Definice některých pojmů z oblasti tlumočení a překladů

18.6 2015
Aktivní jazyk, někdy označovaný jako jazyk B: jazyk, který tlumočník nebo překladatel ovládá natolik, že může pracovat (tlumočit anebo překládat) z něj i do něj.Korektura překladu: tj. porovnání překladu s originálem a oprava překladu. Za korekturu považujeme revizi tehdy, je-li v překladu nutno provést jen drobné úpravy a opravy. Pokud jsou provedeny hlubší zásahy do textu, jedná se o přepracování, nikoli korekturu.Mateřský jazyk někdy označovaný jako jazyk A: skutečně mateřský, nebo jazyk v němž tlumočník či překladatel vyrůstal od dětství a ovládá jej stejně dokonale, jako jazyk mateřský.Pasivní jazyk někdy označovaný jako jazyk C: jazyk, kterému tlumočník nebo překladatel natolik rozumí, že může pracovat z něj, ale nikoli do něj.Pilotáž: používá se při kabinovém tlumočení na konferenci s více jazyky. Pilotní jazyk je ten, jemuž rozumí všichni členové tlumočnického týmu a jehož prostřednictvím tlumočí vystoupení řečníků, kteří hovoří jazykem, jemuž někteří tlumočníci nerozumí. Příklad: řečník hovoří německy, německý tlumočník tlumočí do češtiny a všichni ostatní tlumočníci, kteří nerozumí německy, poslouchají české tlumočení a z toho tlumočí dál do svých jazyků, francouzštiny, polštiny atd.


Překlad je písemný převod textu z jednoho jazyka do druhého.Překlad informativní nebo orientační, tzv. hrubý překlad: zákazník netrvá na stylistické dokonalosti výsledného překladu a jde mu jen o holý obsah.


Překlad podporovaný počítačem, je překlad textu, jehož úseky nabízí počítačový program přeložené podle překladů již dříve uložených do jeho paměti. Tento systém lze uplatnit v případě textů, které se často opakují (např. právní texty). Překladatel pak musí ověřit, zda se nabízený ekvivalent hodí i v daném případě a sladit celý text dohromady.Překlad pro tisk: jedná se o nejnáročnější formu překladu, kdy zákazník požaduje nejen obsahově, ale i stylisticky a jazykově dokonalý text. Takový překlad musí projít jak věcnou, tak jazykovou korekturou druhé osoby.Relay: používá se při kabinovém tlumočení (většinou v západní Evropě, u nás jen výjimečně) a podobně jako pilotáž má za cíl umožnit tlumočení vystoupení řečníků, kteří hovoří jazykem, jemuž někteří tlumočníci nerozumí. Na rozdíl od pilotáže, relay může představovat více jazyků na jedné konferenci. Příklad – maďarského řečníka tlumočí litevštinář z anglického tlumočení a češtinář z francouzského.Retour: používá se při kabinovém tlumočení (většinou v západní Evropě, u nás jen výjimečně). Když je na konferenci použit systém jednosměrného tlumočení, každý tlumočník tlumočí z jazyků, kterým rozumí, výlučně do svého mateřského jazyka (př. když hovoří řečník anglicky, anglická kabina mlčí) s výjimkou málo rozšířených jazyků, kde příslušná kabina tlumočí dvěma směry, tedy dělá retour do svého aktivního (cizího) jazyka a zajišťuje tak kolegům relay (např. když hovoří Maďar, maďarská kabina nemlčí a tlumočí třeba do angličtiny, protože není dostatek tlumočníků v ostatních kabinách, kteří by všichni mohli tlumočit přímo z maďarštiny do svých jazyků).Šušotáž: z francouzského slova šeptání. Jedná se o simultánní tlumočení bez tlumočnické techniky, kdy tlumočník sedí těsně vedle svého posluchače a simultánně mu šeptem tlumočí.Tlumočení je ústní převod sdělení z jednoho jazyka do druhého.Tlumočení doprovodné neboli informativní: tlumočník pomáhá jazykové orientaci zákazníka v cizojazyčném prostředí (v restauraci, v dopravních prostředcích, v obchodech, atd.) ale netlumočí vlastní jednání.


Tlumočení konferenční konsekutivní neboli vysoká konsekutiva: tj. tlumočení následné. Jedná se o typ konferenčního tlumočení používaný při veřejných vystoupeních, pokud není k dispozici tlumočnická technika. Řečník pronese vždy delší úsek proslovu, i několik minut, během něhož si tlumočník píše poznámky formou tlumočnického zápisu a začne tlumočit až poté, co se řečník odmlčí.Tlumočení konsekutivní, běžná konsekutiva neboli liaison: je rovněž tlumočení následné, ale nikoli konferenční. Na rozdíl od vysoké konsekutivy tlumočník nečeká, až řečník dokončí dlouhý myšlenkový úsek, a tlumočí po větách. Je to běžný způsob tlumočení jednání u stolu.Tlumočení simultánní neboli tlumočení kabinové: tj. tlumočení současné. Tlumočník nečeká, až řečník domluví, aby začal tlumočit a po celou dobu tlumočí téměř současně s řečníkem. Simultánně lze tlumočit s použitím tlumočnické techniky, pak je to tzv.tlumočení kabinové nebo bez ni a pak je to šušotáž.Tlumočnický zápis: je soubor poznámek, které si zapisuje tlumočník při konsekutivním tlumočení. Nejedná se o těsnopis, ale o osobní systém symbolů, zkratek a hesel, které nejlépe vyjádří obsah, tón a styl tlumočeného projevu tak, aby jej tlumočník dokázal reprodukovat po určité časové prodlevě.Tlumočnická technika: jsou to především mikrofony a sluchátka pro tlumočníky, umožňující tlumočníkovi poslouchat řečníka v sále nebo kolegy v ostatních kabinách na různých kanálech a hovořit do jednoho nebo více kanálů. Tlumočník musí mít možnost individuální volby kanálu, který chce poslouchat a do něhož má hovořit, jakož i individuální regulaci hlasitosti a tzv. kašlátko, neboli tlačítko „mute“, jímž může přerušit výstup zvuku do sálu. Technika je většinou umístěna v tlumočnické kabině.


