Seznam slovníků 2008

(1) Red. K. Buzássyová, A. Jarošová: SLOVNÍK SÚČASNÉHO SLOVENSKÉHO JAZYKA (A-G)

(1) Red. K. Buzássyová, A. Jarošová: SLOVNÍK SÚČASNÉHO SLOVENSKÉHO JAZYKA (A-G)

3. 2. 2007
VEDA, Bratislava 2007 - SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED, JAZYKOVEDNÝ ÚSTAV ĽUDOVÍTA ŠTÚRA SAV. 1. vyd. 1134 s. 30 293 hesiel, 3680 frazeologismov a iných ustálených spojení. Prvý zväzok z plánovaného osemzväzkového
Více
(2) J. Jindrová, A. Pasienka: PORTUGALSKO-ČESKÝ SLOVNÍK

(2) J. Jindrová, A. Pasienka: PORTUGALSKO-ČESKÝ SLOVNÍK

3. 2. 2007
LEDA, Voznice 2007. 1. vyd. 732 s. 68 800 port. výrazů a 132 100 čes. ekvivalentů. První portugalsko-český slovník středního rozsahu. Současná slovní zásoba spisovné i hovorové portugalštiny včetně nejfrekventovanějších
Více
(3) INDEX ČESKÝCH EXONYM. Standardizované podoby, varianty.

(3) INDEX ČESKÝCH EXONYM. Standardizované podoby, varianty.

3. 2. 2007
Český úřad zeměměřičský a katastrální, Praha 2006. Geografické názvoslovné seznamy OSN/ČR. 1. vyd. 125 s. Index českých exonym, Kódy staátů a závislých území, Kódy jazyků, Česko-anglický slovníček vybraných
Více
(4) Hana Bečková, Alena Poddaná, David Jón: ALBÁNSKO-ČESKÝ SLOVNÍK

(4) Hana Bečková, Alena Poddaná, David Jón: ALBÁNSKO-ČESKÝ SLOVNÍK

3. 2. 2007
Nadace Fidlovačka, Praha (ve spolupráci s reklam. agenturou ASA, internetovým časopisem Pětka a tiskárnou Exprint-Kocián). 1. vyd. 77 s. Nadace Fidlovačka slovnk vydala, aby pomohla překonat Albáncům
Více
(5) František Mareček, Eva Pekárková, Jindra Janovská: ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍK PRO ZEMĚDĚLCE

(5) František Mareček, Eva Pekárková, Jindra Janovská: ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍK PRO ZEMĚDĚLCE

3. 2. 2007
Ministerstvo zemědělství, Praha 2006. 1. vyd. 102 s. Lektoroval Bruno Cempírek. Nejčastěji užívané výrazy z agrotechniky, zootechniky, ochrany rostlin, veterinární medicíny, zemědělské techniky, ekonomiky,
Více
(6) Heidemarie Markhardt: WÖRTERBUCH DER ÖSTERREICHISCHEN RECHTS-, WIRTSCHAFTS- UND VERWALTUNGS- TERMINOLOGIE

(6) Heidemarie Markhardt: WÖRTERBUCH DER ÖSTERREICHISCHEN RECHTS-, WIRTSCHAFTS- UND VERWALTUNGS- TERMINOLOGIE

3. 2. 2007
Peter Lang, Frankfurt am Main, 2006. 1. vyd. 136 s. 2175 hesel. Österreichisches Deutsch – Sprache der Gegenwart. Herausgegeben von Rudolf Muhr und Richard Schrodt. Band 7. 2175 Stichwörter mit Angaben
Více
(7) Pavel Dolejší: ŠKOLNÍ SLOVNÍK ČESKÝCH SPISOVATELŮ. 331 českých spisovatelů od počátků písemnictví do současnosti.

(7) Pavel Dolejší: ŠKOLNÍ SLOVNÍK ČESKÝCH SPISOVATELŮ. 331 českých spisovatelů od počátků písemnictví do současnosti.

