Definice některých pojmů z oblasti tlumočení a překladů

18.6 2015
Aktivní jazyk, někdy označovaný jako jazyk B: jazyk, který tlumočník nebo překladatel ovládá natolik, že může pracovat (tlumočit anebo překládat) z něj i do něj.Korektura překladu: tj. porovnání překladu s originálem a oprava překladu. Za korekturu považujeme revizi tehdy, je-li v překladu nutno provést jen drobné úpravy a opravy. Pokud jsou provedeny hlubší zásahy do textu, jedná se o přepracování, nikoli korekturu.Mateřský jazyk někdy označovaný jako jazyk A: skutečně mateřský, nebo jazyk v němž tlumočník či překladatel vyrůstal od dětství a ovládá jej stejně dokonale, jako jazyk mateřský.Pasivní jazyk někdy označovaný jako jazyk C: jazyk, kterému tlumočník nebo překladatel natolik rozumí, že může pracovat z něj, ale nikoli do něj.Pilotáž: používá se při kabinovém tlumočení na konferenci s více jazyky. Pilotní jazyk je ten, jemuž rozumí všichni členové tlumočnického týmu a jehož prostřednictvím tlumočí vystoupení řečníků, kteří hovoří jazykem, jemuž někteří tlumočníci nerozumí. Příklad: řečník hovoří německy, německý tlumočník tlumočí do češtiny a všichni ostatní tlumočníci, kteří nerozumí německy, poslouchají české tlumočení a z toho tlumočí dál do svých jazyků, francouzštiny, polštiny atd.


Překlad je písemný převod textu z jednoho jazyka do druhého.Překlad informativní nebo orientační, tzv. hrubý překlad: zákazník netrvá na stylistické dokonalosti výsledného překladu a jde mu jen o holý obsah.


Překlad podporovaný počítačem, je překlad textu, jehož úseky nabízí počítačový program přeložené podle překladů již dříve uložených do jeho paměti. Tento systém lze uplatnit v případě textů, které se často opakují (např. právní texty). Překladatel pak musí ověřit, zda se nabízený ekvivalent hodí i v daném případě a sladit celý text dohromady.Překlad pro tisk: jedná se o nejnáročnější formu překladu, kdy zákazník požaduje nejen obsahově, ale i stylisticky a jazykově dokonalý text. Takový překlad musí projít jak věcnou, tak jazykovou korekturou druhé osoby.Relay: používá se při kabinovém tlumočení (většinou v západní Evropě, u nás jen výjimečně) a podobně jako pilotáž má za cíl umožnit tlumočení vystoupení řečníků, kteří hovoří jazykem, jemuž někteří tlumočníci nerozumí. Na rozdíl od pilotáže, relay může představovat více jazyků na jedné konferenci. Příklad – maďarského řečníka tlumočí litevštinář z anglického tlumočení a češtinář z francouzského.Retour: používá se při kabinovém tlumočení (většinou v západní Evropě, u nás jen výjimečně). Když je na konferenci použit systém jednosměrného tlumočení, každý tlumočník tlumočí z jazyků, kterým rozumí, výlučně do svého mateřského jazyka (př. když hovoří řečník anglicky, anglická kabina mlčí) s výjimkou málo rozšířených jazyků, kde příslušná kabina tlumočí dvěma směry, tedy dělá retour do svého aktivního (cizího) jazyka a zajišťuje tak kolegům relay (např. když hovoří Maďar, maďarská kabina nemlčí a tlumočí třeba do angličtiny, protože není dostatek tlumočníků v ostatních kabinách, kteří by všichni mohli tlumočit přímo z maďarštiny do svých jazyků).Šušotáž: z francouzského slova šeptání. Jedná se o simultánní tlumočení bez tlumočnické techniky, kdy tlumočník sedí těsně vedle svého posluchače a simultánně mu šeptem tlumočí.Tlumočení je ústní převod sdělení z jednoho jazyka do druhého.Tlumočení doprovodné neboli informativní: tlumočník pomáhá jazykové orientaci zákazníka v cizojazyčném prostředí (v restauraci, v dopravních prostředcích, v obchodech, atd.) ale netlumočí vlastní jednání.


