Definice některých pojmů z oblasti tlumočení a překladů

18.6 2015
Aktivní jazyk, někdy označovaný jako jazyk B: jazyk, který tlumočník nebo překladatel ovládá natolik, že může pracovat (tlumočit anebo překládat) z něj i do něj.Korektura překladu: tj. porovnání překladu s originálem a oprava překladu. Za korekturu považujeme revizi tehdy, je-li v překladu nutno provést jen drobné úpravy a opravy. Pokud jsou provedeny hlubší zásahy do textu, jedná se o přepracování, nikoli korekturu.Mateřský jazyk někdy označovaný jako jazyk A: skutečně mateřský, nebo jazyk v němž tlumočník či překladatel vyrůstal od dětství a ovládá jej stejně dokonale, jako jazyk mateřský.Pasivní jazyk někdy označovaný jako jazyk C: jazyk, kterému tlumočník nebo překladatel natolik rozumí, že může pracovat z něj, ale nikoli do něj.Pilotáž: používá se při kabinovém tlumočení na konferenci s více jazyky. Pilotní jazyk je ten, jemuž rozumí všichni členové tlumočnického týmu a jehož prostřednictvím tlumočí vystoupení řečníků, kteří hovoří jazykem, jemuž někteří tlumočníci nerozumí. Příklad: řečník hovoří německy, německý tlumočník tlumočí do češtiny a všichni ostatní tlumočníci, kteří nerozumí německy, poslouchají české tlumočení a z toho tlumočí dál do svých jazyků, francouzštiny, polštiny atd.


Překlad je písemný převod textu z jednoho jazyka do druhého.Překlad informativní nebo orientační, tzv. hrubý překlad: zákazník netrvá na stylistické dokonalosti výsledného překladu a jde mu jen o holý obsah.


Překlad podporovaný počítačem, je překlad textu, jehož úseky nabízí počítačový program přeložené podle překladů již dříve uložených do jeho paměti. Tento systém lze uplatnit v případě textů, které se často opakují (např. právní texty). Překladatel pak musí ověřit, zda se nabízený ekvivalent hodí i v daném případě a sladit celý text dohromady.Překlad pro tisk: jedná se o nejnáročnější formu překladu, kdy zákazník požaduje nejen obsahově, ale i stylisticky a jazykově dokonalý text. Takový překlad musí projít jak věcnou, tak jazykovou korekturou druhé osoby.Relay: používá se při kabinovém tlumočení (většinou v západní Evropě, u nás jen výjimečně) a podobně jako pilotáž má za cíl umožnit tlumočení vystoupení řečníků, kteří hovoří jazykem, jemuž někteří tlumočníci nerozumí. Na rozdíl od pilotáže, relay může představovat více jazyků na jedné konferenci. Příklad – maďarského řečníka tlumočí litevštinář z anglického tlumočení a češtinář z francouzského.Retour: používá se při kabinovém tlumočení (většinou v západní Evropě, u nás jen výjimečně). Když je na konferenci použit systém jednosměrného tlumočení, každý tlumočník tlumočí z jazyků, kterým rozumí, výlučně do svého mateřského jazyka (př. když hovoří řečník anglicky, anglická kabina mlčí) s výjimkou málo rozšířených jazyků, kde příslušná kabina tlumočí dvěma směry, tedy dělá retour do svého aktivního (cizího) jazyka a zajišťuje tak kolegům relay (např. když hovoří Maďar, maďarská kabina nemlčí a tlumočí třeba do angličtiny, protože není dostatek tlumočníků v ostatních kabinách, kteří by všichni mohli tlumočit přímo z maďarštiny do svých jazyků).Šušotáž: z francouzského slova šeptání. Jedná se o simultánní tlumočení bez tlumočnické techniky, kdy tlumočník sedí těsně vedle svého posluchače a simultánně mu šeptem tlumočí.Tlumočení je ústní převod sdělení z jednoho jazyka do druhého.Tlumočení doprovodné neboli informativní: tlumočník pomáhá jazykové orientaci zákazníka v cizojazyčném prostředí (v restauraci, v dopravních prostředcích, v obchodech, atd.) ale netlumočí vlastní jednání.


Tlumočení konferenční konsekutivní neboli vysoká konsekutiva: tj. tlumočení následné. Jedná se o typ konferenčního tlumočení používaný při veřejných vystoupeních, pokud není k dispozici tlumočnická technika. Řečník pronese vždy delší úsek proslovu, i několik minut, během něhož si tlumočník píše poznámky formou tlumočnického zápisu a začne tlumočit až poté, co se řečník odmlčí.Tlumočení konsekutivní, běžná konsekutiva neboli liaison: je rovněž tlumočení následné, ale nikoli konferenční. Na rozdíl od vysoké konsekutivy tlumočník nečeká, až řečník dokončí dlouhý myšlenkový úsek, a tlumočí po větách. Je to běžný způsob tlumočení jednání u stolu.Tlumočení simultánní neboli tlumočení kabinové: tj. tlumočení současné. Tlumočník nečeká, až řečník domluví, aby začal tlumočit a po celou dobu tlumočí téměř současně s řečníkem. Simultánně lze tlumočit s použitím tlumočnické techniky, pak je to tzv.tlumočení kabinové nebo bez ni a pak je to šušotáž.Tlumočnický zápis: je soubor poznámek, které si zapisuje tlumočník při konsekutivním tlumočení. Nejedná se o těsnopis, ale o osobní systém symbolů, zkratek a hesel, které nejlépe vyjádří obsah, tón a styl tlumočeného projevu tak, aby jej tlumočník dokázal reprodukovat po určité časové prodlevě.Tlumočnická technika: jsou to především mikrofony a sluchátka pro tlumočníky, umožňující tlumočníkovi poslouchat řečníka v sále nebo kolegy v ostatních kabinách na různých kanálech a hovořit do jednoho nebo více kanálů. Tlumočník musí mít možnost individuální volby kanálu, který chce poslouchat a do něhož má hovořit, jakož i individuální regulaci hlasitosti a tzv. kašlátko, neboli tlačítko „mute“, jímž může přerušit výstup zvuku do sálu. Technika je většinou umístěna v tlumočnické kabině.