5. 2. 2007
Pavel Dolejší – nakladatelství a vydavatelství, Humpolec 2007. 6., aktualizované vydání. 288 s. U každého autora uvedena životní data, jeho stručná charakteristika, životopis a výklad autorovy tvorby s
Více
(8) Miloslav Studnička: LEXIKON MASOŽRAVÝCH ROSTLIN. Objekt badatelů, dobrodruhů a snílků.

(8) Miloslav Studnička: LEXIKON MASOŽRAVÝCH ROSTLIN. Objekt badatelů, dobrodruhů a snílků.

9. 2. 2007
ACADEMIA, Praha 2006. 1. vyd. 332 s. 420 barevných fotografií. Rejstřík věcný, rejstřík českých názvů rostlin, rejstřík odborných názvů rostlin. ISBN 80-200-1404-7. 395,- Kč.
Více
(9) Vladimír Antonín: ENCYKLOPEDIE HUB A LIŠEJNÍKŮ

(9) Vladimír Antonín: ENCYKLOPEDIE HUB A LIŠEJNÍKŮ

9. 2. 2007
ACADEMIA, Praha 2006 - LIBRI, Praha 2006. 1. vyd. 472 s. 240 černobílých kreseb a 96 barevných fotografií. Více než 7100 hesel týkajících se druhů, rodů a čeledí hub. Jsou seřazeny abecedně podle českých
Více
(10) Jan Balhar, Pavel Jančák a kol.: ČESKÝ JAZYKOVÝ ATLAS - 5. díl

(10) Jan Balhar, Pavel Jančák a kol.: ČESKÝ JAZYKOVÝ ATLAS - 5. díl

12. 2. 2007
ACADEMIA, Praha 2006. 1. vyd. 680 s. Pátý, závěrečný svazek Českého jazykového atlasu obsahuje pět částí: nejrozsáhlejší část hláskoslovnou, část věnovanou syntaktickým jevům, část pojednávající o adverbiích,
Více
(12) Milan Meloun, Jiří Militký: KOMPENDIUM STATISTICKÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT. Metody a řešené úlohy.

(12) Milan Meloun, Jiří Militký: KOMPENDIUM STATISTICKÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT. Metody a řešené úlohy.

16. 2. 2007
ACADEMIA, Praha 2006. 2., přeprac. a rozšíř. vyd. 970 str. Součástí knihy je CD. Abecední rejstřík. Publikace je zaměřena na statistickou analýzu experimentálních dat. V každé kapitole je uveden postup
Více
(11) Adolf Erhart, a kolektiv: ETYMOLOGICKÝ SLOVNÍK JAZYKA STAROSLOVĚNSKÉHO 13

(11) Adolf Erhart, a kolektiv: ETYMOLOGICKÝ SLOVNÍK JAZYKA STAROSLOVĚNSKÉHO 13

16. 2. 2007
ACADEMIA, Praha 2006. 1. vyd. 63 s. V pořadí třináctý sešit slovníku podává vyčerpávající výklad o původu všech staroslověnských slov (celkem plánováno 14 sešitů). Jednotlivá hesla zahrnují gramatickou
Více
(13) Jaroslav Ornst a kol.: ČESKO-UKRAJINSKÝ UKRAJINSKO-ČESKÝ KAPESNÍ SLOVNÍK s gramatikou a barevnou přílohou

(13) Jaroslav Ornst a kol.: ČESKO-UKRAJINSKÝ UKRAJINSKO-ČESKÝ KAPESNÍ SLOVNÍK s gramatikou a barevnou přílohou

8. 3. 2007
Nakladatelství OLOMOUC, 2005. 1. vyd. 362 s. V česko-ukrajinské části 9650 českých slov a 17 080 ukajinských ekvivalentů, v části ukrajinsko-české 9100 ukr. slov a 17 050 čes. ekvivalentů. 39 celostránkových
Více
(14) Walter Brugger: FILOSOFICKÝ SLOVNÍK (vydaný za spolupráce profesorů filosofické fakulty v Mnichově a jiných)

