(19) MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - OFICIÁLNÍ TERMINOLOGIE = MANAGEMENT ACCOUTING - OFFICIAL TERMINOLOGY.

(19) MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - OFICIÁLNÍ TERMINOLOGIE = MANAGEMENT ACCOUTING - OFFICIAL TERMINOLOGY.
18.6 2015
ASPI, Praha 2003. 1. vyd. 294 s. Překlad Martin Houska, Libuše Šoljaková. Anglický a český resjtřík. Oficiální terminologie manažerského účetnictví podle Institutu certifikovaných manažerských účetních ve Velké Británii. Jsou zde ale i další základní pojmy ze souvisejících oblastí, jako je základy účetnictví, finanční účetnictví, finanční řízení, daně a obchodní právo. Při překladu odborných termínu je zde kladen důraz i na rozdílnosti v šíři pojmů anglického a českého účetnictví, kde některé pojmy mají v obou jazycích jiný rozsah a význam. Slovník není dělán klasickou hnízdovací metodou, ale je rozdělen do deseti základních kapitol (úvod, účetní koncepce a pojmy, zjišťování nákladů a řízení nákladů, plánování, rozpočtování, standardní náklady, měřítka výkonnosti, výkazy finančního účetnictví a finanční dokumenty, účty finančního účetnictví, finanční řízení a právní formy) a tři dodatky (stanoviska ke standardní účetní praxi, standardy účetního výkaznictví a zkratky). Většina kapitol doplněna i schématy, tabulkami a grafy, podrobně graficky upřesňujícími a objasňujícími význam jednotlivých hesel. ISBN 80-86395-43-X.
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).