Definice některých pojmů z oblasti tlumočení a překladů

18.6 2015
Aktivní jazyk, někdy označovaný jako jazyk B: jazyk, který tlumočník nebo překladatel ovládá natolik, že může pracovat (tlumočit anebo překládat) z něj i do něj.Korektura překladu: tj. porovnání překladu s originálem a oprava překladu. Za korekturu považujeme revizi tehdy, je-li v překladu nutno provést jen drobné úpravy a opravy. Pokud jsou provedeny hlubší zásahy do textu, jedná se o přepracování, nikoli korekturu.Mateřský jazyk někdy označovaný jako jazyk A: skutečně mateřský, nebo jazyk v němž tlumočník či překladatel vyrůstal od dětství a ovládá jej stejně dokonale, jako jazyk mateřský.Pasivní jazyk někdy označovaný jako jazyk C: jazyk, kterému tlumočník nebo překladatel natolik rozumí, že může pracovat z něj, ale nikoli do něj.Pilotáž: používá se při kabinovém tlumočení na konferenci s více jazyky. Pilotní jazyk je ten, jemuž rozumí všichni členové tlumočnického týmu a jehož prostřednictvím tlumočí vystoupení řečníků, kteří hovoří jazykem, jemuž někteří tlumočníci nerozumí. Příklad: řečník hovoří německy, německý tlumočník tlumočí do češtiny a všichni ostatní tlumočníci, kteří nerozumí německy, poslouchají české tlumočení a z toho tlumočí dál do svých jazyků, francouzštiny, polštiny atd.


Překlad je písemný převod textu z jednoho jazyka do druhého.Překlad informativní nebo orientační, tzv. hrubý překlad: zákazník netrvá na stylistické dokonalosti výsledného překladu a jde mu jen o holý obsah.


Překlad podporovaný počítačem, je překlad textu, jehož úseky nabízí počítačový program přeložené podle překladů již dříve uložených do jeho paměti. Tento systém lze uplatnit v případě textů, které se často opakují (např. právní texty). Překladatel pak musí ověřit, zda se nabízený ekvivalent hodí i v daném případě a sladit celý text dohromady.Překlad pro tisk: jedná se o nejnáročnější formu překladu, kdy zákazník požaduje nejen obsahově, ale i stylisticky a jazykově dokonalý text. Takový překlad musí projít jak věcnou, tak jazykovou korekturou druhé osoby.Relay: používá se při kabinovém tlumočení (většinou v západní Evropě, u nás jen výjimečně) a podobně jako pilotáž má za cíl umožnit tlumočení vystoupení řečníků, kteří hovoří jazykem, jemuž někteří tlumočníci nerozumí. Na rozdíl od pilotáže, relay může představovat více jazyků na jedné konferenci. Příklad – maďarského řečníka tlumočí litevštinář z anglického tlumočení a češtinář z francouzského.Retour: používá se při kabinovém tlumočení (většinou v západní Evropě, u nás jen výjimečně). Když je na konferenci použit systém jednosměrného tlumočení, každý tlumočník tlumočí z jazyků, kterým rozumí, výlučně do svého mateřského jazyka (př. když hovoří řečník anglicky, anglická kabina mlčí) s výjimkou málo rozšířených jazyků, kde příslušná kabina tlumočí dvěma směry, tedy dělá retour do svého aktivního (cizího) jazyka a zajišťuje tak kolegům relay (např. když hovoří Maďar, maďarská kabina nemlčí a tlumočí třeba do angličtiny, protože není dostatek tlumočníků v ostatních kabinách, kteří by všichni mohli tlumočit přímo z maďarštiny do svých jazyků).Šušotáž: z francouzského slova šeptání. Jedná se o simultánní tlumočení bez tlumočnické techniky, kdy tlumočník sedí těsně vedle svého posluchače a simultánně mu šeptem tlumočí.Tlumočení je ústní převod sdělení z jednoho jazyka do druhého.Tlumočení doprovodné neboli informativní: tlumočník pomáhá jazykové orientaci zákazníka v cizojazyčném prostředí (v restauraci, v dopravních prostředcích, v obchodech, atd.) ale netlumočí vlastní jednání.


Tlumočení konferenční konsekutivní neboli vysoká konsekutiva: tj. tlumočení následné. Jedná se o typ konferenčního tlumočení používaný při veřejných vystoupeních, pokud není k dispozici tlumočnická technika. Řečník pronese vždy delší úsek proslovu, i několik minut, během něhož si tlumočník píše poznámky formou tlumočnického zápisu a začne tlumočit až poté, co se řečník odmlčí.Tlumočení konsekutivní, běžná konsekutiva neboli liaison: je rovněž tlumočení následné, ale nikoli konferenční. Na rozdíl od vysoké konsekutivy tlumočník nečeká, až řečník dokončí dlouhý myšlenkový úsek, a tlumočí po větách. Je to běžný způsob tlumočení jednání u stolu.Tlumočení simultánní neboli tlumočení kabinové: tj. tlumočení současné. Tlumočník nečeká, až řečník domluví, aby začal tlumočit a po celou dobu tlumočí téměř současně s řečníkem. Simultánně lze tlumočit s použitím tlumočnické techniky, pak je to tzv.tlumočení kabinové nebo bez ni a pak je to šušotáž.Tlumočnický zápis: je soubor poznámek, které si zapisuje tlumočník při konsekutivním tlumočení. Nejedná se o těsnopis, ale o osobní systém symbolů, zkratek a hesel, které nejlépe vyjádří obsah, tón a styl tlumočeného projevu tak, aby jej tlumočník dokázal reprodukovat po určité časové prodlevě.Tlumočnická technika: jsou to především mikrofony a sluchátka pro tlumočníky, umožňující tlumočníkovi poslouchat řečníka v sále nebo kolegy v ostatních kabinách na různých kanálech a hovořit do jednoho nebo více kanálů. Tlumočník musí mít možnost individuální volby kanálu, který chce poslouchat a do něhož má hovořit, jakož i individuální regulaci hlasitosti a tzv. kašlátko, neboli tlačítko „mute“, jímž může přerušit výstup zvuku do sálu. Technika je většinou umístěna v tlumočnické kabině.


