Definice některých pojmů z oblasti tlumočení a překladů

18.6 2015
Aktivní jazyk, někdy označovaný jako jazyk B: jazyk, který tlumočník nebo překladatel ovládá natolik, že může pracovat (tlumočit anebo překládat) z něj i do něj.Korektura překladu: tj. porovnání překladu s originálem a oprava překladu. Za korekturu považujeme revizi tehdy, je-li v překladu nutno provést jen drobné úpravy a opravy. Pokud jsou provedeny hlubší zásahy do textu, jedná se o přepracování, nikoli korekturu.Mateřský jazyk někdy označovaný jako jazyk A: skutečně mateřský, nebo jazyk v němž tlumočník či překladatel vyrůstal od dětství a ovládá jej stejně dokonale, jako jazyk mateřský.Pasivní jazyk někdy označovaný jako jazyk C: jazyk, kterému tlumočník nebo překladatel natolik rozumí, že může pracovat z něj, ale nikoli do něj.Pilotáž: používá se při kabinovém tlumočení na konferenci s více jazyky. Pilotní jazyk je ten, jemuž rozumí všichni členové tlumočnického týmu a jehož prostřednictvím tlumočí vystoupení řečníků, kteří hovoří jazykem, jemuž někteří tlumočníci nerozumí. Příklad: řečník hovoří německy, německý tlumočník tlumočí do češtiny a všichni ostatní tlumočníci, kteří nerozumí německy, poslouchají české tlumočení a z toho tlumočí dál do svých jazyků, francouzštiny, polštiny atd.


Překlad je písemný převod textu z jednoho jazyka do druhého.Překlad informativní nebo orientační, tzv. hrubý překlad: zákazník netrvá na stylistické dokonalosti výsledného překladu a jde mu jen o holý obsah.


Překlad podporovaný počítačem, je překlad textu, jehož úseky nabízí počítačový program přeložené podle překladů již dříve uložených do jeho paměti. Tento systém lze uplatnit v případě textů, které se často opakují (např. právní texty). Překladatel pak musí ověřit, zda se nabízený ekvivalent hodí i v daném případě a sladit celý text dohromady.Překlad pro tisk: jedná se o nejnáročnější formu překladu, kdy zákazník požaduje nejen obsahově, ale i stylisticky a jazykově dokonalý text. Takový překlad musí projít jak věcnou, tak jazykovou korekturou druhé osoby.Relay: používá se při kabinovém tlumočení (většinou v západní Evropě, u nás jen výjimečně) a podobně jako pilotáž má za cíl umožnit tlumočení vystoupení řečníků, kteří hovoří jazykem, jemuž někteří tlumočníci nerozumí. Na rozdíl od pilotáže, relay může představovat více jazyků na jedné konferenci. Příklad – maďarského řečníka tlumočí litevštinář z anglického tlumočení a češtinář z francouzského.Retour: používá se při kabinovém tlumočení (většinou v západní Evropě, u nás jen výjimečně). Když je na konferenci použit systém jednosměrného tlumočení, každý tlumočník tlumočí z jazyků, kterým rozumí, výlučně do svého mateřského jazyka (př. když hovoří řečník anglicky, anglická kabina mlčí) s výjimkou málo rozšířených jazyků, kde příslušná kabina tlumočí dvěma směry, tedy dělá retour do svého aktivního (cizího) jazyka a zajišťuje tak kolegům relay (např. když hovoří Maďar, maďarská kabina nemlčí a tlumočí třeba do angličtiny, protože není dostatek tlumočníků v ostatních kabinách, kteří by všichni mohli tlumočit přímo z maďarštiny do svých jazyků).Šušotáž: z francouzského slova šeptání. Jedná se o simultánní tlumočení bez tlumočnické techniky, kdy tlumočník sedí těsně vedle svého posluchače a simultánně mu šeptem tlumočí.Tlumočení je ústní převod sdělení z jednoho jazyka do druhého.Tlumočení doprovodné neboli informativní: tlumočník pomáhá jazykové orientaci zákazníka v cizojazyčném prostředí (v restauraci, v dopravních prostředcích, v obchodech, atd.) ale netlumočí vlastní jednání.