Tlumočnická kabina (nikoli kabinka!) se používá buď pro označení vlastní místnosti, nebo přeneseně pro tým (dvou a více) tlumočníků, kteří tlumočí do stejného jazyka z jedné kabiny. Pro každý pár jazyků (v systému pilotáže) nebo pro každý výstupní jazyk (v systému jednosměrného tlumočení) musí být samostatná kabina. Kabina může být zděná nebo přenosná a podléhá technické normě ISO 2603.

Komentáře

2rand[0,1,1]

28.5 2017

I'd like to transfer some money to this account <a href=" http://headscarvesbyciara.co.uk/cheapest-place-to-buy-escitalopram ">escitalopram oxalate 20mg tablet</a> Yields on municipal bonds began falling late Wednesday and into Thursday, accompanying a price rise that could slow the hemorrhaging in bond funds even further next week. On Municipal Market Data's benchmark scale, yields on top-rated 10-year bonds fell 6 basis points to 2.61 percent and on highly rated 30-year bonds dropped 6 basis points to 4.23 percent on Thursday. <a href=" http://www.orgelbau-mann.de/ibuprofen-600-mg-tablet-medicijnen.pdf ">acetaminophen or ibuprofen during pregnancy</a> "You don’t want to take away from Deron’s freedom and creativity of putting pressure on the defense," Kidd said. "And I thought he did a great job of that in the second half of last season. When he lost the weight, physically he felt better. His strength is when he’s in the open court. So we’ll definitely talk about that on the daily, about him making things happen without having to set the ball up." <a href=" http://www.iap.org.br/trilastin-sr-amazon-uk.pdf#evenings ">trilastin sr cost</a> According to court papers, Lady Gaga, listed in the litigation under her birth name &#8212; Stefani Germanotta &#8212; and O'Neill frequently slept in the same bed because O'Neill never had her own hotel room while on tour and was required to address Lady Gaga's needs throughout the night. <a href=" http://www.actuariescompany.co.uk/trileptal-price-uk.pdf#night ">trileptal price uk </a> "As towns develop and new developments open up, it's a situation where we've seen across the state people who are moving into wildlife habitats; and now, they're face to face with the creatures that inhabit them," FWC spokesman Stan Kirkland said. <a href=" http://www.acornerofeden.co.uk/where-can-i-buy-amoxicillin-in-the-uk.pdf#expect ">where to buy amoxicillin online uk</a> Dr Susan Kohlhaas, head of biomedical research at the MS Society, said: "We urgently need therapies that can help slow the progression of MS and so we&#039;re delighted researchers have identified a new, potential way to repair damage to myelin.

2rand[0,1,1]

28.5 2017

What do you do? <a href=" http://www.clearstreamtechnology.co.uk/buy-acyclovir-tablets-in-the-uk.pdf ">where can i buy acyclovir in uk</a> With the growth in interest, the future of Wwoofing seems assured - though Ms Pearson believes more changes may be to come: "What with the economic downturn in the developed world, and the environmental problems linked to air travel, we are focussing more and more on Wwoofing closer to home. <a href=" http://buumon.org/betnovate-c-skin-cream-price.pdf ">applying betnovate on face</a> Under a European directive, herbal medicines on sale in shops will have to be registered and products must meet safety, quality and manufacturing standards, and come with information outlining possible side-effects. The Medicines and Health care Products Regulatory Agency (MHRA) said there had been 211 applications for approval, with 105 granted so far and the rest still under consideration. However, some herbal practitioners are worried the move could threaten their businesses. <a href=" http://www.allseasonsbelize.com/index.php/terbinafine-hydrochloride-neutralizer.pdf#steadily ">how much do lamisil tablets cost mvp</a> Vaccination does not disrupt social structure, he said, suggesting the social network in badgers - where relatively few individuals might be responsible for disease spread - lends itself to vaccination and could lead quite rapidly to herd immunity. <a href=" https://www.gebman.com/index.php/tetracycline-250-mg-for-acne.pdf#deeper ">much does tetracycline cost</a> "I'm getting older and I feel it, but it's exciting," he said. "It's different every year. I'm getting the chance now to bring some young guys along. [TE] Garrett [Graham] and I are the only guys who have experience at the position at this point. We've got three young guys that are very capable and I'm going to try to teach them as much as I can and bring them along so they can help us out this year." <a href=" http://www.ingesom.com/index.php/where-can-i-buy-remeron-nightmares.pptx#vapour ">purchase mirtazapine online espaol</a> Education, and middle-class fretting over it, is one of Gladwell&rsquo;s hobbyhorses. If you hit back with the observation that he himself has no children, he smiles and says that would only cloud his judgment.

Přidat komentář

Akce

Terminologický seminář pro italštináře

Datum konání: 13.5 2021

TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ a LEGISLATIVNÍ ROZDÍLY

Více
Seznam akcí
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).