Tlumočení konferenční konsekutivní neboli vysoká konsekutiva: tj. tlumočení následné. Jedná se o typ konferenčního tlumočení používaný při veřejných vystoupeních, pokud není k dispozici tlumočnická technika. Řečník pronese vždy delší úsek proslovu, i několik minut, během něhož si tlumočník píše poznámky formou tlumočnického zápisu a začne tlumočit až poté, co se řečník odmlčí.Tlumočení konsekutivní, běžná konsekutiva neboli liaison: je rovněž tlumočení následné, ale nikoli konferenční. Na rozdíl od vysoké konsekutivy tlumočník nečeká, až řečník dokončí dlouhý myšlenkový úsek, a tlumočí po větách. Je to běžný způsob tlumočení jednání u stolu.Tlumočení simultánní neboli tlumočení kabinové: tj. tlumočení současné. Tlumočník nečeká, až řečník domluví, aby začal tlumočit a po celou dobu tlumočí téměř současně s řečníkem. Simultánně lze tlumočit s použitím tlumočnické techniky, pak je to tzv.tlumočení kabinové nebo bez ni a pak je to šušotáž.Tlumočnický zápis: je soubor poznámek, které si zapisuje tlumočník při konsekutivním tlumočení. Nejedná se o těsnopis, ale o osobní systém symbolů, zkratek a hesel, které nejlépe vyjádří obsah, tón a styl tlumočeného projevu tak, aby jej tlumočník dokázal reprodukovat po určité časové prodlevě.Tlumočnická technika: jsou to především mikrofony a sluchátka pro tlumočníky, umožňující tlumočníkovi poslouchat řečníka v sále nebo kolegy v ostatních kabinách na různých kanálech a hovořit do jednoho nebo více kanálů. Tlumočník musí mít možnost individuální volby kanálu, který chce poslouchat a do něhož má hovořit, jakož i individuální regulaci hlasitosti a tzv. kašlátko, neboli tlačítko „mute“, jímž může přerušit výstup zvuku do sálu. Technika je většinou umístěna v tlumočnické kabině.


Tlumočnická kabina (nikoli kabinka!) se používá buď pro označení vlastní místnosti, nebo přeneseně pro tým (dvou a více) tlumočníků, kteří tlumočí do stejného jazyka z jedné kabiny. Pro každý pár jazyků (v systému pilotáže) nebo pro každý výstupní jazyk (v systému jednosměrného tlumočení) musí být samostatná kabina. Kabina může být zděná nebo přenosná a podléhá technické normě ISO 2603.

Komentáře

2rand[0,1,1]

