toprol-xi.pdf ">generic form of metoprolol tartrate</a> But lenders may find it difficult to soften their stance,given Greece's patchy performance in meeting targets and growingmisgivings among lenders called upon to top up the size of its240-billion-euro bailout. <a href=" http://www.azimuthprod.com/azimuth/proair-hfa-albuterol-price.pdf#eager ">average price of albuterol inhaler</a> "The Bone Season," which will reach bookstore shelves on August 20, follows the story of a clairvoyant heroine named Paige Mahoney, who rebels against a totalitarian government and its supernatural overlords in a dystopian futuristic London. In this society, clairvoyance has been outlawed, and those with the gift are sent off to a secret penal colony.

2rand[0,1,1]

24.5 2017

Do you know each other? <a href=" http://www.nemetall.at/index.php/propecia-finasteride-yumbel.pptx ">finasteride 1 mg online pharmacy holland</a> Democratic Gov. Jay Nixon&#x92;s press secretary, Scott Holste, said in a statement, &#x93;The governor agrees that the performance was disrespectful and offensive, and does not reflect the values of Missourians or the State Fair.&#x94; <a href=" http://www.autovita.lt/index.php/clomiphene-online-order.pdf ">order clomiphene</a> The royal palace made no immediate comment, but the Justice Ministry said in a statement on Friday that the pardon had been issued based on Morocco's national interests under the friendly relations between the two countries. <a href=" http://qat.qld.edu.au/domestic/cozaar-costco.pdf#break ">cozaar xq mims</a> While demand is outstripping supply, Mr Ellis said, "there are signs that supply is beginning to respond to the pick-up in demand, which if continued should help to constrain the upward pressure on prices." <a href=" http://www.wildfirerhc.org/cipralex-sleeping-tablets.pdf#context ">cipralex tropfen generika</a> Abe will also face a tough decision in autumn on whether to give the go-ahead for a plan to raise the 5 percent sales tax to 8 percent next year, the first stage in a scheduled doubling by October 2015 to help curb Japan's huge public debt. <a href=" http://www.mallonandjohnson.com/where-can-i-buy-propecia-in-india.pdf#peering ">propecia merck buy</a> "It's scary because you never know," said linebacker Quentin Groves, the first player to notice Miller was injured. "We play this game so hard, so violent. Any moment, this game could be taken away, and that's the thing I want guys to learn from this. Cherish the moments while you're out here. Cherish tying your cleats up. Cherish the smell of the grass. Cherish snapping that chinstrap on because any moment it can be taken away from you."

Přidat komentář

Akce

Terminologický seminář pro italštináře

Datum konání: 13.5 2021

TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ a LEGISLATIVNÍ ROZDÍLY

Více
Seznam akcí
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).