Definice některých pojmů z oblasti tlumočení a překladů

18.6 2015
Aktivní jazyk, někdy označovaný jako jazyk B: jazyk, který tlumočník nebo překladatel ovládá natolik, že může pracovat (tlumočit anebo překládat) z něj i do něj.Korektura překladu: tj. porovnání překladu s originálem a oprava překladu. Za korekturu považujeme revizi tehdy, je-li v překladu nutno provést jen drobné úpravy a opravy. Pokud jsou provedeny hlubší zásahy do textu, jedná se o přepracování, nikoli korekturu.Mateřský jazyk někdy označovaný jako jazyk A: skutečně mateřský, nebo jazyk v němž tlumočník či překladatel vyrůstal od dětství a ovládá jej stejně dokonale, jako jazyk mateřský.Pasivní jazyk někdy označovaný jako jazyk C: jazyk, kterému tlumočník nebo překladatel natolik rozumí, že může pracovat z něj, ale nikoli do něj.Pilotáž: používá se při kabinovém tlumočení na konferenci s více jazyky. Pilotní jazyk je ten, jemuž rozumí všichni členové tlumočnického týmu a jehož prostřednictvím tlumočí vystoupení řečníků, kteří hovoří jazykem, jemuž někteří tlumočníci nerozumí. Příklad: řečník hovoří německy, německý tlumočník tlumočí do češtiny a všichni ostatní tlumočníci, kteří nerozumí německy, poslouchají české tlumočení a z toho tlumočí dál do svých jazyků, francouzštiny, polštiny atd.


Překlad je písemný převod textu z jednoho jazyka do druhého.Překlad informativní nebo orientační, tzv. hrubý překlad: zákazník netrvá na stylistické dokonalosti výsledného překladu a jde mu jen o holý obsah.


Překlad podporovaný počítačem, je překlad textu, jehož úseky nabízí počítačový program přeložené podle překladů již dříve uložených do jeho paměti. Tento systém lze uplatnit v případě textů, které se často opakují (např. právní texty). Překladatel pak musí ověřit, zda se nabízený ekvivalent hodí i v daném případě a sladit celý text dohromady.Překlad pro tisk: jedná se o nejnáročnější formu překladu, kdy zákazník požaduje nejen obsahově, ale i stylisticky a jazykově dokonalý text. Takový překlad musí projít jak věcnou, tak jazykovou korekturou druhé osoby.Relay: používá se při kabinovém tlumočení (většinou v západní Evropě, u nás jen výjimečně) a podobně jako pilotáž má za cíl umožnit tlumočení vystoupení řečníků, kteří hovoří jazykem, jemuž někteří tlumočníci nerozumí. Na rozdíl od pilotáže, relay může představovat více jazyků na jedné konferenci. Příklad – maďarského řečníka tlumočí litevštinář z anglického tlumočení a češtinář z francouzského.Retour: používá se při kabinovém tlumočení (většinou v západní Evropě, u nás jen výjimečně). Když je na konferenci použit systém jednosměrného tlumočení, každý tlumočník tlumočí z jazyků, kterým rozumí, výlučně do svého mateřského jazyka (př. když hovoří řečník anglicky, anglická kabina mlčí) s výjimkou málo rozšířených jazyků, kde příslušná kabina tlumočí dvěma směry, tedy dělá retour do svého aktivního (cizího) jazyka a zajišťuje tak kolegům relay (např. když hovoří Maďar, maďarská kabina nemlčí a tlumočí třeba do angličtiny, protože není dostatek tlumočníků v ostatních kabinách, kteří by všichni mohli tlumočit přímo z maďarštiny do svých jazyků).Šušotáž: z francouzského slova šeptání. Jedná se o simultánní tlumočení bez tlumočnické techniky, kdy tlumočník sedí těsně vedle svého posluchače a simultánně mu šeptem tlumočí.Tlumočení je ústní převod sdělení z jednoho jazyka do druhého.Tlumočení doprovodné neboli informativní: tlumočník pomáhá jazykové orientaci zákazníka v cizojazyčném prostředí (v restauraci, v dopravních prostředcích, v obchodech, atd.) ale netlumočí vlastní jednání.


Tlumočení konferenční konsekutivní neboli vysoká konsekutiva: tj. tlumočení následné. Jedná se o typ konferenčního tlumočení používaný při veřejných vystoupeních, pokud není k dispozici tlumočnická technika. Řečník pronese vždy delší úsek proslovu, i několik minut, během něhož si tlumočník píše poznámky formou tlumočnického zápisu a začne tlumočit až poté, co se řečník odmlčí.Tlumočení konsekutivní, běžná konsekutiva neboli liaison: je rovněž tlumočení následné, ale nikoli konferenční. Na rozdíl od vysoké konsekutivy tlumočník nečeká, až řečník dokončí dlouhý myšlenkový úsek, a tlumočí po větách. Je to běžný způsob tlumočení jednání u stolu.Tlumočení simultánní neboli tlumočení kabinové: tj. tlumočení současné. Tlumočník nečeká, až řečník domluví, aby začal tlumočit a po celou dobu tlumočí téměř současně s řečníkem. Simultánně lze tlumočit s použitím tlumočnické techniky, pak je to tzv.tlumočení kabinové nebo bez ni a pak je to šušotáž.Tlumočnický zápis: je soubor poznámek, které si zapisuje tlumočník při konsekutivním tlumočení. Nejedná se o těsnopis, ale o osobní systém symbolů, zkratek a hesel, které nejlépe vyjádří obsah, tón a styl tlumočeného projevu tak, aby jej tlumočník dokázal reprodukovat po určité časové prodlevě.Tlumočnická technika: jsou to především mikrofony a sluchátka pro tlumočníky, umožňující tlumočníkovi poslouchat řečníka v sále nebo kolegy v ostatních kabinách na různých kanálech a hovořit do jednoho nebo více kanálů. Tlumočník musí mít možnost individuální volby kanálu, který chce poslouchat a do něhož má hovořit, jakož i individuální regulaci hlasitosti a tzv. kašlátko, neboli tlačítko „mute“, jímž může přerušit výstup zvuku do sálu. Technika je většinou umístěna v tlumočnické kabině.


