Seznam slovníků 2009

(24) Procházka Vladimír, Dejdar Martin: CESTOVATELSKÝ LEXIKON ANEB NÁVOD JAK POUŽÍVAT ZEMĚKOULI.

(24) Procházka Vladimír, Dejdar Martin: CESTOVATELSKÝ LEXIKON ANEB NÁVOD JAK POUŽÍVAT ZEMĚKOULI.

10. 9. 2008
Mladá fronta, Praha 2007. 1. vyd. 534 s. Cestovatelský lexikon radí profesionálním i amatérským cestovatelům, jak se chovat na cestách i v těch nejexotičtějších koutech světa. Část II - kompletní přehled
Více
(25) Kolektiv: MOJE PRVNÍ ENCYKLOPEDIE LAROUSSE - CO JE TO?

(25) Kolektiv: MOJE PRVNÍ ENCYKLOPEDIE LAROUSSE - CO JE TO?

10. 9. 2008
Mladá fronta, Praha 2008. 1. vyd. 160 s. Z francouzského originálu Mon Premier Larousse des C'EST QUOI? (Larousse, Paříž 2006) přeložila Silvie Dokulilová. Ilustrovaná encyklopedie pro děti od 6 let. ISBN
Více
(26) Kolektiv: MOJE PRVNÍ ENCYKLOPEDIE LAROUSSE - NESTVŮRY A DRACI.

(26) Kolektiv: MOJE PRVNÍ ENCYKLOPEDIE LAROUSSE - NESTVŮRY A DRACI.

10. 9. 2008
Mladá fronta, Praha 2007. 1. vyd. 144 s. Z francouzského originálu Mon Grand Larousse, MONSTRES et DRAGONS (Larousse, Paříž 2006) přeložila Anežka Charvátová. ISBN 978-80-204-1649-0. 299 Kč.
Více
(27) Klégr, Aleš: TEZAURUS JAZYKA ČESKÉHO. SLOVNÍK ČESKÝCH SLOV A FRÁZÍ SOUZVUČNÝCH, BLÍZKÝCH A PŘÍBUZNÝCH.

(27) Klégr, Aleš: TEZAURUS JAZYKA ČESKÉHO. SLOVNÍK ČESKÝCH SLOV A FRÁZÍ SOUZVUČNÝCH, BLÍZKÝCH A PŘÍBUZNÝCH.

13. 9. 2008
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2008. 1. vyd. 1189 s. Tematický tezaurus je zvláštní druh slovníku, který řadí slovní jednotky nikoli abecedně, ale podle významu. Podobá se slovníku synonym, jeho záběr
Více
(30) DEUTSCH-CHINESISCHES TASCHENWÖRTERBUCH / NĚMECKO-ČÍNSKÝ ČÍNSKO-NĚMECKÝ KAPESNÍ SLOVNÍK.

(30) DEUTSCH-CHINESISCHES TASCHENWÖRTERBUCH / NĚMECKO-ČÍNSKÝ ČÍNSKO-NĚMECKÝ KAPESNÍ SLOVNÍK.

27. 9. 2008
Foreign Language Press, Peking 2004. 960 s. 20 000 hesel. ISBN 978-7-119-03676-2. 48,- Jen.
Více
(31) Han-A Shishi Zidian: ARABSKO-ČÍNSKÝ ČÍNSKO-ARABSKÝ SLOVNÍK

(31) Han-A Shishi Zidian: ARABSKO-ČÍNSKÝ ČÍNSKO-ARABSKÝ SLOVNÍK

27. 9. 2008
Foreign Language Press, Peking 2001. 475 s. 12 000 hesel. ISBN 7-119-02559-7/H.892. 50,- Jen.
Více
(32) Kůdela Václav, Braunová Marcela a kol.: ČESKO-ANGLICKÁ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ TERMINOLOGIE.

(32) Kůdela Václav, Braunová Marcela a kol.: ČESKO-ANGLICKÁ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ TERMINOLOGIE.

27. 9. 2008
Academia, Praha 2008. 876 s. Komplexní Dvojjazyčný výkladový slovník obsahuje definice více než sedmi tisíc termínů, vztahujících se ke všem aspektům teoretického i praktického rostlinolékařství. Hesla
Více
(33) Musil Ivan, Hamerník Jan: JEHLIČNATÉ DŘEVINY. PŘEHLED NAHOSEMENNÝCH (I VÝTRUSNÝCH) DŘEVIN.

(33) Musil Ivan, Hamerník Jan: JEHLIČNATÉ DŘEVINY. PŘEHLED NAHOSEMENNÝCH (I VÝTRUSNÝCH) DŘEVIN.

