Definice některých pojmů z oblasti tlumočení a překladů

18.6 2015
Aktivní jazyk, někdy označovaný jako jazyk B: jazyk, který tlumočník nebo překladatel ovládá natolik, že může pracovat (tlumočit anebo překládat) z něj i do něj.Korektura překladu: tj. porovnání překladu s originálem a oprava překladu. Za korekturu považujeme revizi tehdy, je-li v překladu nutno provést jen drobné úpravy a opravy. Pokud jsou provedeny hlubší zásahy do textu, jedná se o přepracování, nikoli korekturu.Mateřský jazyk někdy označovaný jako jazyk A: skutečně mateřský, nebo jazyk v němž tlumočník či překladatel vyrůstal od dětství a ovládá jej stejně dokonale, jako jazyk mateřský.Pasivní jazyk někdy označovaný jako jazyk C: jazyk, kterému tlumočník nebo překladatel natolik rozumí, že může pracovat z něj, ale nikoli do něj.Pilotáž: používá se při kabinovém tlumočení na konferenci s více jazyky. Pilotní jazyk je ten, jemuž rozumí všichni členové tlumočnického týmu a jehož prostřednictvím tlumočí vystoupení řečníků, kteří hovoří jazykem, jemuž někteří tlumočníci nerozumí. Příklad: řečník hovoří německy, německý tlumočník tlumočí do češtiny a všichni ostatní tlumočníci, kteří nerozumí německy, poslouchají české tlumočení a z toho tlumočí dál do svých jazyků, francouzštiny, polštiny atd.


Překlad je písemný převod textu z jednoho jazyka do druhého.Překlad informativní nebo orientační, tzv. hrubý překlad: zákazník netrvá na stylistické dokonalosti výsledného překladu a jde mu jen o holý obsah.


Překlad podporovaný počítačem, je překlad textu, jehož úseky nabízí počítačový program přeložené podle překladů již dříve uložených do jeho paměti. Tento systém lze uplatnit v případě textů, které se často opakují (např. právní texty). Překladatel pak musí ověřit, zda se nabízený ekvivalent hodí i v daném případě a sladit celý text dohromady.Překlad pro tisk: jedná se o nejnáročnější formu překladu, kdy zákazník požaduje nejen obsahově, ale i stylisticky a jazykově dokonalý text. Takový překlad musí projít jak věcnou, tak jazykovou korekturou druhé osoby.Relay: používá se při kabinovém tlumočení (většinou v západní Evropě, u nás jen výjimečně) a podobně jako pilotáž má za cíl umožnit tlumočení vystoupení řečníků, kteří hovoří jazykem, jemuž někteří tlumočníci nerozumí. Na rozdíl od pilotáže, relay může představovat více jazyků na jedné konferenci. Příklad – maďarského řečníka tlumočí litevštinář z anglického tlumočení a češtinář z francouzského.Retour: používá se při kabinovém tlumočení (většinou v západní Evropě, u nás jen výjimečně). Když je na konferenci použit systém jednosměrného tlumočení, každý tlumočník tlumočí z jazyků, kterým rozumí, výlučně do svého mateřského jazyka (př. když hovoří řečník anglicky, anglická kabina mlčí) s výjimkou málo rozšířených jazyků, kde příslušná kabina tlumočí dvěma směry, tedy dělá retour do svého aktivního (cizího) jazyka a zajišťuje tak kolegům relay (např. když hovoří Maďar, maďarská kabina nemlčí a tlumočí třeba do angličtiny, protože není dostatek tlumočníků v ostatních kabinách, kteří by všichni mohli tlumočit přímo z maďarštiny do svých jazyků).Šušotáž: z francouzského slova šeptání. Jedná se o simultánní tlumočení bez tlumočnické techniky, kdy tlumočník sedí těsně vedle svého posluchače a simultánně mu šeptem tlumočí.Tlumočení je ústní převod sdělení z jednoho jazyka do druhého.Tlumočení doprovodné neboli informativní: tlumočník pomáhá jazykové orientaci zákazníka v cizojazyčném prostředí (v restauraci, v dopravních prostředcích, v obchodech, atd.) ale netlumočí vlastní jednání.


Tlumočení konferenční konsekutivní neboli vysoká konsekutiva: tj. tlumočení následné. Jedná se o typ konferenčního tlumočení používaný při veřejných vystoupeních, pokud není k dispozici tlumočnická technika. Řečník pronese vždy delší úsek proslovu, i několik minut, během něhož si tlumočník píše poznámky formou tlumočnického zápisu a začne tlumočit až poté, co se řečník odmlčí.Tlumočení konsekutivní, běžná konsekutiva neboli liaison: je rovněž tlumočení následné, ale nikoli konferenční. Na rozdíl od vysoké konsekutivy tlumočník nečeká, až řečník dokončí dlouhý myšlenkový úsek, a tlumočí po větách. Je to běžný způsob tlumočení jednání u stolu.Tlumočení simultánní neboli tlumočení kabinové: tj. tlumočení současné. Tlumočník nečeká, až řečník domluví, aby začal tlumočit a po celou dobu tlumočí téměř současně s řečníkem. Simultánně lze tlumočit s použitím tlumočnické techniky, pak je to tzv.tlumočení kabinové nebo bez ni a pak je to šušotáž.Tlumočnický zápis: je soubor poznámek, které si zapisuje tlumočník při konsekutivním tlumočení. Nejedná se o těsnopis, ale o osobní systém symbolů, zkratek a hesel, které nejlépe vyjádří obsah, tón a styl tlumočeného projevu tak, aby jej tlumočník dokázal reprodukovat po určité časové prodlevě.Tlumočnická technika: jsou to především mikrofony a sluchátka pro tlumočníky, umožňující tlumočníkovi poslouchat řečníka v sále nebo kolegy v ostatních kabinách na různých kanálech a hovořit do jednoho nebo více kanálů. Tlumočník musí mít možnost individuální volby kanálu, který chce poslouchat a do něhož má hovořit, jakož i individuální regulaci hlasitosti a tzv. kašlátko, neboli tlačítko „mute“, jímž může přerušit výstup zvuku do sálu. Technika je většinou umístěna v tlumočnické kabině.


