Seznam slovníků 2006

V. Rameš: SLOVNÍK PRO HISTORIKY A NÁVŠTĚVNÍKY ARCHÍVŮ

V. Rameš: SLOVNÍK PRO HISTORIKY A NÁVŠTĚVNÍKY ARCHÍVŮ

17. 11. 2005
LIBRI, Praha 2005. 1. vyd. 430 s. Příručka pro všechny zájemce o archivnictví, historii a historické studium, pro návštěvníky archivů, muzeí a knihoven. Vysvětlují se v ní pojmy oboru archivářského, historického,
Více
M. Lutovský, L. Smejtek a kol.: PRAVĚKÁ PRAHA

M. Lutovský, L. Smejtek a kol.: PRAVĚKÁ PRAHA

17. 11. 2005
LIBRI, Praha 2005. 1. vyd. 1040 str. Na 1200 obr. Kolektiv předních archeologů přináší ucelený přehled pravěkých a raně historických dějin Prahy od starší doby kamenné po vznik českého státu v 10. století.
Více
Věra Petráčková, Jiří Kraus a kol.: VELKÝ SLOVNÍK CIZÍCH SLOV – na CD

Věra Petráčková, Jiří Kraus a kol.: VELKÝ SLOVNÍK CIZÍCH SLOV – na CD

17. 11. 2005
LEDA. Voznice 2005. 2., rozšířené vydání výkladového slovníku. Rozsahem i způsobem zpracování překonává všechna dosud v češtině publiko­vaná slovníková díla tohoto zaměření, zahrnuje 106 000 významů v
Více
Jiří Elman: ANGLICKO-ČESKÝ EKONOMICKÝ SLOVNÍK

Jiří Elman: ANGLICKO-ČESKÝ EKONOMICKÝ SLOVNÍK

17. 11. 2005
LEDA. Voznice 2005. Cca 80 000 anglických termínů a téměř 100 000 českých ekvivalentů. Detailně pokrývá všechny oblasti současné ekonomické teorie i praxe, s přesahy do oblasti výpočetní techniky, hospodářského
Více
Kryštof Bajger: FRANCOUZSKO-ČESKÉ IDIOMATICKÉ VAZBY

Kryštof Bajger: FRANCOUZSKO-ČESKÉ IDIOMATICKÉ VAZBY

17. 11. 2005
Impex, 2005. 1. vyd. 64 s. Soubor idi­omů, které jsou základem hovorového jazyka. Řazeno abecedně podle prvního slova, či nejdůležitějšího slova v idiomu. ISBN 80—86035-24-7.
Více
Vilém Kraus, Zuzana Foffová, Bohumil Vurm, Dáša Krausová: NOVÁ ENCYKLOPEDIE ČESKÉHO A MORAVSKÉHO VÍNA – 1. díl

Vilém Kraus, Zuzana Foffová, Bohumil Vurm, Dáša Krausová: NOVÁ ENCYKLOPEDIE ČESKÉHO A MORAVSKÉHO VÍNA – 1. díl

17. 11. 2005
Praga Mystica, Praha 2005. 1. vyd. 308 s. Prameny vinařské tradice, odrůdové bohatství vinic, příčiny rozmanitosti vína, réva vinná a vinice, třídění vína, naše vinařské oblast, vína a zvěrokruh. Vinař­ský
Více
Jiří Kubíček: SLOVNÍK POJMŮ Z OBLASTI ANIMOVANÉHO FILMU. Česko-anglicko-německo-francouzský, anglicko-česko-německo-francouzský, německo-česko-anglicko-francouzský, francouzsko-česko-anglicko-německý

Jiří Kubíček: SLOVNÍK POJMŮ Z OBLASTI ANIMOVANÉHO FILMU. Česko-anglicko-německo-francouzský, anglicko-česko-německo-francouzský, německo-česko-anglicko-francouzský, francouzsko-česko-anglicko-německý