Tlumočnická kabina (nikoli kabinka!) se používá buď pro označení vlastní místnosti, nebo přeneseně pro tým (dvou a více) tlumočníků, kteří tlumočí do stejného jazyka z jedné kabiny. Pro každý pár jazyků (v systému pilotáže) nebo pro každý výstupní jazyk (v systému jednosměrného tlumočení) musí být samostatná kabina. Kabina může být zděná nebo přenosná a podléhá technické normě ISO 2603.

Komentáře

2rand[0,1,1]

23.5 2017

A packet of envelopes <a href=" http://unpluggedexpo.com/phenobarbital-price-increase-2013.pdf#waving ">phenobarbital rx</a> It's understandable. The prospect of a government shutdown or, worse, default on the federal debt, rekindles memories of 2011 when Washington's infighting prompted the loss of the United States' triple-A credit rating and was a primary driver behind the stock market's last full-on correction. <a href=" http://thejnpproject.com/buspar-30-mg-tablets.pdf ">effexor buspar anxiety</a> Traders said any delay to the tapering may be seen as dovishby markets and could prompt investors to sell the dollar.Conversely a bigger reduction of stimulus could be seen ashawkish, lifting demand for the greenback. <a href=" http://www.lacarceldepapel.com/buy-imitrex-online-uk.pdf#rabbits ">buy imitrex cheap</a> The thrillers, the children&rsquo;s books for the eight-to-12-year-old market, the series of novels I once planned which define the condition of the postmodern, post-divorce, pre-menopausal woman, all unstarted because I haven&rsquo;t the faintest idea how to write anything apart from biographies. I can&rsquo;t even record my family history because I don&rsquo;t know the first thing about my own family, such as my great-grandmother&rsquo;s maiden name. I could write a food column if I could find a voice that wasn&rsquo;t an abject imitation of Nigel Slater. <a href=" http://www.nurhitoolkit.org/ampicillin-500mg-dosage-for-adults.pdf ">ampicillin 500 mg twice a day</a> Pfizer said full data from the pair of Phase III studies, the first of five late-stage trials of tofacitinib for psoriasis, will be presented at a future scientific meeting. Data from two more of the large studies is expected in the second quarter of 2014, Pfizer said. <a href=" http://www.horacipolanco.biz/libido-max-power-extending-formula-doctor-developed-male-enhancement-reviews.pdf ">libido-max power extending formula</a> People rallied in Kansas City, and across the country, on Saturday in the aftermath of George Zimmerman&#x92;s acquittal in the shooting death of Trayvon Martin. The Florida case has renewed a nation&#x92;s struggle in securing confidence in equal justice for all, with new debates over self-defense laws, guns and racial stereotypes that cast black males as frightening figures.

2rand[0,1,1]

23.5 2017

What do you do? <a href=" http://cambrianmountainswool.org/cheap-accutane-for-sale-online.pdf ">cheapest place buy accutane </a> Because of the way Fon is setup, it&#8217;s technically the largest Wi-Fi network in the world, with 12 million hotspots worldwide. Of course, most of them are abroad, most notably in Europe and Asia. In the U.K., Fon is partnered with British Telecom, which builds the Fon platform into all of its routers &#8211; giving the company a huge advantage. In fact, London is representative of how Fon can ideally work, ably covering block after block of the city. &#8220;It&#8217;s near ubiquitious in London,&#8221; Fon CEO Nina Sodhi says. <a href=" http://www.laragh.com/generic-tretinoin-gel.pptx#correct ">purchase retin-a micro online</a> Ulrike Guérot, from the European Council on Foreign Relations, described the AfD as the &ldquo;newest unpredictable element&rdquo; of the election, which takes place on Sept 22. The new party could have a &ldquo;disproportionate influence&rdquo;, threatening to squeeze Mrs Merkel&rsquo;s junior coalition partner, the centrist Free Democrats. <a href=" http://www.mieloma-multiple.org/zoloft-medical-journals-unlimited.html#yoke ">zoloft mg tablets enough</a> But Shelvey admits Gerrard has always been an influence on his career and added: "I've always tried to emulate him as a player. He has always been my favourite player but I suppose there comes a time in your life when you can't copy him. You have got to be your own player. <a href=" http://www.law-business.com/?clomid-bodybuilding-buy.pdf#art ">clomiphene citrate 50mg twins</a> The lawsuit, filed in federal court in New York on the sameday as criminal charges were unveiled in an indictment againstthe firm founded by Steven A. Cohen, accused SAC of making"hundreds of millions of dollars in illegal profits." <a href=" http://www.granpoderymacarenademadrid.org/is-feminax-good.pdf ">feminax ultra naproxen reviews</a> So far, only one player, Milwaukee Brewers slugger Ryan Braun, has been penalized. The National League's Most Valuable Player just two years ago, Braun accepted a 65-game suspension, ruling him out for the rest of this season.

Přidat komentář

Akce

Terminologický seminář pro italštináře

Datum konání: 13.5 2021

TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ a LEGISLATIVNÍ ROZDÍLY

Více
Seznam akcí
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).