(59) Wilfried Koch: EVROPSKÁ ARCHITEKTURA. ENCYKLOPEDIE EVROPSKÉ ARCHITEKTURY OD ANTIKY PO SOUČASNOS

(59) Wilfried Koch: EVROPSKÁ ARCHITEKTURA. ENCYKLOPEDIE EVROPSKÉ ARCHITEKTURY OD ANTIKY PO SOUČASNOST.
18.6 2015
EUROMEDIA – Universum(, Praha 2008. Nové, doplněné vydání. 576 s. Vývoj evropské architektury od antických dob přes románský a gotický sloh, španělský islám, renesanci a manýrismus, baroko, klasicismus a secesi po současnost. Proměny a stavební styly sakrální architektury, hradů a paláců, měšťanských a veřejných budov. Urbanistický vývoj evropských měst. Kniha bohatě ilustrovaná černobílými kresbami, dokumentujícími typické rysy jednotlivých architektonických stylů, stavebních prvků i význačných staveb typických pro daný sloh. Schematické mapky, rozšíření jednotlivých architektonických stylů, ilustrovaný slovník architektonických pojmů a cizojazyčné slovníčky (něm., angl., franc., špaň. a ital.). Pro druhé vydání doplněno barevnou přílohou s informacemi o nejmodernějších stylech a trendech v architektuře. ISBN: 978-80-242-2029-1. 474 Kč.
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).