(22) Jindřiška Munková, Stanislav Liška, Ernst Giese: ODBORNÉ ČESKO-NĚMECKÉ PRÁVNICKÉ NÁZVOSLOVÍ

(22) Jindřiška Munková, Stanislav Liška, Ernst Giese:  ODBORNÉ ČESKO-NĚMECKÉ PRÁVNICKÉ NÁZVOSLOVÍ
18.6 2015
C.H. Beck, Praha 2006. 3., rozš. Vyd. 195 s. Přidáno několik set nových odborných termínů, hlavně z komunitárního práva, ale i z jiných oblastí. Některá hesla byla přesunuta v zájmu lepšího pochopení problematiky. Základem slovníku jsou jednotlivá hesla, kde k českému výrazu, doplněnému informací o slovním druhu a o rodu, pokud je to podstatné jméno, jsou doplněny německé překlady a ekvivalenty. Vyznačení termínů z rakouské nebo švýcarské právnické němčiny. Každé německé heslo doplněno gramatickými poznámkami. U každého z hesel uvedeny nejčastější kolokace, opět doplněny gramatickým aparátem. U častějších slov typu zákon, soud, obchod jsou uvedeny kromě různých druhů i nejčastější spojení a ustálené vazby.
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).