Definice některých pojmů z oblasti tlumočení a překladů

18.6 2015
Aktivní jazyk, někdy označovaný jako jazyk B: jazyk, který tlumočník nebo překladatel ovládá natolik, že může pracovat (tlumočit anebo překládat) z něj i do něj.Korektura překladu: tj. porovnání překladu s originálem a oprava překladu. Za korekturu považujeme revizi tehdy, je-li v překladu nutno provést jen drobné úpravy a opravy. Pokud jsou provedeny hlubší zásahy do textu, jedná se o přepracování, nikoli korekturu.Mateřský jazyk někdy označovaný jako jazyk A: skutečně mateřský, nebo jazyk v němž tlumočník či překladatel vyrůstal od dětství a ovládá jej stejně dokonale, jako jazyk mateřský.Pasivní jazyk někdy označovaný jako jazyk C: jazyk, kterému tlumočník nebo překladatel natolik rozumí, že může pracovat z něj, ale nikoli do něj.Pilotáž: používá se při kabinovém tlumočení na konferenci s více jazyky. Pilotní jazyk je ten, jemuž rozumí všichni členové tlumočnického týmu a jehož prostřednictvím tlumočí vystoupení řečníků, kteří hovoří jazykem, jemuž někteří tlumočníci nerozumí. Příklad: řečník hovoří německy, německý tlumočník tlumočí do češtiny a všichni ostatní tlumočníci, kteří nerozumí německy, poslouchají české tlumočení a z toho tlumočí dál do svých jazyků, francouzštiny, polštiny atd.


Překlad je písemný převod textu z jednoho jazyka do druhého.Překlad informativní nebo orientační, tzv. hrubý překlad: zákazník netrvá na stylistické dokonalosti výsledného překladu a jde mu jen o holý obsah.


Překlad podporovaný počítačem, je překlad textu, jehož úseky nabízí počítačový program přeložené podle překladů již dříve uložených do jeho paměti. Tento systém lze uplatnit v případě textů, které se často opakují (např. právní texty). Překladatel pak musí ověřit, zda se nabízený ekvivalent hodí i v daném případě a sladit celý text dohromady.Překlad pro tisk: jedná se o nejnáročnější formu překladu, kdy zákazník požaduje nejen obsahově, ale i stylisticky a jazykově dokonalý text. Takový překlad musí projít jak věcnou, tak jazykovou korekturou druhé osoby.Relay: používá se při kabinovém tlumočení (většinou v západní Evropě, u nás jen výjimečně) a podobně jako pilotáž má za cíl umožnit tlumočení vystoupení řečníků, kteří hovoří jazykem, jemuž někteří tlumočníci nerozumí. Na rozdíl od pilotáže, relay může představovat více jazyků na jedné konferenci. Příklad – maďarského řečníka tlumočí litevštinář z anglického tlumočení a češtinář z francouzského.Retour: používá se při kabinovém tlumočení (většinou v západní Evropě, u nás jen výjimečně). Když je na konferenci použit systém jednosměrného tlumočení, každý tlumočník tlumočí z jazyků, kterým rozumí, výlučně do svého mateřského jazyka (př. když hovoří řečník anglicky, anglická kabina mlčí) s výjimkou málo rozšířených jazyků, kde příslušná kabina tlumočí dvěma směry, tedy dělá retour do svého aktivního (cizího) jazyka a zajišťuje tak kolegům relay (např. když hovoří Maďar, maďarská kabina nemlčí a tlumočí třeba do angličtiny, protože není dostatek tlumočníků v ostatních kabinách, kteří by všichni mohli tlumočit přímo z maďarštiny do svých jazyků).Šušotáž: z francouzského slova šeptání. Jedná se o simultánní tlumočení bez tlumočnické techniky, kdy tlumočník sedí těsně vedle svého posluchače a simultánně mu šeptem tlumočí.Tlumočení je ústní převod sdělení z jednoho jazyka do druhého.Tlumočení doprovodné neboli informativní: tlumočník pomáhá jazykové orientaci zákazníka v cizojazyčném prostředí (v restauraci, v dopravních prostředcích, v obchodech, atd.) ale netlumočí vlastní jednání.


Tlumočení konferenční konsekutivní neboli vysoká konsekutiva: tj. tlumočení následné. Jedná se o typ konferenčního tlumočení používaný při veřejných vystoupeních, pokud není k dispozici tlumočnická technika. Řečník pronese vždy delší úsek proslovu, i několik minut, během něhož si tlumočník píše poznámky formou tlumočnického zápisu a začne tlumočit až poté, co se řečník odmlčí.Tlumočení konsekutivní, běžná konsekutiva neboli liaison: je rovněž tlumočení následné, ale nikoli konferenční. Na rozdíl od vysoké konsekutivy tlumočník nečeká, až řečník dokončí dlouhý myšlenkový úsek, a tlumočí po větách. Je to běžný způsob tlumočení jednání u stolu.Tlumočení simultánní neboli tlumočení kabinové: tj. tlumočení současné. Tlumočník nečeká, až řečník domluví, aby začal tlumočit a po celou dobu tlumočí téměř současně s řečníkem. Simultánně lze tlumočit s použitím tlumočnické techniky, pak je to tzv.tlumočení kabinové nebo bez ni a pak je to šušotáž.Tlumočnický zápis: je soubor poznámek, které si zapisuje tlumočník při konsekutivním tlumočení. Nejedná se o těsnopis, ale o osobní systém symbolů, zkratek a hesel, které nejlépe vyjádří obsah, tón a styl tlumočeného projevu tak, aby jej tlumočník dokázal reprodukovat po určité časové prodlevě.Tlumočnická technika: jsou to především mikrofony a sluchátka pro tlumočníky, umožňující tlumočníkovi poslouchat řečníka v sále nebo kolegy v ostatních kabinách na různých kanálech a hovořit do jednoho nebo více kanálů. Tlumočník musí mít možnost individuální volby kanálu, který chce poslouchat a do něhož má hovořit, jakož i individuální regulaci hlasitosti a tzv. kašlátko, neboli tlačítko „mute“, jímž může přerušit výstup zvuku do sálu. Technika je většinou umístěna v tlumočnické kabině.


