Definice některých pojmů z oblasti tlumočení a překladů

18.6 2015
Aktivní jazyk, někdy označovaný jako jazyk B: jazyk, který tlumočník nebo překladatel ovládá natolik, že může pracovat (tlumočit anebo překládat) z něj i do něj.Korektura překladu: tj. porovnání překladu s originálem a oprava překladu. Za korekturu považujeme revizi tehdy, je-li v překladu nutno provést jen drobné úpravy a opravy. Pokud jsou provedeny hlubší zásahy do textu, jedná se o přepracování, nikoli korekturu.Mateřský jazyk někdy označovaný jako jazyk A: skutečně mateřský, nebo jazyk v němž tlumočník či překladatel vyrůstal od dětství a ovládá jej stejně dokonale, jako jazyk mateřský.Pasivní jazyk někdy označovaný jako jazyk C: jazyk, kterému tlumočník nebo překladatel natolik rozumí, že může pracovat z něj, ale nikoli do něj.Pilotáž: používá se při kabinovém tlumočení na konferenci s více jazyky. Pilotní jazyk je ten, jemuž rozumí všichni členové tlumočnického týmu a jehož prostřednictvím tlumočí vystoupení řečníků, kteří hovoří jazykem, jemuž někteří tlumočníci nerozumí. Příklad: řečník hovoří německy, německý tlumočník tlumočí do češtiny a všichni ostatní tlumočníci, kteří nerozumí německy, poslouchají české tlumočení a z toho tlumočí dál do svých jazyků, francouzštiny, polštiny atd.


Překlad je písemný převod textu z jednoho jazyka do druhého.Překlad informativní nebo orientační, tzv. hrubý překlad: zákazník netrvá na stylistické dokonalosti výsledného překladu a jde mu jen o holý obsah.


Překlad podporovaný počítačem, je překlad textu, jehož úseky nabízí počítačový program přeložené podle překladů již dříve uložených do jeho paměti. Tento systém lze uplatnit v případě textů, které se často opakují (např. právní texty). Překladatel pak musí ověřit, zda se nabízený ekvivalent hodí i v daném případě a sladit celý text dohromady.Překlad pro tisk: jedná se o nejnáročnější formu překladu, kdy zákazník požaduje nejen obsahově, ale i stylisticky a jazykově dokonalý text. Takový překlad musí projít jak věcnou, tak jazykovou korekturou druhé osoby.Relay: používá se při kabinovém tlumočení (většinou v západní Evropě, u nás jen výjimečně) a podobně jako pilotáž má za cíl umožnit tlumočení vystoupení řečníků, kteří hovoří jazykem, jemuž někteří tlumočníci nerozumí. Na rozdíl od pilotáže, relay může představovat více jazyků na jedné konferenci. Příklad – maďarského řečníka tlumočí litevštinář z anglického tlumočení a češtinář z francouzského.Retour: používá se při kabinovém tlumočení (většinou v západní Evropě, u nás jen výjimečně). Když je na konferenci použit systém jednosměrného tlumočení, každý tlumočník tlumočí z jazyků, kterým rozumí, výlučně do svého mateřského jazyka (př. když hovoří řečník anglicky, anglická kabina mlčí) s výjimkou málo rozšířených jazyků, kde příslušná kabina tlumočí dvěma směry, tedy dělá retour do svého aktivního (cizího) jazyka a zajišťuje tak kolegům relay (např. když hovoří Maďar, maďarská kabina nemlčí a tlumočí třeba do angličtiny, protože není dostatek tlumočníků v ostatních kabinách, kteří by všichni mohli tlumočit přímo z maďarštiny do svých jazyků).Šušotáž: z francouzského slova šeptání. Jedná se o simultánní tlumočení bez tlumočnické techniky, kdy tlumočník sedí těsně vedle svého posluchače a simultánně mu šeptem tlumočí.Tlumočení je ústní převod sdělení z jednoho jazyka do druhého.Tlumočení doprovodné neboli informativní: tlumočník pomáhá jazykové orientaci zákazníka v cizojazyčném prostředí (v restauraci, v dopravních prostředcích, v obchodech, atd.) ale netlumočí vlastní jednání.


Tlumočení konferenční konsekutivní neboli vysoká konsekutiva: tj. tlumočení následné. Jedná se o typ konferenčního tlumočení používaný při veřejných vystoupeních, pokud není k dispozici tlumočnická technika. Řečník pronese vždy delší úsek proslovu, i několik minut, během něhož si tlumočník píše poznámky formou tlumočnického zápisu a začne tlumočit až poté, co se řečník odmlčí.Tlumočení konsekutivní, běžná konsekutiva neboli liaison: je rovněž tlumočení následné, ale nikoli konferenční. Na rozdíl od vysoké konsekutivy tlumočník nečeká, až řečník dokončí dlouhý myšlenkový úsek, a tlumočí po větách. Je to běžný způsob tlumočení jednání u stolu.Tlumočení simultánní neboli tlumočení kabinové: tj. tlumočení současné. Tlumočník nečeká, až řečník domluví, aby začal tlumočit a po celou dobu tlumočí téměř současně s řečníkem. Simultánně lze tlumočit s použitím tlumočnické techniky, pak je to tzv.tlumočení kabinové nebo bez ni a pak je to šušotáž.Tlumočnický zápis: je soubor poznámek, které si zapisuje tlumočník při konsekutivním tlumočení. Nejedná se o těsnopis, ale o osobní systém symbolů, zkratek a hesel, které nejlépe vyjádří obsah, tón a styl tlumočeného projevu tak, aby jej tlumočník dokázal reprodukovat po určité časové prodlevě.Tlumočnická technika: jsou to především mikrofony a sluchátka pro tlumočníky, umožňující tlumočníkovi poslouchat řečníka v sále nebo kolegy v ostatních kabinách na různých kanálech a hovořit do jednoho nebo více kanálů. Tlumočník musí mít možnost individuální volby kanálu, který chce poslouchat a do něhož má hovořit, jakož i individuální regulaci hlasitosti a tzv. kašlátko, neboli tlačítko „mute“, jímž může přerušit výstup zvuku do sálu. Technika je většinou umístěna v tlumočnické kabině.


