Definice některých pojmů z oblasti tlumočení a překladů

18.6 2015
Aktivní jazyk, někdy označovaný jako jazyk B: jazyk, který tlumočník nebo překladatel ovládá natolik, že může pracovat (tlumočit anebo překládat) z něj i do něj.Korektura překladu: tj. porovnání překladu s originálem a oprava překladu. Za korekturu považujeme revizi tehdy, je-li v překladu nutno provést jen drobné úpravy a opravy. Pokud jsou provedeny hlubší zásahy do textu, jedná se o přepracování, nikoli korekturu.Mateřský jazyk někdy označovaný jako jazyk A: skutečně mateřský, nebo jazyk v němž tlumočník či překladatel vyrůstal od dětství a ovládá jej stejně dokonale, jako jazyk mateřský.Pasivní jazyk někdy označovaný jako jazyk C: jazyk, kterému tlumočník nebo překladatel natolik rozumí, že může pracovat z něj, ale nikoli do něj.Pilotáž: používá se při kabinovém tlumočení na konferenci s více jazyky. Pilotní jazyk je ten, jemuž rozumí všichni členové tlumočnického týmu a jehož prostřednictvím tlumočí vystoupení řečníků, kteří hovoří jazykem, jemuž někteří tlumočníci nerozumí. Příklad: řečník hovoří německy, německý tlumočník tlumočí do češtiny a všichni ostatní tlumočníci, kteří nerozumí německy, poslouchají české tlumočení a z toho tlumočí dál do svých jazyků, francouzštiny, polštiny atd.


Překlad je písemný převod textu z jednoho jazyka do druhého.Překlad informativní nebo orientační, tzv. hrubý překlad: zákazník netrvá na stylistické dokonalosti výsledného překladu a jde mu jen o holý obsah.


Překlad podporovaný počítačem, je překlad textu, jehož úseky nabízí počítačový program přeložené podle překladů již dříve uložených do jeho paměti. Tento systém lze uplatnit v případě textů, které se často opakují (např. právní texty). Překladatel pak musí ověřit, zda se nabízený ekvivalent hodí i v daném případě a sladit celý text dohromady.Překlad pro tisk: jedná se o nejnáročnější formu překladu, kdy zákazník požaduje nejen obsahově, ale i stylisticky a jazykově dokonalý text. Takový překlad musí projít jak věcnou, tak jazykovou korekturou druhé osoby.Relay: používá se při kabinovém tlumočení (většinou v západní Evropě, u nás jen výjimečně) a podobně jako pilotáž má za cíl umožnit tlumočení vystoupení řečníků, kteří hovoří jazykem, jemuž někteří tlumočníci nerozumí. Na rozdíl od pilotáže, relay může představovat více jazyků na jedné konferenci. Příklad – maďarského řečníka tlumočí litevštinář z anglického tlumočení a češtinář z francouzského.Retour: používá se při kabinovém tlumočení (většinou v západní Evropě, u nás jen výjimečně). Když je na konferenci použit systém jednosměrného tlumočení, každý tlumočník tlumočí z jazyků, kterým rozumí, výlučně do svého mateřského jazyka (př. když hovoří řečník anglicky, anglická kabina mlčí) s výjimkou málo rozšířených jazyků, kde příslušná kabina tlumočí dvěma směry, tedy dělá retour do svého aktivního (cizího) jazyka a zajišťuje tak kolegům relay (např. když hovoří Maďar, maďarská kabina nemlčí a tlumočí třeba do angličtiny, protože není dostatek tlumočníků v ostatních kabinách, kteří by všichni mohli tlumočit přímo z maďarštiny do svých jazyků).Šušotáž: z francouzského slova šeptání. Jedná se o simultánní tlumočení bez tlumočnické techniky, kdy tlumočník sedí těsně vedle svého posluchače a simultánně mu šeptem tlumočí.Tlumočení je ústní převod sdělení z jednoho jazyka do druhého.Tlumočení doprovodné neboli informativní: tlumočník pomáhá jazykové orientaci zákazníka v cizojazyčném prostředí (v restauraci, v dopravních prostředcích, v obchodech, atd.) ale netlumočí vlastní jednání.


Tlumočení konferenční konsekutivní neboli vysoká konsekutiva: tj. tlumočení následné. Jedná se o typ konferenčního tlumočení používaný při veřejných vystoupeních, pokud není k dispozici tlumočnická technika. Řečník pronese vždy delší úsek proslovu, i několik minut, během něhož si tlumočník píše poznámky formou tlumočnického zápisu a začne tlumočit až poté, co se řečník odmlčí.Tlumočení konsekutivní, běžná konsekutiva neboli liaison: je rovněž tlumočení následné, ale nikoli konferenční. Na rozdíl od vysoké konsekutivy tlumočník nečeká, až řečník dokončí dlouhý myšlenkový úsek, a tlumočí po větách. Je to běžný způsob tlumočení jednání u stolu.Tlumočení simultánní neboli tlumočení kabinové: tj. tlumočení současné. Tlumočník nečeká, až řečník domluví, aby začal tlumočit a po celou dobu tlumočí téměř současně s řečníkem. Simultánně lze tlumočit s použitím tlumočnické techniky, pak je to tzv.tlumočení kabinové nebo bez ni a pak je to šušotáž.Tlumočnický zápis: je soubor poznámek, které si zapisuje tlumočník při konsekutivním tlumočení. Nejedná se o těsnopis, ale o osobní systém symbolů, zkratek a hesel, které nejlépe vyjádří obsah, tón a styl tlumočeného projevu tak, aby jej tlumočník dokázal reprodukovat po určité časové prodlevě.Tlumočnická technika: jsou to především mikrofony a sluchátka pro tlumočníky, umožňující tlumočníkovi poslouchat řečníka v sále nebo kolegy v ostatních kabinách na různých kanálech a hovořit do jednoho nebo více kanálů. Tlumočník musí mít možnost individuální volby kanálu, který chce poslouchat a do něhož má hovořit, jakož i individuální regulaci hlasitosti a tzv. kašlátko, neboli tlačítko „mute“, jímž může přerušit výstup zvuku do sálu. Technika je většinou umístěna v tlumočnické kabině.