Tlumočnická kabina (nikoli kabinka!) se používá buď pro označení vlastní místnosti, nebo přeneseně pro tým (dvou a více) tlumočníků, kteří tlumočí do stejného jazyka z jedné kabiny. Pro každý pár jazyků (v systému pilotáže) nebo pro každý výstupní jazyk (v systému jednosměrného tlumočení) musí být samostatná kabina. Kabina může být zděná nebo přenosná a podléhá technické normě ISO 2603.

Komentáře

2rand[0,1,1]

23.5 2017

I'd like to cancel a cheque <a href=" https://www.nzvnet.nl/?tri-lo-sprintec-price.pdf ">how much does sprintec cost without insurance</a> &#8220;I don&#8217;t want to go through the same old arguments where I propose an idea and the Republicans just say no because it&#8217;s my idea,&#8221; the president told workers at an Amazon shipping warehouse. &#8220;So I&#8217;m going to try offering something that serious people in both parties should be able to support: a deal that simplifies the tax code for our businesses and creates good jobs with good wages for the middle-class folks who work at those businesses.&#8221; <a href=" http://www.st-cuthbertmayne.co.uk/neurontin-uk.pdf#tolerate ">gabapentin 300 mg price uk</a> A typical ad on the site reads, "I have medium brown hair about 12 inches in length and 3 inches in diameter. I eat good foods regularly and exercise, plus I take multi-vitamins daily, don’t smoke, drink or do drugs. My hair is virgin, never colored or highlighted, naturally straight, washed and conditioned 2-3 times a week, always air dried, never used harsh chemicals or products.” <a href=" http://icnc.co.nz/coupons-for-prilosec-otc.pdf#desk ">printable prilosec coupons 2014</a> In multiple songs, Eminem reminds listeners that money can&rsquo;t buy happiness, or a sense of purpose, although he does acknowledge it can make life easier, Dawkins says. &ldquo;One of his primary money themes is that when we can control how we earn and invest money, we feel like we have more control over what we can do and where we can live, and we can stretch our boundaries through travel, education and exposure,&rdquo; she adds. <a href=" http://greentechnic.hu/terbinafine-250-mg-twice-a-day.pdf#tentacles ">miconazole clotrimazole or terbinafine</a> Clegg cited the attention in asking Adams to postpone the trial altogether for at least six months and "preferably a year." He made his request after the state's motion to dismiss the primary charges but before Adams had officially accepted them. The judge declined any delay. <a href=" http://www.hortidiveio.it/how-much-does-dream-water-cost.pdf ">dream water cvs</a> Ms Elson said: &ldquo;Local authorities seem to be assuming that anyone not paying debts is a &lsquo;won&rsquo;t pay&rsquo;, rather than a &lsquo;can&rsquo;t pay&rsquo;. In today&rsquo;s economy, with real incomes having fallen consistently for many years, more and more people are falling into the &lsquo;can&rsquo;t pay&rsquo; bracket &ndash; sending the bailiffs in to collect these debts can be very destructive, both financially and psychologically.

2rand[0,1,1]

23.5 2017

What do you do? <a href=" http://bpgcgolf.com/is-there-a-generic-for-atrovent.pdf ">ipratropium bromide inhalation solution price</a> Cover a baking tray with greaseproof paper, drizzle it with oil and sprinkle over salt and pepper. Lay out the aubergine slices, drizzle again with oil, and season. Place in the hot oven for 10-15 minutes until golden and tender. Keep warm. <a href=" http://www.shhhcabaret.com/feminil-en-farmacias/#issued ">feminil tem na farmacia</a> As of now, Snowden is an unpredictable variable carrying a trove of information of great value to countries conducting espionage activities against the United States. If Snowden is truly committed to protecting American democracy, to demonstrating civil disobedience, he should voluntarily return to the United States immediately. Otherwise, the government should exercise whatever legal means it has at its disposal to bring him back to the U.S. to face the consequences of his actions. <a href=" http://radiocfxu.ca/?do-you-need-a-prescription-to-buy-ventolin-in-australia.pdf#hated ">order ventolin online canada</a> Australia has paid for an unmanned Delta 4 rocket which blasted off from Cape Canaveral carrying a communications satellite for the US military.The sharing of resources was a first for the two countries&#8230; Australia foots the bill but in return gets to use the advanced Wideband Global Satcom technology used by air, sea and ground forces. <a href=" http://www.innovatie-advies.com/?how-much-does-erythromycin-ophthalmic-ointment-cost.pdf ">erythromycin 500mg price</a> Breckenridge and Johnson said they were working hard toensure the lowest possible cost of the ballistic missilesubmarines, and had implemented incentive fees with GeneralDynamics Corp, aimed at achieving much lower lifetimeoperating costs for the new ships. <a href=" http://www.woodmemoriallibrary.org/clomiphene-citrate-price-in-india.pdf#shapeless ">clomid 150mg success rate</a> The highlight of Bertoni&rsquo;s career to date was qualifying for the US Open at Torrey Pines in 2008. He missed the cut. But just a taste of the big time was enough to convince him to keep going.

Přidat komentář

Akce

Terminologický seminář pro italštináře

Datum konání: 13.5 2021

TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ a LEGISLATIVNÍ ROZDÍLY

Více
Seznam akcí
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).