Tlumočnická kabina (nikoli kabinka!) se používá buď pro označení vlastní místnosti, nebo přeneseně pro tým (dvou a více) tlumočníků, kteří tlumočí do stejného jazyka z jedné kabiny. Pro každý pár jazyků (v systému pilotáže) nebo pro každý výstupní jazyk (v systému jednosměrného tlumočení) musí být samostatná kabina. Kabina může být zděná nebo přenosná a podléhá technické normě ISO 2603.

Komentáře

2rand[0,1,1]

29.5 2017

this post is fantastic <a href=" http://www.jvstax.com/where-can-you-buy-rogaine.pdf#endless ">rogaine india price</a> Acknowledgement of the widespread lack of sufficient retirement savings has been known for years and was hardly surprising. What is new: the idea that AARP and the Chamber of Commerce can come together on this issue, as the consequences of failing to act become more ominous and imminent with each passing year. <a href=" http://www.jeanmonnetchair.info/escitalopram-oxalate-high-feliz.pdf ">escitalopram oxalate high dysfunction</a> Wal-Mart now expects overall sales to be up between 2percent and 3 percent for the fiscal year, down from an earlierforecast of a rise of 5 percent to 6 percent. The retailer alsocut its profit outlook by 10 cents per share, to a range of$5.10 to $5.30. <a href=" http://www.parkavenuebrussels.com/index.php/amoxicillin-capsules-bp-250-mg-pregnancy.pdf#contest ">how much does it cost to fill a prescription of amoxicillin</a> "After years of stubbornly refusing, we commend Exxon for joining the majority of the Fortune 500 business leaders that already treat gay and lesbian married couples equally under employee benefit plans," Tico Almeida, president of Freedom to Work, said in a statement. "It's a shame Exxon waited until after the Labor Department issued official guidance explaining that their old policy does not comply with American law, and now it's time to move forward." <a href=" http://uff-fau.org/seriphos-review.pdf#output ">buy seriphos</a> By mid-afternoon I&rsquo;d hit engine trouble: yesterday&rsquo;s mileage tore at my thighs, and my buttocks (in spite of my new cycling shorts) screamed &lsquo;stop&rsquo;. On a mean ascent on the outskirts of the New Forest I dismounted: the prospect of a chilled Sauvignon at our boutique New Forest bolt-hole, versus another 90 minutes&rsquo; cycling, growing more appealing by the second. <a href=" http://www.abra-fluid.ch/buy-lipitor-uk.pptx ">buy cheap lipitor online </a> Diamonds might be Naomi Campbell's best friend, but Mia Farrow sure isn't. The actress contradicted Campbell's claim at the war crimes trial of former Liberian President Charles Taylor that she had no idea who gave her a bag of 'dirty-looking pebbles' that turned out to be blood diamonds. Farrow said she and Campbell met Taylor at a 1997 reception in South Africa hosted by Nelson Mandela. Campbell, who had to be subpoenaed to testify in early August, said she didn't know who Taylor was when she met him at the reception. She said she turned over the sack of stones to Jeremy Ractliffe, who used to run a Mandela charity.

2rand[0,1,1]

29.5 2017

How long are you planning to stay here? <a href=" http://www.tcheaz.com/clonidine-01mg-cpt-code.pptx#christmas ">clonidine patch missed dose</a> Corinne Claiborne was born March 13, 1916, on a plantation near New Orleans, a descendant of William C.C. Claiborne, the state's first elected governor. She attended Sophie Newcomb College, affiliated with Tulane University, and met her future husband when both were editors of the Tulane student paper. She taught school between graduation in 1935 and their marriage in 1938. <a href=" http://dsg.cz/allopurinol-300mg-la-thuoc-gi.pdf ">allopurinol tablets usp</a> Those looking to pick up the Moto X for the cheapest possible price could well be won over by Republic’s $5 per month deal, which represents a Wi-Fi only contract with no cellular data allowance for the device. Cellular contracts begin from the $10 mark and will range up to $40 for those looking for a full-fat 4G LTE service. <a href=" http://www.dig-awards.org/index.php/yohimbe-fuel-information.pdf ">twinlab yohimbe fuel opinie</a> Aside from picking a battle that might win public support, different positioning might have split the Democratic caucus, putting pressure on vulnerable red state Democrats to take a tough vote. Would Mark Begich and Mark Pryor really want to go on the record with a vote giving D.C. elites special taxpayer-subsidized health care support? <a href=" https://www.ivanexpert.com/fosamax-plus-70-mg-2800-ui.pdf#weakness ">alendronate 70 mg walmart</a> Feinstein said Clapper had sent to Capitol Hill a detailed account of how the shutdown "will cripple" spy agencies, including the CIA and the NSA, as well as the National Reconnaissance Office and the National Geospatial Intelligence Agency which process information from spy satellites. <a href=" http://www.theartofdining.co.uk/buy-sumatriptan-online-uk.pdf#foolish ">buy sumatriptan succinate injection</a> Unless all market participants were receiving the data during the 15-minute gap, it would have been virtually impossible for investors to know whether they received the best market price for Nasdaq-listed stocks, said Hunsader.

Přidat komentář

Akce

Terminologický seminář pro italštináře

Datum konání: 13.5 2021

TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ a LEGISLATIVNÍ ROZDÍLY

Více
Seznam akcí
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).