17. 11. 2005
Druhé, opravené vyd. 80 s. Akademie múzických umění v Praze, filmová a televizní fakulta, katedra animované tvorby – AMU Praha. 2005. ISBN 80-7331-020-1.
Více
František Vlk: LEXIKON MODERNÍ AUTOMOBILOVÉ TECHNIKY. Motory, převodná ústrojí, bezpečnost, komfortní systémy, dynamika vozidel

František Vlk: LEXIKON MODERNÍ AUTOMOBILOVÉ TECHNIKY. Motory, převodná ústrojí, bezpečnost, komfortní systémy, dynamika vozidel

17. 11. 2005
Prof. Ing. František Vlk, DrSc., Nakladatelství a vydavatelství, Brno 2005. 1. vyd. 344 s. ISBN 80-239-5416-4.
Více
Victor Malka: KNIHA ŽIDOVSKÝCH PŘÍSLOVÍ

Victor Malka: KNIHA ŽIDOVSKÝCH PŘÍSLOVÍ

17. 11. 2005
1. vyd. Ikar, Bratislava 2005. 255 s. Z francouzského originálu Le Grand Livre des proverbes juifs (Presses de Châtelet, Paris, 2002) do slovenštiny přeložila Jarmila Šeligová. ISBN 80-551-0817-X. 299,- Sk.
Více
ENCYCLOPAEDIA BELIANA. SLOVENSKÁ VŠEOBECNÁ ENCYKLOPÉDIA. 4. zväzok Eh  - Gala

ENCYCLOPAEDIA BELIANA. SLOVENSKÁ VŠEOBECNÁ ENCYKLOPÉDIA. 4. zväzok Eh - Gala

17. 11. 2005
Encyklopedický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2005. 1. vyd. 698 str. Redakční uzávěrka textů: 31. 10. 2004.ISBN 80-224-0847-6.
Více
Stanislav Heřman: SLOVNÍK VODA – FACHWÖRTERBUCH WASSER – DICTIONARY WATER. TECHNOLOGIE – TECHNOLOGY

Stanislav Heřman: SLOVNÍK VODA – FACHWÖRTERBUCH WASSER – DICTIONARY WATER. TECHNOLOGIE – TECHNOLOGY

17. 11. 2005
K&H KINETIC, Klatovy 2005. 2. rozšířené vydání. 432 s. Přes 8000 výrazů. 2000 výtisků. Výběr hesel hlavně z oboru čistíren odpadních vod komunálních, průmyslových i zemědělských a z oboru úpravy vody technologické
Více
Scott Cunningham: CUNNINGHAMOVA ENCYKLOPEDIE – ČARODĚJNICTVÍ V KUCHYNI

Scott Cunningham: CUNNINGHAMOVA ENCYKLOPEDIE – ČARODĚJNICTVÍ V KUCHYNI

18. 1. 2006
Mladá fronta, Praha 2005. 1. vyd. 248 s. Z angl. originálu Cunningham's Encyklopedia of Wicca in the Kitchen (Lelwellyn Publications, St. Paul, USA) přeložila Jaroslava Kočová. Slovníček pojmů. Věcný
Více
Jiří Vedral: ANGLICKO-ČESKÝ EKONOMICKO-PRÁVNÍ SLOVNÍK na CD

Jiří Vedral: ANGLICKO-ČESKÝ EKONOMICKO-PRÁVNÍ SLOVNÍK na CD

18. 1. 2006
Tomáš Zahradníček – TZ-one, 2005. 1. vyd. 25 000 anglicko-českých hesel. ProfiLEXICON-překladové slovníky. Jazykový software eBook. (www.profilexicon.com)
Více
Jiří Vedral: ANGLICKO-ČESKÝ LÉKAŘSKÝ SLOVNÍK na CD

