Právní a daňová poradna

4. Seminář na téma autorského práva, duševního vlastnictví a překladatelských nástrojů

30. 10. 2007
FIT-Europe a španělská překladatelská asociace ASETRAD informují o tom, že se 13. října 2007 konal v Barceloně seminář o problematice autorského práva, duševního vlastnictví a překladatelských nástrojích.
Více

6. Daňové přiznání za rok 2006 u podnikajících fyzických osob

6. 2. 2007
Zhruba před rokem byl publikován materiál o daňovém přiznání za rok 2005 členů JTP, kteří zdaňují své výsledky podnikatelské činnosti podle § 7 Zákona o dani z příjmu (dále jen ZDP). Tehdy uvedené principy
Více

5. Doporučení z Nairobi (1976)

17. 1. 2006
Doporučení o právní ochraně překladatelů a překladů a o praktických prostředcích pro zlepšení postavení překladatelů bylo přijato Generální konferencí Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO)
Více

7. Vybrané otázky a odpovědi z daňové oblasti

8. 12. 2005
Jak psát správně DIČ po 1.5.2004 Počínaje 1. květnem 2004 došlo novelou Zákona o správě daní a poplatků č. 337/1992, § 33 i k úřední (automatické) změně struktury DIČ. Dosavadní kmenové číslo – obecný
Více
1 2
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).