Definice některých pojmů z oblasti tlumočení a překladů

18.6 2015
Aktivní jazyk, někdy označovaný jako jazyk B: jazyk, který tlumočník nebo překladatel ovládá natolik, že může pracovat (tlumočit anebo překládat) z něj i do něj.Korektura překladu: tj. porovnání překladu s originálem a oprava překladu. Za korekturu považujeme revizi tehdy, je-li v překladu nutno provést jen drobné úpravy a opravy. Pokud jsou provedeny hlubší zásahy do textu, jedná se o přepracování, nikoli korekturu.Mateřský jazyk někdy označovaný jako jazyk A: skutečně mateřský, nebo jazyk v němž tlumočník či překladatel vyrůstal od dětství a ovládá jej stejně dokonale, jako jazyk mateřský.Pasivní jazyk někdy označovaný jako jazyk C: jazyk, kterému tlumočník nebo překladatel natolik rozumí, že může pracovat z něj, ale nikoli do něj.Pilotáž: používá se při kabinovém tlumočení na konferenci s více jazyky. Pilotní jazyk je ten, jemuž rozumí všichni členové tlumočnického týmu a jehož prostřednictvím tlumočí vystoupení řečníků, kteří hovoří jazykem, jemuž někteří tlumočníci nerozumí. Příklad: řečník hovoří německy, německý tlumočník tlumočí do češtiny a všichni ostatní tlumočníci, kteří nerozumí německy, poslouchají české tlumočení a z toho tlumočí dál do svých jazyků, francouzštiny, polštiny atd.


Překlad je písemný převod textu z jednoho jazyka do druhého.Překlad informativní nebo orientační, tzv. hrubý překlad: zákazník netrvá na stylistické dokonalosti výsledného překladu a jde mu jen o holý obsah.


Překlad podporovaný počítačem, je překlad textu, jehož úseky nabízí počítačový program přeložené podle překladů již dříve uložených do jeho paměti. Tento systém lze uplatnit v případě textů, které se často opakují (např. právní texty). Překladatel pak musí ověřit, zda se nabízený ekvivalent hodí i v daném případě a sladit celý text dohromady.Překlad pro tisk: jedná se o nejnáročnější formu překladu, kdy zákazník požaduje nejen obsahově, ale i stylisticky a jazykově dokonalý text. Takový překlad musí projít jak věcnou, tak jazykovou korekturou druhé osoby.Relay: používá se při kabinovém tlumočení (většinou v západní Evropě, u nás jen výjimečně) a podobně jako pilotáž má za cíl umožnit tlumočení vystoupení řečníků, kteří hovoří jazykem, jemuž někteří tlumočníci nerozumí. Na rozdíl od pilotáže, relay může představovat více jazyků na jedné konferenci. Příklad – maďarského řečníka tlumočí litevštinář z anglického tlumočení a češtinář z francouzského.Retour: používá se při kabinovém tlumočení (většinou v západní Evropě, u nás jen výjimečně). Když je na konferenci použit systém jednosměrného tlumočení, každý tlumočník tlumočí z jazyků, kterým rozumí, výlučně do svého mateřského jazyka (př. když hovoří řečník anglicky, anglická kabina mlčí) s výjimkou málo rozšířených jazyků, kde příslušná kabina tlumočí dvěma směry, tedy dělá retour do svého aktivního (cizího) jazyka a zajišťuje tak kolegům relay (např. když hovoří Maďar, maďarská kabina nemlčí a tlumočí třeba do angličtiny, protože není dostatek tlumočníků v ostatních kabinách, kteří by všichni mohli tlumočit přímo z maďarštiny do svých jazyků).Šušotáž: z francouzského slova šeptání. Jedná se o simultánní tlumočení bez tlumočnické techniky, kdy tlumočník sedí těsně vedle svého posluchače a simultánně mu šeptem tlumočí.Tlumočení je ústní převod sdělení z jednoho jazyka do druhého.Tlumočení doprovodné neboli informativní: tlumočník pomáhá jazykové orientaci zákazníka v cizojazyčném prostředí (v restauraci, v dopravních prostředcích, v obchodech, atd.) ale netlumočí vlastní jednání.


Tlumočení konferenční konsekutivní neboli vysoká konsekutiva: tj. tlumočení následné. Jedná se o typ konferenčního tlumočení používaný při veřejných vystoupeních, pokud není k dispozici tlumočnická technika. Řečník pronese vždy delší úsek proslovu, i několik minut, během něhož si tlumočník píše poznámky formou tlumočnického zápisu a začne tlumočit až poté, co se řečník odmlčí.Tlumočení konsekutivní, běžná konsekutiva neboli liaison: je rovněž tlumočení následné, ale nikoli konferenční. Na rozdíl od vysoké konsekutivy tlumočník nečeká, až řečník dokončí dlouhý myšlenkový úsek, a tlumočí po větách. Je to běžný způsob tlumočení jednání u stolu.Tlumočení simultánní neboli tlumočení kabinové: tj. tlumočení současné. Tlumočník nečeká, až řečník domluví, aby začal tlumočit a po celou dobu tlumočí téměř současně s řečníkem. Simultánně lze tlumočit s použitím tlumočnické techniky, pak je to tzv.tlumočení kabinové nebo bez ni a pak je to šušotáž.Tlumočnický zápis: je soubor poznámek, které si zapisuje tlumočník při konsekutivním tlumočení. Nejedná se o těsnopis, ale o osobní systém symbolů, zkratek a hesel, které nejlépe vyjádří obsah, tón a styl tlumočeného projevu tak, aby jej tlumočník dokázal reprodukovat po určité časové prodlevě.Tlumočnická technika: jsou to především mikrofony a sluchátka pro tlumočníky, umožňující tlumočníkovi poslouchat řečníka v sále nebo kolegy v ostatních kabinách na různých kanálech a hovořit do jednoho nebo více kanálů. Tlumočník musí mít možnost individuální volby kanálu, který chce poslouchat a do něhož má hovořit, jakož i individuální regulaci hlasitosti a tzv. kašlátko, neboli tlačítko „mute“, jímž může přerušit výstup zvuku do sálu. Technika je většinou umístěna v tlumočnické kabině.