Jiří Vedral: ANGLICKO-ČESKÝ LÉKAŘSKÝ SLOVNÍK na CD

18. 1. 2006
Tomáš Zahradníček – TZ-one, 2005. 1. vyd. 24 000 anglicko-českých hesel. ProfiLEXICON-překladové slovníky. Jazykový software eBook. Fulltextové vyhledávání s jazykovou analýzou, listování po jednotlivých
Více
Milena Bočánková, Miroslav Kalina: ANGLICKO-ČESKÝ A ČESKO-ANGLICKÝ SLOVNÍK VÝRAZŮ EVROPSKÉ UNIE

Milena Bočánková, Miroslav Kalina: ANGLICKO-ČESKÝ A ČESKO-ANGLICKÝ SLOVNÍK VÝRAZŮ EVROPSKÉ UNIE

18. 1. 2006
Ekopress, Praha 2005. 1. vyd. 290 s. A-Č a Č-A část, anglicko-český slovník zkratek. Politika, legislativa, sociální sféra, zemědělství, administrativa, financování, kultura, životní prostředí. ISBN 80-86119-90-4
Více
Zbyněk Holub a kol.: DOUDLEBSKÉ NÁŘEČÍ A SLOVNÍK

Zbyněk Holub a kol.: DOUDLEBSKÉ NÁŘEČÍ A SLOVNÍK

18. 1. 2006
Roční období, České Budějovice 2004 (2005). 1. vyd. 420 s. Historické, jazykové vymezení regionu, osídlení Doudlebska a současný stav nářečí, lidová kultura Doudlebska. Diferenční slovník a tezaurus. Obrazové
Více
Prokop Siostrzonek: VÁNOČNÍ SLOVNÍK

Prokop Siostrzonek: VÁNOČNÍ SLOVNÍK

18. 1. 2006
Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří, 2004. 1. vyd. 20 s. ISBN 80-7192-925.
Více
SLOVNÍK ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ 1950-2005. SVAZEK  XV (St-Šam)

SLOVNÍK ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ 1950-2005. SVAZEK XV (St-Šam)

18. 1. 2006
Výtvarné centrum Chagall, Ostrava 2005. 1. vyd. 380 s. Dosud nejrozsáhlejší encyklopedické dílo tohoto druhu. Hesla obsahují stručné životopisné údaje, informace o výstavách, bibliografii, fotografický
Více
DĚTSKÝ LEXIKON

DĚTSKÝ LEXIKON

18. 1. 2006
Euromedia – Knižní klub, Praha 2005. 1. vyd. 392 s. 1250 hesel, 800 fotografií, kreseb, mapek a plánků, 2500 odkazů. Hesla uspořádána abecedně. Tematické strany a dvoustrany, odpovědi na otázky, rekordní
Více
ČESKO A-Z

ČESKO A-Z

18. 1. 2006
Universum – Knižní klub, Praha 2005. 1. vyd. 512 str. Cca 8000 abecedně řazených hesel zahrnujících hlavně medailony 3500 českých osobností (nebo těch, které se zapsaly do naší historie), charakteristiky
Více
Vladimír Just: SLOVNÍK FLOSKULÍ 2

Vladimír Just: SLOVNÍK FLOSKULÍ 2

18. 1. 2006
Academia, Praha 2005. 1. vyd. 216 str. Navazuje na Justovu první abecedně řazenou sbírku úvah nad polistopadovými klišé, nazvanou Slovník floskulí. Floskule v jeho pojetí není každý významově opotřebovaný
Více
THESAURUS – SYNONYMICKÝ SLOVNÍK

THESAURUS – SYNONYMICKÝ SLOVNÍK

18. 1. 2006
Belimex, Bratislava 2005. 1. vyd. Anglický synonymický slovník – 150 000 abecedně řazených výrazů. ISBN 80-89083-64-1
Více

ENGLISH DICTIONARY – ANGLICKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK

18. 1. 2006
Belimex, Bratislava 2005. 1. vyd. Přes 100 000 slov a významů, 40 000 ucelených definicí. ISBN 80-89083-63-3
Více
1 2 3 4
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).