(9) N. P. Savický, R. Šišková: UKRAJINSKO-ČESKÝ A ČESKO-UKRAJINSKÝ SLOVNÍK

(9) N. P. Savický, R. Šišková: UKRAJINSKO-ČESKÝ A ČESKO-UKRAJINSKÝ SLOVNÍK
18.6 2015
LEDA, Voznice 2008. 1. vyd. 1032 s. Slovník připraven ve spolupráci se Slovanským ústavem Akademie věd ČR. V ukrajinsko-české části cca 24 300 ukrajinských výrazů a 33 200 českých ekvivalentů, v česko-ukrajinské části asi 32 400 čes. výrazů a 55 100 ukr. ekvivalentů. Přehledné grafické uspořádání hesel, usnadňující vyhledávání základních gramatických údajů, kontextových charakteristik, užitečných slovních spojení a nejběžnějších frazeologizmů. Též odborná terminologie z mnoha vědních oborů i častěji užívané hovorové výrazy včetně nespisovných. Slovníček českých a ukrajinských zkratek. ISBN: 978-80-7335-113-7. 990 Kč.
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).