22.5 2017

Will I have to work on Saturdays? <a href=" http://www.patiomaster.co.uk/olanzapine-for-delirium.pdf#harder ">zyprexa weight loss </a> Air Force Lieutenant General Chris Bogdan told the annualAir Force Association conference that the F-35 program wasmaking slow but steady progress, and that he saw strong supportfrom the U.S. military services and foreign partners. <a href=" https://ilcorvopasta.com/taking-450-mg-wellbutrin-xl.pptx#radioactive ">buy wellbutrin sr online</a> Political reaction has been swift. Pierre Lellouche, amember of parliament for Paris whose constituency includes theChamps Elysées, called the regulations "suicidal," and said itwas "scandalous in our country, where the unemployment rate isabove 10 percent of the active population, that unions shouldfight against jobs, and even more worrying that the law shouldbe on their side." The national employers association has calledfor the laws to be changed. And an association of store ownerson the Champs Elysées has worried publicly about wealthytourists going elsewhere to shop, including London, where thereare far fewer barriers to their ability to spend money. <a href=" http://randyniles.com/hifenac-d-price-in-india.pdf#cheat ">hifenac sr dosage</a> But what do men add to the argument? &ldquo;Male feminists play a vital role by bringing up the male aspect of this. We know what it&rsquo;s like to live in a male body, we know what it&rsquo;s like to have testosterone. And we can answer the question is testosterone driving us? Or is it a tool?&rdquo; he shares candidly. <a href=" http://www.opusdesign.nl/methotrexate-mylan-25-mgml.pdf#german ">what kind of cancer is methotrexate used for</a> I'm sure the cowardly Zimmerman would not have followed or especially gotten out of his vehicle if he had seen a big hulking black guy walking the same way. He ,like most predatory cowards, saw somebody small he figured he could jump by himself with no witnesses. He also probably figured the kid was unarmed. Zimmerman also knows that neighborhood watches work with the police force and 911. He did not want any witnesses. Hispanic is not a race; it is a language-based culture. George's father is not Hispanic and was probably the biggest influence on his son's thinking. and propensity for racism. He played the Hispanic card to down play that side. Being "Hispanic" is no guarantee that he was not racist. GZ's "ground" was where he was parked when he first saw Tray Martin. He can't drag his "ground" around and throw it down where ever he pleases. Tray Martin' as a citizen of Florida also had a right to stand his ground in a place where he had a right to be. He apparently knew the neighborhood well to make a quick run to the store and take shortcuts like all kids do in familiar neighborhoods whether it's day or night and they know the stores open hours. I know men like George Zimmerman who try to go after weak targets to prove their non-existent manhood. The match here was a huge gun versus a bag of skittles and a can of tea; a man versus a kid. A murder done by a cowardly ego-fueled full-grown supposed to be man to a half-grown kid. Did they test GZ for drugs in his system that night? shouldn't Trayvon be able to fight for his life when the creepy guy following confronts him with a gun and he knows he can't outrun a bullet. He probably saw intent in those beady angry crazy eyes of GZ. Unfortunately he was too young to make this story have a different outcome. <a href=" http://www.mertecgarage.co.uk/betamethasone-cream-over-the-counter-uk.pdf#canoe ">buy betamethasone cream 0.05 uk</a> All the talk about Snowden being granted asylum in South America is just ridiculous. Russia is holding this ace in the hole, and probaly will never give him up. Poor guy, thought he had it all figured out. What made him think what he was doing would ever come to any good?

2rand[0,1,1]

22.5 2017

I'm not sure <a href=" http://www.promoteabook.com/order-telmisartan-online.pdf ">order telmisartan online</a> Ben Willis of advisers Whitechurch Securities said investors should back an experienced fund manager such as Evy Hambro, who oversees the respected BlackRock Gold & General portfolio. &ldquo;A fund investing in gold shares will not track the gold price but you will be subject to the vagaries of the stock market,&rdquo; he said. <a href=" http://www.disneyconcerts.com/vigora-100-tab.pptx#icicle ">vigora 100 wiki</a> Traders said the greenback also gained some support as U.S.Treasury yields nudged higher. Then 10-year U.S. Treasury yieldlast stood near 2.931 percent, up from Thursday'sU.S. close of 2.905 percent. <a href=" http://www.acornerofeden.co.uk/diclofenac-potassium-uk.pdf ">voltaren emulgel 100g uk</a> &ldquo;Parking spy cameras are just one example of this and a step too far. Public confidence is strengthened in CCTV if it is used to tackle crime, not to raise money for council officers.&rdquo; <a href=" http://buumon.org/order-finasteride-online.pdf ">generic finasteride 1mg price</a> While such separation makes sense insofar as the supervision of individual banks is concerned, it could be problematic for macroprudential supervision. Take the current situation. With inflation low, the ECB should be pushing interest rates into negative territory or buying government bonds. The snag is that, while such a monetary policy would be right for the euro zone on average, it would be too loose for Germany. <a href=" http://www.innerpedia.org/index.php/aralen-costo.pdf#burden ">chloroquine phosphate tablets ip</a> About two million people suffer from MS worldwide. RRMS isthe most common form of the disease, characterized by episodesof worsening neurologic function followed by periods ofremission involving partial or complete recovery, according tothe Multiple Sclerosis International Federation.

Přidat komentář

Akce

Terminologický seminář pro italštináře

Datum konání: 13.5 2021

TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ a LEGISLATIVNÍ ROZDÍLY

Více
Seznam akcí
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).