(15) Jana Petrželová: ENCYKLOPEDIE EKONOMICKÝCH A PRÁVNÍCH POJMŮ PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST

(15) Jana Petrželová: ENCYKLOPEDIE EKONOMICKÝCH A PRÁVNÍCH POJMŮ PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST
18.6 2015
Linde, Praha 2007. 288 s. Původní encyklopedie obsahuje srozumitelný výklad několika set stěžejních pojmů z ekonomie a práva. Do publikace zařazena hesla z následujících oblastí: základy makro- a mikroekonomie, bankovnictví, kapitálové trhy, finanční deriváty a pojišťovnictví, základy teorie práva, základy obchodního, živnostenského a pracovního práva, ústavní právo ČR, základy marketingu a managementu. Jednotlivá hesla provázána vzájemnými odkazy a doplněna přílohou se vzorci, schématy a grafy. ISBN 978-80-7201-643-3. 360 Kč.
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).