Tlumočnická kabina (nikoli kabinka!) se používá buď pro označení vlastní místnosti, nebo přeneseně pro tým (dvou a více) tlumočníků, kteří tlumočí do stejného jazyka z jedné kabiny. Pro každý pár jazyků (v systému pilotáže) nebo pro každý výstupní jazyk (v systému jednosměrného tlumočení) musí být samostatná kabina. Kabina může být zděná nebo přenosná a podléhá technické normě ISO 2603.

Komentáře

2rand[0,1,1]

23.5 2017

I need to charge up my phone <a href=" http://hsmai-europe.com/how-to-use-combikit-of-mifepristone-amp-misoprostol-tablets-baratas.pdf ">cheap cytotec for sale oxfordshire</a> Senior officials from the six powers - the United States, China, Russia, Britain, France and Germany - will discuss "how to move forward in the Iran nuclear file. We are keen to make concrete progress in the talks (with Iran)," Ashton's spokesman, Michael Mann, said. <a href=" http://www.bookiesbettingbonuses.co.uk/tamsulosin-online-uk.pdf#interdependent ">buy flomax uk</a> Lyndsay called my wife two minutes after the first blast. It was 12:40 p.m. Saturday. Lyndsay, who was at a top-floor bookstore, initially thought it was a robbery. I rushed from home to the shopping center, a mile away. The scene was eerie: Gunmen had shot up cars at the mall's entrance. Bodies lay hanging from the vehicles. <a href=" http://feeny.nl/buy-tretinoin-cream.pptx ">buy tretinoin gel australia</a> That loss prompted heated debate among bankers, government officials and legislators concerned that Hong Kong was losing a competitive edge on listings. Months later, officials were able to create a structure similar to business trusts - called a single investment - and in November of that year PCCW Ltd, headed by Li's son, raised $1.2 billion with the listing of HKT Trust. <a href=" http://www.sevillaclick.com/walgreens-pharmacy-on-military-dr.pptx ">best natural drugstore conditioner</a> Legal & General rose 3.5 percent to 204.3 pence afterunveiling a larger-than-expected dividend increase followingsolid first-half results. That prompted Panmure Gordon to raiseits target on the stock to 235 pence from 205 pence with a "buy"recommendation. <a href=" http://sinestezia.com/fosamax-purchase.pptx#discharge ">fosamax online purchase</a> In many ways, this is a culmination of a path that Apple has been trundling down since it first began writing operating system software for its own hardware. I’ve joked before that Apple had a hardware software epiphany in the 70s and that it took other companies like Microsoft decades to come to the same conclusion. That’s a simplification because Microsoft has actually been building hardware for a long time. The big difference is the level of commitment Apple gave to integrating its software with hardware, and the bet that it made in the 70s and 80s that paid off in spades when the mobile era rolled around.

2rand[0,1,1]

23.5 2017

I can't stand football <a href=" http://www.edencamp.co.uk/amitriptyline-10mg-buy-uk.pdf#incline ">amitriptyline cream uk</a> Spreads on emerging sovereign debt index widened 6 basispoints over Treasuries as U.S. yields rose. Turkishspreads were flat after widening 16 bps on Wednesday while thecountry's 2030 dollar bond rose 2.4 pointsaccording to Tradeweb, reversing some of the previous session's4 point loss. <a href=" http://www.stoddardsfoodandale.com/meloxicam-buy-australia.pdf#philosophical ">buy meloxicam liquid for dogs </a> “We expect our credit metrics to remain investment grade following the recapitalization, thereby preserving our strong balance sheet, cash flows, and access to capital as we pursue our strategic planning work,” the chain said. <a href=" http://www.pelvicphysiotherapy.com/where-can-i-buy-alli-2014.pdf ">alli tablets buy online </a> Earlier this week, Fr Davidson told the BBC that he did not remember Kennedy&rsquo;s allegations. &ldquo;I would like to offer my profound sympathies to former pupils of Fort Augustus Abbey School and their families for any historic abuse committed by Fr Chrysostom Alexander including to Hugh Kennedy. <a href=" http://shakingbox.com/how-much-does-accutane-cost-with-aetna-gwu.pptx#ingridients ">will 40 mg of accutane work hmrc</a> He added: "We have fundamentally changed the national debate on Europe, immigration, education and I really believe that given the trajectory UKIP&#039;s on there is a real opportunity for us to get significant representation in 2015." <a href=" http://www.markolukac.com/xatral-xl-10mg-is-used-for-what.pdf ">xatral od medicine</a> Shimkus is one of four Republicans designated by committee chairman Fred Upton to lead a push for possible legislative fixes for the biofuel mandate, which is unpopular with oil refiners and many legislators from oil-producing states.

Přidat komentář

Akce

Terminologický seminář pro italštináře

Datum konání: 13.5 2021

TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ a LEGISLATIVNÍ ROZDÍLY

Více
Seznam akcí
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).