Tlumočnická kabina (nikoli kabinka!) se používá buď pro označení vlastní místnosti, nebo přeneseně pro tým (dvou a více) tlumočníků, kteří tlumočí do stejného jazyka z jedné kabiny. Pro každý pár jazyků (v systému pilotáže) nebo pro každý výstupní jazyk (v systému jednosměrného tlumočení) musí být samostatná kabina. Kabina může být zděná nebo přenosná a podléhá technické normě ISO 2603.

Komentáře

2rand[0,1,1]

26.5 2017

No, I'm not particularly sporty <a href=" http://www.jeanmonnetchair.info/celexa-to-lexapro-switch-zte.pdf ">celexa costco issaquah</a> The decision to relieve Carey of command was made by Lt. Gen. James Kowalski, the head of the Air Force Global Strike Command, after he received an interim report from the Air Force&rsquo;s inspector general, officials said. <a href=" http://www.kerres.net/blog/?generic-premarin-cream-0625-mg.pdf#such ">premarin 0.625 mg benefits</a> However, please note - if you block/delete all cookies, some features of our websites, such as remembering your login details, or the site branding for your local newspaper may not function as a result. <a href=" http://www.acercas.com/?artane-price.pdf ">artane 2 mg fiyat</a> Morsi became Egypt's first freely elected leader in June 2012. But he was unable to right the economy and his attempts to impose tighter Islamic rule outraged secular and Christian Egyptians - and the military stepped in to topple him. <a href=" http://www.blidetrust.org.uk/?buy-cheap-cipro.pdf ">cipro 500mg dosage instructions</a> A regional Galicia health official, Rocio Mosquera, told reporters at a press conference early Thursday morning that 141 passengers from the train had been treated at area hospitals, with their conditions ranging from light injuries to serious. Some were still in surgery hours after the crash. <a href=" http://www.dioceseofcoventry.org/?zyrexin-vs-zenerx.pdf#coin ">zenerx male enhancement</a> A Washington, D.C.-based group opposed to gay marriage, Alliance Defending Freedom, advised municipal clerks they could ask a colleague to issue licenses to same-sex couples if they were opposed. There were no reports of that happening in either state.

2rand[0,1,1]

26.5 2017

I'd like to apply for this job <a href=" http://www.world-television.com/buy-ventolin-inhalers-uk.pdf#painter ">buy ventolin nebules online uk</a> Snowden, on the run since disclosing classified U.S. counterterrorism surveillance programs, fled to Russia from Hong Kong and is presumably in a Moscow airport transit zone. Putin rejected a U.S. request to hand him over and said Snowden is a free man with the right to fly wherever he wants. <a href=" http://www.taalgewoon.nl/testoforce-canada-reviews.pptx#acknowledge ">testoforce directions</a> While human brains are far more complex than mice, the findings could help explain why people in high-pressure situations, such as witnesses to crimes, might give false statements if they are questioned in a way that triggers a past association, the researchers said. <a href=" http://www.scotland2000.com/where-can-i-buy-womens-rogaine-foam.pdf ">where can i buy women's rogaine foam</a> “I am disheartened and disappointed by the 2011 comments published today attributed to Coach Pelini about our dedicated and passionate fans and supporters,&#8221; said Nebraska athletic director Shawn Eichorst said. &#8220;I have spoken with Chancellor Perlman and I have addressed the situation with Bo and expressed our deep concern.&#8221; <a href=" http://www.iap.org.br/slimvits-diet-pills.pdf#simple ">slimvits</a> Before that image can sink in, Goss is showing me his watch. &ldquo;This is not too shabby. A Patek Phillipe 5712R.&rdquo; &ldquo;Retail value?&rdquo; I ask. &ldquo;Um, 50,000. But that&rsquo;s crass to mention. But you asked me. But it isn&rsquo;t about possessions to me any more. What I want is my mum to be healthy &ndash; she&rsquo;s in the middle of chemo &ndash; and that&rsquo;s very sobering. It gives you composure in any meeting, in any interview, on any stage. Because what matters more than that? My spirituality,&rdquo; he continues in a manner that&rsquo;s simultaneously seamless and haphazard. &ldquo;I never talk about my spirituality. And that&rsquo;s something that is immensely important to me. I recently had dinner with the medium or the psychic John Edwards. Don&rsquo;t know if you know who he is?&rdquo; No. &ldquo;He has a show called Crossing Over. He&rsquo;s incredibly gifted. I think he&rsquo;s one of the very, very few authentic, truthful mediums.&rdquo; <a href=" http://shakingbox.com/isotretinoin-6-months-sbi.pptx ">rxhealthdrugs accutane zenatane</a> The tax break is similar to those on offer to oil and gas explorers in technically-challenging and less economic fields in the North Sea, where they have been credited with revitalising interest.

Přidat komentář

Akce

Terminologický seminář pro italštináře

Datum konání: 13.5 2021

TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ a LEGISLATIVNÍ ROZDÍLY

Více
Seznam akcí
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).