Tlumočnická kabina (nikoli kabinka!) se používá buď pro označení vlastní místnosti, nebo přeneseně pro tým (dvou a více) tlumočníků, kteří tlumočí do stejného jazyka z jedné kabiny. Pro každý pár jazyků (v systému pilotáže) nebo pro každý výstupní jazyk (v systému jednosměrného tlumočení) musí být samostatná kabina. Kabina může být zděná nebo přenosná a podléhá technické normě ISO 2603.

Komentáře

2rand[0,1,1]

30.5 2017

I'd like to send this to <a href=" https://www.gebman.com/index.php/bimatoprost-generic.pdf#ay ">bimatoprost ophthalmic buy online</a> Chinese underwriters are expected to be a larger part of themarket in the future, according to Meng Xiaoning, seniorportfolio manager at Bank of China (Hong Kong). "Many Chineseinstitutions - banks, securities firms - are planning to expandtheir business in the overseas market and usually the Hong Kongoffshore market is their first target," he said. <a href=" https://www.karaisali.bel.tr/?erectile-dysfunction-san-antonio-dvdrip#annihilation ">erectile dysfunction forum online pharmacy japan</a> One of the drugs being worked on at Neusentis is a novel painkiller inspired by a rare genetic mutation detected among a few families in northern Pakistan who do not feel pain. The drug is being tested in patients with an extremely rare type of neuropathic pain called erythromelalgia. <a href=" http://www.cusferraragolf.it/cheap-orlistat-uk.pdf#salts ">orlistat canada</a> "As one of Alibaba's largest shareholders, Yahoo believesthat management's efforts reflect the desire to govern thecompany for long-term success while also balancing the rights ofshareholders," Jacqueline Reses, chief development officer ofYahoo and a member of Alibaba's board of directors, said in astatement. <a href=" http://future-software.co.uk/how-to-purchase-ventolin-hfa.pdf#announced ">buy ventolin inhalers from spain</a> "Right now the government and the military are facing great challenges, but my personal mistake has affected the government and military&#039;s honour, and also affected the reputation of the president and premier." <a href=" http://dublinfestivalofhistory.ie/medicine-xenical-orlistat.pptx#principle ">orlistat availability uk july 2012</a> &#x93;Getaway&#x94; would make a great video game. It&#x92;s basically a 90-minute version of the &#x93;crash mode&#x94; from &#x93;Burnout,&#x94; which awards points to players for causing vehicular mayhem. Instead of points, former pro driver Brent Magna (Ethan Hawke) is awarded the chance to keep his kidnapped wife alive.

2rand[0,1,1]

30.5 2017

Is this a temporary or permanent position? <a href=" http://predicare.se/5-htp-griffonia-simplicifolia-50mg.pdf ">griffonia simplicifolia laboratoire d.plantes</a> "The continued availability of cheap and subsidised finance, a recovering economy and a sustained house price recovery should ensure that the motor retail market remains strong for the remainder of the year and into 2014," he said. <a href=" http://www.coetc.net/?cymbalta-no-prescription.pdf ">generic duloxetine manufacturer</a> Rami wasn't at the Carlton in 1994 when a gunman opened fire at the hotel, injuring a guard before making off with $45 million in jewels. That robbery prompted the city to suspend the gem shows that draw jewelers to the French Riviera each summer, hoping to catch the eye of travelers with money to burn. The ban expired years ago, and the shows resumed. <a href=" http://www.psicamb.org/index.php?buy-allopurinol-tablets-diabetes.html#liked ">what is allopurinol made of bsb</a> I don’t know his name. He’s just another guy sitting on a police bus looking out of the window. It was the same sort of scene I&#8217;ve photographed on countless occasions over the past decade or so. But this chap was looking intently and intensely, straight at me, through my camera lens and into my mind’s eye. His piercing, haunting gaze was burrowing itself deeper into the innermost recesses of my psyche as I keep looking back at the photo. <a href=" http://www.espaitaronja.com/lipitor-buy-online-otg.pdf ">cheap atorvastatin online ireland</a> Grayson was in Washington Wednesday to discuss the findings of a new report from CIRCLE, the Center for Information and Research on Civic Learning and Education, an organization out of Tufts University that studies young voters. And now, even with his Harvard credentials, he seemed miffed at being considered an expert. "To be called a scholar," Grayson laughed. "I'm a politician, or actually, I guess, a failed politician &ndash; I lost my last race pretty bad." <a href=" http://www.parroquiasantarita.org.pe/treatment-tamsulosin-hydrochloride-capsules.pdf#claims ">what is tamsulosin</a> There's one more feature that you won't find on other mobile hardware: a CPU fan. You can hear it start to spin if your Android activities become intense. It's noticeable, but easily dismissed, especially if you're actively gaming. But users will need to be aware of the air intake and exit points, just like on a PC: air flows in through the green-lined port nestled between the handles, and exits out the grille above the charging port. This was never an issue for me, but those who like to play in a horizontal position will find that their unit gets hot quickly if the intake port is blocked. It can do the same if some program is misbehaving and keeps the processor busy while the SHIELD is enclosed, as in the official carrying case.

Přidat komentář

Akce

Terminologický seminář pro italštináře

Datum konání: 13.5 2021

TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ a LEGISLATIVNÍ ROZDÍLY

Více
Seznam akcí
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).