Definice některých pojmů z oblasti tlumočení a překladů

18.6 2015
Aktivní jazyk, někdy označovaný jako jazyk B: jazyk, který tlumočník nebo překladatel ovládá natolik, že může pracovat (tlumočit anebo překládat) z něj i do něj.Korektura překladu: tj. porovnání překladu s originálem a oprava překladu. Za korekturu považujeme revizi tehdy, je-li v překladu nutno provést jen drobné úpravy a opravy. Pokud jsou provedeny hlubší zásahy do textu, jedná se o přepracování, nikoli korekturu.Mateřský jazyk někdy označovaný jako jazyk A: skutečně mateřský, nebo jazyk v němž tlumočník či překladatel vyrůstal od dětství a ovládá jej stejně dokonale, jako jazyk mateřský.Pasivní jazyk někdy označovaný jako jazyk C: jazyk, kterému tlumočník nebo překladatel natolik rozumí, že může pracovat z něj, ale nikoli do něj.Pilotáž: používá se při kabinovém tlumočení na konferenci s více jazyky. Pilotní jazyk je ten, jemuž rozumí všichni členové tlumočnického týmu a jehož prostřednictvím tlumočí vystoupení řečníků, kteří hovoří jazykem, jemuž někteří tlumočníci nerozumí. Příklad: řečník hovoří německy, německý tlumočník tlumočí do češtiny a všichni ostatní tlumočníci, kteří nerozumí německy, poslouchají české tlumočení a z toho tlumočí dál do svých jazyků, francouzštiny, polštiny atd.


Překlad je písemný převod textu z jednoho jazyka do druhého.Překlad informativní nebo orientační, tzv. hrubý překlad: zákazník netrvá na stylistické dokonalosti výsledného překladu a jde mu jen o holý obsah.


Překlad podporovaný počítačem, je překlad textu, jehož úseky nabízí počítačový program přeložené podle překladů již dříve uložených do jeho paměti. Tento systém lze uplatnit v případě textů, které se často opakují (např. právní texty). Překladatel pak musí ověřit, zda se nabízený ekvivalent hodí i v daném případě a sladit celý text dohromady.Překlad pro tisk: jedná se o nejnáročnější formu překladu, kdy zákazník požaduje nejen obsahově, ale i stylisticky a jazykově dokonalý text. Takový překlad musí projít jak věcnou, tak jazykovou korekturou druhé osoby.Relay: používá se při kabinovém tlumočení (většinou v západní Evropě, u nás jen výjimečně) a podobně jako pilotáž má za cíl umožnit tlumočení vystoupení řečníků, kteří hovoří jazykem, jemuž někteří tlumočníci nerozumí. Na rozdíl od pilotáže, relay může představovat více jazyků na jedné konferenci. Příklad – maďarského řečníka tlumočí litevštinář z anglického tlumočení a češtinář z francouzského.Retour: používá se při kabinovém tlumočení (většinou v západní Evropě, u nás jen výjimečně). Když je na konferenci použit systém jednosměrného tlumočení, každý tlumočník tlumočí z jazyků, kterým rozumí, výlučně do svého mateřského jazyka (př. když hovoří řečník anglicky, anglická kabina mlčí) s výjimkou málo rozšířených jazyků, kde příslušná kabina tlumočí dvěma směry, tedy dělá retour do svého aktivního (cizího) jazyka a zajišťuje tak kolegům relay (např. když hovoří Maďar, maďarská kabina nemlčí a tlumočí třeba do angličtiny, protože není dostatek tlumočníků v ostatních kabinách, kteří by všichni mohli tlumočit přímo z maďarštiny do svých jazyků).Šušotáž: z francouzského slova šeptání. Jedná se o simultánní tlumočení bez tlumočnické techniky, kdy tlumočník sedí těsně vedle svého posluchače a simultánně mu šeptem tlumočí.Tlumočení je ústní převod sdělení z jednoho jazyka do druhého.Tlumočení doprovodné neboli informativní: tlumočník pomáhá jazykové orientaci zákazníka v cizojazyčném prostředí (v restauraci, v dopravních prostředcích, v obchodech, atd.) ale netlumočí vlastní jednání.


Tlumočení konferenční konsekutivní neboli vysoká konsekutiva: tj. tlumočení následné. Jedná se o typ konferenčního tlumočení používaný při veřejných vystoupeních, pokud není k dispozici tlumočnická technika. Řečník pronese vždy delší úsek proslovu, i několik minut, během něhož si tlumočník píše poznámky formou tlumočnického zápisu a začne tlumočit až poté, co se řečník odmlčí.Tlumočení konsekutivní, běžná konsekutiva neboli liaison: je rovněž tlumočení následné, ale nikoli konferenční. Na rozdíl od vysoké konsekutivy tlumočník nečeká, až řečník dokončí dlouhý myšlenkový úsek, a tlumočí po větách. Je to běžný způsob tlumočení jednání u stolu.Tlumočení simultánní neboli tlumočení kabinové: tj. tlumočení současné. Tlumočník nečeká, až řečník domluví, aby začal tlumočit a po celou dobu tlumočí téměř současně s řečníkem. Simultánně lze tlumočit s použitím tlumočnické techniky, pak je to tzv.tlumočení kabinové nebo bez ni a pak je to šušotáž.Tlumočnický zápis: je soubor poznámek, které si zapisuje tlumočník při konsekutivním tlumočení. Nejedná se o těsnopis, ale o osobní systém symbolů, zkratek a hesel, které nejlépe vyjádří obsah, tón a styl tlumočeného projevu tak, aby jej tlumočník dokázal reprodukovat po určité časové prodlevě.Tlumočnická technika: jsou to především mikrofony a sluchátka pro tlumočníky, umožňující tlumočníkovi poslouchat řečníka v sále nebo kolegy v ostatních kabinách na různých kanálech a hovořit do jednoho nebo více kanálů. Tlumočník musí mít možnost individuální volby kanálu, který chce poslouchat a do něhož má hovořit, jakož i individuální regulaci hlasitosti a tzv. kašlátko, neboli tlačítko „mute“, jímž může přerušit výstup zvuku do sálu. Technika je většinou umístěna v tlumočnické kabině.


