(8) Tomáš Laně: TURECKO-ČESKÝ SLOVNÍK

(8) Tomáš Laně: TURECKO-ČESKÝ SLOVNÍK
18.6 2015
LEDA, Voznice 2008. 1. vyd. 320 s. Cca 13 000 tureckých výrazů a 20 000 českých ekvivalentů. Heslář slovníku byl sestaven s důrazem na moderní, aktuální tureckou slovní zásobu, při výběru přihlíženo k frekvenci tureckých výrazů v mluveném i psaném jazyce, včetně hovorového. Hesla vybavena základní frazeologií a idiomatickými slovními spojeními. Zařazena i běžná odborná terminologie z oborů jako jsou přírodověda, matematika, dějepis, zeměpis, ekonomie, výpočetní technika, práva, politika, lékařství, hudba, sport apod. Stručný přehled turecké gramatiky a výslovnosti, seznam běžných orientačních a výstražných nápisů, dopravních pokynů a nejpoužívanějších tureckých zkratek. ISBN: 978-80-7335-126-7. 590 Kč.
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).