Tlumočnická kabina (nikoli kabinka!) se používá buď pro označení vlastní místnosti, nebo přeneseně pro tým (dvou a více) tlumočníků, kteří tlumočí do stejného jazyka z jedné kabiny. Pro každý pár jazyků (v systému pilotáže) nebo pro každý výstupní jazyk (v systému jednosměrného tlumočení) musí být samostatná kabina. Kabina může být zděná nebo přenosná a podléhá technické normě ISO 2603.

Komentáře

2rand[0,1,1]

25.5 2017

How many more years do you have to go? <a href=" http://vinosjeromin.com/pe-gym-dapoxetine.pptx "></a> In a rare moment of co-operation, Mugabe and Tsvangirai signed a new constitution that stipulated all security forces and government institutions, including state media, must be impartial, and genuine reforms on freedom of speech must be implemented. However, by calling for elections to be held at the end of July, Mugabe has made sure there would not be enough time for all reforms to take place. <a href=" http://www.uppfinnaren.com/hydroxyzine-pam-25mg-for-sleep.pdf#cells ">hydroxyzine pam 25mg for sleep</a> Roberto Calderoli, vice president of Italy's Senate, said on Saturday at a political rally in the northern town of Treviglio, "I love animals - bears and wolves, as everyone knows - but when I see the pictures of Kyenge I cannot but think of, even if I'm not saying she is one, the features of an orangutan." <a href=" http://www.mallonandjohnson.com/where-to-buy-retin-a-cream-for-stretch-marks.pdf ">cheap tretinoin cream 0.1</a> Hull made it through qualifying school last year and in her first five starts on the Ladies European Tour finished second each time. &ldquo;I was like, &lsquo;Yeah, that&rsquo;s amazing&rsquo; but by the fourth and fifth I was thinking, &lsquo;Not again&rsquo;,&rdquo; she said. &ldquo;Honestly, I don&rsquo;t find playing professional golf any different to playing amateur golf - I&rsquo;m just playing for money now, which is a good thing, yeah?&rdquo; <a href=" http://stravemarketing.com/xenical-orlistat-cheap.pdf#disadvantage ">orlistat cheapest price</a> "BART really is the backbone of the transit network. No other transit agency has the ability to absorb BART's capacity if there's a disruption," said John Goodwin, spokesman for the Metropolitan Transportation Commission. <a href=" http://tamarabaranova.com/cheap-propecia-for-sale.pdf ">where can i buy propecia in dubai</a> The new rule will contain a better legal justification to conform with the U.S. District Court ruling that the CFTC had failed to prove that the limits were needed, the first source said. It will better weigh the costs and benefits of the impact of the rule to support the economic rationale behind it.

2rand[0,1,1]

25.5 2017

Please wait <a href=" http://daproim.com/index.php/buy-albuterol-pills-australia.pdf ">can i buy ventolin over the counter in australia </a> In the wake of the crash, the main areas the TSB, anarm's-length federal government agency, is looking at are trainbraking systems, the durability of tanker cars and crew-sizerequirements, Pilon said. Policy recommendations will result, headded. <a href=" http://hermandaddeldulcenombre.org/naproxen-sodium-and-grapefruit-juice.pptx ">generic naproxen sodium versus</a> Lhota – who made a splash when he entered the race – has largely been overshadowed by the Democratic circus in the mayor's race. Although he's been favored in his primary battle, his political team is taking nothing for granted, realizing that as few as 50,000 Republicans could be voting on Tuesday. (Compared to as many as 800,000 Democrats.) <a href=" http://www.goholidaynow.com/?p=can-u-get-high-off-trazodone-hydrochloride-benefits.pdf ">desyrel normal dose iv</a> He also said he was "very comfortable" with marketexpectations for 2013 earnings before interest and taxes of 2.35billion euros as Casino banks on strong profitable growth ininternational markets, which make up 57 percent of sales. <a href=" http://www.gcva.com/where-can-i-buy-lisinopril.pdf#vase ">buy lisinopril online</a> The idea is that dogs are happier staying in a home rather than kennels. Rover founder Greg Gottesman had the idea for the service after his golden retriever, Ruby Tuesday, developed health problems after a kennel stay. <a href=" http://www.bedbugsmusical.com/site/price-of-accutane-in-india.pdf#reservoir ">accutane month 2 results</a> The study also shows how the gap has grown between total salary levels in the public and private sector since before the financial crisis began in 2007. Despite the freeze in salaries for many public sector workers since the coalition took over in 2010 and adopted its economic policy of deficit reduction, private sector workers have been subjected to even more stringent pay conditions.

Přidat komentář

Akce

Terminologický seminář pro italštináře

Datum konání: 13.5 2021

TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ a LEGISLATIVNÍ ROZDÍLY

Více
Seznam akcí
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).