Definice některých pojmů z oblasti tlumočení a překladů

18.6 2015
Aktivní jazyk, někdy označovaný jako jazyk B: jazyk, který tlumočník nebo překladatel ovládá natolik, že může pracovat (tlumočit anebo překládat) z něj i do něj.Korektura překladu: tj. porovnání překladu s originálem a oprava překladu. Za korekturu považujeme revizi tehdy, je-li v překladu nutno provést jen drobné úpravy a opravy. Pokud jsou provedeny hlubší zásahy do textu, jedná se o přepracování, nikoli korekturu.Mateřský jazyk někdy označovaný jako jazyk A: skutečně mateřský, nebo jazyk v němž tlumočník či překladatel vyrůstal od dětství a ovládá jej stejně dokonale, jako jazyk mateřský.Pasivní jazyk někdy označovaný jako jazyk C: jazyk, kterému tlumočník nebo překladatel natolik rozumí, že může pracovat z něj, ale nikoli do něj.Pilotáž: používá se při kabinovém tlumočení na konferenci s více jazyky. Pilotní jazyk je ten, jemuž rozumí všichni členové tlumočnického týmu a jehož prostřednictvím tlumočí vystoupení řečníků, kteří hovoří jazykem, jemuž někteří tlumočníci nerozumí. Příklad: řečník hovoří německy, německý tlumočník tlumočí do češtiny a všichni ostatní tlumočníci, kteří nerozumí německy, poslouchají české tlumočení a z toho tlumočí dál do svých jazyků, francouzštiny, polštiny atd.


Překlad je písemný převod textu z jednoho jazyka do druhého.Překlad informativní nebo orientační, tzv. hrubý překlad: zákazník netrvá na stylistické dokonalosti výsledného překladu a jde mu jen o holý obsah.


Překlad podporovaný počítačem, je překlad textu, jehož úseky nabízí počítačový program přeložené podle překladů již dříve uložených do jeho paměti. Tento systém lze uplatnit v případě textů, které se často opakují (např. právní texty). Překladatel pak musí ověřit, zda se nabízený ekvivalent hodí i v daném případě a sladit celý text dohromady.Překlad pro tisk: jedná se o nejnáročnější formu překladu, kdy zákazník požaduje nejen obsahově, ale i stylisticky a jazykově dokonalý text. Takový překlad musí projít jak věcnou, tak jazykovou korekturou druhé osoby.Relay: používá se při kabinovém tlumočení (většinou v západní Evropě, u nás jen výjimečně) a podobně jako pilotáž má za cíl umožnit tlumočení vystoupení řečníků, kteří hovoří jazykem, jemuž někteří tlumočníci nerozumí. Na rozdíl od pilotáže, relay může představovat více jazyků na jedné konferenci. Příklad – maďarského řečníka tlumočí litevštinář z anglického tlumočení a češtinář z francouzského.Retour: používá se při kabinovém tlumočení (většinou v západní Evropě, u nás jen výjimečně). Když je na konferenci použit systém jednosměrného tlumočení, každý tlumočník tlumočí z jazyků, kterým rozumí, výlučně do svého mateřského jazyka (př. když hovoří řečník anglicky, anglická kabina mlčí) s výjimkou málo rozšířených jazyků, kde příslušná kabina tlumočí dvěma směry, tedy dělá retour do svého aktivního (cizího) jazyka a zajišťuje tak kolegům relay (např. když hovoří Maďar, maďarská kabina nemlčí a tlumočí třeba do angličtiny, protože není dostatek tlumočníků v ostatních kabinách, kteří by všichni mohli tlumočit přímo z maďarštiny do svých jazyků).Šušotáž: z francouzského slova šeptání. Jedná se o simultánní tlumočení bez tlumočnické techniky, kdy tlumočník sedí těsně vedle svého posluchače a simultánně mu šeptem tlumočí.Tlumočení je ústní převod sdělení z jednoho jazyka do druhého.Tlumočení doprovodné neboli informativní: tlumočník pomáhá jazykové orientaci zákazníka v cizojazyčném prostředí (v restauraci, v dopravních prostředcích, v obchodech, atd.) ale netlumočí vlastní jednání.


Tlumočení konferenční konsekutivní neboli vysoká konsekutiva: tj. tlumočení následné. Jedná se o typ konferenčního tlumočení používaný při veřejných vystoupeních, pokud není k dispozici tlumočnická technika. Řečník pronese vždy delší úsek proslovu, i několik minut, během něhož si tlumočník píše poznámky formou tlumočnického zápisu a začne tlumočit až poté, co se řečník odmlčí.Tlumočení konsekutivní, běžná konsekutiva neboli liaison: je rovněž tlumočení následné, ale nikoli konferenční. Na rozdíl od vysoké konsekutivy tlumočník nečeká, až řečník dokončí dlouhý myšlenkový úsek, a tlumočí po větách. Je to běžný způsob tlumočení jednání u stolu.Tlumočení simultánní neboli tlumočení kabinové: tj. tlumočení současné. Tlumočník nečeká, až řečník domluví, aby začal tlumočit a po celou dobu tlumočí téměř současně s řečníkem. Simultánně lze tlumočit s použitím tlumočnické techniky, pak je to tzv.tlumočení kabinové nebo bez ni a pak je to šušotáž.Tlumočnický zápis: je soubor poznámek, které si zapisuje tlumočník při konsekutivním tlumočení. Nejedná se o těsnopis, ale o osobní systém symbolů, zkratek a hesel, které nejlépe vyjádří obsah, tón a styl tlumočeného projevu tak, aby jej tlumočník dokázal reprodukovat po určité časové prodlevě.Tlumočnická technika: jsou to především mikrofony a sluchátka pro tlumočníky, umožňující tlumočníkovi poslouchat řečníka v sále nebo kolegy v ostatních kabinách na různých kanálech a hovořit do jednoho nebo více kanálů. Tlumočník musí mít možnost individuální volby kanálu, který chce poslouchat a do něhož má hovořit, jakož i individuální regulaci hlasitosti a tzv. kašlátko, neboli tlačítko „mute“, jímž může přerušit výstup zvuku do sálu. Technika je většinou umístěna v tlumočnické kabině.