(14) Walter Brugger: FILOSOFICKÝ SLOVNÍK (vydaný za spolupráce profesorů filosofické fakulty v Mnichově a jiných)

12. 3. 2007
Naše Vojsko, Praha 2006. 639 s. Z německého originálu Philosophisches Wörterbuch (Verlag Herder KG, Freiburg im Breisgau, 1990., 14. vyd.) přeložili L. Benyovszky, K. Berka, I. Blecha, M. Hemelík, L. Major,
Více
(15) Jana Petrželová: ENCYKLOPEDIE EKONOMICKÝCH A PRÁVNÍCH POJMŮ PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST

(15) Jana Petrželová: ENCYKLOPEDIE EKONOMICKÝCH A PRÁVNÍCH POJMŮ PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST

14. 3. 2007
Linde, Praha 2007. 288 s. Původní encyklopedie obsahuje srozumitelný výklad několika set stěžejních pojmů z ekonomie a práva. Do publikace zařazena hesla z následujících oblastí: základy makro- a mikroekonomie,
Více
(16) NÁVODY K UPLATNĚNÍ SMĚRNICE 2004/22/ES – MID. Část I (první vydání-překlad) – na CD.

(16) NÁVODY K UPLATNĚNÍ SMĚRNICE 2004/22/ES – MID. Část I (první vydání-překlad) – na CD.

14. 3. 2007
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha 2007. Edice Sborníky technické normalizace. CD obsahuje Směrnici 2004/22/EC EP a Rady z 31. 3. 2004, o měřidlech, vydané v Ústř.
Více
(17) Pavel Dolejší: ŠKOLNÍ SLOVNÍK SVĚTOVÝCH SPISOVATELŮ. 564 světových spisovatelů od počátků písemnictví do současnosti.

(17) Pavel Dolejší: ŠKOLNÍ SLOVNÍK SVĚTOVÝCH SPISOVATELŮ. 564 světových spisovatelů od počátků písemnictví do současnosti.

20. 3. 2007
Pavel Dolejší – nakladatelství a vydavatelství, Humpolec 2006. 1. vydání. 515 s. U každého autora uvedena životní data, jeho stručná charakteristika, životopis a výklad autorovy tvorby s výčtem hlavních
Více
(18) Jan Heller: VOCABULARIUM BIBLICUM SEPTEM LINGUARUM: HEBRAICO-GRAECO-LATINO-ANGLICO-GERMANICO-HUNGARICO-BOHEMICUM = Biblical dictionary in seven languages: Hebrew-Greek-Latin-English-German-Hungarian-Czech = Biblický slovník sedmi jazyků: hebrejsko-řecko-latinsko-anglicko-německo-maďarsko-český.

(18) Jan Heller: VOCABULARIUM BIBLICUM SEPTEM LINGUARUM: HEBRAICO-GRAECO-LATINO-ANGLICO-GERMANICO-HUNGARICO-BOHEMICUM = Biblical dictionary in seven languages: Hebrew-Greek-Latin-English-German-Hungarian-Czech = Biblický slovník sedmi jazyků: hebrejsko-řecko-latinsko-anglicko-německo-maďarsko-český.

25. 3. 2007
Maďarská část: Ľudovít Csémy. Vyšehrad, Praha 2006. 5., rozš. vyd. (Ve Vyšehradu 2.). 368 s. Kniha má zajímavou a pohnutou historii. Již v roce 1960 autor napsal její text, ten však mohl být uveřejněn
Více
(19) MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - OFICIÁLNÍ TERMINOLOGIE = MANAGEMENT ACCOUTING - OFFICIAL TERMINOLOGY.

(19) MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - OFICIÁLNÍ TERMINOLOGIE = MANAGEMENT ACCOUTING - OFFICIAL TERMINOLOGY.

25. 3. 2007
ASPI, Praha 2003. 1. vyd. 294 s. Překlad Martin Houska, Libuše Šoljaková. Anglický a český resjtřík. Oficiální terminologie manažerského účetnictví podle Institutu certifikovaných manažerských účetních
Více
(20) Zdeněk Přikryl et al.; zpracoval Jan Machovský: HANÁCKY NÁZVOSLOVI.

