(14) Walter Brugger: FILOSOFICKÝ SLOVNÍK (vydaný za spolupráce profesorů filosofické fakulty v Mnich

(14) Walter Brugger: FILOSOFICKÝ SLOVNÍK (vydaný za spolupráce profesorů filosofické fakulty v Mnichově a jiných)
18.6 2015
Naše Vojsko, Praha 2006. 639 s. Z německého originálu Philosophisches Wörterbuch (Verlag Herder KG, Freiburg im Breisgau, 1990., 14. vyd.) přeložili L. Benyovszky, K. Berka, I. Blecha, M. Hemelík, L. Major, L. Mertlová, J. Pešek a M. Váňa). Filosofický slovník chce nahlédnout velké otázky lidstva, problémy moderní filosofie a současnosti ze západní tradice, která vrcholí ve jménech Platón, Aristoteles, Augustinus a Tomáš Akvinský. V běhu času se mění problémy duchovního života, pokusy o jejich řešení, typická stanoviska. Tato skutečnost zdůvodňuje nové přepracování Filosofického slovníku při přidržení se celkového pojetí a rozvrhu díla. K tomuto účelu editoři přehlédli celý text a bibliografii. Řada méně potřebných témat byla jako vlastní hesla vyškrtnuta, ale většinou zkráceně spolupojednána na jiných místech. Kromě mnoha menších změn a doplňků je připojeno na 40 nových hesel a přes sto hesel přepracováno nebo pojato novým způsobem. ISBN 80-206-0820-6. 299 Kč.
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).