27. 9. 2008
Academia, Praha 2008. 352 s. Přehled všech nahosemenných dřevin domácích a významnějších dřevin introdukovaných, z hlediska lesnického, dřevařského, a sadovnického. Praktické užití dřeviny. Určovací klíče,
Více
(34) Janoušek, Pavel a kol.: DĚJINY ČESKÉ LITERATURY 1945-1989 díl I.-1945-1948.

(34) Janoušek, Pavel a kol.: DĚJINY ČESKÉ LITERATURY 1945-1989 díl I.-1945-1948.

27. 9. 2008
Academia, Praha 2008. 432 s. CD s dobovými nahrávkami. I. díl čtyřdílného kompendia, jež podává ucelený výklad o vývoji české literatury v období od konce druhé světové války do pádu komunistického režimu
Více
(35) Janoušek, Pavel a kol.: DĚJINY ČESKÉ LITERATURY 1945-1989 díl II.-1948-1958.

(35) Janoušek, Pavel a kol.: DĚJINY ČESKÉ LITERATURY 1945-1989 díl II.-1948-1958.

27. 9. 2008
Academia, Praha 2008. 552 s. CD s dob. nahrávkami. Autoři zasazují literární vývoj do širších společenských, politických a kulturních souvislostí a věnují se všem oblastem literatury, tedy vedle krásné
Více
(36) Janoušek, Pavel a kol.: DĚJINY ČESKÉ LITERATURY 1945-1989 díl III. - 1958-1969.

(36) Janoušek, Pavel a kol.: DĚJINY ČESKÉ LITERATURY 1945-1989 díl III. - 1958-1969.

27. 9. 2008
Academia, Praha 2008. 692 s. CD s dob. nahrávkami. Třetí díl věnován období 60. let, kdy došlo k částečnému politickému uvolnění a česká literatura, stejně jako další oblasti kultury, procházela obdobím
Více
(37) Merhaut, Luboš a kol.: LEXIKON ČESKÉ LITERATURY 4/ I.,II. S-Ž, dodatky A-Ř.

(37) Merhaut, Luboš a kol.: LEXIKON ČESKÉ LITERATURY 4/ I.,II. S-Ž, dodatky A-Ř.

27. 9. 2008
Academia, Praha 2008. 2400 s. Čtvrý díl dovršuje projekt encyklopedie, která se svými více než 3700 hesly představuje u nás zatím nejrozsáhlejší encyklopedické dílo české literatuře věnované, které zahrnuje
Více
(38) Nesvadbová J., Pecháčková S.: HISTORICKÝ ATLAS HUB. OBRAZY FRANTIŠKA TYTTLA.

(38) Nesvadbová J., Pecháčková S.: HISTORICKÝ ATLAS HUB. OBRAZY FRANTIŠKA TYTTLA.

27. 9. 2008
Academia, Praha 2008. 280 s. Plzeňský učitel, mykolog a malíř František Tyttl (1857–1943) vytvořil za svůj život úctyhodné dílo: namaloval více než 2500 obrazů 1500 druhů hub a přispěl tak k „velkému třesku“
Více
(39) Fokt, Michael: ZOOLOGICKÉ ZAHRADY ČESKÉ REPUBLIKY A OKOLNÍCH ZEMÍ.

(39) Fokt, Michael: ZOOLOGICKÉ ZAHRADY ČESKÉ REPUBLIKY A OKOLNÍCH ZEMÍ.

27. 9. 2008
Academia, Praha 2008. 400 s. Edice Průvodce. Rozsáhlý přehled nejrůznějších zařízení a institucí, kde je možné pozorovat živočichy i rostliny a něco se o nich dozvědět. Zoologické a botanické zahrady,
Více
(40) Janoška, Martin – NEJKRÁSNĚJŠÍ VODOPÁDY ČR.

(40) Janoška, Martin – NEJKRÁSNĚJŠÍ VODOPÁDY ČR.

27. 9. 2008
Academia, Praha 2008. 284 s. Edice Průvodce. Ucelená, dosud nepublikovaná kolekce více než 100 lokalit s vodopády v ČR. Téma, dosud u nás komplexně nezpracované, má často objevitelský charakter. Barevná
Více
(41) Staňková, Jaroslava: PRAŽSKÉ ZÁMKY, ZÁMEČKY A USEDLOSTI.

(41) Staňková, Jaroslava: PRAŽSKÉ ZÁMKY, ZÁMEČKY A USEDLOSTI.

27. 9. 2008
Academia, Praha 2008. 264 s. Edice Průvodce. Výsledek mnohaletého studia autorky přináší cenné a originální poznatky z práce s autentickými prameny (zejména plánové historické dokumentace) i z terénního
Více
(42) Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, DÍL IV.-Skladba.