Tlumočnická kabina (nikoli kabinka!) se používá buď pro označení vlastní místnosti, nebo přeneseně pro tým (dvou a více) tlumočníků, kteří tlumočí do stejného jazyka z jedné kabiny. Pro každý pár jazyků (v systému pilotáže) nebo pro každý výstupní jazyk (v systému jednosměrného tlumočení) musí být samostatná kabina. Kabina může být zděná nebo přenosná a podléhá technické normě ISO 2603.

Komentáře

2rand[0,1,1]

28.5 2017

A few months <a href=" http://www.asopymes.com/suprax-antibiotics-alcohol.pdf ">suprax 200mg/5ml suspension 50ml</a> The Israeli government had only agreed upon the release of 104 Palestinian prisoners from its jails as a goodwill gesture once the talks are started. The prisoners will be gradually released depends on the success of the direct negotiations. <a href=" http://www.leadsbroker.co.uk/citalopram-buy-uk.pdf ">buy citalopram uk</a> "They said I wasn't 16, I was 21 or 25," Sano said. "I had a brother who died when he was [an infant] and they said I was him. I said, 'no, this is me.' It was hard. I told my mother it was OK, they would find I was me and I was 16. &#8230; Then my agent [Rob Plummer] came to the house and said, 'that's it, the investigation is over.'" <a href=" http://www.marineforum.co.uk/cipralex-meltz-10-mg-tapasztalatok.pdf ">cipralex 5 mg for anxiety</a> Putting yourself on a gluten-free diet because you think you have celiac disease or gluten sensitivity isn't a smart way to approach the issue. As Begun explains, "It's highly recommended that people not self-diagnose, for many reasons. Knowing whether you have celiac disease or gluten sensitivity determines treatment. While a gluten-free diet is medically necessary for both, a 100-percent strict gluten-free diet is required with celiac disease in order to prevent long-term health issues. We don't know yet if eating small amounts of gluten causes damage to those with gluten sensitivity. Because of that, it is up to the individual with gluten sensitivity whether they avoid even small amounts of gluten from cross-contact. This is a big difference in how one goes about their day-to-day eating." <a href=" http://hsmai-europe.com/cytotec-costo-en-mexico-mls.pdf#rouse ">cheap cytotec philippines tpp</a> The SHOP Marketplace will offer employers a choice of qualified health plans from different private health insurers and make it easier for employers to make side-by-side comparisons between these plans, based on price and benefits. <a href=" http://daproim.com/index.php/where-to-buy-ivermectin-for-humans-uk.pdf ">where to buy topical ivermectin for guinea pigs</a> Yes there are a number of options available, you can set your browser either to reject all cookies, to allow only "trusted" sites to set them, or to only accept them from the site you are currently on.

2rand[0,1,1]

28.5 2017

Insert your card <a href=" http://loughcu.ie/vimax-official-website.pptx#dean ">vimax 100 blue pill</a> "The ones that hit us in the face were the Iraq logs," retired Brigadier General Robert Carr said in a Fort Meade, Maryland court on Wednesday, a day after a military judge found Manning guilty of 19 charges over the leaks in 2010, the biggest breach of classified data in U.S. history. <a href=" http://vonfluestudio.com/buy-xenical-in-the-uk.pdf#physics ">can you buy xenical over counter australia</a> "To help manage this unprecedented pent-up demand for BBM, we are implementing a simple line-up system to ensure a smooth rollout," Andrew Bocking, who heads the BlackBerry's BBM business, said in a blog post on the company's website. <a href=" http://www.autoempleo.net/tamsulosin-hexal-0-4-mg-retard.pdf#study ">otc tamsulosin for benign prostatic hyperplasia</a> The report received widespread support with Andrew McCulloch from the Mental Health Foundation saying the scale of the problem regarding old age and dementia remained a “serious worryâ€? while Mind chief executive Paul Farmer said that the King’s Fund document made a “robust economic caseâ€? to invest more broadly in mental health. <a href=" https://www.karaisali.bel.tr/?erectile-dysfunction-medication-side-effects-eyes ">can you get erectile dysfunction pills over the counter graves</a> Omantel was down 5.6 percent at 1.51 rials at 0624 GMT, its lowest level since July 11 and nearly wiping out its 2013 gains as investors gave the thumbs-down to a state move to offload a 19 percent stake in the operator via a public subscription that will be open to individual and institutional investors. <a href=" http://thejnpproject.com/permethrin-5-dermal-cream.pdf#defeat ">permethrin cream 5 0/0</a> The Taliban opened a political office in Doha in June, but it was quickly closed after President Karzai complained that they had flown a flag and put up a plaque as if they were a government in exile.

Přidat komentář

Akce

Terminologický seminář pro italštináře

Datum konání: 13.5 2021

TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ a LEGISLATIVNÍ ROZDÍLY

Více
Seznam akcí
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).