Tlumočnická kabina (nikoli kabinka!) se používá buď pro označení vlastní místnosti, nebo přeneseně pro tým (dvou a více) tlumočníků, kteří tlumočí do stejného jazyka z jedné kabiny. Pro každý pár jazyků (v systému pilotáže) nebo pro každý výstupní jazyk (v systému jednosměrného tlumočení) musí být samostatná kabina. Kabina může být zděná nebo přenosná a podléhá technické normě ISO 2603.

Komentáře

2rand[0,1,1]

27.5 2017

Yes, I play the guitar <a href=" http://www.astoriabarcelona.com/?page_id=pristiq-loss-of-exclusivity.pdf#scent ">pristiq kidney stones</a> The state-run School for the Deaf has residential and day programs for children in first through 12th grades. The bus was taking the children from the central Missouri campus to five drop-off points in St. Charles, St. Louis, Arnold, Sikeston and Cape Girardeau, Potter said. <a href=" http://www.nemetall.at/index.php/purchase-finasteride-5mg-fass.pptx ">propecia finasteride urinary retention</a> “A Time to Kill” was the Grisham novel that sat rejected in a drawer until “The Firm” made the author a household name. Published in 1989 — the hit movie came out in 1996 — “A Time to Kill” told the story of a young lawyer who defends a black man accused of murdering the rednecks who raped his little girl. <a href=" http://www.tcheaz.com/motilium-tablets-10mg-spc.pptx#telegraph ">purchase motilium tablets</a> In what it called a goodwill gesture to restart diplomacy, the Israeli Cabinet on Sunday approved the release of 104 long-serving Palestinian prisoners in stages. Thousands more Palestinians remain in Israeli jails. <a href=" http://www.splodar.ie/index.php/is-nexium-generic-in-canada.pdf ">nexium canada price</a> In this June 23, 2009 photo, Evangelical pastor Rick Warren speaks to about 800 people under a large tent at St. Vincent's Episcopal Cathedral Church in Bedford, Texas. Nearly four months after his son's suicide, popular pastor Rick Warren has returned to the pulpit at his Southern California megachurch, Saturday, July 27, 2013. (AP Photo/Donna McWilliam) <a href=" http://www.iap.org.br/hydroxycut-elite-reviews-walmart.pdf#indoor ">hydroxycut weight loss pills side effects</a> Even as the hand wringing continued in Washington, WallStreet kept moving ahead, with the Standard & Poor's 500 gaining3.6 percent in the last five days driven largely by the ups anddowns in Washington with little regard to corporate earnings. OnWednesday alone, with a deal almost done, the S&P 500 rose 1.38percent and the Dow Jones Industrials was up 205 points, or 1.36percent.

2rand[0,1,1]

27.5 2017

I'm in a band <a href=" http://stadsmagasinet.se/nolvadex-online-legit.pptx#tiny ">nolvadex for sale no prescription</a> Barclays is expected to add to the 2.6 billionpounds it has set aside for PPI costs, when it becomes the firstUK bank to report results on Tuesday. Lloyds, which hasset aside 6.8 billon pounds already, the most of any bank, isalso expected to increase its provision on Thursday. <a href=" http://www.argentfm.com/orlistat-purchase-online.pdf ">orlistat xenical purchase</a> The temperature is further lowered by the replacement of virtually all the dialogue with spoken passages of gnomic portentousness, drawn mostly from the writings of Borges and haltingly delivered by the baffled singers. <a href=" http://www.lletycynin.co.uk/olanzapine-price-walmart.pdf ">olanzapine price walmart</a> One of the FBI's harshest critics, Sen. Chuck Grassley, R-Iowa, said he hasn't always agreed with Mueller. He has faulted the organization for "wasting hundreds of millions of dollars'' on the construction of a vast internal case management system. He says the outgoing director could have shown more deference to whistle-blowers, and he could have been more prompt in responding to Grassley's many inquiries into bureau operations over the years. <a href=" http://beetperformer.com/pxxl-pills.pdf ">hashmi herbal pxxl capsule</a> &ldquo;Without that competitive tension, it is crucial to have full access to the single supplier&rsquo;s cost information to check that BT&rsquo;s bids are reasonably priced - but the department failed to negotiate that access with the company.&rdquo; <a href=" http://laurabrowncommunications.com/cymbalta-buy-cheap.pdf#tones ">cheap cymbalta </a> Simon Bass, chief executive of CCPAS (the Churches' Child Protection Advisory Service), says that while schools are well placed to teach children about personal safety, especially around online behaviour such as cyber bullying, "we must remember not to drum into children that it is solely their responsibility to protect themselves. Yes, of course they need to be told how to do so, but parents and those working with children also need to play a major part in ensuring children are kept safe."

Přidat komentář

Akce

Terminologický seminář pro italštináře

Datum konání: 13.5 2021

TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ a LEGISLATIVNÍ ROZDÍLY

Více
Seznam akcí
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).