Tlumočení konferenční konsekutivní neboli vysoká konsekutiva: tj. tlumočení následné. Jedná se o typ konferenčního tlumočení používaný při veřejných vystoupeních, pokud není k dispozici tlumočnická technika. Řečník pronese vždy delší úsek proslovu, i několik minut, během něhož si tlumočník píše poznámky formou tlumočnického zápisu a začne tlumočit až poté, co se řečník odmlčí.Tlumočení konsekutivní, běžná konsekutiva neboli liaison: je rovněž tlumočení následné, ale nikoli konferenční. Na rozdíl od vysoké konsekutivy tlumočník nečeká, až řečník dokončí dlouhý myšlenkový úsek, a tlumočí po větách. Je to běžný způsob tlumočení jednání u stolu.Tlumočení simultánní neboli tlumočení kabinové: tj. tlumočení současné. Tlumočník nečeká, až řečník domluví, aby začal tlumočit a po celou dobu tlumočí téměř současně s řečníkem. Simultánně lze tlumočit s použitím tlumočnické techniky, pak je to tzv.tlumočení kabinové nebo bez ni a pak je to šušotáž.Tlumočnický zápis: je soubor poznámek, které si zapisuje tlumočník při konsekutivním tlumočení. Nejedná se o těsnopis, ale o osobní systém symbolů, zkratek a hesel, které nejlépe vyjádří obsah, tón a styl tlumočeného projevu tak, aby jej tlumočník dokázal reprodukovat po určité časové prodlevě.Tlumočnická technika: jsou to především mikrofony a sluchátka pro tlumočníky, umožňující tlumočníkovi poslouchat řečníka v sále nebo kolegy v ostatních kabinách na různých kanálech a hovořit do jednoho nebo více kanálů. Tlumočník musí mít možnost individuální volby kanálu, který chce poslouchat a do něhož má hovořit, jakož i individuální regulaci hlasitosti a tzv. kašlátko, neboli tlačítko „mute“, jímž může přerušit výstup zvuku do sálu. Technika je většinou umístěna v tlumočnické kabině.


Tlumočnická kabina (nikoli kabinka!) se používá buď pro označení vlastní místnosti, nebo přeneseně pro tým (dvou a více) tlumočníků, kteří tlumočí do stejného jazyka z jedné kabiny. Pro každý pár jazyků (v systému pilotáže) nebo pro každý výstupní jazyk (v systému jednosměrného tlumočení) musí být samostatná kabina. Kabina může být zděná nebo přenosná a podléhá technické normě ISO 2603.

Komentáře

2rand[0,1,1]

29.5 2017

this is be cool 8) <a href=" http://ipadweddingplanner.com/cheap-femara-online.pdf#hatch ">is generic letrozole as good as femara</a> Welsh representatives include Merthyr Tydfil, known for its high youth unemployment rates, Rhyl and Swansea, while Aberdeen, Dufftown, Dundee, Fort William, Kilmarnock, and Thurso are named among Scotland&rsquo;s least lovely towns. <a href=" https://www.tca.nl/tamsulosin-04mg.pdf#replace ">flomax otc uk</a> NEW YORK, Oct 17 (Reuters) - The dollar fell whileTreasuries and world stock indexes gained on Thursday as reliefover a U.S. budget deal shifted investors' focus to what thefiscal saga may mean for the Federal Reserve's stimulusprogram. <a href=" http://freaktab.com/doxepin-75-mg.pdf#squint ">doxepin 20 mg for sleep</a> He added: "The families have had to suffer the indignity of being drip-fed information over the years, with new wounds opened each time and with none of the bombers ever being held criminally responsible. <a href=" http://bijou-vrouwengroep.nl/baclofen-tablets-alcohol.pdf ">baclofen cost nhs</a> The occasion was made even more surreal by the fact that her interpreter was not permitted in the room because he was male. Consequently, they were forced to make small talk at the top of their voices, so they could be heard through the walls. <a href=" https://www.citis.com.br/does-100mg-of-clomid-increase-chances-of-twins-lyrics.pptx ">clomid 100mg success 2011 nba</a> Chamonix is partnering with the Hotel Héliopic to offer a week&rsquo;s holiday for two, including b&b accommodation, resort transfers with Mountain Drop Offs, equipment hire and six-day lift passes.