(42) Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, DÍL IV.-Skladba.

27. 9. 2008
(42) Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, DÍL IV.-Skladba. Academia, Praha 2008. 768 s. Práce J. Gebauera (1838–1907) patří k základním dílům české jazykovědy. Z velkolepého projektu, rozvrženého
Více
(43) Hudec, Karel (ed.): PŘÍRODA ČESKÉ REPUBLIKY - PRŮVODCE FAUNOU.

(43) Hudec, Karel (ed.): PŘÍRODA ČESKÉ REPUBLIKY - PRŮVODCE FAUNOU.

27. 9. 2008
Academia, Praha 2008. 440 s. Běžně se vyskytující, hospodářsky či jinak významné nebo zajímavé druhy našich živočichů od malých vodních organizmů (houby, žahavci) až po savce. Zobrazeny na barevných tabulích,
Více
(44) Kulhánek, Vladimír: VELKÁ KNIHA O WHISKY. ENCYKLOPEDIE WHISKY A WHISKEY.

(44) Kulhánek, Vladimír: VELKÁ KNIHA O WHISKY. ENCYKLOPEDIE WHISKY A WHISKEY.

3. 10. 2008
Dokořán, Praha 2007. 1. vyd. 480 s. 300 barev. ilustrací. Přehled whisky a whiskey z jednotlivých palíren Skotska, Irska, USA, Kanady, Japonska i mnoha dalších zemí, hlavní pozornost však věnována "rodným
Více
(45) Özgür Savasci: EURO-WÖRTERBUCH TÜRKISCH. TÜRKISCH-DEUTSCH / DEUTSCH-TÜRKISCH (TURECKO-NĚMECKÝ NĚMECKO-TURECKÝ SLOVNÍK).

(45) Özgür Savasci: EURO-WÖRTERBUCH TÜRKISCH. TÜRKISCH-DEUTSCH / DEUTSCH-TÜRKISCH (TURECKO-NĚMECKÝ NĚMECKO-TURECKÝ SLOVNÍK).

8. 10. 2008
Langenscheidt Verlag, München 2006. 7. vyd. 624 s. Cca 45 000 hesel a slovních spojení. Aktuální slovní zásoba. Stručný přehled turecké gramatiky. ISBN-13: 9783468123702 .14,95 EUR.
Více
(46) Brunner, Jonann – Hajn, Ivo: LEXIKON KONĚSPŘEŽNÍCH ŽELEZNIC / LEXIKON DER  PFERDEEISENBAHNEN.

(46) Brunner, Jonann – Hajn, Ivo: LEXIKON KONĚSPŘEŽNÍCH ŽELEZNIC / LEXIKON DER PFERDEEISENBAHNEN.

13. 11. 2008
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Č. Budějovice 2007. 1. vyd. 175 s. 443 hesel. Koněspřežné železnice v Evropě. Stavitelé, historie jednotlivých projektů, informace technického charakteru o dochovaných
Více
(47) Hans-Joachim Schille: SLEPICE: CHOV A PLEMENA

(47) Hans-Joachim Schille: SLEPICE: CHOV A PLEMENA

18. 11. 2008
Ikar, Praha 2006. 1. vyd. 288 s. Z německého originálu LEXIKON DER HÜHNER (Komet Verlag GmbH, Köln) přeložily Anna Chalupová a Eva Chalupová. Barevné fotografie, vzorové popisy, typické rysy jednotlivých
Více
(48) Vokurka, Martin - Hugo, Jan: Praktický slovník medicíny

(48) Vokurka, Martin - Hugo, Jan: Praktický slovník medicíny

1. 12. 2008
Maxdorf, Praha 2008. 9., aktualizované vyd. 520 str. Přes 11 000 hesel, anatomická a laboratorní příloha. Srozumitelný a přehledný výklad doplněný příklady a ilustracemi. Přehled lékařských zkratek a
Více
(49) David, Petr – Soukup, Vladimír: VELKÁ TURISTICKÁ ENCYKLOPEDIE - STŘEDOČESKÝ KRAJ.

(49) David, Petr – Soukup, Vladimír: VELKÁ TURISTICKÁ ENCYKLOPEDIE - STŘEDOČESKÝ KRAJ.

25. 12. 2008
Euromedia Group – Knižní klub, 2007. 1. vyd. 344 s. 2542 hesel. Velká turistická encyklopedie představuje v celkem plánovaných 14 svazcích, na 4500 stranách a v 25 000 heslech rozsáhlý a kompletně zpracovaný
Více
1 2 3 4
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).