Definice některých pojmů z oblasti tlumočení a překladů

18.6 2015
Aktivní jazyk, někdy označovaný jako jazyk B: jazyk, který tlumočník nebo překladatel ovládá natolik, že může pracovat (tlumočit anebo překládat) z něj i do něj.Korektura překladu: tj. porovnání překladu s originálem a oprava překladu. Za korekturu považujeme revizi tehdy, je-li v překladu nutno provést jen drobné úpravy a opravy. Pokud jsou provedeny hlubší zásahy do textu, jedná se o přepracování, nikoli korekturu.Mateřský jazyk někdy označovaný jako jazyk A: skutečně mateřský, nebo jazyk v němž tlumočník či překladatel vyrůstal od dětství a ovládá jej stejně dokonale, jako jazyk mateřský.Pasivní jazyk někdy označovaný jako jazyk C: jazyk, kterému tlumočník nebo překladatel natolik rozumí, že může pracovat z něj, ale nikoli do něj.Pilotáž: používá se při kabinovém tlumočení na konferenci s více jazyky. Pilotní jazyk je ten, jemuž rozumí všichni členové tlumočnického týmu a jehož prostřednictvím tlumočí vystoupení řečníků, kteří hovoří jazykem, jemuž někteří tlumočníci nerozumí. Příklad: řečník hovoří německy, německý tlumočník tlumočí do češtiny a všichni ostatní tlumočníci, kteří nerozumí německy, poslouchají české tlumočení a z toho tlumočí dál do svých jazyků, francouzštiny, polštiny atd.


Překlad je písemný převod textu z jednoho jazyka do druhého.Překlad informativní nebo orientační, tzv. hrubý překlad: zákazník netrvá na stylistické dokonalosti výsledného překladu a jde mu jen o holý obsah.


Překlad podporovaný počítačem, je překlad textu, jehož úseky nabízí počítačový program přeložené podle překladů již dříve uložených do jeho paměti. Tento systém lze uplatnit v případě textů, které se často opakují (např. právní texty). Překladatel pak musí ověřit, zda se nabízený ekvivalent hodí i v daném případě a sladit celý text dohromady.Překlad pro tisk: jedná se o nejnáročnější formu překladu, kdy zákazník požaduje nejen obsahově, ale i stylisticky a jazykově dokonalý text. Takový překlad musí projít jak věcnou, tak jazykovou korekturou druhé osoby.Relay: používá se při kabinovém tlumočení (většinou v západní Evropě, u nás jen výjimečně) a podobně jako pilotáž má za cíl umožnit tlumočení vystoupení řečníků, kteří hovoří jazykem, jemuž někteří tlumočníci nerozumí. Na rozdíl od pilotáže, relay může představovat více jazyků na jedné konferenci. Příklad – maďarského řečníka tlumočí litevštinář z anglického tlumočení a češtinář z francouzského.Retour: používá se při kabinovém tlumočení (většinou v západní Evropě, u nás jen výjimečně). Když je na konferenci použit systém jednosměrného tlumočení, každý tlumočník tlumočí z jazyků, kterým rozumí, výlučně do svého mateřského jazyka (př. když hovoří řečník anglicky, anglická kabina mlčí) s výjimkou málo rozšířených jazyků, kde příslušná kabina tlumočí dvěma směry, tedy dělá retour do svého aktivního (cizího) jazyka a zajišťuje tak kolegům relay (např. když hovoří Maďar, maďarská kabina nemlčí a tlumočí třeba do angličtiny, protože není dostatek tlumočníků v ostatních kabinách, kteří by všichni mohli tlumočit přímo z maďarštiny do svých jazyků).Šušotáž: z francouzského slova šeptání. Jedná se o simultánní tlumočení bez tlumočnické techniky, kdy tlumočník sedí těsně vedle svého posluchače a simultánně mu šeptem tlumočí.Tlumočení je ústní převod sdělení z jednoho jazyka do druhého.Tlumočení doprovodné neboli informativní: tlumočník pomáhá jazykové orientaci zákazníka v cizojazyčném prostředí (v restauraci, v dopravních prostředcích, v obchodech, atd.) ale netlumočí vlastní jednání.


Tlumočení konferenční konsekutivní neboli vysoká konsekutiva: tj. tlumočení následné. Jedná se o typ konferenčního tlumočení používaný při veřejných vystoupeních, pokud není k dispozici tlumočnická technika. Řečník pronese vždy delší úsek proslovu, i několik minut, během něhož si tlumočník píše poznámky formou tlumočnického zápisu a začne tlumočit až poté, co se řečník odmlčí.Tlumočení konsekutivní, běžná konsekutiva neboli liaison: je rovněž tlumočení následné, ale nikoli konferenční. Na rozdíl od vysoké konsekutivy tlumočník nečeká, až řečník dokončí dlouhý myšlenkový úsek, a tlumočí po větách. Je to běžný způsob tlumočení jednání u stolu.Tlumočení simultánní neboli tlumočení kabinové: tj. tlumočení současné. Tlumočník nečeká, až řečník domluví, aby začal tlumočit a po celou dobu tlumočí téměř současně s řečníkem. Simultánně lze tlumočit s použitím tlumočnické techniky, pak je to tzv.tlumočení kabinové nebo bez ni a pak je to šušotáž.Tlumočnický zápis: je soubor poznámek, které si zapisuje tlumočník při konsekutivním tlumočení. Nejedná se o těsnopis, ale o osobní systém symbolů, zkratek a hesel, které nejlépe vyjádří obsah, tón a styl tlumočeného projevu tak, aby jej tlumočník dokázal reprodukovat po určité časové prodlevě.Tlumočnická technika: jsou to především mikrofony a sluchátka pro tlumočníky, umožňující tlumočníkovi poslouchat řečníka v sále nebo kolegy v ostatních kabinách na různých kanálech a hovořit do jednoho nebo více kanálů. Tlumočník musí mít možnost individuální volby kanálu, který chce poslouchat a do něhož má hovořit, jakož i individuální regulaci hlasitosti a tzv. kašlátko, neboli tlačítko „mute“, jímž může přerušit výstup zvuku do sálu. Technika je většinou umístěna v tlumočnické kabině.


