5. Doporučení z Nairobi (1976)

18.6 2015
Doporučení o právní ochraně překladatelů a překladů a o praktických prostředcích pro zlepšení postavení překladatelů bylo přijato Generální konferencí Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) na jejím 19. zasedání dne 22. listopadu 1976 v Nairobi.

Jde o první dokument zveřejněný mezinárodní organizací, který osvětluje profesi překladatele a národům všech zemí předkládá hlavní problémy této profese. Soustředil pozornost na stav naléhavě vyžadující nápravu – nejen v zájmu překladatelské profese, ale také v zájmu mezinárodního porozumění, šíření kultury a podpory vědy, technického pokroku a hospodářského růstu.

Doporučení bylo vydáno v několika jazycích.

Verze v jazyku španělském, ruském a arabském obdržíte od UNESCO, 7 Place de Fontenoy, F 75700 Paříž, Francie

Zde si můžete stáhnout originál v jazyce anglickém a neoficiální překlad český.
IMG-rtf-Doporuceni_z_Nairobi.rtf -  Stáhnout
IMG-rtf-NAIROBI_RECOMMENDATION_EN.rtf -  Stáhnout
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).