2rand[0,1,1]

29.5 2017

A First Class stamp <a href=" http://www.iap.org.br/7-day-detox-pills-uk.pdf#elsewhere ">7 day detox pills for thc</a> The Kochs are among the nation's wealthiest individuals. Their philanthropy in the social welfare arena probably dwarfs by a considerable amount the money they contribute each year to political organizations, but that is not something about which you hear much. The charitable efforts of people like the Kochs and Foster Friess, who backed Republican Rick Santorum's 2012 presidential run but who has also offered a matching grant of $1 million to help rebuild the parts of Oklahoma recently wiped out by a series of tornados, and others on the conservative side of the aisle go largely unreported because that would spoil the ability of the collectivist progressives to make them out as soulless billionaires who are only interested in lining their own pockets. <a href=" http://empatiacomunicacion.com/alendronate-70-mg-generic.pdf ">is alendronate sodium the same as fosamax</a> Haze largely schooled herself using an online course, graduating from high school on track at 18. I tell her she must have had a lot of self-motivation. &ldquo;I don&rsquo;t like to not finish things. I just wanted to do it. I loved to lock myself in the closet and read all day.&rdquo; What did she read? &ldquo;I&rsquo;d read the encyclopaedia. I read the dictionary twice.&rdquo; Her favourite word was &ldquo;abhor&hellip; because I could never, ever remember what it meant. So then when I learnt it, it became one of the best words to me.&rdquo; <a href=" http://www.bartoszkolata.com/discount-coupon-for-differin.pdf ">adapalene gel 0.1 over the counter</a> Why is there peace now? Very simply, because the leaders of the Arabs in the West Bank and Gaza (as well as Hizballah in Lebanon) have a lot to lose by fomenting violence. That is the key to peace &#8211; creating a situation where the downside of attacks is much greater than the upside of what could be accomplished by violence. Choosing violence (on a macro level)  has nothing to do with &#8220;justice&#8221; or &#8220;rights&#8221; or anything like that &#8211; it is a simple cost/benefit analysis of what can be gained versus what can be lost. <a href=" http://fotahouse.com/tamoxifen-prescription-costs.pdf ">what is nolvadex tamoxifen citrate</a> It is absolutely a waste of time trying to discuss in a meaningful way one's issues with menopause with your doctor/gyne in my experience and I have much anecdotal evidence to support this as well.  Many of them are actually uncomfortable discussing/prescribing HRT considering that the jury is out on many questions surrounding its use/side effects.  In truth, there are endless arguments about the benefits/side effects of HRT among medical professionals/researchers themselves, so how is it possible for anybody to trust their medical practicioners advice around menopause. Health problems do develop for many women around the peri-menopausal time of their life, and the limited, less than thorough understanding around these health issues among doctors is alarming, to say the least.  Many of the so called 'helpful' prescriptions end up causing terrible side effects, and I for one am sick of reading about how women do not have to put up with difficult symptoms, and how they should talk to their doctor to find a suitable medical approach, when the fact is that Irish doctors are, both, limited in their understanding of what can be happening in an individual woman's body at peri menopause/menopause, and limited in what thay have to prescribe; they are so far behind many American/British doctors who are leading the field in better understanding of what can happen to a woman going through 'the change', and in offering new approaches to management.  And for the record:  could the medical profession stop talking about peri/menopause in terms of night sweats and hot flushes as if that is the full understanding of symptoms experienced, because they are not. The research might state that these are the only 'factual' symptoms associated with menopause, but, trust me, experientially, they are not. Maybe it's time we opened up the discussion of 'the change' to include the 'lead up' period to the actual menopause (when periods stop), and post menopause so that we women can get a more complete understanding of what is happening us as individuals, physically, psychologically, emotionally, in our/its totality so that we can be more pro-active in managing/understanding onset of heavy or irregular periods, anemia, fibroids, fibrocystic breasts, estrogen dominance versus progesterone deficency, and subsequent side effects/symptoms, headaches, depressed moods, lack of concentration/focus, exhaustion etc. etc. etc.  <a href=" https://www.citis.com.br/much-does-clomid-cost-uk-contract.pptx ">buy clomid online safe best place</a> Baldwin is responsible for leading the project alongside colleague Fred Zhao. The idea came about during one of Facebook&rsquo;s company-wide hackathon sessions where employees set aside daily work and come up with new ideas, features and projects for the social network.

Přidat komentář

Akce

Tlumočnické kurzy CŽV pro odbornou veřejnost - aktuální nabídka: ONLINE moduly

Datum konání: 04.6 2021
Úvod do tlumočnického zápisu/notace (pro všechny jazyky): česko-česky / Úvod do konsekutivního tlumočení s notací (španělština-čeština...
Více
Seznam akcí
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).