(33) Musil Ivan, Hamerník Jan: JEHLIČNATÉ DŘEVINY. PŘEHLED NAHOSEMENNÝCH (I VÝTRUSNÝCH) DŘEVIN.

(33) Musil Ivan, Hamerník Jan: JEHLIČNATÉ DŘEVINY. PŘEHLED NAHOSEMENNÝCH (I VÝTRUSNÝCH) DŘEVIN.
18.6 2015
Academia, Praha 2008. 352 s. Přehled všech nahosemenných dřevin domácích a významnějších dřevin introdukovaných, z hlediska lesnického, dřevařského, a sadovnického. Praktické užití dřeviny. Určovací klíče, obrázky, mapky a grafy přirozeného rozšíření řady druhů, nástin jejich postglaciálního vývoje. U významnějších domácích taxonů rozsah výskytu autochtonního i kulturního. Jména dřevin i v cizích jazycích, vědecká jména doplněna výslovností a jejich výkladem. Publikace vychází především z dokončované 8dílné Květeny ČR – a navazuje na ni. ISBN: 978-80-200-1567-9. 295 Kč.
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).