(20) Zdeněk Přikryl et al.; zpracoval Jan Machovský: HANÁCKY NÁZVOSLOVI.

25. 3. 2007
Mikroregion Kosířsko, Těšetice 2006. 1. vyd. 24 s. Několik set pojmů z hanáckého nářečí. Výrazy z běžné mluvy (licó, móčnica, rél, purk), slovní spojení (hlochá kopřeva, jabka zemsky, panačkové čepečke),
Více
(21) LEXIKON PRO MILOVNÍKY VÍNA

(21) LEXIKON PRO MILOVNÍKY VÍNA

25. 3. 2007
Newsletter, Beroun 2006. 155 s. Přes 1000 pojmů, např. názvy vinařských oblastí z Čech, Evropy i celého světa (Maďarsko, Bordeaux, Savojsko, ale třeba i Thajsko). Každé heslo výrazně označeno hnědavou
Více
(22) Jindřiška Munková, Stanislav Liška, Ernst Giese:  ODBORNÉ ČESKO-NĚMECKÉ PRÁVNICKÉ NÁZVOSLOVÍ

(22) Jindřiška Munková, Stanislav Liška, Ernst Giese: ODBORNÉ ČESKO-NĚMECKÉ PRÁVNICKÉ NÁZVOSLOVÍ

26. 3. 2007
C.H. Beck, Praha 2006. 3., rozš. Vyd. 195 s. Přidáno několik set nových odborných termínů, hlavně z komunitárního práva, ale i z jiných oblastí. Některá hesla byla přesunuta v zájmu lepšího pochopení problematiky.
Více
(23) Monika Latkowska: ZAHRÁDKÁŘSKÁ ENCYKLOPEDIE

(23) Monika Latkowska: ZAHRÁDKÁŘSKÁ ENCYKLOPEDIE

26. 3. 2007
FINIDR, Český Těšín 2006. 1. vyd. 232 s. Z polštiny („Kalendarz prac w ogrodzie“) přeložil František Bałon. Kniha je soupisem základních prací na zahrádce, řazeným měsíc po měsíci. Každý měsíc je dále
Více
(24) Petr Kramoliš, Walter Matlášek, Mojmír Vrtek: SLOVNÍK ODBORNÝCH VÝRAZŮ Z OBORU BIOPLYNOVÝCH STANIC A ANAEROBNÍ DIGESCE: NĚMECKO-ČESKÝ, ČESKO-NĚMECKÝ  (pomůcka pro rychlou orientaci v odborném textu).

(24) Petr Kramoliš, Walter Matlášek, Mojmír Vrtek: SLOVNÍK ODBORNÝCH VÝRAZŮ Z OBORU BIOPLYNOVÝCH STANIC A ANAEROBNÍ DIGESCE: NĚMECKO-ČESKÝ, ČESKO-NĚMECKÝ (pomůcka pro rychlou orientaci v odborném textu).

26. 3. 2007
CZ Biom, Praha 2006. 1. vyd. 83 s. Přes 1800 odborných termínů, přehled nejdůležitějších zkratek. Slovník popisuje dnes velmi moderně se rozvíjející oblast zpracování biomasy a příbuzných oborů. ISBN 80-903777-1-8.
Více
(25) Zdeněk Veselý: SMLOUVY, PAKTY, DOHODY. (Slovník mezinárodně politických a diplomatických aktů).

(25) Zdeněk Veselý: SMLOUVY, PAKTY, DOHODY. (Slovník mezinárodně politických a diplomatických aktů).

26. 3. 2007
Epocha, Praha 2006. 2., dopl. vydání. 288 str. Přes tisíc hesel. Seznam hesel. Encyklopedická příručka zachycuje v abecedním pořádku všechna důležitá diplomatická jednání a jejich výsledky v podobě smluv,
Více
1 2 3 4 5 ... >|
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).