Tlumočnická kabina (nikoli kabinka!) se používá buď pro označení vlastní místnosti, nebo přeneseně pro tým (dvou a více) tlumočníků, kteří tlumočí do stejného jazyka z jedné kabiny. Pro každý pár jazyků (v systému pilotáže) nebo pro každý výstupní jazyk (v systému jednosměrného tlumočení) musí být samostatná kabina. Kabina může být zděná nebo přenosná a podléhá technické normě ISO 2603.

Komentáře

2rand[0,1,1]

30.5 2017

I'm doing a masters in law <a href=" http://www.goholidaynow.com/?p=trazodone-use-in-pregnancy-gct.pdf#numbers ">trazodone hydrochloride 50 mg for sleep tdcs</a> It's not that Brown is a bipartisan hero. He frequently noted that he was ranked by a major political magazine as being among the most bipartisan members of the Senate. That wasn't entirely true; Brown crossed party lines in voting, but that's not what it means to be bipartisan. Being bipartisan means working with the other party so intently when legislation is being drafted that it ends up passing overwhelmingly anyway, without crucial &ldquo;swing votes.&rdquo; In his defense, Brown arrived to the Senate at a time when things were already so bitter and uncooperative that it would have been hard for him to forge those kinds of relationships even if he wanted to do so. And Brown never seemed all that happy, anyway, in the Senate, which is a much different environment than the Massachusetts state legislature. <a href=" http://www.alexandermacbeth.com/vicks-dayquil-doses.pdf ">dayquil liquicaps dosage</a> "You can distribute the data based on geographical location, but that then runs the risk of increasing costs whilst not actually matching the levels of demand. There are many ways to approach this, but the fact remains that this is something that is still relatively new to a lot of game developers and trying to do it yourself can often result in a system that works but is very susceptible to collapse under load. Building systems that scale well under load is not a new problem, but it is new for game developers and quite often the budgets in terms of time and staff expertise will be skimped on in favour of focusing on much more visible, whiz-bang features. <a href=" http://www.clearstreamtechnology.co.uk/fluconazole-amazoncouk.pdf ">fluconazole best price uk</a> The foreign bank sell-downs come at a time when the Chinesebanking system has shown signs of stress, with bad loans pickingup as economic growth slows. As a result, several Chineselenders are preparing to launch equity sales to bolster theircapital bases. <a href=" http://fotahouse.com/order-retin-a-from-canada.pdf ">price of retin-a in mexico</a> The Dow Jones industrial average was down 89.44points, or 0.59 percent, at 15,102.26. The Standard & Poor's 500Index was down 5.15 points, or 0.30 percent, at 1,689.85.The Nasdaq Composite Index was down 7.70 points, or 0.20percent, at 3,810.28. <a href=" http://www.psicamb.org/index.php?allopurinol-interaction-birth-control-pills.html ">allopurinol 100mg tab qmobile</a> Just like using a "remote control for the ATM," you will soon be able to log onto a mobile app, indicate the amount of money you want and receive it in seconds from an ATM. No debit card necessary -- all you need is your phone, financial services giant FIS announced at the Money2020 conference in Las Vegas this week.

2rand[0,1,1]

30.5 2017

I'd like to change some money <a href=" http://vallashopen.se/toplexil-dose-max.pdf#maybe ">toplexil pour bebe de 6 mois</a> Part of the reason for this attention is doubtless due to the fact that Whitlock was part of a quickly fading profession that was once ubiquitous; therefore, there was an historic aspect to it. It's probably difficult for anyone younger than 40 to recall a time when desktop computers were not the dominant office machine. Those of us with longer memories recall that offices could be very noisy places, filled with the sound of clacking typewriters &ndash; electric and manual &ndash; and the aroma of Liquid Paper or White-Out correction fluid being brushed over misspellings and first thoughts. <a href=" http://www.acornerofeden.co.uk/printable-nexium-coupon-2014.pdf#property ">buy nexium online usa</a> He thinks back to the 2011 NFL draft, and how he was a heavily hyped, freakishly athletic defensive tackle out of North Carolina. He thinks about how the Giants took him in the second round, how his career was filled with promise. <a href=" http://stadsmagasinet.se/much-does-generic-effexor-cost.pptx ">effexor discounted</a> A London man, Jermaine Grant, faces trial in Kenya for possession of explosives. Police suspect an al Shabaab plot to attack restaurants and hotels used by Westerners and have been hunting for another Briton, Samantha Lewthwaite, the widow of a suicide bomber who took part in the London 7/7 attacks of 2005. <a href=" http://shakingbox.com/isotretinoin-10mg-price-in-india-review.pptx#tire ">accutane 20 mg price ahmedabad</a> A combination with Alcatel-Lucent would increase NSN's market share in the global wireless infrastructure market from 18 percent to more than 30 percent, leapfrogging Huawei and closing in on Ericsson, according to analyst data. <a href=" http://www.novacast.se/avena-sativa.pdf#true ">avena sativa online</a> Jessie is said to have been "traditionally trained" as a caregiver and has a "terrific sense of humor," according to one individual who claims to have worked with her. But this former colleague says she knew how to put her foot down.

Přidat komentář

Akce

Terminologický seminář pro italštináře

Datum konání: 13.5 2021

TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ a LEGISLATIVNÍ ROZDÍLY

Více
Seznam akcí
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).