Tlumočnická kabina (nikoli kabinka!) se používá buď pro označení vlastní místnosti, nebo přeneseně pro tým (dvou a více) tlumočníků, kteří tlumočí do stejného jazyka z jedné kabiny. Pro každý pár jazyků (v systému pilotáže) nebo pro každý výstupní jazyk (v systému jednosměrného tlumočení) musí být samostatná kabina. Kabina může být zděná nebo přenosná a podléhá technické normě ISO 2603.

Komentáře

2rand[0,1,1]

29.5 2017

I'm training to be an engineer <a href=" http://ishedlight.com/buy-duromine-online-paypal.pdf ">duromine generic</a> A glorified mobile watch, the Contraction Calculator does exactly what it says on the tin. Despite probably being crippled over in pain, the app assumes your iPhone will be your number one priority when you go into labour. If you&rsquo;re able to block out the fact that you&rsquo;re about to give birth to a whole other human-being to concentrate enough on your phone, then you&rsquo;re probably not going into labour. <a href=" http://www.domzastare-starapruga.com/harga-dulcolax-bisacodyl-10-mg.pdf#bull ">dulcolax nombre generico</a> Elena Valenciano, Deputy Secretary General of the Spanish Socialist Workers&#8217; Party reacted to the latest twist. &#8220;If he received illegal money when a minister and lied as Prime Minister he cannot be at the head of the Government of Spain. So we ask the Prime Minister and his Government to tell the truth and we the Socialist Party think that if he cannot be truthful then he has to resign.&#8221; <a href=" http://cambrianmountainswool.org/buy-effexor-cheap-india-pharmacies.pdf ">cheap effexor xr no prescription </a> Its not in your long-term self-interest to vote for dems that will keep you comfortably poor your whole life. You're better off sending a signal to business that you want to work and you hate unions just as much as they do. Maybe you'd like to compare the profitable car companies in the south the welfare queen companies in deadtroit. <a href=" http://ascofarve.com/?trend-micro-titanium-maximum-security-2012-update-download.pdf ">trend micro titanium maximum security 2012 update download</a> Again rejecting Western claims that the most recent chemical attack was the work of the Syrian government, its foreign minister went before the UN General Assembly to point the finger squarely at rebels and foreign jihadists. <a href=" http://www.argentfm.com/purchase-caduet.pdf ">purchase atorvastatin calcium </a> Once into Ravel&rsquo;s G major Piano Concerto, one became aware of real finesse among those players: the perky flautist in the first movement, the cor anglais player who took the heavenly melody in the slow movement, the manically strutting clarinet in the finale.

2rand[0,1,1]

29.5 2017

I work here <a href=" http://www.performancefrenchcars.co.uk/can-i-buy-permethrin-over-the-counter-uk.pdf ">can i buy permethrin over the counter uk</a> But Archibald - whose side drew 0-0 with Dundee United in their Scottish Premiership opener with Dundee United on Friday night - stressed he will seek to replace those who do miss the game with experienced campaigners rather than blood some of his fresh-faced youths. <a href=" http://www.careforuganda.org/index.php?option=levitra-alcohol ">levitra online pharmacy canada</a> Another car bomb exploded in a busy street in the Shiite neighborhood of Amil, killing three people and wounding 14, authorities said. They said another car bomb in Amil killed 3 people and wounded 14. <a href=" http://www.momroad.com/bupropion-xl-150-mg-generic-manufacturers.pdf ">buy cheap bupropion</a> Unveiling his revamped college affordability plan in Buffalo, Obama proposed tying federal aid to a ratings system designed to measure how well colleges are working to keep down costs. "Colleges that keep their tuition down, and are providing high-quality education, are the ones that are going to see their taxpayer funding go up," Obama said during a rally at the school's basketball arena. <a href=" http://www.ashmontmedia.com/releases/propecia-cost-comparison-uk.pdf#country ">buy propecia online cheap</a> Judging by the &ldquo;miracle&rdquo; Mayer has performed on the company&rsquo;s share price and the $36m (£23m) of stock options awarded to new COO Henrique de Castro, says the source, the vacancy could even be &ldquo;one of the best-paid media jobs in Europe&rdquo;. <a href=" http://www.blidetrust.org.uk/?75-mg-zoloft-too-much.pdf ">over the counter alternative to zoloft</a> Qatar lent Egypt more than $7 billion during Mursi's year inpower but other Gulf states remained aloof, wary of the MuslimBrotherhood's potential influence in their own conservative,dynastically ruled countries. (Additional reporting by Ahmed Hagagy in Kuwait, writing bySami Aboudi, editing by Mark Heinrich)

Přidat komentář

Akce

Terminologický seminář pro italštináře

Datum konání: 13.5 2021

TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ a LEGISLATIVNÍ ROZDÍLY

Více
Seznam akcí
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).